ข้าวทับทิมชุมแพ ทางเลือกใหม่ของชาวนาไทย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ข้าวทับทิมชุมแพ

ปัจจุบันมีการทำการวิจัยพันธุ์ข้าว และพัฒนาข้าวใหม่ๆ เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับชาวนา ทั้งในด้านการทนทานต่อโรคแมลง ตลอดจนมีผลผลิตสูง เพื่อเพิ่มทางเลือกและทางรอดให้กับชาวนามากขึ้น และพันธุ์ข้าวที่พัฒนาออกมา ต้องตอบโจทย์กับตลาดผู้บริโภค และปัจจุบันผู้บริโภคก็รักสุขภาพมากขึ้น จึงทำให้เกิดข้าวพันธุ์ใหม่ๆ ขึ้นมา ยกตัวอย่างเช่น ไรซ์เบอรี่ แต่ปัจจุบันข้าวไรซ์เบอรี่ที่ผู้รักสุขภาพนิยมนั้นก็มีท่าทีว่าจะล้นตลาดซะแล้ว เพราะชาวนาทุกคนต่างก็พากันแห่ไปปลูกมากมาย

เมล็ดข้าวทับทิมชุมแพ

ดังนั้นทางกรมการข้าวร่วมกับ ศูนย์ฯ ข้าวจังหวัดขอนแก่น จึงร่วมกันพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ออกมาที่มีชื่อว่า ข้าวทับทิมชุมแพ โดยการนำข้าวสังข์หยดพัทลุง กับ ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มาผสมพันธุ์เข้าด้วยกัน โดยข้าวทับทิมชุมแพ จะมีลักษณะดังนี้

-เป็นข้าวอายุ 130 วัน

-เป็นข้าวที่ไม่ไวต่อแสง

-ลักษณะเมล็ดจะเหมือนกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 และมีขนาดใหญ่กว่าข้าวสังข์หยด

-ผลผลิตอยู่ที่ประมาณ 670 กก./ไร่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

-มีลักษณะเมล็ดเป็นสีแดงเหมือนกับทับทิม

จากงานวิจัยพบว่าเมื่อนำข้าวทับทิมชุมแพไปเปรียบเทียบกับข้าวสังข์หยดพัทลุง พบว่า ข้าวทับทิมชุมแพมีสารอาหารมากกว่าถึง 3 เท่า และมี “สารแอนโทไซยานิน” เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยต้านทานโรคเบาหวานได้

tags: ข้าวทับทิมชุมแพ ทับ ทิม การทํานาให้ได้ผลผลิตสูง ทํานาให้ได้ผลผลิตสูง ไร่ทับทิม กินทับทิม ทับทิมโบราณ ข้าวทับทิมชุมแพ ข้าวชุมแพ ข้าวทับทิมชุมแพ การทำนาชุมแพ

[wpdevart_like_box profile_id=”488139084538581″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]