พันธุ์ปาล์ม-สินธุเศรษฐ์1
พันธุ์ปาล์ม-สินธุเศรษฐ์1

พันธุ์ปาล์ม รวมสุดยอดสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันของโลกที่ปลูกในไทยได้ดีที่สุด พันธุ์ปาล์มคอมแพค

พันธุ์ปาล์มคอมแพค ปาล์มพันธุ์คอมแพค พันธุ์ปาล์ม พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ พันธุ์ปาล์มน้ํามัน calix600 พันธุ์ปาล์มมาเลเซีย

ด้วยอุดมคติของคุณวิสันต์เกษตรกรภาคใต้ดีเด่น ปี 2540 ที่ได้ยึดถือมาตั้งแต่เริ่มต้นประกอบอาชีพทำการเกษตรทั้งการทำสวนส้มโชกุนและสวนปาล์มน้ำมันที่ยังยึดถือตลอดมาคือ “ความสำเร็จและความสุขของชีวิตมนุษย์นั้น  ไม่ได้วัดกันที่ฐานะ  ยศถาบรรดาศักดิ์เสมอไป

แต่ประเมินจากการประกอบธุรกิจหรือการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่างหาก  โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นธรรมและมีเจตนามุ่งมั่นเพื่อให้เกษตรกรประสบความสำเร็จและมีความสุขด้วยเช่นกัน ซึ่งถือเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จและความสุขที่แท้จริง” พันธุ์ปาล์มคอมแพค พันธุ์ปาล์มคอมแพค พันธุ์ปาล์มคอมแพค พันธุ์ปาล์มคอมแพค 

คุณวิสันต์ สินธุนนท์ เกษตรกรภาคใต้ดีเด่น ปี 2540 และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัดและบริษัทในเครือ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ำมันพันธุ์ดีมานานกว่า 30 ปีและคุณวิสันต์ยังนำร่องปลูกปาล์มสายพันธุ์ดีเพื่อก้าวไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืน ถือว่าเป็นภาคเอกชนรายหนึ่งที่นำร่องปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่กว่า 4,000 กว่าไร่

ปรึกษาฟรี! โทร.081-894-8222,081-968-0272,075-689-600

หากบอกว่ามาจาก นิตยสารพืชพลังงาน หรือ พลังเกษตร.com

ในเขตพื้นที่ทุ่งหลวงรังสิตและวัฒนานครด้วยปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ “คอมแพคท์” ซึ่งเป็น “สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุด ต้นเตี้ย ข้อถี่ สูงช้า ทางสั้น ให้ผลผลิตทะลายปาล์มต่อไร่สูง ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันมากกว่า 32 เปอร์เซ็นต์ มีอายุการเก็บเกี่ยวนานถึง 35 ปี” พันธุ์ปาล์มคอมแพค พันธุ์ปาล์มคอมแพค พันธุ์ปาล์มคอมแพค พันธุ์ปาล์มคอมแพค 

1.ต้นปาล์มน้ำมัน
ต้นปาล์มน้ำมัน

โดยจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. รวมสาย พันธุ์ปาล์มน้ำมัน นำเข้าคุณภาพ
  2. การคัดเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์
  3. การดูแลแปลงเพาะชำต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
  4. การใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ฉีดพ่นต้นกล้า
  5. การกำจัดวัชพืชในแปลงเพาะชำต้นกล้า
  6. ผลผลิตต้นปาล์มสอายุ 3 ปีเศษน้ำหนัก 25-28 กก.ต่อทะลาย

 

2.คุณวิสันต์-สินธุนนท์-ผู้บริหาร-บริษัท-สินธุเศรษฐ์-จำกัด
คุณวิสันต์-สินธุนนท์-ผู้บริหาร-บริษัท-สินธุเศรษฐ์-จำกัด

 

3.สายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน
สายพันธุ์ปาล์มน้ำมัน พันธุ์ปาล์มคอมแพค

ศูนย์รวมสุดยอด สายพันธุ์ปาล์มน้ำมันต่างๆของโลก

ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น คัดสรรค์ สุดยอดสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันของโลกมารวมไว้ที่ศูนย์เพาะกล้าปาล์มน้ำมันของ บริษัทสินธุเศรษฐ์ จำกัด ที่ อ.เขาพนม จ.กระบี่ เดิมมีพื้นที่ 280 ไร่ ปัจจุบันได้เพิ่มพื้นที่การเพาะกล้าปาล์มน้ำมันอีก 400 ไร่รวมเป็น 680 ไร่ พันธุ์ปาล์มคอมแพค พันธุ์ปาล์มคอมแพค พันธุ์ปาล์มคอมแพค พันธุ์ปาล์มคอมแพค 

1.การนำเข้าสายพันธุ์คอมแพคท์ จากประเทศคอสตาริกา บริษัท ASD เข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยเป็นคนแรกนานกว่า 12 ปีมาจนถึงปัจจุบันที่ได้การตอบรับอย่างดีจากเกษตรกรทั่วประเทศที่มั่นใจในปาล์มน้ำมันสายพันธุ์ เดลิ×คอมแพคท์, คอมแพคท์×กาน่า, คอมแพคท์×อีโวลูชั่น ซึ่งบริษัท ASD ถือว่าในกลุ่มสายพันธุ์คอมแพคท์เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดและให้ผลตอบแทนสูงสุด

  1. ยังกัมบิ ML 161 ถือว่าสายพันธุ์ปาล์มคุณภาพจากประเทศมาเลเซียของบริษัท  FGV เดิมคือ  Felda ที่มีการพัฒนาสายพันธุ์มานาน 50 ปี สายพันธุ์ยังกัมบิ ML161 เป็นสายพันธุ์ใหม่ล่าสุดของบริษัทที่มีการทดลองสายพันธุ์เพื่อความมั่นใจมานานกว่า 17 ปี และเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่ครองตลาดมากที่สุดในประเทศมาเลเซีย(40%)และบริษัท FGVครองพื้นที่ปลูกปาล์มกว่า 4 ล้านไร่ในมาเลเซียและผลิตน้ำมันปาล์มดิบมากที่สุดในโลก  สายพันธุ์ยังกัมบิ ML 161 ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ทนทานต่อความแห้งแล้งดีที่สุดสายพันธุ์หนึ่งในบรรดาสายพันธุ์ปาล์มทั่วไป
  2. คาลิกซ์ 600 สายพันธุ์ปาล์มคุณภาพจากประเทศมาเลเซียของบริษัท Sime Darby เจ้าของสวนปาล์มที่มากที่สุดในโลกกว่า 6.25 ล้านไร่ ที่พัฒนาสายพันธุ์มากว่า 80 ปี จนได้สายพันธุ์ คาลิกซ์ 600 ถือเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของบริษัทในปี พ.ศ.2550 โดย Sime Darby ได้ซื้อสองบริษัทของธุรกิจสายพันธุ์ปาล์ม Guthie และ Golden Hope  เป็นการควบรวมสองบริษัทเข้าไว้กับบริษัทแม่เพื่อเพิ่มศักยภาพในเชิงธุรกิจ
4.คุณสุพเจตน์-สินธุนนท์-ผู้บริหารรุ่นที่-2-ของบริษัท-สินธุเศรษฐ์-จำกัด
คุณสุพเจตน์-สินธุนนท์-ผู้บริหารรุ่นที่-2-ของบริษัท-สินธุเศรษฐ์-จำกัด

โดยมี คุณสุพเจตน์ สินธุนนท์ บุตรชายของ คุณวิสันต์ สินธุนนท์ ที่สำเร็จการศึกษาปริญญาโทสาขาวิศวเคมีจากมหาวิทยาลัย BATH จากประเทศอังกฤษเมื่ออายุ 21 ปี เป็นผู้บริหารด้านการนำเข้าเมล็ดพันธุ์จากต่างประเทศ  การจัดการแปลงเพาะกล้าให้เป็นระบบรวมไปถึงการจัดการสวนปาล์มน้ำมันทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

อีกทั้งยังมีแนวคิดในการนำทะลายเปล่าที่หมักทับถมกันนานแรมปีจนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักนำมาผสมกับหน้าดินเป็นวัสดุปลูกในแปลงเพาะชำกล้าปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้ขุยมะพร้าวและแกลบที่ช่วยให้ต้นกล้าปาล์มเจริญเติบอย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ เพิ่มคุณภาพต้นกล้าปาล์มน้ำมันเพื่อจำหน่ายแก่เกษตรกร

ควบคู่กับการใช้น้ำจุลินทรีย์หมักเพื่อฉีดพ่นบำรุงต้นปาล์มให้สมบูรณ์แข็งแรง แทนการใช้ปุ๋ยมากกว่า 50 % และลดการใช้สารเคมี(ย่าฆ่าหญ้า)ในแปลงเพาะชำกล้าปาล์มได้ดี เมื่อย่อยสลายกลับลงดินจะกลายเป็นปุ๋ยให้กับพืชได้ เป็นการลดต้นทุนการผลิตต้นกล้าปาล์มน้ำมันได้ดี

5.แปลงเพาะชำต้นกล้าปาล์มน้ำมัน
แปลงเพาะชำต้นกล้าปาล์มน้ำมัน

ยกระดับการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างแท้จริง

โดยสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันทั้ง 3 สายพันธุ์นี้ ถือว่าเป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของโลก จึงทำให้ บริษัท สินธุเศรษฐ์  จำกัด เป็นศูนย์รวมสุดยอดสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันของโลกอย่างแท้จริง ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่น สร้างสรรค์ให้เกษตรกรประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่สดใสตลอดไปตามอุดมการณ์ที่กล่าวมาข้างต้น

ที่ต้องการให้เกษตรกรได้รับประโยชน์และประสบความสำเร็จและมีความสุข ยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง มิให้ต้องสูญเสียรายได้ที่ควรจะได้ต้องหลุดหายไปปีละหลายหมื่นล้านบาทและสามารถพิสูจน์ได้อย่างมีเหตุและมีผล โดยขอให้ทุกฝ่ายเปิดใจกว้างอย่างบริสุทธิ์ใจ ยอมรับข้อเท็จจริงและส่งเสริมปลูกสายพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุด

ในปัจจุบัน ต้องกล้าเปลี่ยนแปลง เดินหน้าสู่เป้าหมาย เพื่อผลประโยชน์และความคุ้มค่าสูงสุดในอาชีพต่อหน่วยในพื้นที่เท่ากัน เพื่อซื้อเวลา โดยใช้เมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ดีที่สุดที่มีอยู่ในโลก ณ ปัจจุบันนี้ เพื่อก้าวไปสู่การพัฒนาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นการยกระดับการปลูกปาล์มน้ำมันอย่างแท้จริง สามารถยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่างามในยุคโลกาภิวัตน์นี้

6.การคัดเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่่สมบูรณ์
การคัดเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่่สมบูรณ์

การคัดเลือกต้นกล้าปาล์มน้ำมันที่สมบูรณ์

เป็นการสร้างโอกาสครั้งสำคัญที่ยิ่งใหญ่แก่เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันทั่วประเทศไทย โดยบริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด พยายามจะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปลูกปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพนำร่อง สายพันธุ์ที่ดีที่สุด เพื่อก้าวไปสู่การเกษตรที่ยั่งยืน

การปลูกปาล์มน้ำมันนอกจากต้องคำนึงถึงสายพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงแล้ว ยังต้องเป็นสายพันธุ์ที่ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันสกัดจากผลทะลายสุกสูงด้วยเพราะมีส่วนสำคัญมากในเรื่องของต้นทุนการผลิตและเป็นการใช้พื้นที่อย่างคุ้มค่า ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ปัจจุบันเป็นยุคแห่งการแข่งขัน ต้องกล้าเปลี่ยนแปลงและตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยว โดยนำร่องให้เกษตรกรเริ่มต้นได้อย่างถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งต้องมีวิสัยทัศน์เชิงสร้างสรรค์และมีความมุ่งมั่นให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันอย่างบูรณาการ เพื่อก้าวเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้ให้ได้ ปาล์มพันธุ์คอมแพค ปาล์มพันธุ์คอมแพค 

7.การใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ฉีดพ่นต้นกล้า
การใช้น้ำหมักจุลินทรีย์ฉีดพ่นต้นกล้า

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคท์จึงเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุด

ปาล์มน้ำมันสายพันธุ์คอมแพคท์ (compact) ให้ผลผลิตตอบแทนสูงสุด เป็นสายพันธุ์ที่ดีที่สุดของASD ได้พิสูจน์แล้วว่าให้ผลผลิตสูง 5-6 ตัน/ไร่/ปี เมื่ออายุ 6 ปี ผลผลิตสม่ำเสมอ ติดทะลายดก ทางสั้น สูงช้า น้ำหนักทะลายเฉลี่ย 18-22 กิโลกรัม

ให้เปอร์เซ็นต์น้ำมันมากกว่า 30% ผลดิบสีดำ ผลสุกสีแดง ทางใบสั้น 6.6-6.9 เมตร ต้นเตี้ย ความสูงเฉลี่ยประมาณ 40 เซนติเมตรต่อปี อายุการเก็บเกี่ยว 35 ปี ทนแล้งปานกลาง และคุณสมบัติพิเศษปลูกได้ในพื้นที่ที่มีสภาพแสงน้อยและอุณหภูมิต่ำ

อีกทั้งการปลูกปาล์มน้ำมันควรวางผังปลูกปาล์มน้ำมันแบบสามเหลี่ยมด้านเท่าจะทำให้การกระจายตัวของต้นปาล์มน้ำมันได้รับแสงดีกว่า ทุกสายพันธุ์จะปลูกในระยะปลูก 8x8x8 เมตร พื้นที่ 1 ไร่ ปลูกได้ 28 ต้น เพราะทางใบสั้นกว่าปาล์มสายพันธุ์อื่น ปาล์มพันธุ์คอมแพค ปาล์มพันธุ์คอมแพค ปาล์มพันธุ์คอมแพค ปาล์มพันธุ์คอมแพค

8.การกำจัดวัชพืชในแปลงเพาะชำต้นกล้า
การกำจัดวัชพืชในแปลงเพาะชำต้นกล้า ปาล์มพันธุ์คอมแพค

การกำจัดวัชพืชในแปลงเพาะชำต้นกล้า ปาล์มพันธุ์คอมแพค

ตลอดห้วงเวลาที่ผ่านมาได้มีเกษตรกรสนใจปลูกปาล์มน้ำมันแต่มีสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสม ด้วยความมีจรรยาบรรณในอาชีพของคุณวิสันต์ซึ่งประกอบธุรกิจเพาะชำต้นกล้าปาล์มน้ำมันก็จริง แต่คุณวิสันต์จะไม่เสนอแนะให้เกษตรกรปลูกปาล์มน้ำมันในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเพราะไม่ได้หวังว่าผลิตกล้าปาล์มน้ำมันแล้วจะต้องขายต้นปาล์มน้ำมันอย่างเดียว หวังกำไรอย่างเดียว ปาล์มพันธุ์คอมแพค ปาล์มพันธุ์คอมแพค ปาล์มพันธุ์คอมแพค ปาล์มพันธุ์คอมแพค 

โดยไม่คำนึงถึงผลเสียของเกษตรกรที่ปลูกในพื้นที่ไม่เหมาะสม ซึ่งคุณวิสันต์ไม่ได้คิดเหมือนคนอื่น แต่คุณวิสันต์จะแนะนำให้เกษตรกรปลูกไม้ผลหรือพืชชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่มากกว่าปาล์มน้ำมัน ผลตอบแทนสูงกว่าปาล์มน้ำมัน โดยที่ผลผลิตมีรายได้ดี สร้างชีวิตใหม่ให้เกษตรกรสามารถยืนอยู่บนลำแข้งของตนเองได้อย่างภาคภูมิใจ

อาทิ พื้นที่อยู่ห่างไกลจากโรงงานสกัด พื้นที่ไม่มีแหล่งน้ำ เป็นพื้นที่แห้งแล้ง ความชื้นไม่เพียงพออย่างเช่นภาคอีสานและภาคเหนือบางแห่งจะแนะนำให้ปลูกมะม่วงแก้วขมิ้นที่ปลูกง่าย ทนแล้ง ไม่ต้องใช้สารเคมี ไม่ต้องรดน้ำ ให้ผลผลิตที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาด  เป็นต้น ปาล์มพันธุ์คอมแพค ปาล์มพันธุ์คอมแพค ปาล์มพันธุ์คอมแพค 

9.ต้นปาล์มสายพันธุ์คอมแพคท์อายุ-3-ปีเศษ
ต้นปาล์มสายพันธุ์คอมแพคท์อายุ-3-ปีเศษ

ที่สำคัญการเพาะกล้าปาล์มน้ำมันแห่งนี้จะเน้นใช้วัสดุภายในพื้นที่อย่าง “ทะลายเปล่า” ที่ทับถมกันนานแรมปีจนย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักนำมาผสมกับหน้าดินเป็นวัสดุปลูกในแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้ขุยมะพร้าวและแกลบที่ช่วยให้ต้นปาล์มเจริญเติบอย่างสมบูรณ์และสม่ำเสมอ calix600 calix600 calix600  calix600

10.ปาล์มสายพันธุ์คอมแพคท์น้ำหนัก-25-28-กก.ต่อทะลาย
พันธุ์ปาล์มคอมแพค น้ำหนัก-25-28-กก.ต่อทะลาย

ช่วยเกษตรกรลดต้นทุน หันมาใช้จุลินทรีย์ผสมกับสารเคมี

รวมไปถึงลดการใช้สารเคมีภายในแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมันลงด้วยการหันมาใช้ “จุลินทรีย์ผสมกับสารเคมี” ฉีดพ่นป้องกันและกำจัดวัชพืชได้เป็นอย่างดี ช่วยลดต้นทุนการผลิต ประหยัดเวลา โดยที่หญ้าจะย่อยสลายกลับไปเป็นปุ๋ยในดินได้โดยที่ดินไม่เสื่อมสภาพ calix600 calix600 calix600 calix600 calix600  calix600 calix600

ที่มีอัตราการใช้กรัมม๊อกโซน 1 ลิตรผสมน้ำจุลินทรีย์ 20 ลิตร ก่อนจะนำหัวเชื้อที่ผสมดังกล่าว 21 ลิตรนี้กวนให้เข้ากันไปผสมน้ำฉีดพ่นได้มากกว่า 21-30 ถัง (ถังขนาด 20 ลิตร) ที่มีสูตรเข้มข้นคือกรัมม๊อกโซนผสมหัวเชื้อจุลินทรีย์ 1 ลิตรผสมน้ำ 20 ลิตรจะฉีดพ่นหญ้าวัชพืชให้หญ้าตายได้ภายในวันเดียวและหญ้าตายนานเป็นเดือน calix600

แต่ถ้าหากใช้ในปริมาณที่ลดลงมา หญ้าวัชพืชก็จะแห้งตายภายใน 2-3 วัน แต่เกษตรกรจะเพิ่มปริมาณการฉีดพ่นได้มากถึง 42 ถังเลยทีเดียว ซึ่งคุณวิสันต์ทดลองใช้แล้วว่าได้ผลจริง หญ้าตายนาน ประหยัดต้นทุน ลดการใช้สารเคมีลงได้มาก จึงอยากบอกต่อให้เกษตรกรนำไปใช้เพื่อลดต้นทุนการผลิตภายใต้อุดมคติของคุณวิสันต์ที่กล่าวมาข้างต้น

โดยการผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์มีส่วนประกอบสำคัญคือ ถังน้ำ 200 ลิตรและมีฝาปิด ,กากน้ำตาล 25 ลิตร, เปลือกสับปะรดสับให้ละเอียด  25 กก., หัวปลา 50 กก.หรือจะใช้เศษผัก ผลไม้ หน่อกล้วยและน้ำ 50 ลิตร  แล้วใส่พด.2 จำนวน 2 ซอง กวนส่วนผสมให้เข้ากันปิดฝาทิ้งไว้

หลังจากนั้นต้องเปิดถังและกวนส่วนผสมให้เข้ากันแบบวันเว้นวันนาน 1 เดือนขึ้นไป กลิ่นจะเหม็นออกเปรี้ยวก็เป็นอันใช้ได้  ซึ่งหัวเชื้อจุลินทรีย์นี้ใช้ได้ดีทั้งในแปลงเพาะกล้าปาล์มน้ำมัน สวนปาล์มน้ำมันและพื้นที่การเกษตรทั่วไป  ช่วยลดการใช้ยาฆ่าหญ้าได้ถึง 10 เท่า

ประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้ยาฆ่าหญ้ายี่ห้อแพงๆในท้องตลาดและทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้โดยการฉีดพ่นทางโคนต้นและทางใบทุก 2 เดือน เพื่อให้ปาล์มงอกรากใหม่ มีไส้เดือน ดินร่วนซุย ปลอดปล่อยธาตุอาหารในดินที่มีการใส่ปุ๋ยเคมีมานานหลายสิบปีให้พืชนำไปใช้ได้ ในอัตราส่วนผสม 300 cc.ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 12-15 ลิตรต่อน้ำ 1,000 ลิตร พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ 

เพื่อการฉีดพ่นบริเวณโคนต้นและทางใบทั้งในพื้นที่แปลงกล้าปาล์ม สวนปาล์มน้ำมันของบริษัททั้งหมด  นอกจากนี้การใช้ “ฮอร์โมนทางด่วน” ที่มีส่วนประกอบคือไข่ไก่ 10 ฟอง, น้ำมะพร้าว  1 ลูก, นมเปรี้ยว 1 ขวด,แป้งข้าวหมาก1 ลูก,น้ำผึ้ง 1/3 ขวด นำส่วนผสมทั้งหมดลงไปปั่นในเครื่องปั่นผลไม้ให้ละเอียด นำไปใช้ในอัตรา  4 ช้อนโต๊ะต่อน้ำ 20 ลิตร จะช่วยยืดช่อดอก ยืดต้น เพิ่มความสมบูรณ์ของพืชได้ดี พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ

จึงเป็นการนำร่องการใช้จุลินทรีย์ทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีได้มากกว่า 50% ตามนโยบายของรัฐ การลดต้นทุน ลดการใช้สารเคมีลงได้มากกว่า 70%  เน้นการใช้จุลินทรีย์เพื่อปรับปรุงดินให้พื้นที่กลับมามีสภาพสมบูรณ์ดั่งเดิม ในขณะที่ผลผลิตมีความสมบูรณ์และคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคุณวิสันต์ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ

11.ปาล์มน้ำมันที่ได้มีคุณภาพ
ปาล์มน้ำมันที่ได้มีคุณภาพ

ปาล์มน้ำมันที่ได้มีคุณภาพ พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ calix600 

“เกษตรกรสำเร็จ ผมก็มีความสุขด้วยและไม่ต้องกลัวว่าสายพันธุ์ปาล์มตามที่กล่าวมาจะไม่เป็นความจริง ไม่มีคุณภาพเพราะผมมุ่งมั่นทำตามอุดมคติและวิสัยทัศน์ข้างต้นตลอดมา ผมเคยประสบมาก่อน  โดนหลอกมาก่อนและรู้ดีว่าความเจ็บปวดใจที่โดนเขาหลอกเป็นอย่างไร ก็ไม่อยากให้เกษตรกรโดนหลอกอย่างผมจึงเป็นที่มาที่ต้องมาทำแปลงเพาะกล้าปาล์ม ก็ด้วยอุดมคติอย่างนี้จริงๆ ทุกอย่างเกิดขึ้นจากการที่ตัวเองไม่รู้จึงโดนหลอก แต่ตอนนี้รู้แล้วก็อยากบอกต่อให้เกษตรกรได้รู้ด้วย” พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ พันธุ์ปาล์มยังกัมบิ

ปรึกษาฟรี! โทร.081-894-8222,081-968-0272,075-689-600

หากบอกว่ามาจาก นิตยสารพืชพลังงาน หรือ พลังเกษตร.com

สนใจพันธุ์ปาล์มคุณภาพและติดต่อขอเยี่ยมชมสวนปาล์มได้ที่ บริษัท สินธุเศรษฐ์ จำกัด 96 หมู่5 ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140

โทร.081-894-8222,081-968-0272,075-689-600,075-689-349,081-979-2896,081-956-9552

www.sintusatepalmoil.com , e-mail:s_wishson@yahoo.com, sale.sintusate@gmail.com

สนับสนุนโดย