เมืองไม้ผล

4.บรรยากาศสวนทุเรียน

รวยแบบคุณพี เศรษฐี ก้านยาว

ผลไม้ที่มี “เปลือกหนาม” ห่อหุ้ม เนื้อ และ เมล็ด เมื่อเนื้อสุก รสชาติหวาน มัน อย่าง “ทุเรียน” ในเมืองร้อนชื้นหลายประเทศ กลายเป็นของหวานที่คนเอเชียติดใจ แม้ราคาแพงก็ซื้อ ประเทศไทยหลากหลายด้วย “สายพันธุ์” กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้ง ที่ราบ และ บนภูเขา ให้ผลผลิต ทั้ง ปริมาณ...

ผักเศรษฐกิจ & พืชสุขภาพ

ปก ชมพู่ทับทิมจันท์

ปลูก ชมพู่ทับทิมจันท์ 6 ไร่ มาตรฐาน GAP โกยรายได้ 3-5 แสนบาท/เดือน

ในยุคที่ปุ๋ยเคมีปรับราคาสูงขึ้น ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบ หรือมีต้นทุนที่สูงขึ้น หลายคนจึงหาทาง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ให้อาชีพดำเนินการต่อได้อย่างต่อเนื่อง คุณนภาพร สุนทรเมธี หรือ ป้าติ๋ว ชาวสวน ชมพู่ทับทิมจันท์  ในตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้ยอมรับว่าปัญหาราคาปุ๋ยเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้น ทำให้ต้องปรับตัวและหาวิธีลดต้นทุนภายในสวน โดยการนำปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงเมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีภายในสวนชมพู่ทับทิมจันทร์จำนวน 6 ไร่ ทำให้ลดต้นทุนได้ครั้งละ 1,600 บาท/รอบ...

สัตว์บก

วิเชียรฟาร์ม เลี้ยง “เป็ดไข่” บนบ่อปลา ลดค่าอาหารได้มาก เกษตร ผสมผสาน

การเลี้ยงปลาแบบ ผสมผสาน หัวใจหลัก คือ การได้รายได้จากการทำเกษตรที่หลากหลาย ระบบการผลิตสัตว์น้ำและสัตว์บกที่ผสมผสานกันนี้ เอื้อประโยชน์ให้กันเป็นอย่างดี นับเป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงมากระบบหนึ่ง สภาพพื้นที่เลี้ยงเป็ดไข่ โดยการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานหากแยกตามที่ตั้งของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์จะพบว่ามี 2 ลักษณะ คือ -แบบสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ไว้เหนือบ่อเลี้ยงปลา เป็นแบบที่นิยมกันมากที่สุด เพราะสะดวก และสามารถระบายมูลสัตว์จากโรงเรือนลงสู่บ่อปลาโดยตรง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในโรงเรือนบนบ่อปลาจะได้ประโยชน์จากบ่อปลาในการช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้ต่ำลง สัตว์จึงไม่เครียด ทำให้กินอาหารได้มากขึ้น โตเร็ว และต้านทานโรคได้ดี อีกทั้งยังดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย ประหยัดแรงงาน ข้อเสีย คือ ต้นทุนค่าสร้างโรงเรือนสูงขึ้น เนื่องจากต้องใช้ไม้ทำเสา...

สัตว์นำ้

วิเชียรฟาร์ม เลี้ยง “เป็ดไข่” บนบ่อปลา ลดค่าอาหารได้มาก เกษตร ผสมผสาน

การเลี้ยงปลาแบบ ผสมผสาน หัวใจหลัก คือ การได้รายได้จากการทำเกษตรที่หลากหลาย ระบบการผลิตสัตว์น้ำและสัตว์บกที่ผสมผสานกันนี้ เอื้อประโยชน์ให้กันเป็นอย่างดี นับเป็นระบบการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพสูงมากระบบหนึ่ง สภาพพื้นที่เลี้ยงเป็ดไข่ โดยการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานหากแยกตามที่ตั้งของโรงเรือนเลี้ยงสัตว์จะพบว่ามี 2 ลักษณะ คือ -แบบสร้างโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ไว้เหนือบ่อเลี้ยงปลา เป็นแบบที่นิยมกันมากที่สุด เพราะสะดวก และสามารถระบายมูลสัตว์จากโรงเรือนลงสู่บ่อปลาโดยตรง สัตว์ที่อาศัยอยู่ในโรงเรือนบนบ่อปลาจะได้ประโยชน์จากบ่อปลาในการช่วยลดอุณหภูมิภายในโรงเรือนให้ต่ำลง สัตว์จึงไม่เครียด ทำให้กินอาหารได้มากขึ้น โตเร็ว และต้านทานโรคได้ดี อีกทั้งยังดูแลรักษาความสะอาดได้ง่าย ประหยัดแรงงาน ข้อเสีย คือ ต้นทุนค่าสร้างโรงเรือนสูงขึ้น เนื่องจากต้องใช้ไม้ทำเสา...

ยางเศรษฐกิจ

4.มันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี

ปุ๋ยอินทรีย์ตรา สิงห์ยิ้ม คุณภาพสูง เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด อย่าเชื่อใคร..ถ้าปุ๋ยยังไม่ลงดิน!!

สิงห์ยิ้มกรุ๊ป SYG มีบริษัทในเครือ บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด (RPF.) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ภายใต้แบรนด์ “ปุ๋ยตรา สิงห์ยิ้ม ” บริษัท เอสวายจี สมาร์ทฟาร์ม จำกัด (SYF.) ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง และการทำเกษตรอินทรีย์ บริษัท เซ็นไลออน จำกัด (ZEL) ออกแบบผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท...

ไม้ดอกไม้ประดับ

4.มันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี

ปุ๋ยอินทรีย์ตรา สิงห์ยิ้ม คุณภาพสูง เพิ่มผลผลิตพืชทุกชนิด อย่าเชื่อใคร..ถ้าปุ๋ยยังไม่ลงดิน!!

สิงห์ยิ้มกรุ๊ป SYG มีบริษัทในเครือ บริษัท ปุ๋ยราชพฤกษ์ จำกัด (RPF.) ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  ภายใต้แบรนด์ “ปุ๋ยตรา สิงห์ยิ้ม ” บริษัท เอสวายจี สมาร์ทฟาร์ม จำกัด (SYF.) ส่งเสริมการปลูกมันสำปะหลัง และการทำเกษตรอินทรีย์ บริษัท เซ็นไลออน จำกัด (ZEL) ออกแบบผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร บริษัท...

พืชพลังงาน

ต้นข้าวแข็งแรง เขียว ใบตั้ง

ข้าว ไม้โตไว และ ไม้ผล 75 ไร่ สร้าง “รายได้” แบบยั่งยืน

ณ ดินแดน “บางปลาม้า” สุพรรณบุรี เป็นที่ลุ่มแหล่งรับน้ำเพื่อคนเมืองหลวง ปี 64 ชาวสุพรรณบุรีทุกอำเภอลำบากหนัก เพราะหลวงกักน้ำไว้หลายเดือน พอน้ำลด ก็เริ่มเตรียมดินเพื่อปลูก ข้าว แบบนาปรัง ทั้งๆ อาชีพนี้มิได้ทำให้ชาวนาส่วนใหญ่หลุดจากความยากจน สภาพพื้นที่ปลูกผลไม้ผสมผสาน เจ้าของที่ทำนาไม่เป็น ก็ต้องปล่อยให้ชาวนาเช่าปลูกข้าวต่อไป ยกเว้นชาวนาที่มีที่ดินเป็นของตนเอง อย่าง คุณวิสุทธิ์ มีป้อม อดีตครูโรงเรียนวัดทรงกระเทียม มุ่งพัฒนาพื้นที่ให้สมบูรณ์ เพื่อปลูกพืชได้ผลผลิตคุ้มค่า ที่ดิน 3 แปลง...

ข่าวเกษตร

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย จัดงาน

สมาคมกุ้งตะวันออกไทย ผนึกกำลัง จัด งานสัตว์น้ำไทย 2020 ฟันธง เกษตรกรเข้าร่วมงาน 1,500/วัน

กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งกับงาน “สัตว์น้ำไทย 2020” THAI AQUA EXPO 2020 ที่กำลังจะจัดขึ้นในวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมซันไรส์ ลากูล โฮเทลแอนด์กอล์ฟ นำทีมจัดงานโดย คุณบรรจง นิสภวาณิชย์ ประธานสมาพันธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย และที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมกุ้งตะวันออกไทย คุณพัชรินทร์ จินดาพรรณ นายกสมาคมกุ้งตะวันออกไทย คุณสมประสงค์...