เพิ่มเพื่อน

เมืองไม้ผล

พงศธร… ปราชญ์ ทุเรียน อินทรีย์เคมี รวย เพราะทำ “ต้น” ให้สมบูรณ์

เมื่อ “ทุเรียนไทย” ถูกส่งไปแข่งกับ ทุเรียน มาเลฯ เวียดนาม เป็นต้น ในประเทศจีน แน่นอน “รสชาติ” หอม หวาน มัน เป็นเครื่องตัดสิน สิ่งหนึ่งที่ ชาวสวน พ่อค้า และ รัฐบาล ขาดความสนใจ ก็คือ พันธุกรรม หรือ สายพันธุ์ทุเรียน ที่ให้รสชาติต่างกัน...

ผักเศรษฐกิจ & พืชสุขภาพ

แร่ ซิลิคอน ใน ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ เพิ่มสมรรถนะดินและพืชให้แข็งแรง

หากเอ่ยถึง “ซิลิคอน” วงการเกษตรเริ่มรู้จักกันมากขึ้น บทความนี้จะนำผู้อ่านไปพบกับซิลิคอนคุณภาพสูง เรียกว่า “แอคทีฟซิลิคอน” ที่แตกตัวมากกว่า 5600 ppm  ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกๆ ปี การเพาะปลูกพืชต่างๆ นั้นจะดึงธาตุซิลิคอนจากดินออกไปใช้ 8-48 กก./ไร่ ประกอบกับการสูญเสีย อินทรียวัตถุ OM และ แร่ธาตุต่างๆ ในดิน ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดความสามารถในการอุ้มน้ำ...

สัตว์บก

CPF หนุน “ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ” อยู่รอดเพราะไก่ไข่อินทรีย์และลูกหมู

เพราะพบเจอปัญหาความแห้งแล้งและพื้นที่รกร้าง เกษตรกรประสบปัญหากับความยากจน ทำให้ เครือเจริญโภคภัณฑ์  เล็งเห็นถึงปัญหาเข้าไปช่วยจับมือกับเกษตรกร  ร่วมกันพัฒนาที่ดินที่รกร้าง  พัฒนาคุณภาพชีวิต  และ ส่งเสริมการ สร้างงาน สร้างอาชีพ ให้กับเกษตรกร จนทำให้ชุนชนมีความเข้มแข็ง และหลุดพ้นความยากจน จนกลายเป็นชุมชนต้นแบบของการพัฒนา ภายใต้ชื่อ “โครงการ หมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ” การจัดตั้งโครงการหมู่บ้านเกษตรกรรมหนองหว้า ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณมนตรี เป้งชัยโม หรือ คุณบาส ผู้จัดการ...

สัตว์นำ้

6.การคัดไซส์ปลาทับทิม

ปลานิล – ทับทิม รุดหน้า จะพัง เพราะยาตกค้าง

25 มี.ค. 08 คือ วันที่ สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ มกุฎราชกุมาร ญี่ปุ่น ถวาย ปลานิล 50 ตัว แด่ในหลวง ร.9 และทรงเลี้ยงในบ่อสวนจิตรลดา จนแพร่ขยายพันธุ์จำนวนมาก และได้พระราชทานแก่ กรมประมง และ ประชาชน ปี 2509 กลายเป็นปลาเศรษฐกิจในปัจจุบัน 5 ทศวรรษเศษ...

ยางเศรษฐกิจ

แร่ ซิลิคอน ใน ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ เพิ่มสมรรถนะดินและพืชให้แข็งแรง

หากเอ่ยถึง “ซิลิคอน” วงการเกษตรเริ่มรู้จักกันมากขึ้น บทความนี้จะนำผู้อ่านไปพบกับซิลิคอนคุณภาพสูง เรียกว่า “แอคทีฟซิลิคอน” ที่แตกตัวมากกว่า 5600 ppm  ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกๆ ปี การเพาะปลูกพืชต่างๆ นั้นจะดึงธาตุซิลิคอนจากดินออกไปใช้ 8-48 กก./ไร่ ประกอบกับการสูญเสีย อินทรียวัตถุ OM และ แร่ธาตุต่างๆ ในดิน ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดความสามารถในการอุ้มน้ำ...

ไม้ดอกไม้ประดับ

4.มันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี

ปุ๋ยอินทรีย์ตรา สิงห์ยิ้ม คุณภาพสูง เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด อย่าเชื่อใคร..ถ้าปุ๋ยยังไม่ลงดิน!!

สิงห์ยิ้มกรุ๊ป SYG มีบริษัทในเครือ บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด (RPF.) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ภายใต้แบรนด์ “ปุ๋ยตรา สิงห์ยิ้ม ” บริษัท เอสวายจี สมาร์ทฟาร์ม จำกัด (SYF.) ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง และการทำเกษตรอินทรีย์ บริษัท เซ็นไลออน จำกัด (ZEL) ออกแบบผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท...