[adverts_list].

เมืองไม้ผล

คุณสุวิทย์ เรืองฤทธิ์ เลขานุการสหกรณ์ปากพนัง อธิบายการใช้ เครื่องผสมปุ่ย

เครื่องผสมปุ๋ย ไว้ใช้เอง สหกรณ์การเกษตรปากพนัง ผลิตปุ๋ยเคมีคุณภาพ ป้อนสวนปาล์ม และส้มโอทับทิมสยาม

เป็นที่ทราบกันดีว่านับตั้งแต่ปี 2559 ซึ่งเป็นปีแห่งการเริ่มต้นนโยบายการยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีสั่งการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเร่งดำเนินการพัฒนาสหกรณ์ให้เป็นองค์กรที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เพื่อช่วยยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ และนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ เครื่องผสมปุ๋ย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายกรมส่งเสริมสหกรณ์วิเคราะห์และกำหนดเกณฑ์การจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ และประเมินสถานภาพสหกรณ์ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสหกรณ์ตามสถานภาพ โดยมีการพัฒนาภาคเกษตรให้ก้าวหน้าตามลำดับ แต่ทว่าเป็นเรื่องยากที่เกษตรกรจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยลำพังตนเอง หนทางที่จะสำเร็จ โดยเกษตรกรจะต้องร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ เพราะสหกรณ์มีส่วนที่จะสามารถผลักดันช่วยเหลือแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ร่วมกับเกษตรกรได้ การจัดตั้งกลุ่มสหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด ทีมงานนิตยสารเมืองไม้ผลและพืชสุขภาพได้เข้าพบและพูดคุยกับ คุณอุดมช์ นาคถนอม ประธานสหกรณ์การเกษตรปากพนัง จำกัด จังหวัดนครศรีธรรมราช หลายประเด็นเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาการก่อตั้งสหกรณ์...
เพิ่มเพื่อน

ผักเศรษฐกิจ & พืชสุขภาพ

วิธีปลูกแตงกวา ติดลูกดก

ปลูกผักใช้น้ำน้อย วิธีปลูกแตงกวา น้ำน้อย…รับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

อธิบดีกรมการค้าภายใน (คน.) กล่าวว่า สถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงมากขึ้น จนทำให้กระทบต่อปริมาณผลผลิตที่จะออกมาสู่ท้องตลาด โดยในภาพรวมสินค้าเกษตรจะมีราคาสูงขึ้น เพราะปริมาณลดลง ผักสดที่ใช้น้ำมากอาจได้รับผลกระทบปริมาณลดลง และจะหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีการปลูกผักอายุสั้นทดแทน วิธีปลูกแตงกวา การปลูกแตงกวา ฉะนั้นแตงกวาเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง เพราะเป็นพืชที่ไม่ต้องการน้ำมาก ถึงแม้มีน้ำน้อยก็สามารถปลูกได้ ถึงต้องการน้ำไม่มาก แต่แตงกวาก็ขาดน้ำไม่ได้ โครงสร้างของดินที่ปลูกควรมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย มีการระบายน้ำดี ควรมีความเป็นกรด ด่าง (pH) อยู่ระหว่าง 5.5-6.5 ในสภาพดินที่เป็นดินทรายจัด หรือเหนียวจัด จำเป็นต้องปรับปรุงบำรุงดินก่อนการปลูก...

สัตว์นำ้

พ่อพันธุ์กุ้งก้ามแดง กุ้งเครฟิช

กุ้งเครฟิช กลุ่มย่านตาขาวเครฟิช เร่งผลิตกุ้งเนื้อป้อนตลาดร้านอาหาร โรงแรม ภาคใต้

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนั้นเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเสริมที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรหน้าใหม่ และหน้าเก่า อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจด้านอื่นๆ อย่างเช่น สวนยาง นาข้าว หรือธุรกิจด้านอื่นๆ ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เพราะสามารถนำพื้นที่ที่เหลือจากการทำกิจการมาใช้สำหรับเลี้ยงกุ้งตัวนี้เสริมรายได้ขึ้นมาได้อีกทางหนึ่ง กุ้งเครฟิช และในวันนี้เกษตรกรจากหลากหลายภูมิภาคได้เริ่มต้นเพาะเลี้ยงกุ้งชนิดนี้กันแล้วอย่างจริงจัง เพื่อที่จะให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวนี้สามารถก้าวต่อไปในตลาดกุ้งเนื้อ และมีตลาดการซื้อขายที่มั่นคง การเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดงนั้นเป็นอีกหนึ่งธุรกิจเสริมที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรหน้าใหม่ และหน้าเก่า อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงเกษตรกรผู้ประกอบธุรกิจด้านอื่นๆ อย่างเช่น สวนยาง นาข้าว หรือธุรกิจด้านอื่นๆ ก็ได้รับความนิยมไม่แพ้กัน เพราะสามารถนำพื้นที่ที่เหลือจากการทำกิจการมาใช้สำหรับเลี้ยงกุ้งตัวนี้เสริมรายได้ขึ้นมาได้อีกทางหนึ่ง และในวันนี้เกษตรกรจากหลากหลายภูมิภาคได้เริ่มต้นเพาะเลี้ยงกุ้งชนิดนี้กันแล้วอย่างจริงจัง เพื่อที่จะให้สัตว์น้ำเศรษฐกิจตัวนี้สามารถก้าวต่อไปในตลาดกุ้งเนื้อ และมีตลาดการซื้อขายที่มั่นคง กลุ่มย่านตาขาวเครฟิช...

ข่าวเกษตร

ร้าน คลังเกษตรบางเขน

คลังเกษตรบางเขน ย่างเข้าสู่ปีที่ 5 ก้าวไปกับการพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบวิถีเกษตรยั่งยืน

ก่อนอื่น “พลังเกษตร.com” ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเว็บไซต์ด้วยดีตลอดมา เราเป็นสื่อโซเชียลที่นำเสนอเนื้อหาสาระทางด้านการเกษตรครบวงจรและล่วงลึกทุกมิติ ซึ่งก็ได้รับการติดตามหรือมีแฟนมากถึง 12,000 คน/วันเลยทีเดียว โดยเนื้อหาสาระที่ทีมงานได้ลงพื้นที่เพื่อนำมาตีแผ่ให้ได้ติดตามให้รู้แจ้งเห็นจริงและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อความสอดคล้องเป็นไปตามยุคตามสมัย คลังเกษตรบางเขน คลังเกษตรบางเขน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตร เมื่อพูดถึงจังหวัดจันทบุรี นิตยสารและเว็บไซต์ “พลังเกษตร” เคยได้นำเสนอเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรมาแล้วหลายครั้ง โดยเฉพาะชาวสวนทุเรียน มังคุด และเงาะ โดยมีผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้เพื่อบำรุงต้นเพื่อส่งผลทำให้เร่งออกดอกดกอย่างได้ผล นั่นก็คือ ปุ๋ย “แร่ด่าง” และสารตรึงความเครียด นั่นก็คือ ปุ๋ยน้ำ...

สัตว์บก

อาหารวัวขุน

การขุนโคเนื้อ อาหารวัวขุน เลี้ยงระยะเวลา 4 เดือน น้ำหนักวัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 500-550 กก./ตัว จากกำนันประเจียด เซียนโคขุนดอนเจดีย์

การเลี้ยงโคขุน หัวใจสำคัญ คือ เลี้ยงให้เจริญเติบโต และจับขายได้น้ำหนักในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นเคล็ดลับต้องอยู่ที่วิธีการจัดการโรงเรือน และเรื่องของ “ อาหารวัวขุน ” ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงต้องให้ความสำคัญควบคู่กันไป โดยเฉพาะเรื่องของอาหารควรเลือกใช้อาหารที่มีคุณค่าและมีประสิทธิภาพสูง การเลี้ยงวัวขุน นิตยสารสัตว์บกฉบับนี้ พาผู้อ่านมาทำความรู้จักกับฟาร์มเลี้ยงโคขุนของ คุณประเจียด พุ่มสิงห์โต กำนัน ต.ทะเลบก อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี ได้เผยเคล็ดลับการเลี้ยงโคขุนให้โตไว จับได้น้ำหนัก มีอัตราการเจริญเติบโต ADG และ...

ยางเศรษฐกิจ

คัตติ้ง- การผลิตยางแผ่นรมควัน การเลือกคุณภาพยางชั้น 1

การผลิตยางแผ่นรมควัน คุณภาพชั้น 1 ส่งโรงงานล้อยาง 75,000 กก./เดือน ของสหกรณ์กองทุนสวนยางคลองปาง

ยิ่งราคายางพาราตกต่ำมากเท่าไหร่ ยิ่งทำให้การผลิต “ยางคุณภาพ” ลดน้อยลงเห็นได้จากชาวสวนยางจำนวนมากหันมาผลิต “ยางก้อนถ้วย” แทนการผลิต “ยางแผ่นดิบ” และ “ยางแผ่นรมควัน” ซึ่งเป็นยางคุณภาพของประเทศไทย การผลิตยางแผ่นรมควัน ขณะเดียวกันราคายางกลับไม่จูงใจให้เกิดการปรับปรุงการผลิตยางแผ่นดิบ หรือยางแผ่นรมควัน ให้มีคุณภาพสูงขึ้น ตรงกันข้ามกลับเอาใจใส่น้อยลง โดยเฉพาะเรื่องความสะอาด ซึ่งเป็นหัวใจของการผลิตยางประเภทนี้ การผลิตยางแผ่นรมควัน จึงไม่แปลกเลยที่ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตยางรถจักรยานยนต์ IRC ซึ่งเน้นคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบยางคุณภาพสูง จึงต้องลงมาเข้มงวดเรื่องการผลิตระดับต้นน้ำ เพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพตามต้องการ โดยการทำโครงการซื้อยางแผ่นรมควันกับกลุ่มเกษตรกรโดยตรง แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางล้อรถจักรยานยนต์ นางพิมพ์ใจ  ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ ...

ไม้ดอกไม้ประดับ

โฮย่า ดอกสีส้มอ่อนเป็นมันวาว มงกุฏเหลื่อมสีชมพู

โฮย่า พันธุ์กลิ่นหอม ทั้งวัน ทั้งคืน มาแรง ทั้งตลาดใน และต่างประเทศ

โฮย่า (Hoya) เป็นไม้ดอกที่กำลังมาแรง ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นทุกขณะ คนไทยรู้จักกันเพียงไม่กี่ชนิด ทั้งที่ โฮย่าเป็นไม้ดอกที่มีลูกเล่นหลากหลาย ทั้งเรื่องความงาม กลิ่นหอมประทับใจ สีสันดอกเด่นสะดุดตา มีขนาดและรูปร่างของดอกและใบต่างกันตามสายพันธุ์ และยังปลูกเลี้ยงง่ายในทุกสภาพพื้นที่ ปัจจุบันการจัดสวนแนวตั้งกำลังมีบทบาทอย่างมากในการตกแต่งอาคารสถานที่ ใช้พื้นที่น้อย แต่ต้องการพื้นที่สีเขียวมากขึ้น โฮย่าจึงเป็นพันธุ์ไม้ที่ตอบสนองความต้องการต่างๆ เหล่านี้ได้อย่างลงตัว การปลูกเลี้ยงโฮย่า โฮย่าเป็นไม้เถาเลื้อยใบอวบน้ำ ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาวคล้ายน้ำนม จึงมีชื่อไทยว่า “นมตำเลีย” ลักษณะดอกเป็นช่อ ภายใน 1 ช่อ ประกอบด้วยดอกเล็กหลายดอก...

พืชพลังงาน

การเก็บเกี่ยวผลผลิตปาล์มน้ำมัน พันธุ์ปาล์มซีหราด ส่งป้อนสู่โรงหีบ

พันธุ์ปาล์มซีหราด สร้างรายได้ 2 ทาง ทั้งเพาะพันธุ์กล้าและปลูกปาล์มน้ำมัน

จากอาชีพนักวิศวกรรมเครื่องกลเงินเดือนหลายหมื่นบาท มุ่งสู่การเป็นเกษตรกรมืออาชีพอย่างเต็มตัว ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาคำถามที่ท้าทายเหล่านี้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง จากคนใกล้ชิด และเพื่อนๆ ของ คุณเจษฎา อัครบัณฑิตสกุล เจ้าของแปลงเพาะ“เจษฎาพันธุ์ปาล์มน้ำมัน” บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (มทม.) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ใช้ชีวิตในเมืองกรุงนับเป็นเวลามากกว่า 30 ปี ตั้งแต่สมัยเรียนจนกระทั่งได้เข้ามาทำงานในบริษัทเอกชนนานถึง 8-9 ปี พันธุ์ปาล์มซีหราด แต่เลือกที่จะลัดวงจรชีวิตหนีความวุ่นวายจากเมืองกรุง หันมาเอาดีด้านการทำเกษตรแทนการเป็นมนุษย์เงินเดือน ต้องล้มลุกคลุกคลานกว่าจะข้ามผ่านอุปสรรคนั้นไม่ง่ายเลย...
error: เนื้อหานี้มีเจ้าของลิขสิทธิ์ กรุณาติดต่อ บจก. มีเดียออฟกรีนกรุ๊ป การละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทางอาญา อาจถูกจำคุกและถูกปรับค่าเสียหาย