โรงเรือนผักออแกนิกส์ ที่ ติดตั้งโซล่าเซลล์
โรงเรือนผักออแกนิกส์ ที่ ติดตั้งโซล่าเซลล์

แผงโซล่าเซลล์เป็นพลังงานทางเลือกอีกทางที่เริ่มเป็นที่นิยมอย่างมากในช่วงปีหลังๆ ที่ผ่านมา เนื่องจากในอดีตนั้น เทคโนโลยียังไม่ได้มีความเจริญก้าวหน้ามากเท่าที่ควร ทำให้ในปัจจุบันมีการนำแผงโซล่าเซลล์มาติดตั้ง ทั้งในที่อยู่อาศัย ในการทำไร่ ทำสวน และในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมาย ติดตั้งโซล่าเซลล์

ที่เริ่มมีการหันมาใช้พลังงานทางธรรมชาติมากขึ้น แต่ด้วยมีราคาที่สูงทำให้การใช้โซล่าเซลล์นั้นเป็นเรื่องที่ยากสำหรับคนที่มีกำลังทรัพย์ไม่พอ แต่ถือเป็นพลังงานทางเลือกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดี

การทำไร่ ทำสวน นั้นย่อมรู้ดีอยู่แล้ว การใช้กระแสไฟฟ้าในการผลิตพลังงานเพื่อดูแลพืชในไร่และสวนของตนนั้นมีข้อจำกัดต่างๆ มากมาย อาจจะด้วยต้นทุนในการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ แต่ถ้าเพื่อเป็นการลงทุนแล้วนับว่าคุ้มค่าเป็นอย่างมาก เนื่องจากในประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในจุดที่เป็นเส้นศูนย์สูตร ทำให้ปริมาณแสงแดดในช่วงเวลาที่มีแดดนั้นค่อนข้างแรง เหมาะแก่การนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเป็นอย่างมาก 、

การนำโซล่าเซลล์มาใช้นั้นก็เริ่มมีอย่างแพร่หลายมากขึ้น เพราะเกษตรกรเห็นว่าการลงทุนครั้งเดียวแต่คุ้มค่า น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่ดีไม่น้อยสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าว อ้อย หรือพืชชนิดอื่นๆ ได้

1.แผงโซล่าเซลล์
1.แผงโซล่าเซลล์ (https.upload.wikimedia.orgwikipediacommons117Solar_cell),(https.upload.wikimedia.orgwikipediacommons88dSolar_panels_in_Ogiinuur)

คุณสมบัติของโซล่าเซลล์

โซล่าเซลล์ถึงแม้จะเป็นตัวช่วยในการประหยัดพลังงาน และดึงพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ในยามจำเป็นเพื่อแปรค่าเป็นพลังงานในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในครัวเรือน หรือใช้ในแปลงเกษตรของตนเองแล้ว แต่ก็อย่างที่กล่าวไปว่าแผงโซล่าเซลล์นั้นมีต้นทุนและราคาที่ค่อนข้างสูง ในการจะนำมาติดตั้งก็ต้องคำนวณในเรื่องของค่าวัตต์ การติดตั้ง พื้นที่ใช้สอยพอจะติดตั้งหรือไม่

ซึ่งถ้าเป็นเกษตรกร หรือผู้ปลูกพืชต่างๆ ที่ปลูกในสวนเล็กๆ หรือมีปริมาณไร่ไม่ใหญ่มาก ความคุ้มค่านั้นอาจจะใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน แต่ถ้าในกรณีที่เป็นเกษตรกรเจ้าใหญ่ก็อาจจะคุ้มค่ากับการลงทุน แต่ทั้งนี้ทุกอย่างก็ต้องคอยศึกษาไปทีละขั้นตอนเพื่อหารายละเอียดต่างๆ ของตัวโซล่าเซลล์ว่ามีประโยชน์มากกว่าเป็นตัวการช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไม่ เพราะเทคโนโลยีนั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เราต้องคอยศึกษารายละเอียดต่างๆ ให้ดีก่อนตัดสินใจ

โซล่าเซลล์นั้นเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่ทำขึ้นจากสารกึ่งตัวนำชนิดพิเศษ ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จากโซล่าเซลล์นั้นจะเป็นกระแสไฟฟ้า ค่า + และ – ซึ่งเป็นตัวที่เราสามารถนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้ทันที

อีกทั้งยังสามารถนำไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่ป็นพลังงานสำรองได้อีกด้วย อีกทั้งตัวโซล่าเซลล์เองยังเป็นพลังงานที่ให้ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นงานที่มีความบริสุทธิ์สูง ทำให้ไม่ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและภาวะเรือนกระจก ต่างจากแหล่งพลังงานที่แบบอื่น ไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมัน หรือก๊าซธรรมชาติ ที่จะส่งผลกระทบมากกว่าการใช้แผงโซล่าเซลล์

นอกจากนี้การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์มาใช้เป็นพลังงานยังสามารถทำให้มีพลังงานใช้ได้ตลอดทั้งปี ไม่ต้องกังวลในเรื่องของปัญหาไฟฟ้าดับอีกด้วย

2.โรงเรือนผักออแกนิกส์ ที่ ติดตั้งโซล่าเซลล์
2.โรงเรือนผักออแกนิกส์ ที่ ติดตั้งโซล่าเซลล์
โรงเรือนผักหลากหลายชนิด
โรงเรือนผักหลากหลายชนิด
โรงเรือนเห็ด
โรงเรือนเห็ด ที่ ติดตั้งโซล่าเซลล์

การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ในแปลงพืชผักต่างๆ

ในการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ประเภทเครื่องสูบน้ำเพื่อไว้ใช้ในสวนพืชผักต่างๆ นั้นอาจจะใช้ตามขนาดของสวนที่เหมาะสม ซึ่งตัวเลือกในการใช้เครื่องสูบน้ำภายในสวนนั้นอาจจะใช้เครื่องสูบน้ำที่ใช้ปริมาณไฟอยู่ที่ 200-500 วัตต์ขึ้นไป ซึ่งปริมาณไฟที่ใช้ก็จะขึ้นอยู่กับแต่ละสวนว่ามีขนาดสวนเล็กหรือใหญ่ขนาดไหน ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานในสวน

ซึ่งถ้าสวนมีขนาดไม่ใหญ่มาก กำลังไฟไม่เกิน 200 วัตต์ กำลังดี แต่ถ้ากว้างกว่าประมาณ 1 ไร่ ก็ควรจะใช้กำลังวัตต์มากกว่านี้เหมาะสมที่สุด ในการสูบน้ำเข้าสวนผักนั้น การใช้เครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ จะใช้ปริมาณไฟอยู่ที่ 100-500 วัตต์ขึ้นไปโดยประมาณ ถ้าใช้ในการทำสวนผักออแกนิกส์เป็นหลัก ซึ่งทางสวนได้บอกกับทางทีมงานว่าสวนผักออแกนิกส์เป็นสวนผักที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องใหญ่มากนัก เพราะเป็นการใช้พื้นที่ในปริมาณที่จำกัดและไม่เปลืองเนื้อที่ ทำให้การใช้เครื่องสูบน้ำและใช้ไฟจึงไม่มากนัก

ราคาในการ ติดตั้งโซล่าเซลล์

ราคาในการ ติดตั้งโซล่าเซลล์ จะขึ้นอยู่กับขนาดของสวนที่ใช้ในแต่ละสวน ซึ่งจะมีราคาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งราคานี้อาจจะอยู่ที่สวนด้วยว่าเราใช้งานมากน้อยเพียงใด กำลังไฟ 100 W จะอยู่ที่ราคา 18,000 บาท ถ้า 140 W ราคาจะอยู่ที่ 23,000  บาท และจะมีขนาด 250 W และ 500 W ซึ่งราคาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย โดยขนาด 500 W จะเหมาะสมกับการใช้ในสวนมากที่สุด เพราะมีกำลังไฟที่เพียงพอ

อีกทั้งแผงโซล่าเซลล์ยังมีขนาด 2 แผง ที่พอจะช่วยในการกักเก็บกำลังไฟไว้ใช้ในสวนได้อย่างยาวนานอีกด้วย ซึ่งราคานี้อาจจะเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบกับการใช้งานภายในสวน เพราะว่าการใช้โซล่าเซลล์มาใช้ในสวนนั้น ถ้าเป็นแปลงขนาดเล็กและการลงทุนไม่ใหญ่มาก อาจจะไม่นิยมนำมาใช้มากนัก

ทางฟาร์ม ResQFram ในการติดตั้งนั้นจะเริ่มต้น 7,000 ท่อ 1 นิ้ว 4,000 ลิตร/ชม. ลดน้ำเมลอน ทั้งชุดรวมแผง ไม่ถึง 2,000 ใช้ไฟฟ้าตู้เย็น ทีวี พัดลม ได้ไม่เกิน 3 หมื่น แต่ถ้าติดแอร์ได้ด้วยก็ไม่เกินแสน อยากประหยัดไฟเดือนละ 7,000-10,000 ก็ติดตั้งชุดละประมาณแสนห้า

ในการลงทุนทำสวนผักออแกนิกส์นั้นย่อมเป็นที่รู้อยู่แล้วว่าต้องมีค่าใช้จ่ายตามมาอย่างมากมาย นอกจากจะลงทุนเรื่องระบบน้ำหมุนเวียนแล้ว ซึ่งการลงทุนในการทำปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำสำหรับสวนผักไฮโดรโปรนิกส์นั้นอาจจะใช้เงินลงทุนในปริมาณไม่มาก ถ้าขนาดของสวนไม่ใหญ่มากนัก

โดยการใช้ลงทุนปั๊มน้ำสำหรับเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์นั้นอาจจะอยู่ที่ประมาณหลักพัน-หลักหมื่นต้นๆ ซึ่งจากการที่ได้สอบถามจากบุคคลผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำสวนผักออแกนิกส์หรือสวนผักประเภทต่างๆ นั้น ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าการลงทุนในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์นั้นมีจุดที่ทำให้ไม่คุ้มค่าแก่การลงทุนอยู่ค่อนข้างเยอะ เนื่องจากว่าในการลงทุนค่าติดตั้งต่างๆ นั้นต่างมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ถ้ามีงบประมาณในการทำสวนจำกัด วิธีการใช้เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์จะไม่คุ้มทุนอย่างแน่นอน

นอกจากจะลงทุนทำสวนไปแล้ว และเริ่มมีจุดอิ่มตัวในการทำสวน สามารถขยายและทำกำไรได้ อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่น่าจับตามอง เพราะการลงทุนที่จะติดตั้งเครื่องสูบน้ำนั้นอาจจะมีรายละเอียดที่เยอะและวุ่นวาย แต่ถ้ามีกำลังทรัพย์พอก็ไม่ขัดคล่องที่จะติดตั้ง เพราะอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคน แต่ถ้าจะติดตั้งก็ควรศึกษาให้ดีเสียก่อน เพราะหลายฝ่ายบอกว่าไม่ค่อยคุ้มค่ากับการลงทุนมากนัก เพราะมีระบบทางเลือกอื่นอีกมากที่สามารถใช้แทนการใช้โซล่าเซลล์เครื่องสูบน้ำนี้ได้

3.เครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์
3.เครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์

ข้อดีและข้อเสียของเครื่องปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์

ในส่วนของการใช้ปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์นั้นต่างก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะการใช้งานในแต่ละสวน ซึ่งเกษตรกรหลายท่านที่ผ่านการใช้งานเครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์มาก็ล้วนแต่บอกว่า ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ของเครื่องปั๊มน้ำแบบนี้นั้นมีขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละสวน และอยู่ที่พื้นที่ความกว้างของแต่ละสวนด้วยว่าเอาไปใช้งานประเภทไหน ใช้งานถูกวิธีหรือไม่ เพราะการใช้งานนั้นก็จะต้องมีการดูแลรักษาสภาพตัวเครื่องปั๊มน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา

ซึ่งเครื่องปั๊มน้ำบางชนิดก็มีรอบการใช้งานที่ไม่ค่อยจะยาวนานมาก หรือบางรุ่นอาจจะมีการใช้ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้เลยก็มี ตัวปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ต่างก็มีข้อจำกัดในการใช้งานที่แตกต่างกัน เรามาดูกันดีกว่าว่าการใช้เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์หรือเรียกว่าเครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นั้นมีข้อดีและข้อเสีย รวมไปถึงปัญหาและอุปสรรคอย่างไรกันดีกว่า

ข้อดีของเครื่องปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์

นวัตกรรมที่นำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างให้เกิดประโยชน์และคุ้มค่านั้น ในภาคการเกษตรนับว่าเป็นเรื่องที่คุ้มค่าเป็นอย่างมาก ซึ่งวิธีการใช้ก็ง่ายมาก เพียงแค่นำตัวเครื่องและวงจรของเครื่องปั๊มน้ำมาต่อเข้ากับแผงโซล่าเซลล์ก็พร้อมที่จะใช้งานได้แล้ว เพียงแค่มีแสงจากดวงอาทิตย์มาช่วยก็เปิดใช้งานได้ ซึ่งการทำงานและข้อดีนั้นก็มีดังนี้ จากการสอบถามเกษตรกรผู้ใช้งานจริง

  • ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี เพราะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์มาเป็นตัวช่วยในการแปรค่า

พลังงาน ทำให้ลดการใช้ไฟฟ้าจากไฟฟ้าตัวหลักได้เป็นอย่างดี

  • ไม่ต้องใช้น้ำมันมาเป็นตัวช่วยในการสำรองไฟเพื่อการทำงานของตัวเครื่องสูบน้ำ จึงทำให้ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ

ซื้อน้ำมันมาเติมเหมือนเครื่องสูบน้ำแบบเก่าๆ

  • เป็นทางเลือกในการใช้พลังงานที่สะอาดมาทดแทนพลังงานแบบเดิม อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ไม่ปล่อย

มลพิษหรือของเสียลงสู่ระบบนิเวศน์ต่างๆ โดยรอบ

  • มีน้ำหนักที่เบา ทำให้การเคลื่อนย้ายในแต่ละครั้งเมื่อเปลี่ยนไปยังที่ใหม่ๆ หรือแปลงใหม่ๆ นั้นสามารถทำได้

สะดวกมากยิ่งขึ้น

  • มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยอายุการใช้งานจะอยู่ราวๆ 20-25 ปี แต่ถ้าหากเกิดอาการชำรุดก็สามารถที่จะซ่อม

และนำกลับมาใช้งานได้อีกครั้ง โดยการซ่อมและนำมาใช้นั้นอาจจะใช้ได้ประมาณไม่เกิน 5 ปี

  • เหมาะกับเกษตรกรที่จะสูบน้ำหรือปั๊มน้ำเพื่อมาใช้ในภาคการเกษตรหรือสวนผักของตน หรือใช้เป็นระบบน้ำใน

แปลงสวนผักออแกนิกส์ ซึ่งการสูบน้ำหรือปั๊มน้ำนั้นสามารถใช้ได้กับทั้งน้ำบาดาล น้ำลึกหรือตื้น แต่ต้องใช้กำลังแรงม้าให้เหมาะสมกับบริเวณความลึกของน้ำที่จะสูบ

ข้อเสียของเครื่องปั๊มน้ำหรือเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์

มีข้อดีแล้วก็ต้องมีข้อเสีย จากการสอบถามจากเกษตรกรที่มีโอกาสได้ใช้เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องปั๊มน้ำระบบโซล่าเซลล์ ก็มีการพูดถึงข้อเสียของเครื่องสูบน้ำประเภทนี้บ้างประปราย ถึงแม้จะเป็นเครื่องสูบน้ำที่ใช้พลังงานสะอาดหรือพลังงานจากธรรมชาติ แต่ก็มีข้อเสียได้เช่นกัน โดยข้อเสียจะมีดังนี้

  • การใช้งานระบบปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นั้นอาจจะใช้งานได้ไม่ตลอดทั้งวัน อาจจะใช้ได้เฉพาะเวลากลางวัน แต่ช่วงเวลา

กลางคืนนั้นอาจจะใช้งานไม่ได้เต็มที่ และทำให้การปั่นไฟในแต่ละครั้งค่อนข้างไม่ได้เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควรมากนัก

  • ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งช่วงแรกอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง แต่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว จนอาจจถึงจุดที่สามารถเพิ่มรายได้ได้ การติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ในแต่ละครั้งนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่หลักหมื่น ยิ่งมีสวนที่ใหญ่และกว้างก็จะยิ่งมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มขึ้น จึงเหมาะกับเกษตรกรที่มีงบประมาณ อยากจะลดต้นทุนค่าพลังงาน และสามารถแบ่งจ่ายหรือตัดออกมาใช้ในส่วนนี้ได้
  • การเลือกใช้เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำอาจจะมีข้อจำกัดของตัวปั๊มน้ำ ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับว่าใช้กับขนาดสวนเท่าไหร่

และความลึกในการใช้สูบน้ำแต่ละครั้งประมาณไหน อีกทั้งส่วนประกอบบางรุ่นของเครื่องปั๊มน้ำมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก ทำให้ลำบากในการใช้

4.สวนผักนานาชนิด
4.สวนผักนานาชนิด
ผลิตภัณฑ์จาก ResQFram
ผลิตภัณฑ์จาก ResQFram ติดตั้งโซล่าเซลล์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ติดตั้งโซล่าเซลล์ ติดตั้งโซล่าเซลล์

การบริหารจัดการภายในแปลงผักออแกนิกส์

เราได้สอบถามกับทางเกษตรกร เจ้าของ ResQFarm ทางฟาร์มเองได้มีการจัดสรรค่าใช้จ่ายภายในฟาร์มของตนเอง ตกเดือนละไม่เกิน 100 บาท ซึ่งเป็นการจัดสรรแบ่งเป็นโซนในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยตนเอง ซึ่งถ้าไม่รวมโซนร้านอาหารของทางฟาร์มที่ใช้ไฟฟ้าจากทางการ

ซึ่งทางคุณโบ้ เจ้าของฟาร์ม ได้มีการจัดสรรออกเป็นโรงเรือน แต่ละโรงจะมีการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อนำมาใช้ตามกำลังของแต่ละโรงเอง ซึ่งไม่ได้เปิดตลอดทั้งวัน ทำให้ค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้านั้นอยู่ที่ 0-ไม่เกินหลักร้อยบาทต่อโรงเรือน ทำให้ลดต้นทุนในการจ่ายค่าไฟฟ้าไปได้เยอะเลยทีเดียว

โดยจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดนั้นมีประมาณ 9 ไร่ และมีการแบ่งทำเป็น 30 โรงเรือน โดยแต่ละโรงเรือนนั้นทางคุณโบ้บอกว่าจะมีการผลิตไฟฟ้าเพื่อมาใช้ในโรงเรือนด้วยตัวเองตามกำลังการใช้ไฟฟ้าของแต่ละโรงเรือน ในส่วนของระบบการจัดการน้ำก็จะมีการทำเป็นระบบเพื่อการจัดการก่อน และให้มีการใช้พลังงานที่น้อย และหมุนเวียนเป็นระบบเพื่อทำการผลิตไฟฟ้าต่อไป

ค่าไฟฟ้าต่อเดือนของทาง ResQFram จะตกอยู่ที่เดือนละ 0 บาท เพราะเป็นกระแสไฟฟ้าที่ได้มาจากพลังงานโซล่าเซลล์ทำให้ไม่เปลืองในส่วนของตรงนี้มากนัก รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในเรื่องของการบริหารน้ำต่อโรงเรือน คุณโบ้บอกว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าเลย เพราะมีการหมุนเวียนระบบจัดการน้ำเพื่อนำมาใช้ในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี อีกทั้งแต่ละโรงเรือนก็มีการหมุนเวียนไฟฟ้าใช้อย่างพอดี จึงไม่พบเจอปัญหาด้านนี้ อาจจะมีตกต่อไร่ละ 0-1,000 บาทต่อไร่ คุณโบ้กล่าว

จะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการสวนผักออแกนิกส์หรือฟาร์มผัก โดยใช้โซล่าเซลล์มาเป็นตัวช่วยในเรื่องของพลังงานสะอาดนั้นอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์ ซึ่งในกรณีของทางฟาร์ม RESQFRAM จะเสียค่าติดตั้งในช่วงแรกเยอะมาก อาจจะเป็นถึงหลักแสน แต่ถ้าได้ลงมือทำไปเรื่อยๆ จุดนี้อาจจะคุ้มทุนอยู่บ้าง ถ้าเกิดเปิดเป็นธุรกิจต่างๆ แต่ในกรณีบางสวนอาจจะเสี่ยงในเรื่องของการลงทุน

ซึ่งทางคุณโบ้ก็ได้บอกว่าถ้าอยากลองเรียนรู้ก็อาจจะเป็นแรงบันดาลใจในการช่วยให้คนที่สนใจสามารถประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้ไม่ยาก อาจจะไม่ต้องลงทุนในเรื่องของโซล่าเซลล์ แต่อาจจะลงทุนในด้านอื่นๆ ก็สามารถนำแนวคิดนี้ไปใช้ได้ เพื่อเป็นความรู้ให้กับผู้ที่สนใจหลายๆ ท่าน

บทความหัวข้อนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้โซล่าเซลล์มาช่วยในภาคการเกษตรประเภทสวน ถึงการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์ม ซึ่งจะทำให้ค่าใช้จ่ายไฟฟ้านั้นถูกลงมาก เพราะเราได้ใช้พลังงานจากธรรมชาติมาช่วยในเรื่องของการผลิตกระแสไฟฟ้า อาจจะเป็นความรู้และแรงบันดาลใจให้กับหลายๆ ท่านได้ลองที่จะหันมาใช้พลังงานจากธรรมชาติ ก็เป็นอีกทางเลือกให้ได้ศึกษาเช่นกัน

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิง 

Innergy เบอร์โทรติดต่อสอบถาม: 082-826-1563

RESQFRAM  เบอร์โทรติดต่อสอบถาม: 081-8702818

สนับสนุนโดย