ถ่านอัดก้อนไร้ควัน เศษไม้ต่างๆ มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเชิงการค้า

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ไม่ว่าจะในอดีตหรือปัจจุบัน “เชื้อเพลิง” ย่อมมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งทางตรง และทางอ้อม โดยเฉพาะไม้เศรษฐกิจ ไม้โตเร็ว และเศษไม้ต่างๆ สามารถผลิตเป็นเชื้อเพลิงได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับการผลิตเชื้อเพลิงทั้งในรูปแบบ “วู้ดชิป” และ “วู้ดเพลเลท” คุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในอุตสาหกรรมต่างๆ ภายในประเทศ และเพื่อการส่งออก เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าฯ ถ่านอัดก้อนไร้ควัน

1.รากไม้และเศษไม้ที่ใช้ในการเผาถ่านและบดเป็นถ่านคุณภาพ
1.รากไม้และเศษไม้ที่ใช้ในการเผาถ่านและบดเป็นถ่านคุณภาพ

การนำเศษไม้ต่างๆ มาผลิตเป็นเชื้อเพลิง

หรือแม้แต่การนำเศษไม้ต่างๆ เข้าสู่กระบวนการผลิตเป็น “ถ่าน” คุณภาพสูง เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน และอุตสาหกรรมร้านอาหารขนาดย่อม ที่มีให้เห็นทั้งร้านค้าต่างๆ ร้านอาหารตามสั่ง และร้านหมูกระทะ ที่กระจายในพื้นที่ชนบท และชุมชนเมือง ที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

2.การเผาถ่านด้วยเตาเผาที่ทำจากดินเหนียว
2.การเผาถ่านด้วยเตาเผาที่ทำจากดินเหนียว

กระบวนการผลิตถ่าน

โดยเฉพาะ “ ถ่านอัดก้อนไร้ควัน ” นั้น จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษจากร้านอาหารขนาดย่อมเหล่านี้ เนื่องจากเมื่อนำถ่านไปใช้ในการหุงต้มอาหาร ทั้งคาว และหวาน แล้ว จะไม่มีควันออกมารบกวน จึงเป็นถ่านที่รักษาสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

3.คุณทัด-ผู้ผลิตถ่านอัดก้อนคุณภาพป้อนร้านค้าอาหาร
3.คุณทัด-ผู้ผลิตถ่านอัดก้อนคุณภาพป้อนร้านค้าอาหาร ถ่านอัดก้อนไร้ควัน ถ่านอัดก้อนไร้ควัน 

คุณทัด ผู้ผลิตถ่านอัดก้อนคุณภาพ

เช่นเดียวกับคุณทัด ที่ยึดการผลิต “ถ่านคุณภาพ” ในเชิงการค้ามานาน เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวัสดุเหลือใช้ หรือเศษไม้ต่างๆ ทั้งในส่วนของรากไม้ ปลีกไม้ ปลายไม้ และเศษไม้ ทุกชนิด ที่สามารถนำมาเผาถ่าน ก่อนจะนำถ่านที่ได้เข้าสู่กระบวนการบดให้ละเอียดเพื่อผลิตเป็นถ่านคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ทั้งในและนอกพื้นที่ เพื่อการประกอบอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการรักษาสภาพแวดล้อม และแปลงเศษไม้เหลือใช้ให้เป็นเงินแบบเพิ่มมูลค่า ที่สามารถสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ให้กับคุณทัดได้อีกทางหนึ่งด้วย

4.เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตถ่านอัดก้อนคุณภาพ
4.เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตถ่านอัดก้อนคุณภาพ ถ่านอัดก้อนไร้ควัน ถ่านอัดก้อนไร้ควัน ถ่านอัดก้อนไร้ควัน
ถ่านอัดก้อนไร้ควัน คุณภาพจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่
ถ่านอัดก้อนไร้ควัน คุณภาพจำหน่ายทั้งในและนอกพื้นที่

การจำหน่าย ถ่านอัดก้อนไร้ควัน

โดยเฉพาะการผลิตถ่านที่นี่เน้นใช้เศษไม้เหลือใช้เป็นหลัก เป็นการทำกันเองแบบในครอบครัว ที่ใส่ใจการผลิตถ่านในทุกขั้นตอน เพื่อให้ถ่านที่ได้มีคุณภาพทุกก้อน ที่สำคัญก้อนถ่านมีความยาวสม่ำเสมอ หรือประมาณ 6 นิ้ว ทุกก้อน เพื่อสะดวกกับการนำไปใช้ในครัวเรือน และร้านอาหารขนาดย่อมได้ดี  สนใจสั่งซื้อถ่านคุณภาพทุกก้อนได้ที่ คุณทัด โทร.081-093-3233