ปก นิตยสารพลังเกษตร ฉบับ 37

นิตยสารพลังเกษตร
 ทดลองอ่านฟรี ! 

ปก นิตยสารสัตว์บก ฉบับ 369

นิตยสารสัตว์บก
 ทดลองอ่านฟรี ! 

ปก นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับ 413

นิตยสารสัตว์น้ำ
 ทดลองอ่านฟรี ! 

เมืองไม้ผล

ปก เชือกโยงทุเรียน

เชือกฟางโยงทุเรียน ตราตะวันแดง ป้องกัน “อันตราย” จากพายุ และแสงแดด

พระเอกตายตอนจบ... ละครไทยที่ผู้สร้างไม่สร้าง เพราะคนดูรับไม่ได้ เกือบทุกเรื่อง พระเอก นางอก แฮปปี้เอนดิ้ง พร้อมความสุขของผู้ชม เสพละครไทย แล้วนำไปประยุกต์กับการทำ “สวนทุเรียน” ในภาคใต้ ซึ่งชาวสวนหลายรายต้องลงทุน “ปักเสา” และลงทุนซื้อ “เชือกฟาง” ผูกโยงกิ่งทุเรียน ป้องกันมิให้กิ่งหัก หรือโค่นล้ม เพราะแรงลมจากพายุ ซึ่งเคยเกิดมาแล้ว นำมาซึ่งความเสียหาย ทั้งๆ ที่กำลังจะโกยเงิน ทำไมต้องใช้เชือกฟางโยงทุเรียน เคยสงสัยไหมว่าทำไมต้องใช้เชือกฟางโยงกิ่งทุเรียน ทำไมไม่ใช้เชือกชนิดอื่น??? 1.สาเหตุที่ต้องใช้เชือกฟางโยงทุเรียนก็เพราะทุเรียนนั้นเป็นไม้เนื้ออ่อน...

ผักเศรษฐกิจ & พืชสุขภาพ

ปก ปลูกไม้เศรษฐกิจ ขายคาร์บอนเครดิต และผลิตภัณฑ์

ปลูกไม้เศรษฐกิจ ขายคาร์บอนเครดิต และผลิตภัณฑ์

คนไทยเริ่มรู้จักคำว่า “ก๊าซเรือนกระจก” มากขึ้นได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์ เฮกซาฟลูออไรด์ และ  สาร CFC ซึ่งก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวได้ห่อหุ้มโลกและดูดซับความร้อน เพื่อให้สิ่งมีชีวิตบนโลกอยู่รอด ดังนั้น UN จึงต้องประชุมหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีหลายประเทศลงนาม ที่เรียกว่า พิธีสารโตเกียว และ COP 27 ประเทศไทย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ...

สัตว์บก

ปก อาหารสัตว์ ดีลาวาล

ลดกลิ่นและแมลง ด้วยนวัตกรรมอะตอมมิคคาร์บอนจากญี่ปุ่น อะตอมมิคคาร์บอน (Organic Carbon / Atomic Carbon)

คาร์บอนคืออะไร คาร์บอนเป็นธาตุอันดับที่ 14 มีอิเล็กตรอนรวม 14 ตัว โดยเป็นอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือเวเลนซ์อิเล็กตรอนจำนวน  4 ตัว ซึ่งทำให้มันสามารถจับคู่กับอะตอมอื่นโดยใช้อิเล็กตรอนร่วมกันได้ 4 พันธะ อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาคาร์บอนของนักเคมีปัจจุบัน พบว่า มีความเป็นไปได้ที่คาร์บอนสามารถสร้างพันธะได้เพิ่มขึ้นเป็น 6 พันธะด้วยกัน สำหรับเพชรซึ่งมีความแข็งแกร่งมากที่สุด เกิดจากการจับตัวเรียงกันของคาร์บอนล้วนๆ อย่างเป็นระเบียบและมีพันธะโควาเลนต์ที่เหนียวแน่นบนแขนทั้งสี่ของคาร์บอน มันจึงแข็งกว่าแกรไฟต์ที่พบในไส้ดินสอ ส่วนคาร์บอนในแกรไฟต์เรียงตัวเป็นวงหกเหลี่ยม และแม้จะมีพันธะโควาเลนต์เชื่อมต่อระหว่างอะตอม แต่พันธะที่เกิดขึ้นมีแค่...

สัตว์นำ้

ปก KR FARM

KR FARM ผลิตลูกกุ้งขาวคุณภาพ พ่อ-แม่พันธุ์แท้จากซายอาคควา

“ลูกกุ้งดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” ยังคงใช้ได้ในสถานการณ์ในราคากุ้งที่ยังไม่แน่นอนแบบนี้ เพราะเราไม่สามารถควบคุมราคาขายให้มีราคาสูงอยู่ตลอดได้ แต่เราสามารถควบคุมระบบการจัดการภายในฟาร์ม เลือกใช้สายพันธุ์ลูกกุ้งที่มีคุณภาพและปัจจัยในการผลิตได้ เพื่อสร้างคุณภาพผลผลิตของฟาร์มให้ได้มาตรฐานมากที่สุด เพื่อที่จะได้ราคาที่ดีที่สุดตามมา สภาพพื้นที่เลี้ยงกุ้งขาว นิตยสารสัตว์น้ำ พาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งฟาร์มมาตรฐานด้านการผลิตและจำหน่ายลูกกุ้ง อย่าง KR FARM (เคอาร์ ฟาร์ม) ที่สร้างชื่อเสียงและการยอมรับในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกเป็นอย่างมาก ด้วยการบริหารงานโดย คุณภูวเนตร คงขำ หรือ คุณหมี บนพื้นที่ฟาร์มกว่า 3 ไร่ 82...

ยางเศรษฐกิจ

ปก ปลูกไม้เศรษฐกิจ ขายคาร์บอนเครดิต และผลิตภัณฑ์

ปลูกไม้เศรษฐกิจ ขายคาร์บอนเครดิต และผลิตภัณฑ์

คนไทยเริ่มรู้จักคำว่า “ก๊าซเรือนกระจก” มากขึ้นได้แก่ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซมีเทน ก๊าซไนตรัสออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซเปอร์ฟลูออโรคาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์ เฮกซาฟลูออไรด์ และ  สาร CFC ซึ่งก๊าซเรือนกระจกดังกล่าวได้ห่อหุ้มโลกและดูดซับความร้อน เพื่อให้สิ่งมีชีวิตบนโลกอยู่รอด ดังนั้น UN จึงต้องประชุมหาทางลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีหลายประเทศลงนาม ที่เรียกว่า พิธีสารโตเกียว และ COP 27 ประเทศไทย ปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ...

ไม้ดอกไม้ประดับ

ปก กรมพัฒนาที่ดิน วันดินโลก

กรมพัฒนาที่ดิน เจ้าภาพงานวันดินโลก 2566 ชูดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต ณ ศูนย์ฯ เขาหินซ้อนฯ

ในทุกๆ ปี พื้นที่กว่า 30 ล้านไร่ เกิดการเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2523 ถึงปัจจุบัน ประชาชนกว่า 500 ล้านคน ได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็น “ทะเลทราย” อันเนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ได้ศึกษาพบว่า การแปรสภาพเป็นทะเลทราย ความเสื่อมโทรมของดิน และ ภัยแล้ง เป็นสาเหตุหนึ่งที่ก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิตของคนกว่า 650,000 คน กว่า...

พืชพลังงาน

ปก ไร่แสงเดือน อินทผลัม

ไร่แสงเดือน อินทผลัม กาฬสินธุ์ เพิ่มมูลค่ามันสำปะหลัง และอ้อย ระบบโปรพลัสฯ

ต้องยอมรับว่า ณ หมู่ 11 บ้านคำใหญ่ ต.คำใหญ่ อ.ห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ มีสภาพพื้นที่เป็นดินทราย ทำให้อุ้มน้ำไม่ได้ เป็นดินไม่เหมาะการปลูกพืช การปลูกอ้อย อินทผลัม มันสำปะหลัง แต่ คุณจิราภรณ์ แสงจันทร์ มีที่ดิน 2,000 ไร่ นำไปปลูกอ้อยป้อนโรงงานน้ำตาลเหมือนกับเกษตรกรทั่วไป โดยใช้ขี้เค้กจากหม้อกรองในโรงงานน้ำตาลมาใส่เพื่อปรับปรุงดิน แต่ต้องใช้ทุนพอสมควร และไม่ตอบโจทย์ ปรากฏว่าอาชีพทำไร่อ้อยตกมาถึงรุ่นคุณจิราภรณ์ ซึ่งมาสานต่อการทำอาชีพเกษตร...

ข่าวเกษตร

ปก ม.มหิดล เตรียมประสาน รพ.สัตว์

ม.มหิดล เตรียมประสาน 2 พลัง รพ.สัตว์ มุ่งสู่มาตรฐาน ISO 9001:2015

นับเป็นเวลาเกือบ 2 ทศวรรษแล้ว ที่คนไทยได้มี 2 โรงพยาบาลสัตว์ เพื่อการเรียน การสอน ที่ครบวงจร ทั้งสัตว์เล็ก ที่รับผิดชอบโดย "โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร" ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา และสัตว์ใหญ่ รวมถึงสัตว์ป่า ที่รับผิดชอบโดย "โรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน" ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี...