เพิ่มเพื่อน

เมืองไม้ผล

โรงงานซอฟเจล สระบุรี พร้อมผลิต “น้ำมันหีบเย็น” ฟื้นฟูร่างกาย

ประเทศไทยมีจุดเด่นในเรื่องภูมิประเทศในการทำธุรกิจเกษตร แต่มีจุดด้อย เพราะมี “รัฐบาล” ไม่รู้จักประเทศของ ตัวเอง จึงทำแต่เรื่องฉลาดน้อย ให้เป็นอนุสาวรีย์ของลูกหลานได้ก่นด่า ประเทศไทยเคยเป็นแชมป์โลกด้าน ข้าวหอมมะลิ และ ข้าวนึ่ง แต่วันนี้ถูกประเทศคู่แข่งแซงทางโค้ง เพราะ “ต้นทุน” สูง ตลอดห่วงโซ่การผลิต แต่ยังมีโอกาส เพราะ “รำข้าว” ทั้ง ข้าวนึ่ง และ ข้าวหอมมะลิ มีสารอาหาร...

ผักเศรษฐกิจ & พืชสุขภาพ

โรงงานซอฟเจล สระบุรี พร้อมผลิต “น้ำมันหีบเย็น” ฟื้นฟูร่างกาย

ประเทศไทยมีจุดเด่นในเรื่องภูมิประเทศในการทำธุรกิจเกษตร แต่มีจุดด้อย เพราะมี “รัฐบาล” ไม่รู้จักประเทศของ ตัวเอง จึงทำแต่เรื่องฉลาดน้อย ให้เป็นอนุสาวรีย์ของลูกหลานได้ก่นด่า ประเทศไทยเคยเป็นแชมป์โลกด้าน ข้าวหอมมะลิ และ ข้าวนึ่ง แต่วันนี้ถูกประเทศคู่แข่งแซงทางโค้ง เพราะ “ต้นทุน” สูง ตลอดห่วงโซ่การผลิต แต่ยังมีโอกาส เพราะ “รำข้าว” ทั้ง ข้าวนึ่ง และ ข้าวหอมมะลิ มีสารอาหาร...

สัตว์บก

“ Hill Farm ” กระบี่ เลี้ยงแพะบอร์พันธุ์แท้ รายได้ดี ชดเชยยางและปาล์ม

คอลัมน์แพะเศรษฐกิจ ยังอยู่ที่ภาคใต้ ตามไปดูการเลี้ยงแพะบอร์สายเลือดแอฟริกาในเขตพื้นที่ ที่ได้ชื่อว่า “เมืองแพะ” นั่นคือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชายฝั่งอันดามันของประเทศ ที่ไม่ใช่จะมีดีที่ความสวยงามของท้องทะเลติดอันดับโลก ที่นี่ยังเป็นแหล่งเลี้ยงแพะที่มีคุณภาพลำดับต้นๆ ของประเทศ รวมถึงมีตลาดแพะที่ใหญ่ เป็นแหล่งซื้อขายครบวงจร ตามนโยบายของภาครัฐและเอกชนในจังหวัด ที่ช่วยกันผลักดันให้จังหวัดกระบี่ เป็น “เมืองแพะ” ดังที่กล่าว ซึ่งนั้นก็คือ " Hill Farm " การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงแพะในจังหวัดกระบี่ มีการพัฒนารูปแบบการเลี้ยงกันอย่างต่อเนื่อง...

สัตว์นำ้

“ อะเมซอน ” หนุนเกษตรกรเพาะพันธุ์ “กะพงทอง” แนะใช้เครื่องตีน้ำประสิทธิภาพ เพิ่มออกซิเจนสูง FCR ต่ำ

การเพาะเลี้ยง  “กะพงสีทอง”  ถือเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่ของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก  สามารถสร้างรายได้ โกยกำไรให้ผลตอบแทนได้ดี ปัจจุบัน บริษัท อะเมซอน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้จัดจำหน่ายอาหารปลากะพงคุณภาพ ได้สร้างตลาดปลากะพงสีทอง ซึ่งมีจุดเด่นที่หนังปลาจะมีสีเหลืองทอง เนื้อปลาแน่น ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ สีที่ดูพรีเมียมจำหน่ายขึ้นห้างสรรพสินค้าได้ดี และส่งออกขายต่างประเทศได้ราคาที่สูงกว่า เทคนิคการเลี้ยงปลากะพง “ปลากะพงสีทอง” เกิดจากการคัดเลือกลูกปลา และนำมาปรับปรุงพันธุ์ โดยหากต้องการให้ได้ปลากะพงสีทอง 100%  เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องใช้ระยะเวลาเพาะเลี้ยงจำนวน 3 รุ่น...

ยางเศรษฐกิจ

จากยางก้อนถ้วยเพชรบูรณ์ สู่สวน ยาง ยั่งยืน/ท่าแซะโมเดล

แม้คนในการยางพาราจะมองว่า กยท. หรือ การยางแห่งประเทศไทย กำลังไม่เพียงพอที่จะผลักดันอุตสาหกรรม ยาง ทั้งระบบให้แข็งแกร่ง แข่งขันกับประเทศอื่นได้ แต่องค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดกฎเกณฑ์กติกาต่างๆ ระหว่างสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง กับ เอกชน ผู้ลงทุนในอุตสาหกรรม ให้มีความเป็นธรรมอยู่บ้าง การผลิตและแปรรูปยางพารา โดย กยท. ในจังหวัดต่างๆ ก็จับมือกับชาวสวนยาง และ กลุ่มสหกรณ์การยาง เพื่อร่วมกันทำงานการปลูกและแปรรูปยางพาราให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัว ตามฐานานุรูปของแต่ละคน ยกตัวอย่าง กยท. จังหวัดชุมพร ที่มี...

ไม้ดอกไม้ประดับ

4.มันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี

ปุ๋ยอินทรีย์ตรา สิงห์ยิ้ม คุณภาพสูง เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด อย่าเชื่อใคร..ถ้าปุ๋ยยังไม่ลงดิน!!

สิงห์ยิ้มกรุ๊ป SYG มีบริษัทในเครือ บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด (RPF.) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ภายใต้แบรนด์ “ปุ๋ยตรา สิงห์ยิ้ม ” บริษัท เอสวายจี สมาร์ทฟาร์ม จำกัด (SYF.) ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง และการทำเกษตรอินทรีย์ บริษัท เซ็นไลออน จำกัด (ZEL) ออกแบบผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท...

พืชพลังงาน

BIO HUB ASIA 12 กลุ่มธุรกิจ ตอบโจทย์ BCGs MODEL

BIO HUB ASIA จึงมุ่งมั่นที่จะเป็นกลุ่มองค์กร ที่นำเทคโนโลยีเข้ามา บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้ตอบโจทย์และบรรลุเป้าหมาย ไม่ใช่แค่กับเรา แต่กับโลกด้วย เมื่อโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้น สวนทางกันกับทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็น น้ำ พลังงาน หรือแม้แต่อาหาร ที่มีแต่จะลดถอย จนกำลังเข้าขั้นวิกฤต ขณะที่ประเทศไทยเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ ในเรื่องของความหลากหลายทางชีวภาพ มีป่า แหล่งน้ำ และพลังงานที่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จะขาดก็แต่การบริหารจัดการทรัพยากรที่ดีเท่านั้น การให้ความรู้แก่เกษตรกร BIO HUB เกิดขึ้นมาจากการรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่ขาดโอกาสทางการตลาด...

ข่าวเกษตร

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย จัดงาน

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ผนึกกำลัง จัด งานสัตว์น้ำไทย 2020 ฟันธง เกษตรกรเข้าร่วมงาน 1,500/วัน

กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งกับงาน “สัตว์น้ำไทย 2020” THAI AQUA EXPO 2020 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูล โฮเทลแอนด์กอล์ฟ นำทีมจัดงานโดย คุณบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกุ้งตะวันออกไทย คุณพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย คุณสมประสงค์...