การเพาะเมล็ดผักหวานป่า

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ขั้นตอน การปลูกผักหวานป่า ด้วยวิธี การเพาะเมล็ดผักหวานป่า

นอกจาก การปลูกผักหวานป่า ด้วยใจรัก แล้ว การปลูกผักหวานป่า ให้รอดเป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากเข้าใจนิสัยของ ผักหวานป่า จริงๆส่วนใหญ่จะบอกว่า ปลูกผักหวานป่า ไม่ยากหรือปลูกง่าย  แต่สำหรับมือใหม่หัดปลูกหรือผู้ที่ไม่มีองค์ความรู้เรื่อง ผักหวานป่า ส่วนใหญ่ก็จะฟันธงว่า ผักหวานป่า ปลูกยากไม่ใช่เล่น ฉะนั้นองค์ความรู้คือสิ่งที่สำคัญและจำเป็น

โดยเฉพาะ การปลูกผักหวาน ป่าเชิงพาณิชย์ ให้เป็นพืชสุขภาพสร้างรายได้นั้น จะต้องมีเทคนิค และวิธีการดูแล อย่างเป็นระบบ เพื่อให้ง่ายต่อกระบวนการจัดการ อย่างมีประสิทธิภาพ ให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องตลอดปี ซึ่งผลผลิตที่ออกมาในแต่ละช่วง จะมีปริมาณ และราคาผลผลิตที่ต่างกัน อย่างไรก็ตาม การปลูกผักหวาน ป่าเชิงการค้ายังมี ตลาดสุขภาพ รองรับอีกมากมาย

 วิธี การปลูกผักหวานป่า ด้วยการเพาะ เมล็ดผักหวานป่า มีขั้นตอนไม่ซับซ้อน สามารถทำได้เองไม่ยาก ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

1. การเตรียมดินเพื่อ การเพาะ เมล็ดผักหวานป่า

ใช้ถุงพลาสติกขนาด 4×4 นิ้ว ไม่เจาะรูก้นถุง ป้องกันรากแทงลงดิน ใส่ดินลูกรัง ทรายหยาบ และปุ๋ยคอกเก่าๆ หรือใบไม้ผุๆ ร่อนด้วยตะแกรงตาถี่ขนาดครึ่งซม. ผสมกันในอัตราส่วน 1:1:1 โดยปริมาตร นำมาคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วกรอกลงถุงเพาะ

2. เตรียมแปลง การเพาะ เมล็ดผักหวานป่า

เรื่องแปลงสำหรับ การเพาะ เมล็ดผักหวานป่า ควรจะมีความชื้นพอสมควร วัสดุที่ใช้เพาะควรเป็นทรายล้วนๆ ต้องฝังเมล็ดเป็นแถวให้ลึกประมาณ 2 ซม. หลังจากเพาะไปได้ 20-30 วัน จะมีรากงอกออกจากเมล็ด จากนั้นก็แตกใบอ่อนรวมเวลาทั้งหมดประมาณ 40 วัน

3. การย้ายกล้าลงถุงชำ 

เนื่องจากผักหวานป่ามีจุดอ่อนตรงที่ไม่ทนทานต่อการเคลื่อนย้าย หากรากได้รับการกระทบกระเทือนหรือรากขาดจะตายง่าย จึงต้องย้ายด้วยความระมัดระวัง โดยแบ่งการย้ายเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะมีใบอ่อนของต้นผักหวานป่า ซึ่งระยะที่ปลอดภัยในการย้ายและระยะรากแทงออกมาจากเมล็ดเล็กน้อยก็ย้ายได้ทันที แต่ถ้ารากออกมากหากย้ายย่อมสุ่มเสี่ยงต่อการตายได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

4. การย้ายแบบล้างราก 

เพราะความที่การขนส่งต้นกล้าเพาะเมล็ดครั้งละมากๆ ย่อมเปลืองเนื้อที่และมีน้ำหนักมาก จึงมีการทดลองหาแนวทางการขนส่งต้นกล้าใน การปลูกผักหวานป่า ให้ได้จำนวน/เที่ยวที่มากขึ้นและมีอัตราชำรอดตายสูง ด้วยการเพาะต้นกล้าในแปลงที่ทำด้วยอิฐก่อขนาด 1×5 เมตร ลึก 60 ซม. ใช้วัสดุเพาะเป็นดินลูกรัง ทรายหยาบ และปุ๋ยหมัก ในอัตราส่วน 1:1:1 หรือ 1:1:2 โดยปริมาตร ร่อนด้วยตะแกรงตาถี่ขนาดครึ่งซม.ผสมกัน และคลุมแปลงเพาะให้ได้รับแสงประมาณ 40-50% เมื่อกล้าผักหวานป่างอกสูงประมาณ 5-10 ซม. หรือก่อนการส่งกล้าให้ผู้ซื้อประมาณ 2 อาทิตย์ ให้กระตุ้นให้ต้นกล้าแข็งแรงเช่นเดียวกับก่อนย้ายปลูกลงหลุม

เมื่อครบกำหนดให้ขุดต้นกล้าออกจากแปลงอย่าให้รากขาด ล้างดินออกจากรากให้สะอาด โดยใช้สายยางฉีดน้ำพร้อมกับตัดส่วนเหนือดินทิ้งให้เหลือตอสูงประมาณ 5 ซม. นำต้นกล้าไปแช่น้ำยากันเชื้อราประมาณ 15-20 นาที แล้วนำขึ้นผึ่งพอหมาดๆ นำกระดาษหนังสือพิมพ์ที่ซึมซับน้ำได้ดีมาแบ่งเป็นคู่ๆ ซ้อน 2 ชั้น โรยด้วยขุยมะพร้าวชื้นหรือแกลบดำที่ปราศจากโรคให้เป็นแถบบางๆ ความยาวของแถบเท่ากับความยาวของรากต้นกล้า แต่ต้องระวังวัสดุที่ใช้อย่าให้แฉะใน การปลูกผักหวานป่า นำกล้าผักหวานป่าประมาณ 50 กล้า วางเรียงบนแถบวัสดุรักษาความชื้นโดยไม่ให้กล้าซ้อนกัน ม้วนกระดาษ น...ห่อต้นกล้าให้เป็นแท่งกลมพอหลวมๆ เหมือนห่อโรตีปิดหัวท้ายห่อ ฉีดยากันเชื้อราให้กระดาษเปียกพอหมาดๆ บรรจุในถุงพลาสติกที่เจาะรูระบายอากาศปิดปากหลวมๆ แล้วบรรจุลงกล่องกระดาษลูกฟูกซึ่งเจาะรูด้านข้างและกั้นเป็นช่องๆ ภายในกระดาษลูกฟูก โดยวางในแนวตั้งพอหลวมๆ ผนึกภายในลังตรงรอยต่อด้วยเทปกระดาษ โดยเว้นช่องระบายอากาศไว้เสร็จพร้อมนำส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งการส่งแบบล้างรากเช่นนี้ต้นกล้าจะทนทานได้นานประมาณ 8-10 วัน โดยรอดตายสูง 80% เมื่อได้รับต้นกล้าแล้วต้องรีบชำทันทีโดยเลี้ยงในสภาพแสง 40-50% และให้ความชื้นสม่ำเสมอในระยะแรก มีข้อควรระวังในการส่งกล้าแบบนี้อยู่ที่ต้องมีความสะอาดเป็นพิเศษ รากต้องไม่ขาด การห่อและการบรรจุต้องไม่แน่นเกินไปและต้องเจาะช่องระบายอากาศ เพื่อให้ การปลูกผักหวานป่า เป็นไปอย่างราบลื่น

อย่างไรก็ดี การเพาะเมล็ดผักหวานป่า และการย้ายกล้า ผักหวานป่า ใน การปลูกผักหวานป่า เพื่อให้เสียหายน้อยที่สุด ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าว

แต่การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ผักหวานป่า มาเพาะก็ต้องใช้ความรู้และประสบการณ์นั่นคือ จะต้องเก็บเมล็ดที่สดและสุกในเดือนเมษายนพฤษภาคมมาเพาะภายใน 7 วัน หากช้ากว่านี้เปอร์เซ็นต์ความงอกจะลดลงเรื่อยๆ แยกเนื้อหุ้มเมล็ดทิ้งขัดล้างเมล็ดให้สะอาดด้วยตะแกรงหรือภาชนะที่มีผิวหยาบ เช่น กระด้งหรือเข่งไม้ไผ่ ควรใส่ถุงมือยางขณะทำงานเนื่องจากเนื้อหุ้มเมล็ดมีสารระคายเคืองต่อผิวหนัง นำเมล็ดที่ขัดสะอาดแล้วแช่น้ำแยกเมล็ดที่ลอยน้ำออก นำเมล็ด ผักหวานป่า ที่จมน้ำขึ้นผึ่งพอสะเด็ดน้ำคลุกด้วยยากันราให้ทั่วแล้วนำขึ้นเกลี่ยในกระด้งหรือตะแกรงไม่ให้หนาเกิน 1 นิ้ว คลุมด้วยตะแกรงด้วยกระสอบป่านที่ชุบน้ำหมาดๆ เก็บไว้ในที่ร่ม 2-3 วัน ต้องตรวจดูเมล็ด ถ้าเปลือกเริ่มปริต้องนำไปเพาะในถุงพลาสติก นำเมล็ด ผักหวานป่า มาหยอดลงถุงกดด้วยนิ้วพอให้เมล็ดจมเสมอผิวดินหรือโผล่พ้นผิวดินเล็กน้อย นำไปไว้ในร่มเงาที่มีความเข้มแสงประมาณ 40-50% ดูแลรดน้ำแค่พอให้วัสดุที่ใช้เพาะชื้นระวังอย่าให้แฉะจนเกินไป ในช่วงเดือนแรกของผักหวานป่าจะมีการพัฒนาระบบรากอย่างรวดเร็ว พอเข้าเดือนที่ 2 จึงทยอยแทงยอดขึ้นพ้นดินให้เห็น หลังจากเพะได้ 75 วัน ต้น ผักหวานป่า จะสูงประมาณ 5-10 ซม. มีข้อสังเกตว่าการเจริญเติบโตของลำต้นในปีแรกจะช้ามาก

ปลูกผักหวานป่า, การเพาะ เมล็ดผักหวานป่า, วิธี การ ปลูก ผักหวานป่า, วิธีปลูกผักหวานป่า, สวนผักหวานป่า, ผักหวานป่า สระบุรี

สนใจซื้อหนังสือ “กลยุทธ์การลงทุน สวนผักหวานป่า มูลค่าทวีคูณ” โทร

02-745-4552, 086-375-5424

การปลูกผักหวานป่า, ปลูกผักหวานป่า, วิธี การ ปลูก ผักหวานป่า, วิธีปลูกผักหวานป่า, เมล็ดผักหวานป่า, สวนผักหวานป่า, ผักหวานป่า สระบุรี,ต้นผักหวานป่า
การปลูกผักหวานป่า, ปลูกผักหวานป่า, วิธี การ ปลูก ผักหวานป่า, วิธีปลูกผักหวานป่า, เมล็ดผักหวานป่า, สวนผักหวานป่า, ผักหวานป่า สระบุรี,ต้นผักหวานป่า

 

การเพาะเมล็ดผักหวานป่า

นี้เป็นวิธี การปลูกผักหวานป่า ด้วยวิธี การเพาะเมล็ดผักหวานป่า แบบเบื้องต้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ในหนังสือ กลยุทธ์ การลงทุน สวนผักหวานป่า มูลค่าทวีคูณ เจาะลึกทุกแง่มุมในการทำ สวนผักหวานป่าให้มีประสินธิภาพมากที่สุดจากประสบการเซียน การปลูกผักหวานป่า ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในจังหวัด สระบุรี ที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากในเรื่อง การปลูกผักหวานป่า

นอกจากนี้ ถ้าสนใจวิธีการขยายพันธุ์แบบอื่นๆ เช่น การตอนกิ่ง ผักหวานป่า

หรือจะเป็นการขยายพันธุ์ ผักหวานป่า แบบองค์รวม

ขณะที่ต้นผักหวานป่า สามารถนำมาแปรรูป เป็นสินค้าได้มากมาย การแปรรูปผักหวานป่า

นอกจากนี้ ผักหวานป่า ยังสามารถนำมาทำเป็นอาหาร ได้หลากหลายประเภท ถ้าสนใจ เมนูผักหวานป่า ก็สามารถเข้าตามไปลิ๊งเลย

สนใจข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผักหวานป่า https://th.wikipedia.org/wiki/ผักหวานป่า

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การเพาะเมล็ดผักหวานป่า

[wpdevart_like_box profile_id=”108666299214543″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]