ปุ๋ยโฟแมน (4MAN) ปุ๋ยของคนไทย คุณภาพเต็มแม็กซ์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ต้องยอมรับความจริงว่า ประเทศไทยมีศักยภาพการแข่งขันพืชเศรษฐกิจในตลาดโลกน้อยกว่าหลายประเทศ เหตุเพราะต้นทุนการผลิตพืชสูงขึ้น และ “ผลผลิต” ไม่คุ้มต่อการลงทุน ซึ่ง 1 ในสาเหตุ คือ ความไม่รู้เรื่อง ดินและปุ๋ย ที่ถูกต้องของเกษตรกร ก่อให้เกิดการใช้ปุ๋ยผิด เกิดผลเสียมากมาย

ด้วยเหตุนี้ ภาคเอกชน อย่าง บริษัท แม็กซ์นิค จำกัด ได้ผลิตปุ๋ยคุณภาพสูง แบรนด์ โฟแมน (4MAN) ปรากฏว่า ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง

1.โฟแมน01

ที่มาของบริษัท

บริษัท แม็กซ์นิค จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2559 ภายใต้ชื่อการค้า “โฟแมน (4MAN)” ผู้จัดจำหน่ายปุ๋ยโฟแมน จากเดิมเป็นบริษัทร่วมทุนกันระหว่าง บริษัท แม็กซ์มวยไทย จำกัด และ บริษัท ไอออนิค จำกัด โดยบริษัท แม็กซ์มวยไทย จำกัด เป็นบริษัทที่ผลิตรายการมวยเรทติ้งอันดับหนึ่งของประเทศไทย และ บริษัท ไอออนิค จำกัด เป็นบริษัทที่มีกำลังการผลิตด้วยจานปั้นปุ๋ยอินทรีย์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ได้มาตรฐาน ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีห้องแลปสำหรับตรวจคุณภาพปุ๋ย และคุณภาพดิน ที่ได้รับการรับรองและทันสมัย มีโรงงานรองรับการผลิตปุ๋ยถึง 5 โรงงาน สามารถผลิต ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยน้ำ อะมิโนเม็ดสกัด และมีการนำเข้าปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพ ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015, IFOAM มาตรฐานเกษตรอินทรีย์, ปุ๋ยรายแรกที่ได้รับเครื่องหมาย HALAL ในประเทศไทย

เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และมีนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยดี ปุ๋ยมีคุณภาพ จึงเป็นที่มาของคำที่ติดหูของพี่น้องเกษตรกร คือ “ปุ๋ยโฟแมน ปุ๋ยของคนไทยคุณภาพเต็มแม็กซ์” ปุ๋ยโฟแมน คนส่วนใหญ่จะรู้จัก และเป็นที่คุ้นหู คุ้นตา จากการได้ยิน และได้ดูในรายการมวย โดยปุ๋ยโฟแมนมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันปุ๋ยคุณภาพดี ถูกต้องตามกฎหมายสู่พี่น้องเกษตรกร โดยมีทีมงานฝ่ายขาย ช่วยทำตลาดและกระจายปุ๋ยโฟแมน ถึงมือเกษตรกรทั่วประเทศ

2.โฟแมน02

เหตุผลที่ทำให้เกษตรกรมั่นใจ

เป็นโรงงานผลิตปุ๋ย มีกำลังการผลิตสูงสุด 350  ตัน/วัน เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยได้รับรองมาตรฐาน มาตรฐาน ISO 9001:2015 จากสถาบันตรวจสอบและรับรองคุณภาพ “ลอยด์ส” ใบอนุญาตและทะเบียนถูกต้องตามกรมวิชาการเกษตรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (IFOAM) จากสำนักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) มีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (LAB) มาตรฐาน ISO/IEC 17025 วิเคราะห์ดิน ปุ๋ย พืช ช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบการผลิตรวดเร็วและแม่นยำ รายงานผลภายใน 96 ชั่วโมง ให้คำแนะนำกับผู้ใช้บริการรองรับต่อการปลูกพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การบริการเหมาะสำหรับ เกษตรกร นักวิจัย นักวิชาการ หน่วยงานด้านการเกษตร โรงงานผลิตปุ๋ย และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และมี 9 Quality controls การตรวจสอบคุณภาพ 9 ขั้นตอน อย่างเข้มงวดตลอดสายการผลิตด้วยทีม QC และผู้เชี่ยวชาญห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ตรวจสอบวัตถุดิบและวิเคราะห์ธาตุอาหารรวดเร็วและแม่นยำด้วยมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกเม็ด ทุกหยด คือ “คุณภาพ” นั่นเอง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นโยบายของบริษัท

ทางบริษัทมีนโยบาย “การขายเเบบกันเขต” เพื่อต้องการจะครอบคลุมพื้นที่ให้ทั่วถึง และมีทีมขายช่วยทำการตลาดและสนับสนุนกิจกรรมของร้านค้า ลงพื้นที่ดูแลเกษตรกรและติดตามผลหลังการใช้ มีการควบคุมราคาขาย เพื่อไม่ให้ลูกค้าคนใดคนหนึ่งขายสินค้าในราคาที่สูงเกินไป

3.โฟแมน03

ด้านการตลาด

ปุ๋ยโฟแมน มีการทำตลาดแบบลงร้านค้า ขายหน้าร้าน โดยมีทีมขายช่วยทำตลาด ระบายสินค้าจากร้านค้าสู่เกษตรกร โดยมีทีมส่งเสริมการขายช่วยแนะนำการใช้ปุ๋ยถึงสวนของเกษตรกร อีกทั้งยังมีการจัดงานประชุมวิชาการโดยมี “นักวิชาการเฉพาะทาง” เชี่ยวชาญด้านปุ๋ยและยา อย่าง อาจารย์มานพ วาสินธุ์ เน้นแนะนำเกษตรกรเกี่ยวกับหลักการใช้ปุ๋ยอย่างชาญฉลาด ทักษะการใส่ปุ๋ยโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและใส่ตามความต้องการของพืช ให้ความรู้และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกษตรกรต้องเจอ ทั้งเกี่ยวกับดิน พืช ปุ๋ย โรคพืช และปัญหาดิน นอกจากจะมีการประชุมวิชาการในพื้นที่ต่างๆ แล้ว ยังมีการอบรมวิชาการให้กับทีมงานของเราอีกด้วย

4.โฟแมน04

สินค้าแต่ละสูตร

การผลิตปุ๋ยโฟแมนทุกเม็ด ต้องผ่านการตรวจค่าธาตุอาหารอย่างครบถ้วน โดยทีมงาน QC ที่ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวด 9 ขั้นตอนตลอดสายการผลิต ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยโฟแมน ทั้งปุ๋ยเคมี อินทรีย์ และ อินทรีย์เคมี ทั้งชนิดเม็ดและชนิดน้ำ มีปริมาณธาตุอาหารครบถ้วน กรดอะมิโนเข้มข้นมากว่า 18 ชนิด มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และมีกลุ่มจุลินทรีย์ ซึ่งในทุกสูตรของการผลิตปุ๋ยเม็ดโฟแมน ได้มีการฉีดพ่นเม็ดปุ๋ยด้วยแร่ซิลิก้า ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโต ส่งเสริมกระบวนการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน ทำให้ผนังเซลล์พืชแข็งแรง เพิ่มความสามารถในการดูดซับจับปุ๋ย ปลดปล่อยปุ๋ย ช่วยลดพิษในดิน

บริษัท แม็กซ์นิคฯ ได้ผลิตปุ๋ยสูตรที่ครอบคลุมทุกช่วงการเติบโตของพืช และตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ทั้งช่วงบำรุงดิน บำรุงพืช เร่งต้น เร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มคุณภาพผลผลิต  ในทุกช่วงการเจริญเติบโตของพืชมีความสำคัญที่แตกต่างกันออกไป เช่น ช่วงเริ่มปลูก การรองพื้น หรือการเตรียมดิน ที่ดีเป็นสิ่งที่สำคัญ จึงควรปรับสภาพดินด้วยปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเป็นการเพิ่มอินทรียวัตถุในดินให้สูงขึ้น ลดความเป็นกรด ช่วยให้ดินร่วนซุย โปร่ง ไม่แน่นทึบ เพิ่มธาตุอาหารในดิน

1.ปุ๋ยอินทรีย์ โฟแมนแดง ปุ๋ยอินทรีย์ที่ใช้นวัตกรรม 3T ในการปั้นเม็ด จะทำให้พืชได้รับธาตุอาหารที่ต้องการอย่างรวดเร็ว ครบถ้วน ยาวนาน และช่วยปรับสภาพดิน เพื่อปริมาณผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม T1 ชั้นจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ย่อยแป้ง/น้ำตาล โปรตีน และเส้นใย ช่วยให้พืชสามารถใช้ประโยชน์จากธาตุอาหารในดินได้ดียิ่งขึ้น T2 ชั้นธาตุอาหารปลดปล่อยเร็ว ประกอบด้วยธาตุอาหารสกัดที่พืชต้องการครบถ้วน พืชสามารถดูดซึมอย่างรวดเร็ว และนำไปใช้ได้ทันที T3 ชั้นธาตุอาหารปลดปล่อยช้า ประกอบด้วยธาตุอาหารพืชคุณภาพสูง กรดอะมิโน และอินทรียวัตถุ อยู่ในแกนกลางของเม็ดปุ๋ย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยมีอินทรียวัตถุช่วยปรับสภาพดิน ปรับค่า pH สภาพความเป็นกรด-ด่าง ช่วยพัฒนาจุลินทรีย์ในดินให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีธาตุอาหารรอง ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งยังมีกรดอะมิโน ช่วยให้พืชเจริญเติบโตอย่างแรง สมบูรณ์ ช่วยเสริมการทำงานของจุลินทรีย์ในดิน เพิ่มความสมบูรณ์ให้ดิน ปรับสภาพ ลดการอัดแน่นของดิน ทำให้ดินร่วนซุยมากขึ้น มีสภาพการระบายน้ำ ทำให้เกิดช่องว่างอากาศ และระบายอากาศในดินให้ดีขึ้น

2.ปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง Ca3% โฟแมน Calmax ช่วยแก้ปัญหาเกี่ยวกับการขาดธาตุแคลเซียมและแมกนีเซียมของพืช ช่วยเพิ่มสารสีเขียวในพืช (คลอโรฟิลล์) ให้พืชมีสีเขียวเข้มมากขึ้น ลดปัญหาการหลุดร่วงของดอกและผลได้ ธาตุแมกนีเซียมช่วยในการเปลี่ยนคาร์บอนมาเป็นน้ำตาล และยังช่วยเพิ่มค่า CEC หรือค่าความสามารถในการดูดซับจับปุ๋ย และปลดปล่อยปุ๋ย ทำให้พืชแข็งแรง ต้านทานโรคและแมลง ช่วยปรับสภาพดิน แก้ดินเป็นกรดได้ดี ทำให้ดินร่วนซุย อุ้มน้ำได้ดียิ่งขึ้น การใช้ปุ๋ยรองพื้น นอกจากจะช่วยปรับสมดุลของดินแล้ว ก็ยังช่วยขยายระบบรากพืชให้เดินเร็ว ลำต้นแข็งแรง เสริมสร้างผนังเซลล์พืช ขั้วเหนียว

3.ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 22-0-3+OM10% โฟแมนน้ำเงิน ที่ใช้นวัตกรรมการทันสมัย เป็นเม็ดเซมิคอมปาวด์ พอกด้วยอินทรียวัตถุที่มีคุณภาพสูงถึง 17 ชั้น ใช้อะมิโน นาโน ในการปั้นเม็ด มีธาตุอาหารครบถ้วนมากกว่า 44 ชนิด อินทรียวัตถุมากกว่า 10% มีกรดอะมิโนมากกว่า 18 ชนิด ที่มีหน้าที่ช่วยสร้างเนื้อเยื่อ และมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ สร้างการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ ใบสีเขียวสด ต้นแข็งแรง โตเร็ว ออกผลที่สมบูรณ์ และต้านทานโรคพืชได้

คุณสมบัติพิเศษของปุ๋ยคอมปาวด์

1.ใช้เทคโนโลยีการพอกยูเรียด้วยอินทรีย์ และธาตุอาหาร 18 ชนิด
2.Full Element ธาตุอาหารเท่ากันในเม็ดปุ๋ยทุกเม็ด
3.Nitrogen volatilization ป้องกันการสูญเสียธาตุอาหารจากกระบวนการระเหย
4.Shied protection ป้องกันความชื้นจากอากาศ ในการสัมผัสกับเม็ดปุ๋ยเคมีโดยตรง
5.Slow release ควบคุมระยะเวลาในการปลดปล่อยธาตุอาหารได้อย่างสมดุล
6.แก้ปัญหาพืชโตไม่สม่ำเสมอกันในแปลงปลูก เนื่องจากมีอัตราส่วนเท่ากันในทุกๆ เม็ดปุ๋ย
7.มีน้ำหนักเบากว่ายูเรีย เนื่องจากมีรูพรุน ทำให้ได้เนื้อปุ๋ยในปริมาณมากขึ้น
8.ใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้ 100% นอกจากนั้นยังมี อินทรียวัตถุ ที่ปุ๋ยเคมีไม่มี และ
9.สะดวกต่อการใช้งานของเกษตรกร

ซึ่งสามารถใช้ทดแทนยูเรียได้ กรณีนาข้าวปุ๋ยสูตร 22-0-3 ใน 1 กระสอบ สามารถทดแทนยูเรียได้ 2-3 กระสอบ ในแปลงที่เป็นนาดำ 1 กระสอบ ใช้พื้นที่ได้ 3 ไร่ ส่วนนาหว่านต้องขึ้นอยู่กับการหว่านแต่ละครั้ง หว่านครั้งละกี่กิโลกรัม ถ้าครั้งละ 25 หรือ 30 กิโลกรัม 1 กระสอบ ทดแทนปุ๋ยยูเรียได้ประมาณ 2 กระสอบ ซึ่งสามารถลดต้นทุนของเกษตรกรได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

4.ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 6-3-3+OM10% โฟแมนเขียว เป็นเม็ดคอมปาวด์ช่วยบำรุงต้น ตอบสนองต่อความต้องการของพืชในการส่งเสริมการเจริญเติบโต บำรุงต้นให้แข็งแรง โตเร็ว ส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

โฟแมน4.1

5.ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-4-7+OM10% โฟแมนเหลือง กระบวนการผลิตจะแตกต่างจากสูตร 6-3-3 เป็นการผลิตแบบคลุกเคล้า หรือ Bulk Blend มีการเคลือบยูเรียด้วยแร่ซิลิก้า บำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโต ตอบสนองความต้องการของพืชในการส่งเสริมการเจริญเติบโต บำรุงต้นให้แข็งแรง ให้ผลผลิตที่สมบูรณ์ ใช้ทดแทนปุ๋ยสูตรเสมอได้ เช่น ถ้าต้องการใช้กับนาข้าว ควรใส่ช่วงสุดท้ายได้ ช่วงก่อนข้าวตั้งท้อง หรือใส่ช่วงแรก ข้าวอายุ 25-30 วัน แนะนำให้ใช้ในช่วงแสงรับรวง หรือถ้าไนโตรเจนในใบไม่พอ หรือความเขียวของต้นข้าวในแปลงนั้นยังไม่ดีพอ ควรใช้สูตร12-4-7

6.ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 5-3-15+OM10% โฟแมนม่วง ผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาสูตรให้เหมาะสมสำหรับไม้ผล พืชไร่ พืชสวน ยางพารา ในการช่วยเพิ่มขนาดผลให้ใหญ่ ดก และเพิ่มปริมาณน้ำยาง บำรุงผล เพิ่มปริมาณผลผลิต

7.ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 8-8-8 บำรุงทุกส่วน โฟแมนส้ม เพิ่มความสมบูรณ์ปุ๋ยสูตรเสมอ บำรุงพืชทุกส่วน ทั้งต้น ดอก และผล เหมาะกับพืชทุกชนิด อีกทั้งมีกรดอะมิโนที่ช่วยส่งเสริมความแข็งแรงให้กับพืช

โฟแมน4.2

8.ปุ๋ยเคมี สูตร 0-0-33 โฟแมน Global เป็นปุ๋ยทางเลือกของเกษตรกรที่ควรใช้ ผลิตจากวัตถุดิบส่าเหล้า และเป็นอินทรียวัตถุ มีธาตุโพแทสเซียมสูงถึง 33% ธาตุแคลเซียม ซิลิคอน และจุลินทรีย์ ทำให้เกิดประโยชน์กับพืช 100% และทำให้โครงสร้างพืช ราก ใบ ยอด แข็งแรง ซึ่งแคลเซียมและแมกนีเซียมจะทำให้พืชใบเขียวเข้มขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งมีซัลเฟอร์และอินทรียวัตถุ ใช้ได้ดีในแปลงปลูกพืชที่ดินไม่มีอินทรียวัตถุอยู่เลย

ซึ่งอินทรียวัตถุที่อยู่ในปุ๋ยเคมี สูตร 0-0-33 สามารถทำงานได้ดี และช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์และเชื้อราต่างๆ ในดิน เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์ได้ ส่งผลทำให้ดินโปร่ง มีรูพรุน อากาศ ค่า CEC ในดินเพิ่มขึ้น ค่านำไฟฟ้าลดลง พื้นดินไม่แข็ง ถ้าเป็นพื้นที่ปลูกพืชดินเหนียว 0-0-33 ทำให้ดินไม่สูญเสียทางชีวภาพ ดินจะไม่แตก ดินสามารถดูดซับปุ๋ยและธาตุอาหารได้ดียิ่งขึ้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยเฉพาะใช้ปุ๋ย 0-0-33 เป็นปุ๋ยละลายช้า สามารถใช้ได้กับทุกสภาพดิน แต่ถ้าเป็นดินลูกรัง ดินทราย จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ถ้าใส่กับปาล์มน้ำมัน ติดทะลายดก ทะลายใหญ่ขึ้น น้ำหนักดี เปอร์เซ็นต์น้ำมันเยอะขึ้น ทางใบนิ่ม ตัดง่าย บำรุงผลใหญ่ เพิ่มปริมาณผลผลิต ส่งเสริมกระบวนการสร้างแป้งและน้ำตาลในลำต้น ใบ ผล หรือเมล็ด ทำให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ น้ำหนักดี สีสวย รสชาติดี มีคุณภาพ สร้างความต้านทานโรค

9.ปุ๋ยเคมี สูตร 21-8-8 โฟแมน Fighter เร่งต้น เพิ่มผลผลิต ช่วยในกระบวนการสร้างการเจริญเติบโตให้กับพืช อัตราการงอกสูง เร่งต้น เร่งราก เร่งใบ เพิ่มเขียว พืชตั้งตัวได้เร็ว ลำต้นแข็งแรง และช่วยควบคุมกระบวนการออกดอก ติดผล ให้มีความสมบูรณ์ พืชให้ผลผลิตสูงขึ้น โดยต้องคำนึงถึงค่าดิน ต้องไม่เป็นกรด จุดเด่นขั้นตอนการผลิตมีการเคลือบซิลิก้า ช่วยปลดปล่อยปุ๋ย ทำให้ดินไม่แห้ง ไม่ทึบ นอกจากพืชได้รับธาตุอาหารแล้ว ยังช่วยให้โครงสร้างดินดี ดีทั้งทางกาย ทางเคมี และทางชีวภาพ

10.ปุ๋ยเคมี สูตร 8-12-12 โฟแมน Battle มีธาตุฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมสูง ช่วยกระตุ้นให้พืชเร่งการออกดอก ติดผล เร่งการออกดอก ทำให้ผลดก ขั้วเหนียว น้ำหนักดี ช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิต ลดผลร่วง ทำให้พืชมีความสมบูรณ์

11.ปุ๋ยเคมี สูตร 20-8-20 โฟแมน Ultimate เพิ่มการเจริญเติบโต เร่งคุณภาพผลผลิต ตอบสนองต่อความต้องการของพืชในช่วงการเติบโต และเพิ่มคุณภาพผลผลิต เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด โดยฉพาะยางพาราช่วยในการเร่งต้น เร่งน้ำยาง ทำให้เปลือกยางนิ่ม กรีดง่าย

12.ปุ๋ยเคมี สูตร 13-7-30 โฟแมน Campion เร่งผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพ ส่งเสริมกระบวนการสร้างแป้งและน้ำตาลในลำต้น ใบ ผล หรือเมล็ด ทำให้ผลผลิตมีขนาดใหญ่ น้ำหนักดี สีสวย รสชาติดี มีคุณภาพ สร้างความต้านทานโรค

5.โฟแมน05

ประโยชน์ของปุ๋ย

ปุ๋ยแต่ละสูตรมีความสำคัญและมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป สิ่งที่สำคัญอีกอย่างในการใส่ปุ๋ย คือ ต้องให้ได้ประโยชน์สูงสุดกับพืช โดยใช้สูตร 5 ถูก ได้แก่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ถูกที่ 1 “#ถูกสูตร” สูตรเหมาะสม เลือกใช้สูตรปุ๋ยถูกกับชนิดดิน และค่าของดิน
ถูกที่ 2 “#ถูกเวลา” ช่วงเวลาเหมาะสม การใส่ปุ๋ยให้ถูกช่วงเวลาที่พืชต้องการและมีความพร้อมมากที่สุด
ถูกที่ 3 “#ถูกอัตรา” ปริมาณเหมาะสม ปริมาณปุ๋ยที่ใส่เพียงพอและพอดีกับความต้องการของพืช
ถูกที่ 4 “#ถูกวิธี” วิธีเหมาะสม การใส่ปุ๋ยให้เกิดการสูญเสียธาตุอาหารน้อยที่สุด
ถูกที่ 5 “#ถูกจุดถูกที่” เช่น ใส่ปุ๋ยตรงที่พืชมีระบบรากที่ดี​และหนาแน่น การใส่ตามเเนวรัศมีพุ่มใบ ไม่ใส่จนชิดโคนต้นที่มีแต่รากฝอยใหญ่ๆ ที่ดูดธาตุอาหารไม่ได้ ในไม้ผล ยางพารา ปาล์มน้ำมัน

บริษัท แม็กซ์นิค จำกัด 71/13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700 สนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย หรือสินค้าปุ๋ยโฟแมน โทร.061-564-8888

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 31