เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ราคาถูก เส้นทางเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อย่างที่ทราบกันดีว่า การที่จะพึงพา ให้โรงสี ช่วยสีข้าว ให้เราทั้งเก็บไว้กิน และแบ่งขายนั้น อาจจะต้องใช้เวลารอคิวนาน แถมยัง ต้องมี ค่าสีข้าว แกรบและของเหลือจากการสีนั้นชาวนาก็ไม่ได้รับผลประโยชน์ บริษัท สยามบิ๊กเกอร์เทรด จำกัด  มองเห็นถึงปัญหา เลยทำการคิดค้นประดิษฐ์ เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก แบบครัวเรือน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และความมั่นคง ทางอาหาร ซึ่งเป็น เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ที่นำไปใช้สีข้าวเปลือก ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน ตั้งชื่อเครื่องสีข้าวนี้ว่า “ เครื่องสีข้าว ไอสยาม ซึ่งแสดงถึง ความเป็นไทย

  “ ข้าว ”  เป็นอาหารหลัก ของ ประเทศไทย และถือเป็นพืชเศรษฐกิจหลัก ที่สำคัญยิ่ง ของประเทศไทย ประเทศไทย มีจำนวนชาวนา ประมาณ 3 . 8 ล้าน ครัวเรือน จากจำนวนเกษตรกร ทั้งประเทศ 5 . 9 ล้าน ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 64 ของ ครัวเรือนเกษตรกร มีพื้นที่เพาะปลูกข้าว รวมประมาณ 7 3 ล้านไร่ หรือประมาณ ร้อยละ 5 1 ของพื้นที่ถือครองทำ การเกษตร ทั้งหมด ของประเทศไทย ซึ่งได้ผลผลิต ปีละ ประมาณ 3 5 ล้านตันข้าวเปลือก ซึ่งในจำนวนนี้ จะถูกแปรรูป เป็นข้าวสาร โดยโรงสีข้าว หรือ เครื่องสีข้าว เพื่อส่งออก นำเงินตรา เข้าประเทศ อีกปีละหลายหมื่นล้านบาท และที่สำคัญ คือการบริโภค ภายในประเทศ ประมาณ 1 1 ล้านตัน ข้าวสาร จึงนับได้ว่า ข้าว เป็นพืชที่สร้างความมั่นคง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ และ ความมั่นคง ทั้งทางด้านอาหาร ที่มีความสำคัญ เป็นอย่างยิ่ง

เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก

เป็นเครื่องจักรกลเกษตร ประเภทหนึ่ง ใช้สำหรับ การแปรรูปข้าวเปลือก เพื่อการบริโภค จัดเป็น เครื่องจักกลเกษตร หลังการเก็บเกี่ยว เป็นเครื่องจักรกลเกษตร ที่มีมูลค่า ของการส่งออกเครื่องจักรกลเกษตร คิดเป็นสัดส่วน ประมาณ ร้อยละ 2 5 ของ มูลค่าทั้งหมด ของการส่งออก เครื่องจักรกลเกษตร ของประเทศ ซึ่งจัดอยู่ ในระดับต้น ๆ ที่สำคัญ ของการส่งออก เครื่องจักรกลเกษตร ซึ่งในภาพรวมแล้ว ประเทศไทย ยังต้องการ การวิจัย และ พัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร อีกมาก เพื่อนำไปสู่ การพึ่งพาตนเอง อย่างครบวงจร ของ การผลิตการเกษตร และ ลดภาวะของการขาดดุล การค้า เครื่องจักรกลเกษตร ในปัจจุบัน การวิจัย และ พัฒนาเครื่องจักรกล การเกษตรโดยทั่วไป จะเป็นงานวิจัย เชิงประยุกต์ ( Applied Research ) และ มีเป้าประสงค์ ให้ได้มา ซึ่งเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสม ( Appropriate Machinery ) ต่อสภาพพื้นที่ และ การผลิต ของเกษตรกรไทย เป็นเครื่องจักรกลเกษตร ที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ มีศักยภาพ ผลิตเชิงพาณิชย์ได้

เครื่องสีข้าวจิ๋วไร้แกลบจัดส่งทั่วประเทศ )

     เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก ไร้แกลบ เราออกแบบมา เพื่อความพอเพียง เหมาะกับพี่น้องเกษตรกร มีไว้ประจำบ้าน
ทำนาเอง สีข้าวกินเอง  ได้ข้าวสีใหม่ๆ กิน
และ มีรำไว้ให้สัตว์เลี้ยง เช่น หมู วัว เป็ด ไก่ ปลา สารพัดประโยชน์
ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง เลี้ยงครอบครัวได้

คุณสมบัติ พิเศษ ด้วย ระบบ Peeler System

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สีข้าว เพียงรอบเดียว ได้ ข้าวสาร ถึง 1 8 0 – 2 0 0 ต่อ ชั่วโมง

ข้าวหัก เฉลี่ย ไม่ถึง 5 %

มอเตอร์ คุณภาพ ขนาด 3 แรงม้า

ใช้ไฟฟ้า 2 . 2 K . W .

ปรึกษา ฟรี  โทร .  0 9 6 – 8 5 8 – 2 8 8 0
facebook :
เครื่องสีข้าวไอสยาม

Line : ISIAM

เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก
เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก