การติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้สูบน้ำสำหรับเก็บใช้ในไร่อ้อย
การติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้สูบน้ำสำหรับเก็บใช้ในไร่อ้อย

ติดต่อโฆษณา 027454552 พลังเกษตร

การทำไร่อ้อยนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความซับซ้อน และใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเนื้อที่ในการทำนั้นก็มีประมาณเนื้อที่ค่อนข้างกว้าง อย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า 5 ไร่ อย่างแน่นอน ซึ่งการทำไร่อ้อยนั้นมีการใช้วิธีการที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการทำโดยใช้พลังงานธรรมชาติหรือ การติดตั้งโซล่าเซลล์ เข้ามาช่วย พลังงานไฟฟ้าทั่วไป พลังงานจากก๊าซชีวภาพ

ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนที่ใช้ในการปลูกนั้นมีมากเพียงใด ซึ่งการใช้โซล่าเซลล์มาผลิตกระแสไฟฟ้าในการสูบน้ำขึ้นมานั้นต้องมีการลงทุนที่มาก แต่ช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีเลย

ขึ้นชื่อว่าโซล่าเซลล์ ใครๆ ก็บอกว่าเป็นการใช้พลังงานที่มาจากธรรมชาติมาช่วยในการผลิตกระแสไฟฟ้า อาจจะเหมาะกับการใช้ในพื้นที่ที่มีขนาดไม่ใหญ่หรือกว้างมากนัก แต่ในภาคการเกษตรเองก็มีการนำโซล่าเซลล์เข้ามาช่วยในการใช้งานเพื่อลดต้นทุนในการใช้กระแสไฟฟ้าที่เป็นกระแสหลักได้ การทำไร่อ้อยก็เช่นกัน การใช้โซล่าเซลล์มาช่วยในเรื่องของเครื่องสูบน้ำและกระแสไฟฟ้าภายในไร่ก็สามารถทำได้เช่นกัน

แต่ทั้งนี้ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมหลายด้าน เพราะว่าการใช้โซล่าเซลล์ในไร่อ้อยนั้นอาจจะต้องลงทุนมากกว่าในสวนหลายเท่า เพราะมีขนาดไร่ที่กว้างกว่า ทำให้เกษตรกรหลายๆ คนมองว่าอาจจะเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่ามากนัก ซึ่งก็เป็นเหตุผลที่ต่างก็คิดไม่เหมือนกัน อาจจะมองว่าดีหรือไม่ดีก็ได้เช่นกัน ซึ่งไร่อ้อยนั้นสามารถแปรรูปผลผลิตเป็นน้ำตาล และมีการส่งออกที่มากพอสมควร ทำให้การใช้โซล่าเซลล์ในเครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีได้เช่นกัน

ปรึษาฟรี  โทร. 082-826-1563

1.ไร่อ้อย
1.ไร่อ้อย

การใช้เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ในไร่อ้อย 

การใช้โซล่าเซลล์ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องใช้รายละเอียดและความรู้หลายด้านในการนำมาใช้ในภาคการเกษตร รวมไปถึงเกษตรกรหลายท่านก็คงคิดว่า ถ้านำมาใช้ร่วมกันแล้วจะมีความคุ้มทุนที่จะลงทุนหรือไม่  เพราะตัวแผงโซล่าเซลล์ กับ ไร่อ้อย หรือแม้แต่ไร่อื่นๆ ก็มีจำนวนไร่ที่เยอะพอสมควร

การติดตั้งอาจจะได้ไม่คุ้มเสีย หรือไม่ก็อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีให้กับตัวเกษตรกรได้อีกทางหนึ่งเช่นกัน ทั้งนี้การทำไร่อ้อยสามารถที่จะใช้หรือไม่ใช้โซล่าเซลล์ก็ได้ แต่ถ้านำมาใช้อนาคตก็อาจจะช่วยในเรื่องของค่าไฟฟ้าได้ในระยะยาวได้อย่างไม่น้อยเลยทีเดียว ซึ่งก็ต้องมองกันต่อไปว่าวงการโซล่าเซลล์ในภาคการเกษตรประเภทไร่จะมีทิศทางไปในทางด้านใด

ขนาดของแผงโซล่าเซลล์ 

ซึ่งการใช้งานปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นั้น แผงโซล่าเซลล์ที่ใช้ในการสูบน้ำในไร่อ้อยนี้ คือ แผงโซล่าเซลล์ ขนาด 300 วัตต์ จำนวน 6 แผ่น ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมกับการใช้ในไร่อ้อยที่มีขนาดไร่ประมาณ 5-8 ไร่ ซึ่งทางไร่อ้อยแห่งนี้ได้มีการใช้โซล่าเซลล์ในการสูบน้ำจากที่ต่ำมายังที่สูง เครื่องสูบน้ำที่ใช้จะเป็นเครื่องสูบประเภทหอยโข่ง ที่มีขนาด 2 แรงม้าและท่อ 2 นิ้ว

โดยการนำมาติดตั้งกับแผงโซล่าเซลล์จำนวน 6 แผ่น ที่ขนาดแผ่นละ 300 วัตต์ เครื่องสูบน้ำจะทำงานได้ในทันทีเมื่อมีแสงแดดส่องมายังแผงโซล่าเซลล์ โดยจะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงเย็นของทุกวัน กำลังการดูดน้ำจะอยู่ที่ 22,000 ลิตรต่อชั่วโมงโดยประมาณ ซึ่งเป็นขนาดที่เจ้าของไร่อ้อยได้ติดต่อตัวแทนมาติดตั้งในครั้งนี้ ทีมช่างก็บอกว่าการใช้ปริมาณโซล่าเซลล์ขนาดนี้จะเหมาะกับไร่อ้อยที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เป็นขนาดกำลังพอดีกับการใช้งาน อีกทั้งค่าใช้จ่ายในการติดตั้งก็จะไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับไร่อ้อยที่มีขนาดใหญ่

2.ติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์
2. การติดตั้งโซล่าเซลล์

การติดตั้งเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ในไร่อ้อย

เนื่องจากว่าไร่อ้อยนั้นมีขนาดที่กว้างกว่าสวน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำหรือเครื่องปั๊มน้ำที่ใช้โซล่าเซลล์อาจจะมีราคาที่สูงกว่าเท่าตัวเลยทีเดียว ซึ่งในการติดตั้งเครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์ในขนาดพื้นที่ไร่อ้อยประมาณ 8 ไร่ จะตกอยู่ที่ประมาณ 40,000 กว่าบาทต่อแผ่นโซล่าเซลล์ 1 ชุด ซึ่งยังรวมค่าติดตั้งในอื่นๆ อีก

โดยรวมแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 60,000 บาท ถ้ารวมค่าติดทั้งหมดแล้ว ซึ่งเป็นราคาที่อยู่กลางๆ เหมาะกับเกษตรกรที่จะสามารถติดตั้งได้ ไม่เปลืองต้นทุนมาก ซึ่งถ้าเป็นเกษตรกรที่มีเงินทุนพอสมควรก็อาจจะมีการติดตั้ง แต่ถ้าไม่มีเงินทุนมากพอก็ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบนี้ก็ได้ หรืออาจจะหาระบบอื่นมารองรับเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการประหยัดค่าไฟฟ้าภายในแปลงหรือไร่อ้อยของคุณได้ ซึ่งราคาของการติดตั้งนี้จะเหมาะกับไร่อ้อยที่มีขนาดไร่ไม่เกิน 8 ไร่

แต่ถ้าเกินราคาก็อาจจะสูงกว่านี้แน่นอน และการติดตั้งเครื่องสูบน้ำจะต้องเจาะลึกลงดินโดยประมาณ 50-100 เมตร ในการติดตั้งก็จะต้องหย่อนท่อลงไปให้เลยขึ้นมาจากความลึกประมาณ 20 เมตร ของท่อที่ขุดเจาะลงไป จะทำให้เครื่องสูบน้ำสามารถสูบน้ำขึ้นมาได้ และทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพของเครื่อง อีกทั้งเครื่องสูบน้ำแต่ละชนิดก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ว่าสามารถลงลึกได้ถึงกี่เมตร เพราะถ้าเอาเครื่องสูบน้ำลงท่อลึกเกินไปจะทำให้เครื่องสูบน้ำไม่ทำงาน หรือทำงานได้ไม่เต็มที่ ถ้าไม่ระวังตัวเครื่องอาจจะเสียหายได้

ในความคุ้มค่านั้น แต่ละไร่ แต่ละเกษตรกรจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกัน บ้างก็ว่าคุ้มค่า บ้างก็ว่าไม่คุ้มบ้าง ซึ่งการทำไร่อ้อยนี้เกษตรกรที่เราขอรับข้อมูลมาจะบอกว่าคุ้มค่ากับการลงทุน แต่ก็ต้องดูองค์ประกอบโดยรวมว่าเหมาะสมที่จะใช้เครื่องสูบน้ำหรือปั๊มน้ำโซล่าเซลล์หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีปริมาณแสงแดดที่แรงเพียงพอต่อการนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไม่

อีกทั้งสภาพพื้นดินในพื้นที่ที่ทำการปลูกอ้อยมีความเหมาะสมที่จำเป็นจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ด้วยหรือไม่เช่นกัน เพราะว่าการลงทุนในแต่ละครั้งย่อมมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่ค่อนข้างสูง ถึงแม้อายุการใช้งานของแผ่นโซล่าเซลล์จะมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างนาน แถมช่วยในเรื่องของการประหยัดไฟฟ้าภายในสวนไร่อ้อยได้เป็นอย่างดีก็จริง แต่ถ้าไร่อ้อยมีขนาดที่ใหญ่มากจนต้องซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งมามากพอสมควร จะคิดว่าอาจจะไม่เหมาะกับสวนขนาดเล็กมากนัก

แต่ก็ต้องไม่ลืมว่าในการที่จะเริ่มติดตั้งโซล่าเซลล์มาช่วยในการดูแลการปลูกอ้อยหรือไร่อ้อยนั้น เจ้าของสวนเองก็จะต้องรู้จักก่อนว่าโซล่าเซลล์นั้นมีหน้าที่อะไรในการช่วยในเรื่องของการปลูกอ้อย หรือการลงทุนโซล่าเซลล์นั้นมีค่าใช้จ่ายมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งในเรื่องของการติดตั้งเราจะต้องรู้ก่อนเลยว่ามีอุปกรณ์อะไรที่ใช้ในการติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์บ้าง เพื่อก่อให้เกิดความคุ้มค่ากับตัวเกษตรกรที่ใช้มากที่สุด

ปรึษาฟรี  โทร. 082-826-1563

3.แผ่นโซล่าเซลล์ใช้เป็นพลังงานให้เครื่องสูบน้ำ
3.แผ่นโซล่าเซลล์ใช้เป็นพลังงานให้เครื่องสูบน้ำ การติดตั้งโซล่าเซลล์ การติดตั้งโซล่าเซลล์ การติดตั้งโซล่าเซลล์

ข้อดีและข้อเสียของ การติดตั้งโซล่าเซลล์ 

ในการติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยโซล่าเซลล์นั้นมีข้อดีอย่างมาก ยิ่งเป็นสวนไร่อ้อย ไร่มัน แล้วยิ่งมีข้อดีช่วยในการลดต้นทุน การลงแรง ลดน้ำเอง ได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว อีกทั้งยังเป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งแผ่นโซล่าเซลล์สำหรับไร่อ้อยนั้นมีทั้งแบบติดตั้งคงที่กับสามารถเคลื่อนย้ายได้ ซึ่งเหมาะมากกับการใช้งานในไร่อ้อย เรามาดูข้อดีของโซล่าเซลล์กันดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง จากคำบอกเล่าของเกษตรกรที่เคยใช้โซล่าเซลล์ในการเข้ามาช่วยลดต้นทุนในเรื่องของค่าไฟฟ้า

ไร่อ้อยเป็นพืชไร่ที่มีการนำไปใช้ในการผลิตน้ำตาลเป็นจำนวนมาก ซึ่งการปลูกแบบการใช้เครื่องมือปกติก็สามารถปลูกได้ แต่อาจจะได้ต้นทุนที่ไม่มากเท่าไหร่นัก ในการลงทุนการปลูกอ้อยโดยใช้โซล่าเซลล์เข้ามาเป็นตัวช่วยนับเป็นอีกเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียว เพราะการนำโซล่าเซลล์มาใช้ในเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ก็เป็นอีกทางเลือกที่เกษตรกรปลูกอ้อย รวมไปถึงปลูกมัน หรือปลูกพืชชนิดอื่นๆ ก็ไม่ควรมองข้าม

แต่ทั้งนี้การใช้โซล่าเซลล์มาช่วยนั้นกำลังจะเริ่มเป็นที่นิยมแต่ยังไม่มาก เนื่องจากเกษตรกรบางท่านยังไม่มีความเข้าใจในด้านนี้มากนัก อาจจะมีเฉพาะกลุ่มเท่านั้นที่เริ่มหันมาใช้โซล่าเซลล์กันบ้างแล้ว ทำให้หลายคนมองว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่ากับการนำมาใช้ แต่ถ้าคิดอีกแง่มุมหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีได้เช่นกัน เพราะการลงทุนในการใช้โซล่าเซลล์นี้ก็เป็นเรื่องของการลงทุนในระยะยาว สามารถใช้ได้นาน อีกทั้งยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางด้วยนั่นเอง

ข้อดีของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์

 • เป็นทางเลือกในการใช้สำหรับพลังงานหลัก เพราะเป็นพลังงานที่มาจากธรรมชาติ ทำให้ทดแทนการใช้พลังงาน

หลักได้เป็นอย่างมาก อีกทั้งยังช่วยในเรื่องการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

 • การติดตั้งแผ่นโซล่าเซลล์แบบเคลื่อนที่ก็สะดวกเวลาเคลื่อนย้าย ทำให้เวลาจะใช้งานก็สามารถเคลื่อนย้ายไปยังที่ที่มีแดดจัดเพื่อใช้ผลิตพลังงานได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังไม่ต้องวุ่นวายกับการประกอบสายใหม่ให้ยุ่งยากอีกด้วย
 • อายุการใช้งานทั้งตัวสูบน้ำและแผ่นโซล่าเซลล์มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆ เลยคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาวอีกด้วย
 • เครื่องสูบน้ำหรือเครื่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นั้นยังไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนหรือมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมด้วย เพราะว่า

ใช้พลังงานสะอาด ไม่ได้ใช้น้ำมันช่วยในเรื่องของการสร้างกระแสไฟ ทำให้มั่นใจได้ว่าได้ทั้งพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงตัวเครื่องก็จะไม่ส่งเสียงดังรบกวนใจในช่วงเวลาที่อยากจะนั่งอ่านหนังสือเงียบๆ หรือทำอะไรที่ต้องใช้สมาธิอีกด้วย

ซึ่งนี่ก็เป็นข้อดีของการใช้เครื่องสูบน้ำด้วยแผ่นโซล่าเซลล์จากการบอกต่อของเกษตรกรที่เคยใช้งาน และใช้งานอยู่บ้าง ทำให้เรารู้ได้ว่าข้อดีของเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์นั้นมีดีอย่างไรบ้าง อีกทั้งยังช่วยในเรื่องของค่าไฟฟ้าให้น้อยลง จากที่ใช้แต่ไฟฟ้าปกติอีกด้วย

ข้อเสียของการติดตั้งเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์

ในเมื่อพูดถึงข้อดีแล้วก็ลองมาดูข้อเสียกันบ้าง จากการที่เราได้สอบถามจากเกษตรกรไร่อ้อย หลายๆ คนก็บอกว่าไม่ใช่ว่าการใช้โซล่าเซลล์มาเป็นตัวช่วยในการจัดการระบบโครงสร้างน้ำภายในไร่อ้อยจะมีแต่ข้อดี จริงแล้วก็มีข้อเสียอยู่ในตัวได้เหมือนกัน ซึ่งเรามาดูกันดีกว่าว่าข้อเสียของการใช้แผ่นโซล่าเซลล์มาช่วยในเรื่องของการสูบน้ำในไร่อ้อยนั้นเป็นอย่างไรบ้าง

 • ความเข้มของแสงหรือปริมาณแสงแดดนั้นมีจำกัด ถึงแม้ว่าแสงแดดจะเป็นพลังงานที่ไม่มีวันหมด แต่ในความเข้ม

ของช่วงแสงนั้นค่อนข้างมีจำกัด และมีปริมาณพลังงานที่ไม่สูงมาก เมื่อแสงแดดอ่อนทำให้ปริมาณในการใช้งานไม่เพียงพอ จนต้องเพิ่มปริมาณแผ่นโซล่าเซลล์ และทำให้เปลืองพื้นที่เป็นอย่างมาก

 • แสงแดดและไฟฟ้ามีการผันแปรตามสภาพอากาศ จนทำให้การทำงานของเครื่องสูบน้ำทำงานได้ไม่เต็มที่มากนัก

จึงต้องมีการใช้ไฟฟ้าจากไฟหลักมาใช้ร่วมด้วยเป็นบางกรณี

 • เก็บไฟฟ้าไว้ไม่ได้ ในกรณีที่ไม่ใช้แบตเตอร์รี่ เนื่องจากว่าการใช้งานเครื่องสูบน้ำจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีแสงแดดมา

ทำการตกกระทบกับแผ่นโซล่าเซลล์จึงจะสามารถทำงานได้ ทำให้ถ้าไม่ได้ใช้แบตเตอร์รี่ในการช่วยเก็บไฟฟ้าสำรองก็จะไม่มีการเก็บไฟสำรองจากตัวแปรอื่นๆ ได้ หรือไม่ก็อาจจะใช้ไฟฟ้าปกติมาร่วมด้วย เพื่อใช้ในการสูบน้ำในบางครั้ง

4.การสูบน้ำจากใต้ดิน
4.การสูบน้ำจากใต้ดิน

ปัญหาและอุปสรรคของการใช้เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์

ในการติดตั้งและการใช้งานในแต่ละครั้งก็ต้องพบเจอกับอุปสรรคและปัญหาในระหว่างการใช้งาน หรือหลังจากการใช้งานอยู่แล้ว ซึ่งเป็นเรื่องปกติที่ต้องพบเจอกันเป็นประจำ อย่างเกษตรกรที่เราได้ทำการสอบถามผ่านทางโทรศัพท์ก็เป็นกลุ่มตัวอย่างที่พบเจอกับปัญหาเช่นกัน

ซึ่งปัญหาและอุปสรรคที่พบเจอก็จะมีลักษณะที่คล้ายกันไป ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแสงแดดที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อช่วยให้เครื่องสูบน้ำนั้นสามารถทำงานได้เต็มที่ มีปริมาณแสงแดดไม่เพียงพอทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งสภาพอากาศที่มีความแปรปรวน ถ้าช่วงไหนมีเมฆมากก็จะบดบังดวงอาทิตย์ไม่สามารถส่องแสงลงมากระทบกับแผ่นโซล่าเซลล์ได้ ทำให้เกิดการผลิตกระแสไฟฟ้าไม่เพียงพอ เครื่องสูบน้ำเองก็ไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ยิ่งจะส่งผลเสียให้เครื่องสูบน้ำจะเกิดความเสื่อมสภาพได้เร็วกว่าปกติได้อีกด้วย

รวมไปถึงต้นทุนในการติดตั้งที่บางแหล่งก็ใช้ต้นทุนในการติดตั้งที่สูง เพราะว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆ เกษตรกรหลายท่านจะไม่ค่อยนิยมลงทุนมากนัก เนื่องจากค่าใช้จ่ายนั้นค่อนข้างสูงมาก เมื่อเทียบกับการใช้วิธีอื่นๆ แทน อีกทั้งเกษตรกรที่จะติดตั้งยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในเรื่องของพลังงานโซล่าเซลล์อยู่บ้าง ทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานที่ผิดพลาดบ้าง ซึ่งตรงนี้เองก็มีหลายบริษัทที่ได้ทำการติดตั้งมองว่าอาจจะเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรไม่กล้าที่จะเริ่มลงทุนหรือพัฒนาแนวคิดใหม่ๆ เพื่อไร่ของตนเอง

ค่าใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือน

ค่าใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนนั้นของไร่อ้อยจะไม่เท่ากัน ซึ่งไร่อ้อยแห่งนี้จะใช้ค่าไฟฟ้าตกประมาณเดือนละ 3,000 กว่าบาทต่อเดือน เพราะใช้พลังงานโซล่าเซลล์ในช่วงเวลากลางวัน และมีการเก็บไว้เป็นพลังงานสำรองในช่วงเวลากลางคืน คิดเป็นค่าไฟฟ้าจำนวนต่อไร่ทั้งหมด 8 ไร่ ไร่ละ 384 บาทต่อไร่ ซึ่งถือว่าใช้ไฟฟ้าได้คุ้มค่ามากๆ เลย ในการเปิดใช้งานนั้นทางไร่ไม่ได้เปิดใช้ทั้งวัน

แต่จะเปิดใช้เฉพาะในช่วงเวลาที่มีแดดค่อนข้างจัด คือ ตั้งแต่ช่วงเช้า-ช่วงที่แดดใกล้หมด เพราะว่าจะเป็นช่วงที่สามารถนำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ได้อย่างเต็มที่ และทำให้เครื่องสูบน้ำสามารถทำงานได้เต็มที่มากขึ้น ซึ่งกรณีนี้จะเป็นกรณีที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เฉพาะในการใช้ในไร่อ้อยเท่านั้น ไม่ได้รวมกับการนำไปใช้ในส่วนที่อยู่อาศัยแต่อย่างใด เป็นการอ้างอิงจากผู้ใช้งาน

5.การติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้สูบน้ำสำหรับเก็บใช้ในไร่อ้อย
5.การติดตั้งโซล่าเซลล์ ใช้สูบน้ำสำหรับเก็บใช้ในไร่อ้อย

การให้น้ำต้นอ้อย

ในการใช้น้ำในไร่อ้อยนั้น ส่วนใหญ่แล้วอ้อยจะต้องการน้ำอยู่ตลอดฤดูกาล โดยอ้อยต้องการน้ำประมาณ 1,500 มิลลิเมตรต่อปี อีกทั้งปริมาณน้ำฝนของประเทศไทยนั้นจะเฉลี่ยอยู่ที่ 1,000-1,500 มิลลิเมตรต่อปี ทั้งนี้ปริมาณฝนอาจจะขึ้นอยู่กับช่วงฤดูมรสุมด้วยอาจจะเพิ่ม หรือหน้าแล้งอาจจะลดลงก็ได้ แต่โดยเฉลี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ จึงทำให้ไร่อ้อยจะต้องการน้ำประมาณ 500 มิลลิเมตร

โดยปริมาณน้ำ 500 มิลลิเมตร จะแบ่งออกเป็นการให้น้ำประมาณ 6 ครั้ง แบ่งเป็นการใช้น้ำประมาณ 80 มิลลิเมตร ต่อ 1 ไร่ ซึ่งบางครั้งเราก็ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ได้ทั้งหมด เพราะการให้น้ำมากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดโรคได้ ซึ่งการให้น้ำอาจจะทำที่เก็บน้ำ โดยทำเป็นบ่อเก็บน้ำไว้ที่ความจุประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตร เป็นขนาดที่ช่วยเพิ่มการเก็บน้ำให้กับปริมาณไร่อ้อยด้วย

ซึ่งการให้น้ำในแต่ละฤดูนั้นก็จะไม่เหมือนกัน ในช่วงฤดูแล้งอาจจะต้องให้น้ำกับต้นอ้อยมากกว่าเดิมเสียหน่อย แต่การให้น้ำนั้นจะต้องดูด้วยว่าต้นอ้อยอยู่ในระยะใด ถ้าเป็นช่วงระยะที่กำลังเติบโตก็สามารถให้น้ำได้มากในช่วงหน้าแล้ง แต่ถ้าในฤดูหนาวอากาศมีความชื้นอยู่แล้ว อาจจะให้น้ำพอประมาณ ถ้าอ้อยขาดน้ำก็ค่อยให้ แต่ถ้าตัวดินและต้นอ้อยยังมีความชื้นอยู่ก็ยังไม่ต้องให้มากก็ได้เช่นกัน เพราะต้นอ้อยนั้นแต่ละช่วงเวลาการเติบโตการให้น้ำจะค่อนข้างแตกต่างกัน แต่ถ้าเป็นช่วงฤดูฝนการให้น้ำกับต้นอ้อยก็ให้ในปริมาณที่กำหนดไว้ เพราะว่ามีฝนมาช่วยในการให้น้ำ จึงไม่จำเป็นต้องให้น้ำบ่อยเกินไป จึงอยากให้ระมัดระวังในเรื่องนี้

ระยะในการเติบโตของต้นอ้อย

ในการให้น้ำแต่ละครั้ง ก็จะแบ่งเป็นระยะในการเติบโตของต้นอ้อย ซึ่งแต่ละระยะนั้นก็จะให้น้ำไม่เท่ากัน อีกทั้งการให้น้ำในแต่ละครั้งก็ต้องดูสภาพอากาศว่าแตกต่างกันอย่างไร โดยแบ่งการให้น้ำออกเป็น 4 ระยะ คือ

 • ระยะตั้งตัว ในระยะนี้สภาพดินจะมีสภาพดินที่แข็ง แต่ไม่จำเป็นต้องให้น้ำในปริมาณที่มากเกินไป แต่ควรจะให้

บ่อยครั้งเพื่อทำให้ดินมีสภาพความชื้นที่เหมาะสม จะทำให้ต้นอ้อยโผล่ออกมาได้

 • ระยะเจริญเติบโตทางลำต้น ในระยะนี้เป็นช่วงระยะที่ต้องการน้ำเป็นอย่างมาก ถ้าต้นอ้อยได้รับปริมาณน้ำที่

เพียงพอ ในระยะนี้ก็จะทำให้จำนวนลำต่อกอมากยิ่งขึ้น ทำให้อ้อยมีลำต้นที่ยาวขึ้น และให้ผลผลิตสูง จึงจำเป็นต้องให้น้ำบ่อยครั้ง

 • ระยะการสร้างน้ำตาลหรือผลผลิต ในระยะนี้การคายน้ำของอ้อยจะลดลง และการตอบสนองต่อแสงแดดก็จะลดลง

เช่นกัน จึงไม่จำเป็นจะต้องให้น้ำบ่อย ให้เฉพาะช่วงที่อ้อยเริ่มขาดน้ำก็เพียงพอแล้ว

 • ระยะสุกเต็มที่ เป็นช่วงที่เติบโตเต็มที่แล้ว และเป็นช่วงที่ต้องการน้ำน้อยกว่าช่วงอื่นๆ ควรหยุดให้น้ำและลด

ปริมาณน้ำในลำต้นอ้อย เพื่อให้น้ำตาลในอ้อยเปลี่ยนสภาพเป็นน้ำตาลซูโครสแทน

ปรึษาฟรี  โทร. 082-826-1563

6.อ้อยมีลำต้นที่ยาวขึ้น และให้ผลผลิตสูง
6.อ้อยมีลำต้นที่ยาวขึ้น และให้ผลผลิตสูง

บทความในครั้งนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ในไร่อ้อย ซึ่งการใช้โซล่าเซลล์เป็นตัวช่วยในเรื่องของการสูบน้ำนั้นก็ถือเป็นอีกทางในการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของไฟฟ้าได้เป็นอย่างดี ซึ่งเกษตรกรที่ทำการปลูกไร่อ้อยก็ได้ให้ข้อมูลคร่าวๆ กับทีมงานมา ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นข้อมูลละเอียดทั้งหมด แต่เป็นการบอกกล่าวในการเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนที่อาจจะไม่เท่ากัน

รวมไปถึงการติดตั้ง ที่เราสอบถามในเรื่องของจำนวนไร่ ซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นจำนวนไร่ที่เยอะมากเกินไป แต่ก็เป็นขนาดที่กำลังดี เหมาะแก่การเริ่มต้น สำหรับคนที่สนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้กับบริษัทที่ทำ การติดตั้งโซล่าเซลล์ ดูก่อนก็ได้ เพราะจะได้เป็นทางเลือกในการติดตั้ง และได้รับคำปรึกษาที่เหมาะสมกับบริษัทที่ทำ การติดตั้งโซล่าเซลล์ ให้กับเกษตรกรไร่อ้อยได้ด้วย

ขอขอบคุณข้อมูล การติดตั้งโซล่าเซลล์ จาก ทีมงานสวนไร่อ้อยใน จ.ราชบุรี  โทร 082-826-1563

ทีมงานบริษัท บีลีฟโซล่าเทค จำกัด, บริษัท โซล่าเทค เซ็นเตอร์ จำกัด ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องสูบน้ำโซล่าเซลล์ และค่าใช้จ่ายในการติดตั้งต่างๆ