กองปุ๋ยขี้ไก่เนื้อวัตถุดิบชั้นดีในการผลิตปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ด
กองปุ๋ยขี้ไก่เนื้อวัตถุดิบชั้นดีในการผลิตปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ด

ด้วยความที่ อ.หนองใหญ่ อ.บ่อทอง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี มีพื้นที่ส่วนใหญ่ คือ การทำเกษตรกรรม อีกทั้งยังมีฟาร์มไก่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ที่สำคัญชาวไร่จำเป็นต้องใช้ “ขี้ไก่” ในการปรับปรุงดินทุกปี จึงเป็นที่มาของ “เจ๊ซิม” ในการรับซื้อขี้ไก่จากฟาร์มสู่ไร่ ก่อนจะพัฒนาต่อยอดเป็น “ ขี้ไก่อัดเม็ด 100%”

ผลิตและจำหน่ายโดย บริษัท ซิมสุลาลัย จำกัด ภายใต้ชื่อสินค้า “ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตรา ดี ดี ดี” ด้วยกรรมวิธีการผลิตที่มีคุณภาพในทุกขั้นตอน ที่เกษตรกรมั่นใจในคุณภาพ เลือกใช้ปุ๋ย “ตราดีดีดี” ในพืชไร่ พืชสวน ไม้ผล และนาข้าว ตลอดเวลาที่ผ่านมา

1.ปุ๋ยคุณภาพ-ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง-ต้องปุ๋ยตราดีดีดี
1.ปุ๋ยคุณภาพ-ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง-ต้องปุ๋ยตราดีดีดี
2.คุณชลาลัย-แซ่อึ๊ง-เจ๊ซิม-ผู้บริหาร-บริษัท-ซิมสุลาลัย-จำกัด
2.คุณชลาลัย-แซ่อึ๊ง-เจ๊ซิม-ผู้บริหาร-บริษัท-ซิมสุลาลัย-จำกัด

การผลิตและจำหน่ายปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด

ในฐานะ คุณชลาลัย แซ่อึ้ง หรือทุกคนในวงการชาวไร่อ้อยรู้จักกันดีในนาม “เจ๊ซิม” ที่ยึดอาชีพทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง และสวนปาล์มน้ำมัน ในพื้นที่ อ.หนองใหญ่ และ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี มานานถึง 30 กว่าปี จนกระทั่งประสบการณ์ในการปลูกพืชเศรษฐกิจดังกล่าวให้ได้ผลผลิตที่ดี และคุ้มค่ากับการลงทุนตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมา

โดยเจ๊ซิมเล่าว่า เดิมทีครอบครัวยึดอาชีพการทำ “ไร่อ้อย” ตลอดมา ก่อนจะมีการขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จนทำให้วันนี้เจ๊ซิมมีทั้งไร่อ้อยที่ปลูกในพื้นที่ของตนเอง และเป็นพื้นที่เช่า ที่สามารถตัดเก็บผลผลิตได้เป็นจำนวนมากต่อปี โดยเน้นการ “ตัดอ้อยสด” เป็นหลัก จึงมีความจำเป็นต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากต่อปีเพื่อตัดอ้อยสดส่งเข้าโรงงาน อีกทั้งในอดีตแรงงานหาง่าย ต้นทุนไม่แพง ทำให้บริหารจัดการไร่อ้อยได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ให้ผลผลิตต่อไร่ที่ดี ที่คุ้มค่าแก่การลงทุน

3.ไร่อ้อยที่ให้ผลผลิตที่ดี
3.ไร่อ้อยที่ให้ผลผลิตที่ดี

การบำรุงดูแลรักษาต้นอ้อย

เมื่อตัดอ้อยเสร็จแล้วยังจำเป็นต้องบำรุงรักษาตออ้อยให้สมบูรณ์ เพื่อให้อ้อยแตกหน่อขึ้นมาใหม่ และเป็นอ้อยใหม่ที่สมบูรณ์ ด้วยการใส่ “ขี้ไก่” เป็นจำนวนมากต่อปี ทำให้เจ๊ซิมต้องเข้าไปติดต่อขอซื้อขี้ไก่จากฟาร์มมาใส่ไร่เรื่อยมาตั้งแต่ปี 2530 เมื่อกลุ่มชาวไร่รู้เรื่องการใช้ขี้ไก่ในไร่อ้อยแล้วให้ผลผลิตที่ดี ทำให้มีการสั่งซื้อขี้ไก่จากเจ๊ซิมไปใช้ในไร่อ้อยตนเอง

จนกระทั่งได้ผลผลิตที่ดีไปตามๆ กัน จึงเป็นที่มาของการทำไร่อ้อยควบคู่ไปกับการขายขี้ไก่ให้กับชาวไร่ ทั้งในและนอกพื้นที่ ในเวลาต่อมา แต่ทว่าการได้มาซึ่งขี้ไก่อย่างต่อเนื่องนั้นจำเป็นต้องทำสัญญาซื้อขายระยะยาวและต่อเนื่อง โดยจะมีกำหนดการเก็บขี้ไก่ในแต่ละฟาร์มไว้อย่างชัดเจน ทำให้เจ๊ซิมจำเป็นต้องสร้าง “โกดัง” ขึ้นมาเพื่อกักเก็บขี้ไก่ที่มีจำนวนมากเอาไว้ ก่อนจะทยอยขายออกไปจนหมดทุกปี

4.กองปุ๋ยขี้ไก่เนื้อวัตถุดิบชั้นดีในการผลิตปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ด
4.กองปุ๋ยขี้ไก่เนื้อวัตถุดิบชั้นดีในการผลิตปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ด

ประโยชน์ของขี้ไก่ 2 แบบ

โดยขี้ไก่จะมีอยู่ 2 แบบ ก็คือ

-กลุ่มแรกจะเป็นขี้ไก่กระทง หรือขี้ไก่เนื้อ (มูลไก่ได้จากการเลี้ยงไก่ 45 วัน) มีระยะเวลาเก็บขี้ไก่เร็ว มูลไก่เนื้อจะมีแกลบมากกว่าขี้ไก่ เหมาะกับการใช้ในไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง และพืชอื่นๆ ได้ดี

-กลุ่มที่สอง คือ ขี้ไก่พ่อแม่พันธุ์ (มูลไก่ได้จากการเลี้ยงไก่ 1 ปี) จะมีมูลไก่มากกว่าแกลบ จะเน้นขายให้กับโรงปุ๋ยอย่างเดียว เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงดิน เพิ่มอินทรียวัตถุ (OM) มากขึ้น ด้วยความที่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีมีการเลี้ยงไก่ในเชิงอุตสาหกรรม จึงมี “ขี้ไก่” เป็นจำนวนมากนั่นเอง

5.เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดคุณภาพสูง
5.เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ด คุณภาพสูง

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากขี้ไก่

แต่จุดเปลี่ยนได้เกิดขึ้น เมื่อการรับซื้อขี้ไก่ในบางครั้งขี้ไก่เปียกมากเกินไป มีความชื้นสูง โรงปุ๋ยก็ไม่ซื้อ หรือรับซื้อแต่ก็จ่ายเงินช้า หรือบางทีก็ไม่จ่ายเงินเลย ในขณะเดียวกันเจ๊ซิมก็ต้องรับซื้อขี้ไก่เข้ามาตลอด ทำให้เป็นปัญหาอย่างมาก เพราะยังมีขี้ไก่ค้างในโกดังเป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องขยายโกดังเพิ่มเติม และเทพื้นปูนเพื่อตากขี้ไก่ให้แห้ง ก่อนจะตัดสินใจสร้าง “โรงปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด” ขึ้นมา

ทั้งๆ ที่เจ๊ซิมเองไม่เคยมีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน จึงต้องอาศัยไปดูงานตามที่ต่างๆ ก่อนจะเริ่มปรับพื้นที่ให้เป็นโรงปุ๋ย โดยใช้ขี้ไก่พ่อแม่พันธุ์ล้วนๆ เพราะมีธาตุอาหารมาก แล้วยังย่อยสลายได้ดีกว่าขี้ไก่กระทง หรือขี้ไก่เนื้อ เพราะขี้ไก่จะกองอยู่ในฟาร์มนานประมาณปีกว่า แล้วนำมาหมักไว้อีก 1 ปี จนเกิดการย่อยสลายที่สมบูรณ์ขึ้น ก็จะได้ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้ไก่ที่มีคุณภาพเต็ม 100% มีธาตุอาหารครบถ้วน

ถ้าจะเปรียบเทียบกันแล้วขี้ไก่เนื้อก็เหมือนกับผักสด ตากแห้งแล้วจะเหลือเท่าไหร่ น้ำหนักก็ต้องหายไปมาก การหมักน้อยกว่า ธาตุอาหารก็มีน้อยกว่า แต่ถ้าเป็นขี้ไก่พ่อแม่พันธุ์มันอยู่ในฟาร์มนานเป็นปี พอนำมาหมักไว้อีก 1 ปี คุณค่าทางธาตุอาหารก็ยังมีอยู่ครบถ้วน และมีมากกว่าขี้ไก่กระทง” เจ๊ซิมยืนยันถึงข้อดีของขี้ไก่พ่อแม่พันธุ์ที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด หรือปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ด 100% ที่ต้องมีกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้มาซึ่งปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพเต็มเม็ดในทุกกระสอบ

6.ปุ๋ยขี้ไก่ที่หมักนานเป็นปีที่พร้อมสำหรับผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์
6.ปุ๋ยขี้ไก่ที่หมักนานเป็นปีที่พร้อมสำหรับผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์
ลานตากปุ๋ยที่ต้องใช้พื้นที่เป็นจำนวนมาก
ลานตากปุ๋ยที่ต้องใช้พื้นที่เป็นจำนวนมาก

กระบวนการหมักปุ๋ย

โดยเจ๊ซิมยอมรับว่าได้ใช้เวลาในการลองผิดลองถูกด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นี้ไม่ต่ำกว่า 2 ปี หรือตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา จนกระทั่งได้ค้นพบว่าการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นั้นหัวใจสำคัญไม่ได้อยู่ที่ “เครื่องจักร” หรือ “เครื่องอัดเม็ด” แต่สิ่งสำคัญในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่ดี และให้มีคุณภาพดี ต้องอยู่ที่กระบวนการ “หมักวัตถุดิบ” ให้ดี

แม้กระทั่งการหาวิธีเพื่อลดกลิ่นของมูลไก่จนสำเร็จ นั่นคือการใช้ “น้ำหมักชีวภาพ” ที่เป็นสูตรเฉพาะของที่นี่ขึ้นมาผสมเข้ากับขี้ไก่พ่อแม่พันธุ์ ซึ่งในกระบวนการหมักปุ๋ยที่ดีจำเป็นต้องกลับกองขี้ไก่ตลอด เพื่อให้เกิดการย่อยที่สมบูรณ์ รวมไปถึงการลงทุนสร้าง “ลานปูนซีเมนต์” ขนาดใหญ่ เพื่อรองรับการ “ตากปุ๋ยอินทรีย์” ให้แห้ง และป้องกันไม่ให้มีดินปะปนเข้ามา จึงทำให้ได้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดแบบ 100%

แต่ในช่วงหน้าฝนทางบริษัทไม่สามารถตากปุ๋ยอินทรีย์ให้แห้งได้ จึงจำเป็นต้องลงทุนปรับปรุงและติดตั้ง “เครื่องอบเม็ดปุ๋ย” เพิ่มเติมจำนวน 2 ตัว  ซึ่งเป็นเครื่องอบด้วยลมแบบแนวตั้ง ที่ต้องใช้ความร้อนที่มีอุณหภูมิไม่เกิน 40 กว่าองศาเซลเซียส หรือให้มีอุณหภูมิเทียบเท่ากับการตากเม็ดปุ๋ยให้แห้งด้วยแสงแดดตามธรรมชาติ เพื่อป้องกันไม่ให้จุลินทรีย์ที่มีชีวิตในปุ๋ยตายลงไป

7.ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด-ตราดีดีดี
7.ปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ด ตราดีดีดี

ด้านการตลาดและช่องทางจำหน่ายปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ด ตรา ดีดีดี

ปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ด100%  “ตราดีดีดี” ที่ผลิตโดยบริษัท ซิมสุลาลัย จำกัด โดยมี คุณชลาลัย แซ่อึ้ง หรือเจ๊ซิม เป็นกรรมการผู้จัดการนั้น ยอมรับว่าปุ๋ยอินทรีย์ขายดี เพราะเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพ ที่ทางบริษัทมุ่งมั่นผลิตสินค้าคุณภาพ ได้มาตรฐานทุกล็อต เพื่อเกษตรกรตลอดมา ทำให้มีลูกค้ากระจายอยู่ทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออก คือ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด ภาคกลาง และกระจายอยู่ทุกภาค ที่ได้รับความนิยมเป็นกรณีพิเศษ

แต่ในความเป็นจริงแล้วปุ๋ยอินทรีย์ตราดีดีดี เป็นปุ๋ยคุณภาพสูง ที่ใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิด และราคาไม่แพง เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรทุกท่านได้เป็นอย่างดี “เพราะเราเน้นทำปุ๋ยดี มีคุณภาพ ปุ๋ยเม็ดที่หว่านง่าย  ใช้ง่าย ราคาก็ไม่แพงด้วย” เจ๊ซิมยอมรับถึงคุณภาพทางปุ๋ยที่ยึดโยงลูกค้าได้ตลอด

และยืนยันว่าทางบริษัทต้องสต๊อกปุ๋ยไว้ผลิตให้ลูกค้าตลอด ด้วยกระบวนการหมักปุ๋ยที่ดีต้องหมักไว้นานเป็นปี กลับกองปุ๋ยหลายรอบเพื่อให้ปุ๋ยเกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ หรือเรียกง่ายๆ ว่ากว่าจะหมักขี้ไก่ให้เป็นปุ๋ยขี้ไก่คุณภาพที่สามารถใช้ได้จริงๆ ก็คือ ปีหน้า

ดังนั้นการหมักปุ๋ยอินทรีย์จึงต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่องทุกปี ถ้ารู้ว่าสินค้าจะไม่พอกับความต้องการของลูกค้าจะต้องรีบจัดหาวัตถุดิบเพิ่มเติมเข้ามาให้เพียงพอ และต้องเป็นขี้ไก่พ่อแม่พันธุ์เท่านั้น (แต่ถ้าช่วงไหนที่มีการสต๊อกวัตถุดิบมากๆ ก็จะมีลูกค้าบางกลุ่มที่ต้องการปุ๋ยขี้ไก่แบบผงที่ยังไม่อัดเม็ด ทางบริษัทก็ยินดีที่จะขายวัตถุดิบให้กับลูกค้าไป เพื่อให้การบริหารจัดการสต๊อกมีประสิทธิภาพมากขึ้น ควบคู่ไปกับการวางแผนด้านวัตถุดิบ และการผลิตให้สอดคล้องกัน ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว บนเนื้อที่ของโรงงานร่วม 100 กว่าไร่ ใกล้กับถนนสาย 344 บ้านบึง-แกลง)

8.ตัวอย่างปุ๋ยตราดีดีดีที่ให้เกษตรกรทุกครั้งที่ออกบูธในงานเกษตร
8.ตัวอย่างปุ๋ยตราดีดีดีที่ให้เกษตรกรทุกครั้งที่ออกบูธในงานเกษตร

จุดเด่นของปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด

นอกจากนี้ “จุดเด่น” ของ “ปุ๋ยอินทรีย์ตราดีดีดี” ที่สามารถปรับปรุงบำรุงดินให้มีค่า pH เป็นกลาง ที่เอื้อต่อการขยายตัวของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินแล้ว ยังช่วยก่อให้เกิดโพรงอากาศในดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิต รากพืชสามารถชอนไชได้ไกล กินอาหารได้ดี และกินอาหารได้มากกว่า

แม้กระทั่งการให้ปุ๋ยอินทรีย์ในช่วงที่ฝนยังไม่ตก ปุ๋ยก็ไม่หายไปไหน ไม่ระเหิดไปกับอากาศ เมื่อได้รับความชื้นก็จะสลายลงดินที่พืชนำไปใช้ได้ทันที จึงเหมาะกับพืชทุกชนิด นี่คือปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ที่ต่างจากการใส่ปุ๋ยเคมีเมื่อไม่มีความชื้น ปุ๋ยเคมีก็จะระเหยไปกับในอากาศ จึงสูญเสียทั้งเนื้อปุ๋ยและต้นทุนไปโดยใช่เหตุ

9.ไร่มันที่ใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด
9.ไร่มันที่ใช้ปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ด
ผลผลิตที่ได้จากการใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ดควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมี
ผลผลิตที่ได้จากการใช้ปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ด ควบคู่กับการใช้ปุ๋ยเคมี

สภาพพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง

ดังนั้น “ปุ๋ยอินทรีย์ตราดีดีดี” จึงเป็นปุ๋ยที่ดีต่อคน ดีต่อพืช ดีต่อสิ่งแวดล้อมตอนนี้ดินของไทยมีอินทรียวัตถุน้อยมาก แล้วจะปลูกพืชให้ได้ผลดีได้อย่างไร เพราะเราใช้ดินอย่างเดียว แต่ไม่เคยเติมอะไรให้ดินเลย การปลูกมันสำปะหลังจะกินปุ๋ยมาก หากปลูกมันสำปะหลังแล้วได้ผลผลิตน้อยก็เพราะมันสำปะหลังไม่มีอะไรจะกิน ต่อให้ปลูกห่าง พันธุ์ดีขนาดไหน

แต่ถ้าอินทรียวัตถุในดินไม่พอให้มันสำปะหลังนำไปสร้างระบบราก ถ้ารากไม่ดีแล้ว เกษตรกรจะเอาอะไรไปขาย พืชทุกชนิดถ้าระบบรากไม่ดี ปลูกอะไรก็ไม่ดี แต่ปุ๋ยอินทรีย์จะทำให้ระบบรากทำงานดี แล้วเติมปุ๋ยเคมีลงไป เมื่อต้นไม้แข็งแรง ต้านทานโรคได้ มันสำปะหลังที่ปลูกก็จะได้ผลผลิตที่ดีไปด้วย เพราะเราเป็นชาวไร่ เราเป็นเกษตรกร เราจึงเข้าใจความต้องการของเกษตรกรดี เรารู้ว่าต้นทุนการทำเกษตร 50-60% คือ ปุ๋ย ถ้าเราคุมต้นทุนได้อย่างน้อยเราก็เหลือเงินในกระเป๋า” เจ๊ซิมไขปริศนาอย่างละเอียดถึงจุดยืนของบริษัทในการทำธุรกิจ

เมื่อถามถึงการปลูกอ้อยในพื้นที่ของเจ๊ซิม ก็ได้ความว่าเจ๊ซิมเคยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลภาค 3 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จัดทำแปลงอ้อยสาธิตภายในไร่ขึ้นมา เพื่อทดสอบหาสายพันธุ์ที่ดี และยอมรับว่าอ้อยบางพันธุ์สามารถให้ผลผลิตได้ถึง 10 กว่าตัน/ไร่ เก็บเกี่ยวได้นานถึง 6 ตอ เลยทีเดียว

โดยเฉพาะการใช้ “ปุ๋ยอินทรีย์ดีดีดี” ใน “ไร่มันสำปะหลัง” ในช่วงของการเตรียมดินและการจัดการให้ดีนั้น นอกจากชาวไร่จะสามารถลดต้นทุนได้แล้ว ยังได้ผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ อีกด้วย เนื่องจากดินดี พันธุ์ดี ปุ๋ยดี มีธาตุอาหารครบถ้วน ที่จะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดี เพราะมันสำปะหลังมีระบบรากที่สมบูรณ์ขึ้น กินอาหารได้ดี หากินได้ไกล ความต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืชก็จะดีขึ้น การสูญเสียน้อยลงนั่นเอง

10.สวนปาล์มที่ใช้ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด
10.สวนปาล์มที่ใช้ปุ๋ย ขี้ไก่อัดเม็ด

แนวโน้มในอนาคต

นอกจากนี้ บริษัทซิมสุลาลัย จำกัด ยังได้จับมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานมากขึ้น จึงได้มีการจัดทำโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในระบบ ISO: 9001-2015 ซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ ที่คาดว่าจะต้องให้สำเร็จ เพื่อให้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห่งนี้ได้มาตรฐานที่จะเกิดผลดีต่อทั้งผู้ผลิตและเกษตรกรผู้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด ตราดีดีดี

โดยเฉพาะการปลูกพืชเพื่อการส่งออก ที่ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ตลาด และผู้บริโภค สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ในทุกขั้นตอน ควบคู่ไปกับการทำมาตรฐาน IFOAM ด้วย  “มันเป็นมาตรฐานตัวหนึ่งที่เราจะทำให้ได้ เพราะโรงงานที่ทำอินทรีย์แท้ 100% ในไทยมีน้อย แล้วใครจะมีพื้นที่ขนาดนี้มากองวัตถุดิบ ให้ความสำคัญกับการหมักวัตถุดิบมากเหมือนเรา เราต้องใช้พื้นที่ในการหมักปุ๋ยมาก เพราะเราต้องการรักษาคุณภาพให้ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อเกษตรกรทุกท่านได้ใช้ปุ๋ยดี มีคุณภาพ” เจ๊ซิมยืนยันถึงความพร้อมในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากขี้ไก่พ่อแม่พันธุ์ภายใต้กระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน

พร้อมฝากถึงเกษตรกรให้พึ่งตนเองให้มากที่สุด ทำเกษตรอย่างไรให้ประหยัดที่สุด ใช้ทฤษฎีของในหลวงตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงจะดีที่สุด ดินดีปลูกอะไรก็ดี เพราะดินดีคือหัวใจของการทำเกษตรให้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง

สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

“ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ตราดีดีดี” หรือ “ปุ๋ยขี้ไก่อัดเม็ด 100%”

ได้ที่ บริษัท ซิมสุลาลัย จำกัด

สำนักงาน 081-295-3800 แฟกซ์ 038-219-676

คุณมินตรา 087-587-4444 เจ๊ซิม 081-295-0300