รถดำนา และรถหยอดข้าวของสยามคูโบต้า ส่งเสริมนาแปลงใหญ่ ข้าวคุณภาพสูงแบบลดต้นทุน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สยามคูโบต้า  ตอกย้ำผู้นำเกษตรครบวงจร  เดินหน้ายกระดับชาวนาไทยปลูกข้าวคุณภาพสูง  มุ่งผลิต  เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี  ด้วย KUBOTA (Agri) Solutions เน้นให้เกษตรกรทำเกษตรปราณีตด้วย รถดำนา และรถหยอดข้าว เพื่อลดต้นทุน ดูแลรักษาง่าย ได้ข้าวบริสุทธิ์ ในพื้นที่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

1.สยามคูโบต้าส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวด้วยรถดำนาและเครื่องหยอดข้าว
1.สยามคูโบต้าส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวด้วยรถดำนาและเครื่องหยอดข้าว

แนวทางการส่งเสริมการทำนาดำและนาหยอด

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า สยามคูโบต้าตระหนักดีว่า การปลูกข้าวด้วยวิธีการทำนาดำและนาหยอด ช่วยให้ผลผลิตมีคุณภาพ และได้พันธุ์ข้าวที่บริสุทธิ์ อีกทั้งยังช่วยเกษตรกรลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และสามารถบำรุงรักษาต้นข้าวได้ง่าย

จึงได้มีการส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวคุณภาพสูง ด้วยวิธีการใช้ “รถดำนา” และ “รถหยอดข้าว” ทดแทนการ “ทำนาหว่าน” ซึ่งหนึ่งในพื้นที่ที่สยามคูโบต้าได้เข้าไปส่งเสริมนั้น ก็คือ “กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท”

2..ต้นข้าวขึ้นอย่างสม่ำเสมอ-การเจริญเติบโตดี-การจัดการง่าย
2..ต้นข้าวขึ้นอย่างสม่ำเสมอ-การเจริญเติบโตดี-การจัดการง่าย
เครื่องหยอดข้าวที่สามารถลูบดิน-หยอดข้าว-ชักร่อง
เครื่องหยอดข้าวที่สามารถลูบดิน-หยอดข้าว-ชักร่อง

โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การลดต้นทุน เพิ่มปริมาณและคุณภาพผลผลิต ภายใต้แนวทางการส่งเสริม 2 แนวทาง ดังนี้

1.1 ส่งเสริมการทำนาดำด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร

วิธีการทำนาดำที่บริษัทฯ ส่งเสริม คือ การใช้รถดำนาปักต้นกล้าให้มีระยะห่างระหว่างกอข้าวได้อย่างเหมาะสมตามพันธุ์ข้าว ช่วยให้ต้นข้าวเจริญเติบโตได้อย่างแข็งแรง ทั้งรากและลำต้น  ที่สำคัญ คือ ต้นข้าวสามารถแตกกอได้ดี ออกรวงได้อย่างเต็มที่ ผลผลิตเพิ่มขึ้น ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ

ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งแก่การทำข้าวพันธุ์ หรือเมล็ดพันธุ์ข้าว อีกทั้งการปลูกข้าวด้วยการทำนาดำยังเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าสามารถช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และทำให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพ ซึ่งปัจจุบันเกษตรกรสามารถใช้เครื่องจักรกลการเกษตรที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำนาดำโดยเฉพาะ ที่ช่วยให้การทำงานสะดวกสบายขึ้น งานเสร็จไวขึ้น รวดเร็วทันใจ พร้อมทั้งยังช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคนได้อีกด้วย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

1.2 ส่งเสริมการทำนาหยอด ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร

วิธีการทำนาหยอด ที่บริษัทฯ ส่งเสริม คือ การใช้เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว ทำงานได้รวดเร็ว ใช้งานง่าย ได้คุณภาพงานหยอดดี เพิ่มทางเลือกในการทำนาแบบหยอดให้กับเกษตรกร ทดแทนการหว่านที่ได้ผลผลิตต่ำกว่า นอกจากนี้ยังสามารถติดชุดพ่นยา SPK ทำให้สามารถทำงานได้หลายขั้นตอนพร้อมกัน ทั้งลูบดิน หยอดข้าว ชักร่อง พ่นยาได้ในเวลาเดียวกัน

3.สยามคูโบต้ายกระดับกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้วด้วยเครื่องหยอดข้าวและรถดำนาคูโบต้า
3.สยามคูโบต้ายกระดับกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้วด้วยเครื่องหยอดข้าวและรถดำนาคูโบต้า

การจัดโครงการ AD Solutions Provider

นายสมศักดิ์กล่าวว่า สำหรับแนวทางการส่งเสริมเกษตรกร “กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว”  ของบริษัทฯ ภายใต้ความร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่าย  และหน่วยงานราชการท้องถิ่นนั้น  มีจุดเริ่มต้นจากลงพื้นที่ให้ความรู้  และทำแปลงส่งเสริมการปลูกข้าวด้วยวิธี KUBOTA (Agri) Solutions ที่มุ่งเน้นการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเพาะปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเกษตรกร ผ่านโครงการ KUBOTA AD Solutions Provider ที่ได้มีการส่งเสริมให้ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจ วิธีการทำเกษตรแบบ KAS

จึงได้จัดโครงการ AD Solutions Provider เพื่อถ่ายทอดความรู้การทำเกษตรครบวงจรหรือ KAS ให้แก่พนักงานร้านค้าผู้แทนจำหน่าย เพื่อที่จะนำความรู้ KAS ไปช่วยพัฒนาการทำเกษตรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ต้นทุนต่ำลง และมีรายได้ที่ยั่งยืน  เช่นเดียวกับพื้นที่กลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว จ.ชัยนาท ที่มีร้านผู้แทนจำหน่ายอย่าง “คูโบต้าลิ้มเจี๊ยบฮง” มาร่วมส่งเสริมการทำนาหยอดและนาดำภายใต้ทีมงานที่มีศักยภาพสูงสุด

4.รถดำนา นั่งขับ 6 แถวรุ่น SPV6CMD ดีไซน์ใหม่ล้ำสมัย ลุยหล่มได้ดีขึ้น ปักดำได้ละเอียดขึ้น
4.รถดำนา นั่งขับ 6 แถวรุ่น SPV6CMD ดีไซน์ใหม่ล้ำสมัย ลุยหล่มได้ดีขึ้น ปักดำได้ละเอียดขึ้น
เครื่องหยอดข้าวรุ่น-DS10-ทำงานได้รวดเร็ว-ใช้งานง่าย-ได้คุณภาพงานหยอดดีขึ้น
เครื่องหยอดข้าวรุ่น-DS10-ทำงานได้รวดเร็ว-ใช้งานง่าย-ได้คุณภาพงานหยอดดีขึ้น

ข้อดีของการทำนาดำและนาหยอด

ภายหลังจากบริษัทฯ ได้มีการนำร่องส่งเสริมกลุ่ม “นาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว จ.ชัยนาท” เปลี่ยนจากการทำนาหว่านมาเป็นนาดำและนาหยอด จนกระทั่งประสบความสำเร็จอย่างมากในปี 2561 บริษัทฯ จึงได้ขยายผลเข้าสู่โครงการ ZERO Broadcast (ปลอดนาหว่าน)

โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญที่ต้องการให้เกษตรกรสมาชิกกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้วเปลี่ยนวิธีจากการทำนาหว่านมาเป็นวิธีนาดำและนาหยอดกันมากขึ้นทั้งหมด เพื่อลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มผลผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และลดการใช้สารเคมี

เพราะนอกจากโครงการ ZERO Broadcast (ปลอดนาหว่าน) จะช่วยให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยและสารเคมีแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้เกษตรกรผลิตข้าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดีมีคุณภาพ (Good Agricultural Practice) หรือ (GAP) ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถขายข้าวได้ราคาที่สูงขึ้นตามมาตรฐานการปลูกข้าวในระบบ GAP

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปัจจุบันสยามคูโบต้าได้ส่งเสริมโครงการ Zero Broadcast (ปลอดนาหว่าน) ในกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว ไปแล้วจำนวน 717 ไร่ แบ่งเป็น นาดำ 553 ไร่ และนาหยอด 164 ไร่ ซึ่งในอนาคตบริษัทมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมรวมพื้นที่ทั้งสิ้น 1,000 ไร่ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ภายในปี 2562 นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายผลไปยังจังหวัดอื่นๆ ได้แก่ มหาสารคาม สุพรรณบุรี และเชียงราย ต่อไป

5.คุณบุญฤทธิ์มั่นใจใช้เครื่องหยอดข้าวและรถดำนาผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ
5.คุณบุญฤทธิ์มั่นใจใช้เครื่องหยอดข้าวและ รถดำนา ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ

การใช้เครื่องหยอดข้าวและ รถดำนา ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

คุณบุญฤทธิ์ หอมจันทร์ รองประธานกลุ่มนาแปลงใหญ่บ้านพระแก้ว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เดินหน้าใช้เครื่องหยอดข้าวและ รถดำนา คูโบต้า ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพป้อนตลาด พร้อมลดต้นทุนได้มากกว่า 50% ในฐานะชาวนามืออาชีพที่ยึดอาชีพทำนาตลอด 30 ปีที่ผ่านมา ที่ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการทำนาจากนาหว่าน ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 20-30 กก./ไร่ มาทำนาดำและนาหยอด

ด้วย “เครื่องหยอดข้าวและรถดำนา” ด้วยการนำ KUBOTA (Agri) Solutions ที่มุ่งเน้นการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการเพาะปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเกษตรกรผ่านโครงการ KUBOTA AD Solutions Providerโดยเฉพาะ “การทำนาหยอดด้วยเครื่องหยอดข้าว” ซึ่งเป็นสิ่งใหม่สำหรับชาวนาในพื้นที่ที่ไม่ใครกล้าทดลอง

ในขณะที่ตนเองกลับมองว่าในฐานะผู้นำชาวนารุ่นใหม่ต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกว่า จึงตัดสินใจร่วมทดลองการทำนาหยอด โดยในปีแรกใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวเพียง 10 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 800 กก./ไร่ ซึ่งผลการทดลองที่ได้ คือ สามารถลดเมล็ดพันธุ์ลงไปได้ถึง 20 กก./ไร่ แต่ยังได้ผลผลิตเป็นที่น่าพอใจ ช่วยลดต้นทุนได้มาก

ต่อมาได้ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ให้เหลือเพียง 8 กก./ไร่ ได้ผลผลิตในปริมาณ 932 กิโลกรัม/ไร่ ได้กำไร 5,345 บาท/ไร่ ซึ่งต่างจากการทำนาหว่านที่ได้ผลผลิตเพียง 670 กิโลกรัม/ไร่ และได้กำไร 3,058 บาท/ไร่ นอกจากการทำนาหยอดจะลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์แล้ว ยังช่วยลดการใส่ปุ๋ยให้เหลือเพียง 25 กก./ไร่ จากเดิมที่เคยใส่ปุ๋ยในนาหว่านที่ 60 กก./ไร่

ประกอบกับการทำนาหยอดและนาดำทำให้ข้าวขึ้นอย่างเป็นระเบียบ ต้นข้าวไม่ชนกัน ทำให้การแตกกอดี หรือข้าว 1 เมล็ด ทำให้ได้ข้าวถึง 30 ต้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ในขณะที่การทำนาหว่านข้าว 1 เมล็ด จะได้ต้นข้าวเพียง 3 ต้น เท่านั้น นอกจากนี้นาหยอดและนาดำมีการจัดการที่ง่ายขึ้น ดูแลรักษาได้อย่างทั่วถึง ทำให้ชาวนามีต้นทุนการใช้สารเคมีลดลงเหลือเพียง 100 บาท/ไร่ จากเดิมที่มีต้นทุนอยู่ที่ 300-400 บาท/ไร่

ทำให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่า 50% หรือใช้ต้นทุนเพียง 3.6-3.8 บาท/กิโลกรัม ผลผลิตมีคุณภาพ ขายได้ราคาดี  มีรายได้ที่ดี นอกจากนี้คุณบุญฤทธิ์มีแผนที่จะร่วมทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับอาชีพชาวนาด้วยการส่งเสริมการทำนาหยอด โดยเริ่มต้นปรับตัวจากการทำนาหว่านใช้เมล็ดพันธุ์จาก 20-30 กก./ไร่ ให้เหลือเพียง 12 กก./ไร่ ก่อน

ส่วนชาวนาที่มีการทำนาหยอดจะลดการใช้ปริมาณเมล็ดพันธุ์จาก 8 กก./ไร่  ให้เหลือเพียง 5 กก./ไร่ ลดต้นทุนจากเดิม 4,000-5,000 บาท/ไร่ ให้เหลือเพียง 2,500-3,000 บาท/ไร่ ด้วยการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีของสยามคูโบต้าแบบครบวงจร รวมไปถึงการพัฒนาต่อยอดผลผลิตจากสมาชิกเข้าสู่การแปรรูป-เพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดเอง ภายใต้สโลแกน คนชัยนาท ปลูกข้าวชัยนาท กินข้าวชัยนาท โทร.086-869-2243

6.คุณบุญชู-อินประสิทธิ์-ชาวนามืออาชีพ-จ.ชัยนาท
6.คุณบุญชู-อินประสิทธิ์-ชาวนามืออาชีพ-จ.ชัยนาท
การทำนาดำด้วยรถดำนาคูโบต้าที่ใช้เมล็ดพันธุ์-8-กก.ต่อไร่
การทำนาดำด้วย รถดำนา คูโบต้าที่ใช้เมล็ดพันธุ์-8-กก.ต่อไร่

การใช้รถดำนาผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

คุณบุญชู อินประสิทธิ์ หนึ่งในชาวนามืออาชีพของจังหวัดชัยนาท ที่ยึดอาชีพทำนามาตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน และยังเป็นชาวนาต้นแบบที่สามารถประยุกต์ใช้เครื่องจักรกลการเกษตรและเทคโนโลยีมาใช้ในการทำนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยการเปลี่ยนวิถีจากการทำนาหว่านมาเป็นนาดำด้วย รถดำนา คูโบต้าที่ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 เพียง 8 กก./ไร่ ช่วยให้ชาวนาประหยัดเวลา ลดปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวได้ดี ให้ผลผลิตค่อนข้างดี 1.2  ตัน/ไร่ ควบคู่ไปกับการใช้ รถดำนา คูโบต้า “รับจ้างดำนา” ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่องทั้งปี ภายใต้การผลิต “กล้าแผ่นคุณภาพ” จนมีอายุครบ 15 วัน ก็พร้อมปักดำ โดยมีค่ารับจ้างดำนาอยู่ที่ 1,100 บาท/ไร่ นำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

ต่อมาเมื่อคุณบุญชูเริ่มมีความชำนาญในการทำนาแบบปักดำมากขึ้น จึงได้เปลี่ยนจากการทำนาขายข้าวให้กับโรงสีทั่วไป หันมาทำนาเพื่อผลิตข้าวพันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่ 30 ไร่ ให้ผลผลิตประมาณ 1.2 ตัน/ไร่ ส่งขายให้กับโรงสีในพื้นที่ได้ในราคา 9,000-10,000 บาท/ตันข้าวสด (10 บาท/กก.) หรือมีราคาขายพันธุ์ข้าวอยู่ที่ 20 บาท/กก. ในความชื้นที่ 14% ซึ่งทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าข้าวพันธุ์ที่ผลิตได้ยังไม่พอขาย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากการทำนาข้าวปทุมธานี 1 เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์แล้ว คุณบุญชูยังยึดอาชีพรับจ้างดำนาด้วย รถดำนา คูโบต้าที่มีอยู่ทั้งหมด  5  คัน  แต่การรับจ้างยังไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่  สอบถามเพิ่มเติม  คุณบุญชู    อินประสิทธิ์ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท โทร.085-2711-300