แกลบดำ เปลี่ยนเป็น ซิลิก้า ป้อนตลาดความงาม มูลค่าไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท/ตัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แกลบดำ ที่ได้จากกระบวนการผลิตและแปรรูปข้าว

เป็นที่ทราบกันดีว่า “ประเทศไทย” เป็น “เมืองเกษตรกรรม” ที่มีพื้นที่การ “ปลูกข้าว” มากที่สุด จึงส่งผลให้ประเทศไทยมีการส่งออกข้าวเป็นอันดับต้นๆ ของโลกมาอย่างช้านาน  แต่ “ชาวนาไทย” ในวันนี้ยังลำบาก นั่นเป็นเพราะขบวนการชาวนายังคงมีวิถีการทำนาแบบเดิมๆ ด้วยต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้น แต่ต้องประสบภาวะราคาผลผลิตตกต่ำ

เนื่องจากชาวนาส่วนใหญ่ยังคงผลิตข้าวที่เน้นขายข้าวเปลือกมากกว่าการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวได้อย่างครบวงจรโดยเฉพาะ “แกลบ”ที่ได้จากกระบวนการแปรรูปข้าว นอกจากจะใช้เป็น “เชื้อเพลิง หรือความร้อน” เพื่อใช้ในกระบวนการอบข้าวภายในโรงสี ใช้อบผลผลิตทางการเกษตร และใช้เป็นเชื้อเพลิงอย่างดีให้กับโรงไฟฟ้าชีวมวลแล้ว

“ แกลบดำ ” ที่ได้ยังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็น “ ซิลิก้า ” ซึ่งสารตั้งต้นเข้าสู่อุตสาหกรรมความงาม และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้เป็นอย่างดี เป็นข้าวที่มีคุณค่า และมูลค่า อย่างแท้จริง เช่นเดียวกับ “วิศวกร” ท่านนี้ที่มุ่งมั่นสั่งสมประสบการณ์มากกว่า 20 ปี เพื่อให้ได้เทคโนโลยีระดับสูง ในราคายุติธรรม

เพื่อผลิต แกลบดำ ให้เป็น “ซิลิก้าบริสุทธิ์” รองรับอุตสาหกรรมความงามได้อย่างครบวงจร นอกจากนี้ยังได้พัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตร อย่าง “เครื่องอบประสิทธิภาพสูง” ขึ้นมา เพื่อรองรับผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรทั่วประเทศ ที่มักจะประสบปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเมื่อมีปริมาณผลผลิตออกมาเป็นจำนวนมากในคราวเดียวกัน ในขณะที่ “เครื่องอบ” ช่วยชะลอความสูญเสียผลผลิตทางการเกษตรได้เป็นอย่างดี เก็บรักษาได้นานขึ้น ควบคุมกลไกราคาได้ดี และเพิ่มอำนาจการแข่งขันได้

1.แกลบที่ได้จากกระบวนการผลิตและแปรรูปข้าว
1.แกลบที่ได้จากกระบวนการผลิตและแปรรูปข้าว
การทำนาอินทรีย์เพื่อบริโภคและใช้แกลบในการผลิตซิลิก้า
การทำนาอินทรีย์เพื่อบริโภคและใช้แกลบในการผลิต ซิลิก้า
2.ดร.ชัยเดช-ช่างเพียร-ผู้ผลิตเครื่องอบเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
2.ดร.ชัยเดช-ช่างเพียร-ผู้ผลิตเครื่องอบเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

ดร.ชัยเดช ช่างเพียร เจ้าของ บริษัท ซี พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องอบประสิทธิภาพสูง จนกระทั่งเกิดเป็น “นวัตกรรม” ที่สามารถผลิต แกลบดำ ให้กลายเป็น “ ซิลิก้า ” เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรมความงาม ภายใต้ผลิตภัณฑ์คุณภาพต่างๆ เพื่อจำหน่ายในเชิงการค้าได้

การผลิต แกลบดำ ให้กลายเป็น ซิลิก้า

นอกจากนี้ ดร.ชัยเดช ยังได้นำ “เทคโนโลยีการอบ” นี้ไปใช้ในกระบวนการผลิตและแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมข้าวและชาวไทย ด้วยการใช้ “เทคโนโลยีและนวัตกรรม” เปลี่ยน “ แกลบดำ ” ที่ได้จากโรงสี หรือโรงไฟฟ้าจากแกลบ ให้กลายเป็น “ ซิลิก้า 

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เพื่อใช้เป็นสารตั้งต้นและสารประกอบสำคัญในการผลิตสินค้าในหลายอุตสาหกรรม เช่น

  • อุตสาหกรรมยางรถยนต์ (ทนความร้อน),
  • อุตสาหกรรมสิ่งทอ (ผลิตเสื้อนาโนป้องกันความร้อนจากรังสียูวี),
  • อุตสาหกรรมตู้เซฟ (ทนความร้อนจากอัคคีภัยได้มากกว่า 1,000 องศาเซลเซียส),
  • อุตสาหกรรมเครื่องกรองน้ำ (ดูดซับเชื้อโรค และแบคทีเรีย),
  • อุตสาหกรรมความงาม (ป้องกันเชื้อโรค และแบคทีเรีย),
  • อุตสาหกรรมจิวเวลรี่,
  • อุตสาหกรรมแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า (เก็บพลังงานได้นาน) และ
  • อุตสาหกรรมแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ (ที่สามารถเก็บพลังงานได้มากกว่า 20 เท่าของแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือทั่วไป) เป็นต้น
3.เครื่องอบลดความชื้น
3.เครื่องอบลดความชื้น
ไซโลเพื่อใช้ในอุตสากรรมข้าวและอาหารสัตว์
ไซโลเพื่อใช้ในอุตสากรรมข้าวและอาหารสัตว์
โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์
โรงผลิตปุ๋ยอินทรีย์

การผลิตเครื่องอบลดความชื้น

โดย ดร.ชัยเดช มีประสบการณ์ด้านการทำงาน เคยทำงานในบริษัทเอกชนชื่อดังหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมทั้งหมด เช่น Summit Auto Body Industry, Thai Toshiba Electric Industry Co.,Ltd. ในตำแหน่งวิศวกรควบคุมระบบเครื่องจักร, Riken (Thailand) Co.,Ltd. ในตำแหน่งผู้จัดการด้านวิศวกรรมบริหารจัดการด้านระบบเครื่องมือและอุปกรณ์, Rice Engineering Supply Co.,Ltd. ในตำแหน่งผู้จัดการด้านวิศวกรรมควบคุมระบบเครื่องอบข้าว และเครื่องสีข้าวให้มีประสิทธิภาพ เป็นต้น

ดร.ชัยเดช ยอมรับว่า การทำงานในทุกตำแหน่งที่ผ่านมาล้วนมีส่วนสำคัญต่อตนเองทั้งสิ้น จึงได้มุ่งมั่งตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์ ทั้งด้านเทคนิคและกระบวนการผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดมา

จนกระทั่งได้ผันตัวเองมาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ไฟแรงที่มุ่งเน้นการผลิต “เครื่องอบประสิทธิภาพสูง” ด้วยการก่อตั้งบริษัทขึ้นมารองรับในนาม บริษัท ซี พี เอส เอ็นจิเนียริ่ง  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ที่เปิดดำเนินการมานานกว่า 20 ปีแล้ว ซึ่งสินค้าส่วนใหญ่ในช่วงเริ่มต้นกิจการนั้นจะ “ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักร” เพื่อรองรับการใช้เครื่องจักร และเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด

รวมไปถึงการออกแบบดีไซน์ “ไซโล” เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมข้าวและอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ต่อมา ดร.ชัยเดช ได้สร้างเครื่องจักรสำหรับผลิต “ปุ๋ยอินทรีย์ประสิทธิภาพสูง”  ขึ้นมา โดยเน้นการอบปุ๋ยอินทรีย์ด้วยอุณหภูมิต่ำเพียง 60 องศาเซลเซียสจะทำให้จุลินทรีย์ในปุ๋ยไม่ตาย และได้ปุ๋ยอินทรีย์ที่มีจุลินทรีย์อย่างครบถ้วนเพื่อการเจริญเติบโตที่ดีของพืชทุกชนิด

นอกจากนี้ยังได้มีการผลิต “เครื่องอบธัญพืช” ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ในราคายุติธรรม และเป็นจุดเด่นของที่นี่ที่มุ่งเน้นการผลิตเครื่องจักรประสิทธิภาพสูงเทียบเท่ากันกับเทคโนโลยีของต่างประเทศ เพื่อลดการนำเข้าเครื่องจักรกลการเกษตรจากต่างประเทศที่มีราคาแพงได้ ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เทคโนโลยีการอบ ช่วยยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตได้นานขึ้น ชะลอความสูญเสีย ควบคุมกลไกราคาผลผลิตได้ เพิ่มมูลค่าและเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันได้ดี  ที่สำคัญ “เทคโนโลยีการอบของไทย” นั้นมีคุณภาพเป็นอันดับต้นของเอเชีย ทำให้การผลิต “เครื่องอบ” ของ ดร.ชัยเดช ในวันนี้มีลูกค้ารองรับทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ พม่า กัมพูชา ลาว และสหรัฐอเมริกา เป็นต้น

 

5.เครื่องอบที่เปลี่ยนจากแกลบดำเป็นซิลิก้า
5.เครื่องอบที่เปลี่ยนจาก แกลบดำ เป็น ซิลิก้า
ผลิต แกลบดำ ให้กลายเป็น ซิลิก้า
ผลิต แกลบดำ ให้กลายเป็น ซิลิก้า
ผงซิลิก้าที่ได้จากแกลบดำ
ผง ซิลิก้า ที่ได้จาก แกลบดำ
ซิลิก้าเพื่ออุตสาหกรรมความงาม
ซิลิก้า เพื่ออุตสาหกรรมความงาม

นอกจากนี้ ดร.ชัยเดช ได้เปิดเผยถึงขั้นตอนการผลิต ซิลิก้า เพื่อใช้ในการผลิตสินค้าในอุตสาหกรรมความงามได้หลากหลายรูปแบบ ภายใต้ชื่อ บริษัท สหกิจเทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ CELIKA” ที่ต้องเริ่มต้นจากต้นทางของการผลิต หรือทุกๆ การผลิตข้าวนึ่ง 1 ตัน จะได้เป็น แกลบดำ ประมาณ 20% ที่มีราคาจำหน่าย แกลบดำ ส่วนใหญ่อยู่ที่ 800-1,000 บาท/ตัน

หลังจากนั้นต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิต แกลบดำ ให้กลายเป็น “ขี้เถ้าดำ” ก่อนจะพัฒนาเป็น “ซิลิคอน” และเปลี่ยนโครงสร้างจนกระทั่งกลายเป็น “ ซิลิก้า ” ที่พร้อมนำไปผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในอุตสาหกรรมความงามได้อย่างครบวงจร

ซึ่ง แกลบดำ จำนวน 4 ตัน สามารถผลิตเป็น “ ซิลิก้า ” ได้เพียง 1 ตัน ที่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท/ตัน ที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐที่ต้องการยกระดับเกษตรกรรมด้วยนวัตกรรมแบบ 4.0

สบู่เพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของแร่ซิลิก้า
สบู่เพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของแร่ ซิลิก้า
สบู่ที่ได้จากสารสกัดธรรมชาติ 100%
สบู่ที่ได้จากสารสกัดธรรมชาติ 100%

อีกทั้งยังตอบโจทย์ตลาดและผู้บริโภคที่รักสุขภาพทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ดังนี้

สบู่ไรซ์ ซิลิก้า เฟเชี่ยล โฟม ที่มีคุณสมบัติใช้ล้างหน้าเพื่อล้างเครื่องสำอางออกได้อย่างหมดจนในขั้นตอนเดียว  ลดสิว ดีท๊อกผิว ช่วยดูดซับความมัน-สารเคมี กระชับรูขุมขน ผิวหน้าแลดูเนียนใส เต่งตึง กระจ่าง นุ่มลื่น น่าสัมผัส ด้วยคุณสมบัติพิเศษจากสารสกัดธรรมชาติ 100%

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สบู่แร่ ซิลิก้า สครับผิว ANTIQUE SOAP ด้วยคุณค่าจากแร่ ซิลิก้า จากผลวิจัย เป็นเม็ดสครับผิวชั้นเลิศ  มีความละเอียด เป็นไมครอน มีความพรุนสูง ช่วยดูดซับกลิ่น สารเคมี รังสี ไขมัน สิ่งสกปรกที่ฝังลึก ขณะที่สบู่ทั่วไปทำไม่ได้ สามารถทำความสะอาดได้ทั้งผิวหน้าและผิวกาย บำรุงผิวให้ชุ่มชื้นแลดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ หมดปัญหาสิว และริ้วรอย เป็นสารสกัดจากธรรมชาติ ปลอดภัยต่อผิว

6.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝีมือคนไทย
6.ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝีมือคนไทย
รางวัลที่ได้รับผลิตภัณฑ์ดีเด่น
รางวัลที่ได้รับผลิตภัณฑ์ดีเด่น

การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “CELIKA”

นอกจากนี้ทางบริษัทฯ ยังมีผลิตภัณฑ์อีกมากมาย ทั้งครีมอาบน้ำ ไรซ์ซิลิก้าแชมพู และเวชสำอางที่ตอบโจทย์ให้กับคนรักสุขภาพ จนกระทั่งได้รับรางวัลทางธุรกิจมากมาย อาทิเช่น

  • รางวัลทางธุรกิจผลิตภัณฑ์ (BRAND) ดีเด่น TOP BRAND AWARDS 2016 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย,
  • รางวัลธุรกิจดีเด่น Best Biz & Products Awards 2016 ในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อาเซียน สภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทย (สส.ศท.) เป็นต้น

ดังนั้นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “CELIKA”  จึงเป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพเกรดพรีเมียม แต่มีราคาย่อมเยา เพื่อผลักดันให้ผู้บริโภคทุกระดับสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ได้ เพื่อสุขภาพผิวที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ “CELIKA” เข้าสู่กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้

อีกทั้ง “สบู่แร่ซิลิก้า” นี้ยังเหมาะสมกับการใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยชำระล้างร่างกายผู้ป่วยให้สะอาด ลดกลิ่นตัวที่เกิดจาการให้ยาและสารเคมีลงได้ดีมาก รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ “CELIKA” มีแผนที่จะปรับปรุงด้านแพ็คเกจจิ้งเพิ่มเติม เพื่อส่งออกไปยังญี่ปุ่นและอังกฤษต่อไป

การอบมันสำปะหลังเพื่อผลิตมันเส้นสะอาด

โดยเฉพาะ “เครื่องอบประสิทธิภาพสูง” ที่ใช้ในกระบวนการอบมันสำปะหลังเพื่อผลิต “มันเส้นสะอาด” จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตของเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลังได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังได้ “มันเส้นสะอาด คุณภาพเกรดพรีเมียม” ซึ่งเป็นวัตถุดิบชั้นดีป้อนเข้าสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ช่วยให้เกษตรกรและ “กลุ่มเกษตรกรชาวไร่มันสำปะหลัง” ที่ได้รวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ สามารถบริหารจัดการผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชะลอความสูญเสีย ยืดอายุการเก็บรักษาได้นานเป็นปี เพิ่มคุณค่า เพิ่มมูลค่าผลผลิตได้ดี และยังเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันได้อีกด้วย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก ที่ส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ และมักจะเกิดปัญหานี้ขึ้นทุกปีที่สร้างความเสียหายให้กับชาวไร่มันสำปะหลังเป็นอย่างมาก ประกอบกับ “มันสำปะหลัง” เป็น “พืชเศรษฐกิจ” ที่สำคัญของไทย ที่เกษตรกรส่วนใหญ่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้เพียงละ 1 ครั้ง เท่านั้น

ดังนั้นการแปรรูปมันสำปะหลังให้เป็นมันเส้นสะอาดจะช่วยให้ปัญหาเหล่านี้หมดไปจากเกษตรกรไทยได้เป็นอย่างดี อีกทั้ง “มันเส้นสะอาด” ที่ได้ยังเป็นวัตถุดิบคุณภาพ ที่ตลาดและผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศมีความต้องการเป็นอย่างมากด้วย

4.เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตมันเส้นสะอาดและกากมัน
4.เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อผลิตมันเส้นสะอาดและกากมัน
มันเส้นสะอาดคุณภาพเกรดพรีเมียม
มันเส้นสะอาดคุณภาพเกรดพรีเมียม

การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมความงาม

นี่คือจุดเด่นของ ดร.ชัยเดช ในฐานะผู้เชี่ยวชาญอันดับต้นๆ ของไทย ที่ได้การนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมความงาม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของสินค้าได้อย่างครบวงจร พร้อมทั้งตอบโจทย์ในเชิงพาณิชย์ได้

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการจะได้มาซึ่ง “นวัตกรรม” นั้นต้องอาศัยทั้งเวลาและเงินทุนในการวิจัยพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ประกอบการไทยยังขาดศักยภาพในด้านนี้ ในขณะเดียวกัน ดร.ชัยเดช ยังคงเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ เพื่อลดความสูญเสียด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรแบบเพิ่มมูลค่าที่จะนำมาซึ่งอาชีพและรายได้ที่มั่นคง พร้อมทั้งยกระดับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรไทยด้วย

นวัตกรรม ในฐานะโรงงานผู้ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ระบบเครื่องจักรกล กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งการรับออกแบบระบบอบแห้ง หรือลดความชื้นวัตถุดิบ ลดต้นทุนการผลิต ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ข้าวเปลือก, ข้าวนึ่ง, ข้าวโพด, มันเส้น, กากมัน, กากถั่วเหลือง, ลำไย, โรงงานผลิตปุ๋ย, โรงสีข้าว, โรงอบข้าว, โรงอบมันเส้น, ลานมัน, โรงงานอาหารสัตว์ ตลอดจนงานโรงงานไฟฟ้าชีวมวล, โรงงาน Bio-gas, เตาเผาขยะชุมชน และเมือง โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมด้านนวัตกรรมได้ที่ ดร.ชัยเดช ช่างเพียร บริษัท สหกิจเทคโนโลยี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 39/64 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก  จ.ปทุมธานี โทร: 02 978 8661 E-mail: [email protected], www.antiquesoap.com,www.silica.lnwshop.com E-mail: [email protected],TEL:089-7965997,02-9788661www.cpspathum.com

โฆษณา
AP Chemical Thailand