2E-BOOK พลังเกษตร ฉ38_1Page_01

นิตยสารพลังเกษตร
 ทดลองอ่านฟรี ! 

E-BOOK สัตว์บก 372_Page_001

นิตยสารสัตว์บก
 ทดลองอ่านฟรี ! 

E-BOOK สัตว์น้ำ ฉ.415_Page_01

นิตยสารสัตว์น้ำ
 ทดลองอ่านฟรี ! 

เมืองไม้ผล

ปก แนะนำผลิตภัณฑ์ ไทยออน

ไทยออน เคมีภัณฑ์ ขวัญใจ “ชาวนาข้าว” และ ชาวสวนทุเรียน

ในวงการเคมีเกษตร ย่อมรู้จัก บริษัท ไทยออนเคมีภัณฑ์ จำกัด เป็นอย่างดี บริษัทนี้ก่อตั้ง โดย คุณพิชิต ว่องเศรษฐชัย ในปัจจุบันธุรกิจนี้สืบทอดต่อให้แก่ทายาทรุ่นที่ 2 โดยมี คุณธีริทธิ์ และ คุณธีรุตม์ ว่องเศรษฐชัย เป็น ผู้บริหาร และมี คุณบุญเลิศ รัตนบุตร ดูแลด้านการส่งเสริมตลาดทั่วประเทศไทย สำนักงานใหญ่ของบริษัท...

ผักเศรษฐกิจ & พืชสุขภาพ

พลังเกษตร38 ฟูจิ copy

“ฟูจิ ยูโซกิ” หุ่นยนต์ ยกกระสอบ รุ่น EC-102 จัดเรียงสินค้าบนพาเลท FUJI ROBOTICS ลดต้นทุน-เพิ่มกำไร ให้ธุรกิจเกษตร

อนาคตที่เราคิดว่ายังอีกไกล แต่บางสิ่งบางอย่างมันมาถึงแล้วในปัจจุบัน ! โดยปฏิเสธไม่ได้แล้วว่า ยุคนี้ คือ ยุคเทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือ “ปัญญาประดิษฐ์” เข้ามามีบทบาทต่อการทำงานของมนุษย์มากขึ้น ใช้ทดแทนและทุ่นแรงการทำงานของมนุษย์ในหลายองค์กร ในหลายอาชีพ ในภาคธุรกิจต่าง ๆ เช่น หุ่นยนต์  ยกกระกสอบ รับออร์เดอร์และเสิร์ฟอาหาร, ในภาคคมนาคมขนส่ง เช่น ยานยนต์ไร้คนขับ,...

สัตว์บก

E-BOOK สัตว์บก 372_Page_001

นิตยสารสัตว์บก ฉบับ 372

 ถ้าต้องการขยายหนังสืออ่านเต็มจอ กรุณกดปุ่ม ด้านบนขวา 

สัตว์นำ้

E-BOOK สัตว์น้ำ ฉ.415_Page_01

นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับ 415

 ถ้าต้องการขยายหนังสืออ่านเต็มจอ กรุณกดปุ่ม ด้านบนขวา 

ยางเศรษฐกิจ

ปก ปลูกไม้เศรษฐกิจ ขายคาร์บอนเครดิต และผลิตภัณฑ์

ปลูกไม้เศรษฐกิจ ขายคาร์บอนเครดิต และผลิตภัณฑ์

คนไทยเริ่มรู้จักคำว่า “ก๊าซเรือนกระจก” มากขึ้นได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์ เฮกซาฟลูออไรด์ และ  สาร CFC ซึ่งก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวได้ห่อหุ้มโลกและดูดซับความร้อน เพื่อให้สิ่งมีชีวิตบนโลกอยู่รอด ดังนั้น UN จึงต้องประชุมหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีหลายประเทศลงนาม ที่เรียกว่า พิธีสารโตเกียว และ COP 27 ประเทศไทย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ...

ไม้ดอกไม้ประดับ

ปก กรมพัฒนาที่ดิน วันดินโลก

กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าภาพงานวันดินโลก 2566 ชูดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ

ในทุกๆ ปี พื้นที่กว่า 30 ล้านไร่ เกิดการเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2523 ถึงปัจจุบัน ประชาชนกว่า 500 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็น “ทะเลทราย” อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้ศึกษาพบว่า การแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของดิน และ ภัยแล้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของคนกว่า 650,000 คน กว่า...

พืชพลังงาน

ปก ไร่แสงเดือน อินทผลัม

ไร่แสงเดือน อินทผลัม กาฬสินธุ์ เพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง และอ้อย ระบบโปรพลัสฯ

ต้องยอมรับว่า ณ หมู่ 11 บ้านคำใหญ่ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ มีสภาพพื้นที่เป็นดินทราย ทำให้อุ้มน้ำไม่ได้ เป็นดินไม่เหมาะการปลูกพืช การปลูกอ้อย อินทผลัม มันสำปะหลัง แต่ คุณจิราภรณ์ แสงจันทร์ มีที่ดิน 2,000 ไร่ นำไปปลูกอ้อยป้อนโรงงานน้ำตาลเหมือนกับเกษตรกรทั่วไป โดยใช้ขี้เค้กจากหม้อกรองในโรงงานน้ำตาลมาใส่เพื่อปรับปรุงดิน แต่ต้องใช้ทุนพอสมควร และไม่ตอบโจทย์ ปรากฏว่าอาชีพทำไร่อ้อยตกมาถึงรุ่นคุณจิราภรณ์ ซึ่งมาสานต่อการทำอาชีพเกษตร...

ข่าวเกษตร

ผู้เลี้ยงปลา 6 องค์กร ส่งตัวแทน ยื่นหนังสือนายกเศรษฐา

ผู้เลี้ยงปลา 6 องค์กร ส่งตัวแทน ยื่นหนังสือนายกเศรษฐา คัดค้านการเปิดเสรีสินค้าปลาฯ ไม่เคยเห็นด้วยในทุกกรณี ขอให้ยกออกนอกกรอบทุกการเจรจาโดยทันที

เช้าวันที่ (18 มี.ค.67) ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ ทำเนียบรัฐบาล - นายบรรจง  นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย นำทีมตัวแทนเกษตรกรผู้เพาะผู้เลี้ยงปลา จาก 6 องค์กร คือ นายอัครินทร์  รวีเลิศอธิโชติ กรรมการสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาไทย (ผู้แทนนายสมาน พิชิตบัญชรชัย นายกสมาคมฯ)  นายสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย...