สารปรับปรุงดินฮิวมิค และ ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา “ไอยเรศ” ฟื้นฟูดินเสียให้ดินดี พืชแข็งแรง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

การผลิตสารปรับสภาพดิน-น้ำ และ ปุ๋ยอินทรีย์ ไอยเรศ

คุณบริรักษ์ธนา บุญลือพันธ์ภากร หรือ คุณเล็ก กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกษตร เคมีภัณฑ์ จำกัด ผู้ผลิต สารปรับสภาพดิน-น้ำ และ ปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้แบรนด์ “ไอยเรศ” คุณเล็กให้ข้อมูลว่าเป็นคนที่คลุกคลีกับภาคเกษตรมานานกว่าทศวรรษ เพราะเปิดร้านจำหน่ายเคมีภัณฑ์ ขายปุ๋ยยา ใน ต.ห้วยไผ่ อ.เมือง จ.ราชบุรี และมีสวนตัวอย่าง จำนวน 16 ไร่ ปลูกทั้งพืชผักล้มลุก ไม้ผลชนิดต่างๆ ไม้ยืนต้น ที่นำสารปรับปรุงดิน และ ปุ๋ยอินทรีย์ มาใช้ในแปลงทั้งหมด  เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ

1.คุณบริรักษ์ธนา บุญลือพันธ์ภากร (คุณเล็ก)
1.คุณบริรักษ์ธนา บุญลือพันธ์ภากร (คุณเล็ก)

คุณสมบัติของ สารปรับสภาพดินฮิวมิคสกัดอัดเม็ด ไอยเรศ

คุณเล็กให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเริ่มต้นผลิตสินค้าทางการเกษตร ซึ่งมีอยู่ 2 กลุ่ม คือ 1.กลุ่มสำหรับผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่ สารปรับสภาพน้ำ และ แร่ธาตุรวมสำหรับสัตว์น้ำ  2.กลุ่มสำหรับพืช ได้แก่

สารปรับสภาพดินฮิวมิคสกัดอัดเม็ด ไอยเรศ บุกตลาดผู้ใช้กลุ่มพืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอก และ ไม้ยืนต้น เพื่อนำไปปรับปรุงดิน ปรับฟื้นฟูโครงสร้างดินเสียให้กลับมาสมบูรณ์ pH เหมาะสมสำหรับพืช มีธาตุอาหารหลัก NPK ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม รวม 13 ชนิด อินทรียวัตถุ (OM) 10.3% ที่สำคัญมีจุลินทรีย์ ใน 1 กรัม 48,000 ตัว  “ฮิวมิค” ที่ได้จากธรรมชาติที่เกิดจากเศษ ซากพืช ซากสัตว์ เน่าเปื่อยผุพังทับถมในดินมานับล้านปี สารปรับปรุงดิน ประสิทธิภาพและออกฤทธิ์เห็นผลรวดเร็ว

2.สารปรับปรุงดินฮิวมิคสกัดอัดเม็ด
2.สารปรับปรุงดินฮิวมิคสกัดอัดเม็ด

สารปรับสภาพดินฮิวมิคสกัดอัดเม็ด “ไอยเรศ”  บรรจุ ขนาด 25 กิโลกรัม  เหมาะสำหรับใช้รองก้นหลุมก่อนปลูกพืชทุกชนิด หรือจะใช้ใส่รอบโคนต้นพืช หรือจะใช้หว่านทั่วแปลงปลูกช่วงเตรียมดินก็ได้  สามารถใช้ร่วมกับเคมีได้ คุณสมบัติช่วยปรับสภาพดิน ช่วยย่อยสลายอินทรียวัตถุในดิน เพื่อให้เป็นอาหารพืช เพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้น ทำให้พืชเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับโครงสร้างดิน ทำให้ดินโปร่ง ดินร่วนซุย  น้ำและอากาศถ่ายเทสะดวก รากพืชแผ่ขยายได้ง่าย รักษา pH ความเป็นกรด-ด่างไม่ให้เปลี่ยนแปลงเร็ว มีธาตุอาหารครบ และแก้ปัญหา ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินดาน ดินเป็นสนิม เรียกว่าใช้แล้วช่วยปัญหาดินครบทุกมิติ

3.ปุ๋ยอินทรีย์ ไอยเรศ
3.ปุ๋ยอินทรีย์ ไอยเรศ

คุณสมบัติของ ปุ๋ยอินทรีย์ ไอยเรศ

ปุ๋ยอินทรีย์ ไอยเรศ คุณภาพสูง โดยขึ้นทะเบียนปุ๋ยเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเจาะตลาดลูกค้ากลุ่มเกษตรธรรมชาติ เกษตรปลอดสารพิษ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน หรือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดร่วมกับปุ๋ยเคมี เพื่อลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิต  จุดเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ ไอยเรศ ชนิดเม็ด ง่ายต่อการใช้ เม็ดปุ๋ยละลายช้า มีธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม อินทรียวัตถุ (OM) 20%

ปุ๋ยอินทรีย์ ไอยเรศ เป็นปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ใช้ในการปรับปรุงสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ระบายน้ำ และถ่ายเทอากาศได้ดี รากพืชจึงชอนไชไปหาธาตุอาหารได้ง่ายขึ้น เป็นปุ๋ยสลายตัวได้ดีในดิน แต่เม็ดปุ๋ยจะละลายช้า ทำให้ปุ๋ยอินทรีย์สามารถปรับปรุงดินให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม หรือ pH เป็นกลาง ทำให้ช่วยพัฒนาดินในระยะสั้น-ระยะยาว และพืชได้รับธาตุอาหารจากเม็ดปุ๋ยเรื่อยๆ พืชเขียวนาน

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

เมื่อนำไปใช้อย่างต่อเนื่องจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้พืช ลำต้นแข็งแรง แตกใบเขียว แตกยอดไว ทนแล้ง ป้องกันโรคและแมลง ทำงานร่วมกับฟอสฟอรัส ทดแทนสารกำจัดเชื้อรา ลดการใช้สารจับใบ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีได้ 50-60% เร่งการแตกดอก และลดอาการร่วงของดอก

4.ใช้กับสวนมะพร้าว ผลผลิตเพิ่มขึ้น
4.ใช้กับสวนมะพร้าว ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ผลตอบรับจากผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ไอยเรศ

(คุณกุ้ง) ผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ไอยเรศ ในสวนมะพร้าวน้ำหอม มะละกอแขกนวล และ กล้วยหอมทอง จำนวน 30 ไร่ ในพื้นที่ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ซึ่งคุณกุ้งได้ให้ข้อมูลว่า เธอเป็นนักธุรกิจด้านนำเข้า-ส่งออก ซึ่งไม่มีพื้นฐานการทำเกษตรเลย แต่มาทำสวนเพราะว่ามีคนที่นับถือชักชวนมาซื้อที่ดินในอำเภอโพธาราม จำนวน 30 ไร่ เพื่อปลูกมะพร้าวน้ำหอม เพื่อเป็นรายได้ยามเกษียณ และคำนวณถึงรายได้ระยะยาวแล้วเป็นตัวเลขที่น่าสนใจในการลงทุน

ทำให้เธอตัดสินใจมาซื้อที่ดิน 30 ไร่ และลงทุนจ้างรถแบคโฮมาขุดคันล้อมและยกร่องสวน เพื่อให้เหมาะกับการปลูกมะพร้าว โดยเริ่มปลูกมะพร้าวน้ำหอม จำนวน 1,200 ต้น ระยะห่าง 6 เมตร และใช้ขี้ไก่แกลบรองก้นหลุมก่อนปลูกมะพร้าว ในเดือน เม.ย. ปี 2563 เป็นพืชหลัก และปลูกพืชแซม อย่าง มะละกอแขกดำนวล จำนวน 6,000 ต้น  และ กล้วยหอมทอง จำนวน 2,000 ต้น  ในระหว่างรอมะพร้าวเพื่อให้มีรายได้เข้ามา และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์

ในขณะที่ทำสวนอยู่เธอเองก็ไม่มีความรู้เรื่องการปลูกมะพร้าวหรือการทำเกษตรเลย แต่ด้วยความไฝ่รู้เธอจึงศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับการเกษตรต่างๆใน สื่อ ยูทูป หรือ โซเชียล แล้วนำมาปรับใช้กับสวนของตนเอง โดยเริ่มต้นจะใช้ปุ๋ยเคมีกับ มะพร้าว มะละกอ และ กล้วยหอม ในทุกๆ 15 วัน พืชทั้ง 3 ชนิด ก็ตอบสนองปุ๋ยเคมีดี เจริญเติบโตในระดับหนึ่ง

5.ต้นมะละกอ สวนคุณกุ้ง ก่อนใช้สารปรับสภาพดินฮิวมิค ไอยเรศ
5.ต้นมะละกอ สวนคุณกุ้ง ก่อนใช้สารปรับสภาพดินฮิวมิค ไอยเรศ

ปัญหาและอุปสรรคของการปลูก พืชผัก ผลไม้ หลากหลายชนิด

พอเข้าสู่เดือนที่ 2 พืชเริ่มไม่งาม ไม่เจริญเติบโต ไม่แตกยอดใหม่ จึงหาความรู้และถามนักวิชาการเพื่อให้คำแนะนำว่าเกิดจากอะไร? ทำไม? และได้รู้จักสารปรับสภาพดินฮิวมิคไอยเรศ และ ปุ๋ยอินทรีย์ไอยเรศ ช่วงที่ไปสัมมนาเรื่องเกษตร ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน จึงสนใจในผลิตภัณฑ์เพราะต้องการทำเกษตรอินทรีย์อยู่แล้ว

และทางบริษัทจึงให้คุณชัย ผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัท มาดูแปลงพร้อมให้คำแนะนำ จึงแนะนำให้ใช้สารปรับสภาพดินช่วงเริ่มต้น และใช้คู่กับปุ๋ยอินทรีย์ ในปริมาณที่เหมาะสมกับพืชแต่ละช่วงอายุ จากปัญหาที่ ต้นมะพร้าว มะละกอ และ กล้วยหอม ชะงัก ไม่โต ไม่แตกยอดใหม่  ต้นแกร็น เมื่อนำสารปรับสภาพดินมาใช้แล้ว ประมาณ 1 สัปดาห์ ได้ผลดีมาก

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

“ใช้สารปรับสภาพดินฮิวมิค และ ปุ๋ยอินทรีย์ ตราไอยเรศ มะพร้าว ใบมัน เขียว ต้นมะละกอต้นใหญ่ แข็งแรง ใบเขียว ติดดอก และ ผลดก พืชมีความแข็งแรงสูง จากที่ฝนตกหนักติดต่อกัน 21 วัน ทำให้น้ำท่วมในสวนทั้งหมด จะเห็นว่ามะละกอสวนอื่นที่ใช้ขี้ไก่และปุ๋ยเคมี น้ำท่วมไม่นานมะละกอเหลือง ตายหมดสวน แต่ของเราที่ใส่ปุ๋ยไอยเรศ มะละกอแช่น้ำ 21 วัน ต้นยังไม่เหี่ยว ใบยังเขียว ยอมรับเลยว่าดีจริง” คุณกุ้งอธิบายถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ของไอยเรศ

6.ใช้กับต้นพยุงไหหลำ
6.ใช้กับต้นพยุงไหหลำ
ใช้กับต้นกระท่อม แตกยอดดี ใบสมบูรณ์
ใช้กับต้นกระท่อม แตกยอดดี ใบสมบูรณ์

จุดเด่นผลิตภัณฑ์ของไอยเรศ

ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของสารปรับสภาพดินฮิวมิค และ ปุ๋ยอินทรีย์ “ไอยเรศ” ทำให้เกษตรกรที่ได้ใช้มั่นใจ และยอมรับในตัวผลิตภัณฑ์ ซึ่งผ่านการพิสูจน์จากผู้ใช้มาแล้วหลากหลายพืช เช่น ชาวสวนส้มโอทับทิมสยาม ส้มโอขาวแตงกวา ที่เกิดปัญหา ใบหงิก ใบเหลือง เมื่อใช้แล้วใบเขียว สมบูรณ์ ชาวสวนมะพร้าวน้ำหอม ที่ใช้แล้วใบเขียวสด ใบมัน ผลดก มีผลผลิตต่อเนื่อง มะพร้าวผลโต ได้ไซซ์จัมโบ้เพิ่มขึ้น รสชาติ หวาน หอม ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง 70% สวนชมพู่ สวนฝรั่งกิมจู สวนทุเรียน สวนอินทผลัม

สวนผักต่างๆ เช่น พริก มะเขือ แตงกวา ถั่วฝักยาว ต้นหอม ผักชี คื่นช่าย คะน้า กวางตุ้ง  ข้าวโพด เผือก ดาวเรือง ฯลฯ ที่ใช้แล้วผักสด ใบเขียว กรอบ ผักเก็บได้นานขึ้น ไม่เน่าเสียง่าย และเป็นที่ต้องการของตลาด รวมถึงการปลูกต้นพยุงไหหลำที่ปลูกในสภาพพื้นดินแข็ง หรือ ดินถม เมื่อนำไปใช้จะทำให้สภาพดินดีขึ้น ดินร่วนซุย และต้นพยุงไหหลำแตกยอดใหม่ได้เร็วขึ้น

ปัจจุบันได้ทดลองใช้กับการปลูกต้นกระท่อม ทำให้ต้นกระท่อม โตไว แตกยอดใบเร็ว ใบแข็งแรง เขียวสมบูรณ์ขึ้น  สารปรับปรุงดิน และ ปุ๋ยอินทรีย์ ไอยเรศ เกษตรกรมั่นใจ และนิยมใช้กันมาก เห็นผลชัดเจน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท เกษตร เคมีภัณฑ์ จำกัด 111 หมู่ 2 ต.ห้วยไผ่ อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี โทร.065-426-5628

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 22