แร่ ซิลิคอน ใน ปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ เพิ่มสมรรถนะดินและพืชให้แข็งแรง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

หากเอ่ยถึง “ซิลิคอน” วงการเกษตรเริ่มรู้จักกันมากขึ้น บทความนี้จะนำผู้อ่านไปพบกับซิลิคอนคุณภาพสูง เรียกว่า “แอคทีฟซิลิคอน” ที่แตกตัวมากกว่า 5600 ppm  ทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในทุกๆ ปี การเพาะปลูกพืชต่างๆ นั้นจะดึงธาตุซิลิคอนจากดินออกไปใช้ 8-48 กก./ไร่ ประกอบกับการสูญเสีย อินทรียวัตถุ OM และ แร่ธาตุต่างๆ ในดิน ส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ขาดความสามารถในการอุ้มน้ำ และบางพื้นที่ดินมีความเป็นกรดสูง หรือปนเปื้อนด้วย สารพิษ โลหะหนัก หรือ ดินเค็ม จำเป็นต้องเติมแอคทีฟซิลิคอนเพื่อปรับสภาพดินให้ดีขึ้น

1.ปุ๋ยอินทรีย์ โวก้า
1.ปุ๋ยอินทรีย์ โวก้า

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด  ผู้ริเริ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ผสมแอคทีฟซิลิคอน “โวก้า”  เป็นรายแรกของประเทศ เมื่อปี 2550 ซึ่งในขณะนั้นเกษตรกรไทยยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับซิลิคอน บริษัท เกษตรนำโชค เปิดเผยว่า ตามปกติทรายแม้จะมีธาตุซิลิก้า (SIO2) มากกว่า 90% แต่ไม่สามารถแตกตัวให้ธาตุซิลิคอนแก่พืชได้ ซิลิคอนที่แตกตัว และพืชสามารถนำไปใช้ได้ เรียกว่า กรดซิลิซิก (H4SiO4)

ในธรรมชาติ การระเบิดของภูเขาไฟจะมีธาตุซิลิก้า  สำหรับแร่ซิลิคอน (H4SiO4) ของบริษัทฯ ขุดมาจากใต้ดินลึก 15-20 เมตร ที่เคยมีภูเขาไฟระเบิดเมื่อกว่า 200 ล้านปีมาแล้ว และนำมาผ่านกระบวนการแต่งแร่ เพื่อขจัดหินทรายออก แล้วเก็บไว้ในบ่อน้ำ จึงทำให้มีน้ำละลายเข้าไปในเซลล์ของแร่ซิลิคอน

ดังนั้นเมื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องแลปของกองปฐพีวิทยาพบว่ามีความเข้มข้นของธาตุซิลิคอนที่พืชนำไปใช้ได้ มากกว่า 5600 ppm เป็นอันดับต้นของประเทศไทย ซึ่งแอคทีฟซิลิคอนนั้นเป็นประโยชน์ต่อพืชหลายประการ ได้แก่ ช่วยเพิ่มธาตุฟอสฟอรัสให้พืช 40-60 เปอร์เซ็นต์ โดยไม่ต้องใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสเพิ่ม ช่วยเสริมสร้างเนื้อเยื่อชั้นนอกของพืชให้แข็งแรง ป้องกันการทำลายของโรคและศัตรูพืชได้ดี ช่วยลดความเครียดของพืชหลายชนิดที่เจอสภาพดินเค็ม และช่วยให้พืชทนแล้ง ลดการให้น้ำไม่ต่ำกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ และช่วยทำให้รากพืชแข็งแรง และเพิ่มน้ำหนักมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

นอกจากนี้แอคทีฟซิลิคอนยังมีบทบาทต่อดินในการเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุ เพิ่มความทนทานของดินต่อการชะล้าง ช่วยส่งเสริมให้ฟอสเฟตที่ถูกตรึงไว้ในดินให้เปลี่ยนฟอสเฟตที่เป็นประโยชน์และป้องกันฟอสเฟตในปุ๋ยที่ใส่มิให้ถูกตรึงไว้ในดิน และสามารถนำแอคทีฟซิลิคอนไปผลิตปุ๋ยฟอสฟอรัสละลายช้าได้ดี เมื่อนำไปใส่ลงดินจะเปลี่ยนสารพิษที่อยู่ในดินให้อยู่ในรูปที่ไม่เป็นอันตราย

2.ผลวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์โวก้า มีอินทรียวัตถุสูง
2.ผลวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์โวก้า มีอินทรียวัตถุสูง

คุณสมบัติของปุ๋ยอินทรีย์ โวก้า

ดังนั้นบริษัทฯ จึงนำแอคทีฟซิลิคอนมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ “โวก้า” ซึ่งอุดมไปด้วย ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม ครบถ้วน เช่น N, P, K, Si, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Zn, B ฯลฯ ปุ๋ยอินทรีย์ “โวก้า” เสริมแอคทีฟซิลิคอน มีปริมาณอินทรียวัตถุ หรือ OM สูงถึง 40.76%  และสารเพิ่มผลผลิตซิลิคอนโวก้า ซึ่งเป็นสารธรรมชาติ ให้ธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับพืช ทั้งธาตุอาหารหลัก รอง เสริม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

และแอคทีฟซิลิคอนช่วยปรับปรุงสภาพดิน เพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุและฮิวมัสในดิน ทำให้ดินร่วนซุย  แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ลดปัญหาดินเค็ม มีแอคทีฟซิลิคอนในปริมาณสูง  เพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนประจุบวกของดิน (CEC) ทำให้ดินอุ้มธาตุอาหารได้ดี ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้ผนังเซลล์พืชแข็งแรง ช่วยให้พืชต้านทานโรค แมลง และเชื้อรา ลดการใช้ยาฆ่าแมลง เหมาะสำหรับการทำเกษตรปลอดสารพิษ

ซิลิคอนที่สะสมในผิวใบ ทำให้ใบมันเงา ลดการคายน้ำได้ถึง 30%  ทำให้พืชทนแล้งได้ดีขึ้น ช่วยปลดปล่อยฟอสฟอรัสในดิน แก้ปัญหาพืชไม่ออกดอก ทำให้พืชผักคงความสดไว้ได้นาน ผลไม้รสชาติดี ดอกไม้ขนาดใหญ่ สีสวย ทั้งยังช่วยป้องกันเชื้อราในดิน

3.ซุปเปอร์โวก้า ไนโตรพลัส ตรึงไนโตรเจน
3.ซุปเปอร์โวก้า ไนโตรพลัส ตรึงไนโตรเจน

จุดเด่นของปุ๋ยอินทรีย์

นอกจากปุ๋ยอินทรีย์ผสมแอคทีฟซิลิคอนแล้ว ทางบริษัทฯ ได้นำแอคทีฟซิลิคอนมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่

1.ซุปเปอร์โวก้าโปรไนโตรพลัส มีส่วนประกอบของซิลิคอนชนิดเข้มข้น และจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาสู่ดินได้ ช่วยเพิ่มปริมาณไนโตรเจนในดิน ทั้งยังสามารถสร้างฮอร์โมนพืช ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของราก ใช้ร่วมกับปุ๋ยโวก้าเพื่อทดแทนการใช้ปุ๋ยยูเรีย เร่งการเจริญเติบโต ทั้งลำต้น ใบ ราก เสริมสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ให้ต้นพืชได้ดี

การใช้ซุปเปอร์โวก้าโปรไนโตรพลัส ขนาด 100 กรัม ผสมปุ๋ยอินทรีย์โวก้า 25 กิโลกรัม คลุกให้ทั่วหว่านรองพื้น หรือใช้หว่านทดแทนปุ๋ยยูเรียได้ กรณีใช้ผสมกลุ่มฮอร์โมนบำรุงพืชสามารถใช้ไนโตรพลัส 100 กรัม/ซอง ผสมน้ำ 100-200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบของพืชได้ทุกชนิด

คีโตพลัส ป้องกันโรคเชื้อราทุกชนิด
คีโตพลัส ป้องกันโรคเชื้อราทุกชนิด

2.ซุปเปอร์โวก้าโปร คีโตพลัส เป็นสารซิลิคอนเข้มข้น ช่วยปกป้องพืชจากเชื้อรา และแบคทีเรีย คีโตพลัส  นำเอาซิลิคอนที่มีคุณสมบัติช่วยเสริมสร้างผนังเซลล์พืชให้แข็งแรง ป้องกันเชื้อรา แมลง และศัตรูพืชต่าง ๆ มาผนวกกับ คีโคเมียม ซึ่งเป็นเชื้อราชั้นสูง ที่ไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสัตว์ มีความสามารถในการสร้างสารปฏิชีวนะ (คีโตโกรโบซิน) เพื่อเข้าทำลายเชื้อรา และแบคทีเรีย ที่ก่อให้เกิดโรคพืชชนิดต่างๆ เช่น โรครากเน่าโคนเน่า จากไฟทอปทอร่า โรคเหี่ยวจากเชื้อรา ฟูซาเรียม โรคโคนเน่าจากเชื้อราพิเทียม หรือ สโครโลเดียม รวมทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย เช่น โรคขอบใบแห้งในข้าว ฯลฯ โดยสารคีโตโกรโบซินจะทำให้เซลล์ของเชื้อราแตกตัว และตายไปในที่สุด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

จุดเด่นของ คีโตพลัส คือ สามารถทำงานได้ดีในสภาพชื้นแฉะ ซึ่งเป็นช่วงที่เชื้อราโรคพืชระบาด แต่ก็เป็นสภาวะที่เชื้อคีโตเมียมสามารถเจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน และเชื้อราคีโตเมียมสามารถทำงานได้ดีในดิน และมีชีวิตอยู่ในดินได้นาน หากได้รับอินทรียวัตถุที่เหมาะสม ซึ่งสารเคมีกำจัดเชื้อราส่วนใหญ่จะทำงานในดินได้ไม่ดี และทำให้เกิดการดื้อยา สารเคมีกำจัดเชื้อราส่วนใหญ่ หากเราใช้ไปสักพักจะต้องเปลี่ยนตัวยา เนื่องจากจะเกิดการดื้อยาขึ้น

แต่คีโตเมียมจะไม่ก่อให้เกิดการดื้อยา สามารถสร้างสารกลุ่มคีโตโกรโบซินที่มีโครงสร้างทางเคมีแตกต่างกันมากกว่า 10 ชนิด ซึ่งเชื้อราโรคพืชจะไม่สามารถดื้อยาได้ โดยเชื้อคีโตเมียมจะอาศัยอาหารจากอินทรียวัตถุ ดังนั้้นการใส่เชื้อ คีโตเมียมควบคู่กับปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ จึงสามารถเสริมประสิทธิภาพของเชื้อได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปุ๋ยโวก้าอินทรีย์ มีปริมาณอินทรียวัตถุสูงมากถึง 40% และยังมีค่า pH ที่เหมาะสมกับเชื้อราคีโตเมียม

คีโตพลัสสามารถใช้ควบคุมโรครากเน่าโคนเน่า ทั้งจากเชื้่อราและแบคทีเรีย ในทุเรียน ลำไย ไม้ดอก ไม้ผล และ ผักต่างๆ  สำหรับฉีดพ่นทางใบ ทางบริษัทฯ มีสารสกัดเข้มข้นคีโตแม็กซ์สำหรับฉีดพ่น เพื่อรักษาเชื้อรา และแบคทีเรีย ตามลำต้น ใบ และ ผล

วิธีการใช้

-ควบคุมเชื้อโรคในดิน ใช้คีโตพลัส อัตรา 100 กรัม/ซอง ผสมปุ๋ยอินทรีย์ โวก้า 10 กิโลกรัม นำไปใส่รอบโคนต้นที่เป็นโรค

-ใช้คีโตพลัส อัตรา 100 กรัม/ซอง ผสมปุ๋ยอินทรีย์ โวก้า 25 กิโลกรัม หว่านรอบโคนต้นเพื่อป้องกันโรคทางดินได้ดี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

-ใช้คีโตแม็กซ์ อัตรา 20cc/น้ำ 20 ลิตร รดรอบโคนต้นพืช หรือฉีดพ่นทางใบ ทุก 5-7 วัน เพื่อป้องกันโรคทุกชนิด

-กรณีต้นพืชมีรอยช้ำและเป็นแผล สามารถนำคีโตพลัสผสมน้ำเล็กน้อย แล้วนำไปทาบริเวณแผล

-คลุกเมล็ดพันธุ์ อัตรา 10 กรัม/เมล็ดพันธุ์ 1 กิโลกรัม พรมน้ำที่เมล็ดให้ชื้น แล้วคลุกให้ทั่วก่อนนำไปปลูก จะช่วยป้องกันเชื้อราในต้นอ่อนได้ดี

-แช่เมล็ดพันธุ์และท่อนพันธุ์ อัตราการใช้ 25 กรัม/น้ำ 20 ลิตร  แช่ทิ้งไว้ 30-60 นาที ก่อนนำไปปลูก

4.ข้าวเป็นพืชที่ต้องการซิลิคอน ถึง 20 เปอร์เซ็นต์
4.ข้าวเป็นพืชที่ต้องการซิลิคอน ถึง 20 เปอร์เซ็นต์

ประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ โวก้า

ผลการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ผสมแอคทีฟซิลิคอนโวก้าในพืชเศรษฐกิจหลายตัว อาทิ

ข้าว : ข้าวเป็นพืชที่ต้องการซิลิคอนในปริมาณมาก ซิลิคอนทำให้ต้นข้าวมีระบบรากแข็งแรง สมบูรณ์ มีรากจำนวนมาก ต้นข้าวเจริญเติบโตดี แตกกอมาก ต้นไม่ล้ม ใบข้าวตั้งขึ้น สามารถรับแสงแดดได้อย่างทั่วถึง อากาศถ่ายเทดี ช่วยลดการเกิดโรค และลดการสะสมของแมลง ซิลิคอนช่วยให้ใบข้าวมีความเหนียวและแข็งแรง ต้นข้าวทนต่อการเข้าทำลายของแมลง รวงข้าวเมล็ดเต็ม ไม่ลีบ  ผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 30-100%

โฆษณา
AP Chemical Thailand

มันสำปะหลัง : ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากซิลิคอนต่อการปลูกมันสำปะหลังอย่างหนึ่ง คือ ช่วยปรับสภาพดินให้ ร่วนซุย โปร่งพรุน มันสำปะหลังจึงลงหัวได้สะดวก เก็บเกี่ยวได้ง่าย ช่วยดูดซับปุ๋ย ลดการถูกชะล้าง ปรับค่าความเป็น กรด-ด่าง ไม่ให้สูงเกินไป

เพราะมันสำปะหลังไม่ทนต่อสภาพดินด่าง ทำให้รากงอกจากท่อนพันธุ์ได้ง่าย มีรากมาก ต้นมีระบบรากลึก แข็งแรง ทนต่อความแห้งแล้งได้นาน ใบสังเคราะห์แสงได้ดี สร้างอาหารได้มาก ช่วยลำเลียงอาหารจากใบไปสะสมที่รากได้มากขึ้น หัวมันมีขนาดใหญ่ขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้น เปอร์เซ็นต์แป้งเพิ่มขึ้น ผลผลิตเพิ่มอาจสูงถึง 100% ซิลิคอนที่สะสมอยู่ในชั้นเซลล์ผิวทำให้มีความแข็งแกร่ง สามารถต้านทานต่อการเข้าทำลายของแมลง ไร และ โรค ได้ดีขึ้น

ข้าวโพด : การใช้ผลิตภัณฑ์จากซิลิคอนกับข้าวโพดหวาน ไม่พบโรคโคนเน่า ราสนิม ผลิตผลฝักข้าวโพดมีผิวสวย ไม่มีจุดหรือรอยด่างสีน้ำตาลที่เกิดจากเชื้อรา ขนาดฝักใหญ่ สมบูรณ์ อาจถึง 2 ฝัก/กก. เมล็ดข้าวโพดมีสีเหลือง มันวาวกว่าที่ไม่ได้ใช้แร่ชนิดนี้ ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยและยาลงได้มาก ผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นมากถึง 100%

ยางพารา : การใช้ซิลิคอนกับยางพาราจะช่วยทำให้เปอร์เซ็นต์เนื้อยางในน้ำยางพาราสูงขึ้น ซึ่งปกติเปอร์เซ็นต์เนี้อยางในน้ำยางพาราจะเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 35-37 แต่เมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมซิลิคอนโวก้า จะช่วยทำให้เปอร์เซ็นต์เนื้อยางในน้ำยางพาราเพิ่มกว่าเดิมได้ถึงร้อยละ 40 ทั้งยังทำให้หน้ายางอ่อนนุ่ม หน้ายางไม่ตายนึ่ง  มีอายุการกรีดได้นาน และยังมีความทนทานต่อโรคไฟทอปทอรา (phytophthora) และทำให้ผลผลิตยางเพิ่มขึ้นอีก 20-30%

ปาล์มน้ำมัน : เป็นพืชอยู่ในตระกูลใบเลี้ยงเดี่ยว ซิลิคอนช่วยทำให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันและผลผลิตปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น ปกติในประเทศไทย ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ 2.7 ตัน/ไร่ แต่การใช้ซิลิคอนในพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันสามารถทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20-30 % น้ำมันปาล์มดิบ (CPO) ซึ่งปกติอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 จะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 20

รวมทั้งทำให้ต้นปาล์มมีความต้านทานต่อการเข้าทำลายของหนอนร่าน (หนอนปลอก) ซึ่งเป็นศัตรูสำคัญของปาล์มน้ำมัน ซึ่งเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันรายใหญ่ของประเทศมาเลเซีย ได้สั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์ โวก้า จำนวนมาก เพื่อนำไปใช้กับสวนปาล์มน้ำมันในมาเลเซีย และได้ผลดีมาก มีการสั่งซื้อมากขึ้นเรื่อยๆ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อ้อย : ปุ๋ยอินทรีย์ผสมแอคทีฟซิลิคอน โวก้า สามารถปรับสภาพดินในแปลงปลูกอ้อยให้ร่วนซุย แก้ดินกรด และป้องกันการเป็นพิษของเหล็กและแมงกานีส ทำให้อ้อยมีรากยาวขึ้น มีปริมาณรากมาก มีหน่อมาก แตกกอมากขึ้น อ้อยเจริญเติบโตแข็งแรง ใบตั้งชัน เขียวนาน รับแสงแดดได้มาก จึงไปเพิ่มอัตราการสังเคราะห์แสง ลำเลียงน้ำตาลจากใบไปเก็บสะสมไว้ที่ลำต้นได้มากขึ้น มีความหวานมากขึ้น ผลผลิตเพิ่มอาจถึง 70%

เนื่องจากในปุ๋ยอินทรีย์ “โวก้า” ที่มีส่วนผสมซิลิคอน ช่วยกระตุ้นให้ต้นอ้อยเพิ่มความสามารถในการป้องกันตัวต่อสภาพกดดัน หรือสภาพเค้นที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต ป้องกันโรคใบด่าง (leaf freckle) ราสนิม (sugarcane rust) และไวรัสจุดวงแหวน (sugarcane ringspot) สามารถปรับสภาพดินได้ดีกว่าวัสดุจำพวกปูน นอกจากนี้ซิลิคอนยังแก้ปัญหาอ้อยบวชใบเหลือง อ้อยไม่กินปุ๋ย โตช้า ผลผลิตต่ำ ความหวานไม่ดี ให้กลับเป็นอ้อยที่มีคุณภาพสูง

คุณลักษณา ทิเอี่ยม ผู้ใช้ปุ๋ยโวก้า ไนโตรพลัส และ คีโตเมียม กับสวนทุเรียน
คุณลักษณา ทิเอี่ยม ผู้ใช้ปุ๋ยโวก้า ไนโตรพลัส และ คีโตเมียม กับสวนทุเรียน
ต้นทุเรียนอายุ 1.5 ปี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์โวก้าและฉีดไนโตรพลัสทางใบ
ต้นทุเรียนอายุ 1.5 ปี ใช้ปุ๋ยอินทรีย์โวก้าและฉีดไนโตรพลัสทางใบ

ผลไม้ : เมื่อใส่ปุ๋ยอินทรีย์โวก้า จะช่วยปรับสภาพดินภายในสวน และทำให้ใบมีความสมบูรณ์ขึ้น ใบใหญ่ หนา มัน  ผลผลิต ผิวสวย และ รสชาติดีขึ้น มีผลการตอบรับจากผู้ใช้มีมากมาย สามารถพิสูจน์ได้  ยกตัวอย่าง คุณลักษณา  ทิเอี่ยม และ คุณสุรินทร์ จันทร์ทาบ ทั้งคู่เป็นเจ้าของสวนผลไม้ แห่ง อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์โวก้าร่วมกับ ไนโตรพลัส และ คีโตพลัส ไปใช้กับสวนทุเรียน มังคุด และ เงาะ พบว่า เมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์โวก้าขนาด 25 กก./กระสอบ ผสมกับซุปเปอร์โวก้าโปรไนโตรพลัส ขนาด 100 กรัม นำไปใส่ต้นทุเรียนเล็กอายุ 1-3 ปี ปริมาณ 0.5-1 กิโลกรัม/ต้น และใช้ซุปเปอร์โวก้าโปรไนโตรพลัส ขนาด 100 กรัม ผสมน้ำ 100-200 ลิตร ฉีดพ่นทางใบร่วมด้วย ทำให้ต้นทุเรียนเล็กและทุเรียนอายุมาก แตกยอดได้ดี ใบเขียว ใบใหญ่ขึ้น หนา และมัน แก้ปัญหาและฟื้นฟูต้นทุเรียนที่เกิดจากโรคยอดไม้กวาดหรือโรคทุเรียนก้านธูปได้ดี

และที่สำคัญเมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์โวก้า ขนาด 25 กก. ผสมกับซุปเปอร์โวก้าโปร คีโตพลัส ขนาด 250 กรัม นำไปใส่ต้นทุเรียนอายุ 20 ปี ที่เกิดปัญหารากเน่าจากไฟทอปเทอรา อัตรา 5 กิโลกรัม/ต้น แล้วรดน้ำทันที ประมาณ 20 วัน ใบทุเรียนเริ่มแตกยอดใหม่ หรือใส่กับต้นทุเรียนที่กำลังให้ผลผลิตเพื่อป้องกันโรคเชื้อราทางดินได้ดีเยี่ยม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด 214 ถนนพระราม 3 บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โทร.02-6892420-1, 090-059-0599

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 25