ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยคุณภาพ ตรา นกอินทรีคู่ ผลิตด้วย 10 นวัตกรรมโดย ไอออนิค

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ที่ผ่านมาในวงการเกษตรบ้านเรา เห็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยยกระดับวงการเกษตรมากขึ้น มีส่วนน้อยที่จะเห็น  ผู้ผลิตปุ๋ย กระโดดเข้ามาพลิกโฉมวงการเกษตร ด้วยการพัฒนา นวัตกรรมปุ๋ย เพื่อแก้ปัญหาดิน เพิ่มผลผลิต และ ตอบทุกโจทย์ความต้องการของพืช

1.คุณฝนธิป ศรีวรัญญู ประธานกรรมการบริหาร
1.คุณฝนธิป ศรีวรัญญู ประธานกรรมการบริหาร

การผลิตปุ๋ย

เป็นเวลากว่า 18 ปี ของ บริษัท ไอออนิค จำกัด ีวรัญญูกับความมุ่งมั่นบนเจตนารมณ์ผู้ผลิตปุ๋ยครบวงจร (One Stop Service) ผลิตปุ๋ยชั้นดี มีคุณภาพสูง ยกระดับปุ๋ยไทยด้วยนวัตกรรม ผ่านกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานสากล ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด Sustainability เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งมอบสินค้าที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าทั่วโลก

กระทั่งไปคว้าชัยชนะที่งาน “The 48 th international Exhibition of Inventions Geneva” นครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิส ด้วยการนำปุ๋ยนวัตกรรมการเคลือบพอก เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต โดยการนำเวสต์จากอุตสาหกรรม ประเภทที่ไม่เป็นอันตราย เช่น กากถั่วเหลือง กากงา กากชา กากกาแฟ ฯลฯ เพื่อมาพัฒนาเป็นปุ๋ยสูตรที่มีคุณสมบัติพิเศษ ลดต้นทุน 30-40% ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 25% มีธาตุอาหาร และวิตามินในผลผลิตเพิ่มขึ้น 30%  และลดก๊าซ CO2 อีกด้วย

2.รางวัลการประกวดนวัตกรรมระดับโลก
2.รางวัลการประกวดนวัตกรรมระดับโลก

จุดเริ่มต้นการก่อตั้งบริษัท

คุณฝนธิป  ศรีวรัญญู ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอออนิค จำกัด เผยถึง การเริ่มต้นก่อตั้งบริษัท เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2547 ณ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยการรวมทุนจาก 4 ประเทศ ไทย ออสเตรเลีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์

ปัจจุบันบริษัทฯ มีโรงงานผลิตปุ๋ยจำนวน 3 โรงงาน

โรงงานกาญจน์ 1 : ผลิตปุ๋ยเม็ด 94 หมู่ 8 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โรงงานกาญจน์ 2 : ผลิตปุ๋ยน้ำ 94/1 หมู่ 8 ตำบลตะคร้ำเอน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงงานกาญจน์ 3 : ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 171 หมู่ 6 ตำบลทุ่งบัว อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

พร้อมลงทุนห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ “อัยย์แลป”  ผลิตปุ๋ยครบวงจร (One Stop Service) ผลิตและจำหน่าย ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยชีวภาพ สารปรับสภาพดิน ชีวภัณฑ์ป้องกันกำจัดโรคและศัตรูพืช ทั้งชนิดเม็ด น้ำ และผง ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ตอบโจทย์ผู้ใช้ รู้ใจพืชมากที่สุด

บริษัท ไอออนิค สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์โดดเด่นด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์มากกว่า 40 ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้าชื่อ “นกอินทรีคู่” ซึ่งเปิดรับตัวแทน จำนวน โดยระบบ CAI ( Center of Agricultural Innovation ) 1 อำเภอ 1 CAI   คือ ศูนย์กลางนวัตกรรมการเกษตร มอบหมายอำนาจโดยตรง จากบริษัทฯ  ในการบริหารจัดการ รับผิดชอบในเขตพื้นที่เป้าหมาย เพื่อการกระจาย ผลักดันผลิตภัณฑ์ และเผยแพร่องค์ความรู้ของบริษัทฯ ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง

3.ห้องแลปมาตรฐาน
3.ห้องแลปมาตรฐาน

คุณสมบัติของปุ๋ย

นอกจากนี้ไอออนิค มีความพร้อมในการรับจ้างผลิตปุ๋ยในแบรนด์ของลูกค้า (OEM : Original Equipment Manufacturer, ODM : Original Design Manufacturer) ตามสูตรที่ลูกค้าต้องการเพื่อให้เหมาะสมกับพืชทุกชนิด ด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยอินทรีย์เคมี ปุ๋ยชีวภาพ และสารปรับปรุงดิน ทั้งชนิดเม็ด ผง และชนิดน้ำ ถูกต้องตามกฎหมายของกรมวิชาการเกษตรอย่างครบวงจร

ไอออนิค ผู้ผลิตสินค้าด้วย 10 นวัตกรรม โดดเด่น พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย อาทิ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

1.ion Control & Negative recharge หลักการควบคุมประจุและการเหนี่ยวนำ ด้วยการใช้ anion ยึดตรึงผิวเม็ดปุ๋ย ช่วยในการเหนี่ยวนำ cation บนผิวใบพืช เพื่อให้พืชตอบสนองและดูดซึมธาตุอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปใช้ประโยชน์ได้ดียิ่งขึ้น

2.Ebp Her Technology เทคโนโลยีการสกัดปุ๋ยทรงประสิทธิภาพสูงด้วยประจุไฟฟ้า ความร้อน ความดัน ชีวภาพ และปฏิกิริยาเคมี

3.3T Technology เทคโนโลยีการสร้างเม็ดปุ๋ยด้วยเทคนิคของการเคลือบผิว 3 ชั้น ได้แก่ ชั้น T1: จุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง ชั้น T2: ธาตุอาหารปลดปล่อยเร็ว ชั้น T3: ธาตุอาหารปลดปล่อยช้า เพื่อตอบสนองการเจริญเติบโตตามช่วงระยะเวลาของพืชอย่างเหมาะสม

4.HCC Technology เทคโนโลยีการพอกผิวเม็ดปุ๋ยเหนี่ยวนำประจุบวก เพื่อให้สามารถจับยึดเกาะผิวเม็ดปุ๋ยเคมีได้หนายิ่งขึ้น ช่วยให้เกิดกระบวนการ Nitrogen mobilization ยึดตรึงธาตุไนโตรเจนไม่ให้สูญเสียไปในอากาศ ทำให้พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น

5.ion Rainbow Technology เทคโนโลยีการสร้างเม็ดปุ๋ยแบบ Compound ด้วยเทคนิคการพอกผิวเม็ดปุ๋ย 17 ชั้น เพื่อการรวมปุ๋ยอินทรีย์และเคมีในเม็ดเดียว ช่วยให้การปลดปล่อยธาตุอาหารตามช่วงระยะเวลาการเจริญเติบโตของพืชอย่างเหมาะสม

6.SAH Technology เทคโนโลยีการสร้างผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำโดยการใช้ประโยชน์จากจุลินทรีย์ ด้วยหลักการของการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาของจุลินทรีย์ต่างชนิด การใช้จุลินทรีย์ที่ดีในการควบคุมโรค และการใช้เทคนิคพิเศษในการเก็บจุลินทรีย์ไว้ได้นาน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

7.Bag by bag Bulk Blend by Computer การผสมปุ๋ยทีละกระสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมการผสมสูตรปุ๋ยอย่างแม่นยำ ได้มาตรฐานเท่ากันทุกกระสอบ

8.Pallet system ระบบการจัดเก็บและลำเลียงสินค้าด้วยระบบพาเลท ป้องกันการเสียหายจากการซ้อนทับ เคลื่อนย้ายได้สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดการกระแทกตั้งแต่จุดบรรจุกระสอบ-กองเก็บสินค้า-จุดขนส่ง-ขึ้นรถส่งสินค้า

9.Quality control การตรวจสอบคุณภาพ 9 ขั้นตอนอย่างเข้มงวด ตลอดสายการผลิต ด้วยทีม QC และผู้เชี่ยวชาญห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ตรวจสอบวัตถุดิบ และวิเคราะห์ธาตุอาหารรวดเร็วและแม่นยำด้วยมาตรฐานสากล เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ทุกเม็ด ทุกหยด คือคุณภาพ

10.iLab Certificate การรับรองผลการวิเคราะห์ค่าธาตุอาหาร และคุณสมบัติทางเคมีจากการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างเข้มงวดโดยห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ “อัยย์แลป” ภายใต้มาตรฐาน ISO/IEC 17025

4.ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ นกอินทรีคู่
4.ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายใต้แบรนด์ นกอินทรีคู่

ประโยชน์ของปุ๋ย

ผลิตภัณฑ์ แบรนด์ “นกอินทรีคู่” ใช้ได้กับพืชทุกชนิด  แบ่งออก เป็น 6 กลุ่ม ได้แก่

1.กลุ่มสารปรับปรุงดิน สารเสริมสภาพดิน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อะมิโนเม็ดสกัด วันเด้อร์ สีเขียว แตกราก แตกตา ต้นแข็งแรง ด้วยเทคโนโลยี 3T ได้แก่ T1 ชั้นจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง, T2 ชั้นธาตุอาหารปลดปล่อยเร็ว, T3 ชั้นธาตุอาหารปลดปล่อยช้า

-ฮิวมิคเม็ดสกัด วันเด้อร์ สีเทา ช่วยเขียว เยียวยาดิน อุดมไปด้วยฮิวมิคสกัด

2.กลุ่ม ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ วันเด้อร์ สีดำ มีอินทรียวัตถุ จุลินทรีย์ และกรดอะมิโน ช่วยเพิ่มความสมบูรณ์ให้ดิน ปรับโครงสร้างดินทางกายภาพของดินให้โปร่งและร่วนซุย ดินอุ้มน้ำ และดูดซับธาตุอาหารได้มากขึ้น

-ปุ๋ยอินทรีย์ วันเด้อร์ สีส้ม มีอินทรียวัตถุคุณภาพสูงช่วยย่อยสลาย และเปลี่ยนรูปธาตุอาหารให้เป็นประโยชน์ต่อพืช เสริมการเจริญเติบโตให้พืชเร็ว สมบูรณ์ แข็งแรง เพิ่มการปลดปล่อยธาตุอาหาร ให้พืชดูดซับได้เต็มที่ ช่วยให้พืชทนทานต่อสภาวะแห้งแล้งได้ดี

3.กลุ่มปุ๋ยอินทรีย์เคมี (เพอร์เฟค) ธาตุอาหารครบถ้วน อุดมไปด้วยจุลินทรีย์ และกรดอะมิโน 18 ชนิด (เพอร์เฟค) มีหลายสูตร และความต้องการของพืช เช่น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

1.เพอร์เฟค ซี 15-3-0+OM 10% เร่งต้น สร้างใบ เพิ่มการเจริญเติบโต

2.เพอร์เฟค เอส 16-3-3+OM 10% บำรุงต้น เพิ่มการแตกราก เพิ่มความสมบูรณ์ในดินทราย

3.เพอร์เฟค อาร์ 20-3-0+OM 10% ตรึงไนโตรเจน บำรุงต้น เพิ่มความเขียว

4.เพอร์เฟค ยิลด์ 12-3-8+OM 10% เพิ่มการเจริญเติบโต บำรุงผลให้สมบูรณ์

5.เพอร์เฟค พี 5-3-14+OM 10% เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพผลผลิต

6.เพอร์เฟค เอ 6-3-3+OM 10% กระตุ้นการแตกราก สร้างใบ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

7.เพอร์เฟค บี 5-5-5+OM 10% สูตรเสมอ เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับพืช

8.เรนโบว์ 22-0-4+OM 10% เป็นสูตรเร่งต้น เร่งโต ลดการสูญเสียธาตุไนโตรเจน

4.กลุ่มปุ๋ยเคมีมาตรฐาน (ออเด้อร์)-(แรมโบ้) ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน

1.ออเด้อร์ 46-0-0 ช่วยสร้างการเจริญเติบโตทางลำต้นและใบ เป็นธาตุอาหารหลักของพืช

2.ออเด้อร์ 0-0-60 ช่วยสร้างและเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาล บำรุงผลผลิต ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว

3.แรมโบ้ 0-0-35 เพิ่มน้ำหนัก เพิ่มคุณภาพผลผลิต ในระยะสร้างแป้ง สร้างน้ำตาล สร้างผลผลิต

โฆษณา
AP Chemical Thailand

4.แรมโบ้ 10-0-30 เพิ่มการสะสมอาหารช่วงพืชให้ผลผลิต เพิ่มขนาด เร่งสี เร่งเนื้อ ใช้ดีอย่างยิ่งกับปาล์มน้ำมัน และไม้ผล

5.แรมโบ้ 20-8-20 เร่งการเติบโต เพิ่มคุณภาพผลผลิต เหมาะสำหรับยางพารา ช่วยในการเร่งต้น เร่งน้ำยาง ทำให้เปลือกยางนิ่ม กรีดง่าย

6.แรมโบ้ 14-7-35 ช่วยบำรุงผลและต้นให้สมบูรณ์ เพิ่มสีสัน และรสชาติ

7.แรมโบ้ 16-16-16 เป็นสูตรเสมอ ช่วยบำรุงทุกส่วนไม่ว่าจะเป็น ต้น ดอก หรือผล รองพื้นก่อนปลูก ฟื้นต้นหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต

8.แรมโบ้ 9-24-24 ช่วยส่งเสริมการออกดอกของพืชให้สมบูรณ์ ออกดอกพร้อมเพรียงกัน ช่วยกระตุ้นให้พืชติดดอก

9.แรมโบ้ 13-13-21 กระตุ้นการเจริญเติบโตของลำต้นที่แข็งแรง และช่วยทำให้พืชต้านทานโรคและแมลง โดยการเพิ่มความหนาของผนังชั้นเซลล์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

10.แรมโบ้ 12-5-40 ช่วยเพิ่มผลผลิต เพิ่มน้ำหนัก ขยายผล เน้นการสร้างเนื้อของผลและเพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง ช่วยเสริมเรื่องรสชาติ สี กลิ่น

5.กลุ่มธาตุรอง-เสริม (ชนิดเม็ด) ได้แก่ แร่ซิลิก้า “ไฮ-แมกกา” “แมทเทอร์ แมกซ์” เพิ่มแคลเซียม แมกนีเซียม เพิ่มธาตุอาหารรองในดิน ปรับสภาพโครงสร้างและสภาพทางเคมีของดิน เสริมสร้างคลอโรฟิลล์ เป็นต้น

6.ผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำ

กลุ่มปุ๋ยเคมี

1.ฟอลคอลเอ 13-13-13

2.ฟอลคอลเอ็น 20-4-4

โฆษณา
AP Chemical Thailand

3.ฟอลคอลพี 0-25-30

4.ฟอลคอลเค 0-22-25

ผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ไอออนิค จำกัด
ผลิตภัณฑ์จาก บริษัท ไอออนิค จำกัด

กลุ่มเคมีธาตุรอง ธาตุเสริม

อัยย์ฟิล i-Field ผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำ มีกรดอะมิโน ที่พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที สามารถใช้ได้กับพืชทุกชนิด ทั้งทางรากและทางใบ ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงเข้มข้นเฉพาะส่วน บูสเตอร์แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ

1.บูสเตอร์ สีเงิน บำรุงต้น อุดมไปด้วยธาตุ Mg , Fe, Cu, Zn

2.บูสเตอร์ สีแดง บำรุงดอก Ca, B 3.

โฆษณา
AP Chemical Thailand

3.บูสเตอร์ สีส้ม บำรุงผล Ca, Mn, Cu, Zn, B

4.ฟอลคอลบี Ca10 B0.5

ร่วม  2 ทศวรรษ ของแบรนด์ “นกอินทรีคู่” ถูกพิสูจน์โดยเกษตรกร ผู้ปลูกพืชทุกชนิดได้รับศรัทธาใช้อย่างต่อเนื่อง มีตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ รวมทั้งตัวแทนกว่า 30 ประเทศทั่วโลก แสดงว่าทั้ง 6 กลุ่ม ตอบโจทย์ทางธุรกิจแก่ผู้ลงทุนได้ชัดเจน

ต้องการเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดต่อ บริษัท ไอออนิค จำกัด เลขที่ 71/13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  โทร. 02-884-9155 ต่อ 69, 081-814-0718

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 33