หน้าแรก การเลี้ยงไก่เนื้อกับบริษัท ประกันราคาอยู่ที่ 45.50 บาท กำไรตัวละ 18 บาท การเลี้ยงไก่เนื้อกับบริษัท ประกันราคาอยู่ที่ 45.50 บาท กำไรตัวละ 18 บาท

การเลี้ยงไก่เนื้อกับบริษัท ประกันราคาอยู่ที่ 45.50 บาท กำไรตัวละ 18 บาท

1.คุณวสันต์-เสือน้อย-เจ้าของกำไรฟาร์ม

การเลี้ยงไก่เนื้อกับบริษัท ประกันราคาอยู่ที่ 45.50 บาท กำไรตัวละ 18 บาท

9.โรงเรือนไก่เนื้อ
บ่อปลา
error: เนื้อหานี้มีเจ้าของลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อ บจก. มีเดียออฟกรีนกรุ๊ป การละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทางอาญา อาจถูกจำคุกและถูกปรับค่าเสียหาย