เร่งผันน้ำจากสระเก็บพระราม9 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปทุมธานี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

 

สถานการณ์น้ำในประเทศไทยขณะนี้ ยังเป็นที่น่ากังวลใจอยู่ เกษตรกรไทยต่างก็ไม่มีทางเลือก ส่วนหน่วยงานรัฐฯ ก็ไม่รู้ว่าจะแก้ไขปัญหายังไงให้ถูกจุด เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อย และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ตอนนี้ก็ประสบปัญหาน้ำในเขื่อนต่ำที่สุดแบบที่ไม่เคยพบมาก่อน จะเติมน้ำลงเขื่อนก็แสนจะลำบาก ทำฝนเทียมไป 80% แต่ใช้ได้เพียง 10% คิดยังไงก็กลุ้มไม่หาย สิ่งที่ทำได้ขณะนี้ คือ งดการส่งน้ำทางการเกษตร และเก็บน้ำส่วนที่เหลือไว้ให้คนในประเทศใช้อุปโภค-บริโภคเท่านั้น

สถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ในขณะนี้
สถานการณ์น้ำในเขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์ ในขณะนี้

วันนี้ (18ก.ค.2558) นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกับ นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่สระเก็บน้ำพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.คลองหลวง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  ซึ่งสระนี้มีจำนวน 2 สระ สามารถเก็บกักน้ำสูงสุดได้ 33.75 ล้าน ลบ.ม.

นายเลิศวิโรจน์ โกลัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เร่งหารือ
นายเลิศวิโรจน์ โกลัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เร่งหารือ

การลงพื้นที่ครั้งนี้ถือเป็นการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ สามารถจัดสรรน้ำช่วยเหลือเกษตรกร เพื่อการอุปโภค-บริโภค เพื่อใช้ทำนาปรัง และการเพาะปลูกพืชต่างๆ วันละ 178,300 ลบ.ม. ในท้องที่ตอนล่างของ อ.คลองหลวง และ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และโครงการชลประทานตอนล่างบางส่วน ซึ่งปัจจุบันสระพระราม 9 มีปริมาณน้ำเหลืออยู่แค่ 23 ล้าน ลบ.ม.

ในวันเดียวกันของการลงพื้นที่สระเก็บน้ำพระราม 9 นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณอยุธยา และอธิบดีกรมชลประทาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางต่อไปยังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ อ.หนองแค จ.สระบุรีเพื่อรับฟังบรรยายสรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ำของคลองระพีพัฒน์ ซึ่งรับน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ได้ลงพื้นที่ร่วมกับอธิบดีกรมชลประทาน
นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา ได้ลงพื้นที่ร่วมกับอธิบดีกรมชลประทาน

ขอขอบคุณรูปภาพจาก FB : เรารักชลประทาน

tags: เร่งผันน้ำจากสระเก็บพระราม9 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรปทุมธานี สระเก็บน้ำพระราม9 กรมชลเร่งผันน้ำ ทำน้ำประปา เร่งผันน้ำจากสระเก็บพระราม9 ช่วยเหลือเกษตรกรปทุมธานี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

[wpdevart_like_box profile_id=”488139084538581″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]