ปุ๋ยอินทรีย์ รุ่งสุริยา ผลิตจาก มูลไก่ไข่ 100% ดินอุ้มน้ำและปุ๋ยได้ดี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สำหรับ “ ปุ๋ย มูลไก่ไข่ ” เป็นวัตถุดิบที่หาได้ไม่ยาก จากฟาร์มขนาดใหญ่ที่ contact กับบริษัทใหญ่ทั่วไป เช่น ซีพี เบทาโกร ฯลฯโดยเฉพาะถ้าเป็นมูลไก่ไข่ที่เลี้ยงในฟาร์มระบบปิดนั้น จะทำให้ปริมาณธาตุอาหารที่ได้จากมูลไก่ไข่ก็สูงตามไปด้วย

เมื่อนำไปใช้ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกิดช่องว่างอากาศในดิน ทำให้พืชสามารถเก็บธาตุอาหารและดินอุ้มน้ำได้มากขึ้น สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมี หรือใช้ควบคู่กัน ใช้ได้กับพืชทุกชนิด มีธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน เพิ่มปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น

1.ปุ๋ยมูลไก่ไข่อัดเม็ด 100%
1.ปุ๋ยมูลไก่ไข่อัดเม็ด 100%

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองธุรกิจเกษตร จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่ไข่ล้วน ตรา รุ่งสุริยา ซึ่งได้มี คุณประชุม โกสินทร์ เจ้าของ และ คุณภานุกา วิเศษธรรม หรือ (คุณฝ้าย) ได้ให้ข้อมูลกับทางผู้เขียนว่า จุดเริ่มต้นของธุรกิจ เกิดจากคุณสมโภชน์ นามประสิทธิ์ (น้า) ซึ่งเมื่อย้อนไป 30 ปีที่แล้ว เป็นสัตวบาลให้ฟาร์มเลี้ยงไก่ ซึ่งประสบปัญหาในเรื่องของกำจัดมูลไก่ภายในฟาร์ม คุณน้าจึงขนมูลไก่ไข่ออกจากฟาร์ม

ซึ่งทางฟาร์มของ ซีพี ติดต่อเข้ามาให้ไปประมูลราคารับซื้อมูลไก่จากฟาร์ม และยื่นซองประมูลในนามบุคคล เมื่อชนะการประมูลก็จะต้องไปขนมูลไก่ออกจากฟาร์มแล้วนำมากองไว้ที่ว่างเปล่าในที่ดินของตนเอง และจำหน่ายเป็นกระสอบให้กับชาวบ้านเพื่อนำไปรองพื้นก่อนปลูกพืช

หลังจากเข้ามาสานต่อ จึงนำมูลไก่ไข่ซึ่งส่วนใหญ่ได้จากการชนะประมูลจากฟาร์มของ ซีพี ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และพื้นที่ใกล้เคียง และปัจจุบันกำลังขยายไปประมูลในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ของ ซีพี โซนภาคตะวันออก และได้จากฟาร์มไก่ไข่ของเครือเบทาโกร แถบสระบุรี

ซึ่งราคาประมูลแต่ละล็อตมีขึ้นๆ ลงๆ ตามสถานการณ์ เช่น เมื่อย้อน 5 ปีก่อน มูลไก่ไข่ถือว่ารุ่งมาก เพราะมีเกษตรกรมาใช้มูลไก่ไข่กันเยอะ ทำให้ราคาวัตถุดิบปรับราคาสูงขึ้น แต่มาเมื่อปี 2563-2564 เป็นช่วง covid-19 ระบาด ทำให้ราคาวัตถุดิบปรับลดลงไป แต่มาต้นปี 2565 ราคามูลไก่ไข่ปรับราคาแบบก้าวกระโดดประมาณ 3-4 เท่า ได้ ซึ่งทางฟาร์มไก่ไข่จะเปิดประมูล 2 ครั้ง/ปี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เมื่อได้มูลไก่ไข่ที่ชนะการประมูลมาแล้วจะนำมากองอยู่ในพื้นที่โล่ง หมักไว้อีก 6-12 เดือน จนเกิดการย่อยสลายที่สมบูรณ์ขึ้น แล้วนำมาเข้าเครื่องอัดเม็ด จากนั้นนำไปตากแดดที่ลานตากให้แห้ง นำไปเก็บไว้ที่โกดัง และบรรจุใส่กระสอบ 50 กิโลกรัม ก่อนหน้านี้เคยใช้เครื่องอบเม็ดปุ๋ยแล้ว นำตัวอย่างไปตรวจหาค่าธาตุอาหารปรากฏว่าธาตุอาหารบางอย่างหายไป จึงใช้วิธีตากแดดที่ลานเรื่อยมา พอแห้งแล้วเก็บเข้าโกดัง กำลังการผลิต 2,000 กระสอบ/วัน

2.มูลไก่ไข่ที่อัดเม็ดแล้วจะนำมาตากให้แห้ง
2.มูลไก่ไข่ที่อัดเม็ดแล้วจะนำมาตากให้แห้ง

กระบวนการผลิตปุ๋ยอัดเม็ด

ซึ่งคุณฝ้ายยืนยันว่า ทางบริษัทมีการประมูลวัตถุดิบมาสต๊อกไว้สำหรับการผลิตปุ๋ยอัดเม็ดในปริมาณที่เพียงเพียงพอ ด้วยกระบวนการหมักปุ๋ยที่ดีต้องหมักไว้นานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และกลับกองปุ๋ยหลายรอบ เพื่อให้ปุ๋ยเกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ หรือเรียกง่ายๆ ว่ากว่าจะหมักมูลไก่ไข่ให้เป็นปุ๋ยคุณภาพ สามารถใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ถ้าช่วงไหนวัตถุดิบไม่เพียงพอจะขอซื้อจากแหล่งเครือข่ายภาคอื่นๆ ที่ชนะการประมูลกับฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ของ ซีพี หรือ เบทาโกร เท่านั้น เพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพต่อเนื่อง ทำให้บริษัทมีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ชนะการประมูลทุกครั้ง “ต้องพยายามให้ชนะ เพราะเราต้องใช้วัตถุดิบเข้ามาต่อเนื่อง” คุณฝ้ายกล่าว

เมื่อได้วัตถุดิบจากแหล่งที่เชื่อถือได้แล้ว นำมาผลิตจะได้ปุ๋ยอินทรีย์จากมูลไก่ไข่ที่มีคุณภาพเต็ม 100% มีธาตุอาหารครบถ้วน เป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ที่ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด และราคาไม่แพง เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรทุกท่านได้เป็นอย่างดี  เพราะเราเน้นทำปุ๋ยดี มีคุณภาพ ปุ๋ยอัดเม็ดหว่านง่าย  ใช้ง่าย ราคาก็ไม่แพงด้วย คนหันมาสนใจกันเยอะขึ้น เพราะว่าปุ๋ยเคมีราคาแพง เกษตรกรก็หันมาใช้ทางเลือกเสริมอื่นๆ ส่วนใหญ่ลูกค้าจะนำไปผสมปุ๋ยเคมี บางคนใช้รองพื้นก่อนเพาะปลูก เพื่อลดต้นทุนในการปลูกพืชด้วย” คุณฝ้ายกล่าวถึงทิศทางของผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

3.ปุ๋ยอินทรีย์ รุ่งสุริยา
3.ปุ๋ยอินทรีย์ รุ่งสุริยา

คุณสมบัติของ ปุ๋ยอินทรีย์ รุ่งสุริยา

ปุ๋ยอินทรีย์ รุ่งสุริยา ผลิตจากมูลไก่ไข่ 100% เป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง OM 20% ผลิตจากมูลไก่ไข่ 100% ไม่มีส่วนผสมของโซดาไฟ และ แกลบ จึงเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 100% ที่ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ของดิน ทำให้เกิดช่องว่างอากาศในดิน ทำให้พืชสามารถเก็บธาตุอาหาร และดินอุ้มน้ำได้มากขึ้น หรือใช้ควบคู่กัน ใช้ได้กับพืชทุกชนิด มีธาตุอาหารที่พืชต้องการครบถ้วน เพิ่มปริมาณความเข้มข้นของธาตุอาหารพืชสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ชนิดอื่น ช่วยปรับโครงสร้างของดิน ทำให้ดินในมูลไก่อัดเม็ดช่วยก่อให้เกิดโพรงอากาศในดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต รากพืชสามารถชอนไชได้ไกล กินอาหารได้ดี และกินอาหารได้มากกว่า

จากผลวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ รุ่งสุริยา ได้ระบุไว้ว่า ปุ๋ยมูลไก่ไข่มี pH 8.27 ค่าการนำไฟฟ้า 3.75 OM 20.96 OC 12.16 ธาตุอาหารไนโตรเจน 1.07% ฟอสฟอรัส 3.28% โพแทสเซียม 3.86% การนำไปใช้บำรุงพืชจึงให้ผลลัพธ์ในทางที่ดีน่าพึงพอใจ ปลอดสารเคมี หรือ โซดาไฟ สามารถนำไปทำเกษตรแนวอินทรีย์หรือใช้บำรุงพืช เพิ่มผลผลิตได้ เช่น ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง และ พืชผัก ผลไม้ เป็นต้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.ใช้ปุ๋ย รุ่งสุริยา รองพื้นก่อนเพาะปลูก ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้มาก
4.ใช้ปุ๋ย รุ่งสุริยา รองพื้นก่อนเพาะปลูก ช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยได้มาก

การบริหารจัดการพืชผัก

การปลูกพืชที่ต้องการโครงสร้างดินที่ดีในการเจริญเติบโต สามารถใช้แทนปุ๋ยเคมี หรือใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีได้ เพื่อเพิ่มผลผลิต จากงานวิจัยต่างๆ ทำให้มั่นใจได้ว่าในปุ๋ยมูลไก่ไข่นั้นมีธาตุอาหารสมบูรณ์ ใช้แล้วช่วยเพิ่มผลผลิตได้ดี ทำให้ดินมีความร่วนซุย

เมื่อนำไปใช้เกษตรกรจึงมั่นใจได้ว่าลงทุนไปแล้วจะได้รับผลคุ้มค่า โดยเฉพาะกับแหล่งผลิตที่น่าเชื่อถือ และมั่นใจได้ว่าปุ๋ยอินทรีย์มูลไก่ไข่อัดเม็ด ตรา รุ่งสุริยา จึงเป็นแบรนด์ที่ช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับหนึ่ง ภายใต้ระบบการผลิตที่ได้มาตรฐาน และการรับรองโดยกรมวิชาการเกษตร จึงการันตีได้ว่าคุณภาพเนื้อปุ๋ยที่ได้นั้นเป็นปุ๋ยมูลไก่ไข่คุณภาพมาตรฐาน

ดังนั้นการปลูกพืชให้เจริญเติบโต ให้ผลผลิตดี ต้องขึ้นอยู่กับ สายพันธุ์ แสงแดด อากาศ และ ธาตุอาหาร การปรุงดินและแร่ธาตุให้พืชสามารถขยายรากออกหากินได้ไกล จะทำให้มีผลผลิตได้เต็มที่ จะทำให้พืชแข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ตามลักษณะประจำพันธุ์ของพืชนั้นๆได้ด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ทรัพย์รุ่งเรืองธุรกิจเกษตร จำกัด 270 หมู่ 1 ถนนกบินทร์บุรี-นครราชสีมา ต.ไชยมงคล อ.เมือง จ.นครราชสีมา โทร.086-016-7347

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 24