การปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ในสวนยาง เน้นการแปรรูปเก็บขายนอกฤดู

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ในสวนยาง! คำถามที่มีพี่ๆ เพื่อนๆ ถามกันเข้ามาบ่อยๆ เกี่ยวกับ สวนไผ่ ในสวนยาง มีผลดี และผลเสียอย่างไร วันนี้ผมจะสร้างความกระจ่าง

โดยจะมีหัวข้อดังต่อไปนี้

 1. การปลูกไผ่ตงลืมแล้ง
 2. ปลูกไผ่ตงลืมแล้ง
 3. วิธีปลูกไผ่ตงลืมแล้ง
 4. การปลูกไผ่เลี้ยง
 5. สวนไผ่
 6. การทำสวน
 7. หน่อไม้ไผ่ตง
 8. การตอนกิ่งไผ่
 9. ขยายพันธุ์ไผ่
 10. ต้นกล้าไผ่ในสวนยาง
ถาม:  การปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ในสวนยางในสวนยางพารา…ทำได้หรือไม่…?
ตอบ:  การปลูกไผ่ตงลืมแล้งในสวนยางนั้น สามารถทำได้ เพราะ การทำสวน ไผ่และยางพารามีระบบรากสำหรับดูดกินธาตุอาหารในระดับที่ต่างกัน ต้นยางพารามีระบบรากลึก ในขณะที่ไผ่เป็นระบบรากตื้นหากินอาหารที่ผิวหน้าดิน

ถาม  วิธีปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ช่วงยางอายุเท่าไหร่เหมาะสมที่สุด…?

ตอบ ช่วงอายุของต้นยางที่เหมาะจะปลูกไผ่มากที่สุด คือ แปลงยางที่มีอายุ 3 ปี หรือหากจะขยายช่วงให้กว้างขึ้น ก็จะเป็นช่วง ปีที่ 2-3-4 ของ การทำสวน ปลูกยาง

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับขนาดและความสมบูรณ์ของต้นยาง แต่ก็ใช่ว่าแปลงยางที่ร่ม ต้นยางโตแล้วจะปลูกไม่ได้ สามารถปลูกได้เช่นกัน แต่จะมีวิธีการดูแลต่างกันอยู่บ้างเล็กน้อย

ปลูกไผ่ตงลืมแล้งในสวนยางต้องทำอย่างไร

ถาม: ปลูกไผ่ตงลืมแล้งในสวนยางต้องทำอย่างไร…?

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ตอบ: การเตรียมการที่สำคัญ คือ การเตรียมหลุมปลูก หลุมปลูกควรมีขนาด 1 x 1 x 1 ฟุต ปลูกห่างกันต้นละ 6 เมตร และรองก้นหลุมด้วยขี้ไก่ 1 ขันอาบน้ำ ไผ่เป็นพืชที่มีระยะการพักตัวนาน จึงต้องให้ธาตุอาหารสม่ำเสมอในช่วงแรกของการปลูกไผ่และ หลังจากนั้นก็ควรให้ปุ๋ยทุกๆ 3 – 4 เดือน ดูแลกำจัดวัชพืชในช่วงที่ไผ่ยังเล็ก จนประมาณ 8 เดือน ถึง 1 ปี ไผ่ในสวนยางก็จะเริ่มให้หน่อ

2.ต้นกล้าไผ่ในสวนยาง
2.ต้นกล้าไผ่ในสวนยาง

ประโยชน์ที่ได้จากการปลูกไผ่ตงในสวนยาง

ถาม: ประโยชน์ที่ได้จากการปลูกไผ่ตงในสวนยางมีอะไรบ้าง…?
ตอบ:   

 1. สวนไผ่ เพิ่มช่องทางเสริมรายได้ให้กับเจ้าของสวนยางได้อีกทาง
 2. ช่วยให้เจ้าของสวนประหยัดค่าตัดหญ้า เพราะสวนไม่รก เนื่องจากมีใบไผ่ทับถมกัน
 3. ต้นยางจะได้รับปุ๋ยที่เกิดจากดินโคนกอไผ่ ซึ่งเป็นดินที่มีธาตุอาหารสมบูรณ์ กอไผ่จึงเป็นเสมือนโรงงานปุ๋ยขนาดเล็ก กระจายอยู่ทั่วสวนยาง
 4. ไผ่จะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นให้กับต้นยางในช่วงหน้าแล้ง กอไผ่ทำหน้าที่เสมือนถังน้ำกระจายอยู่ทั่วทั้งสวนยาง
 5. ช่วยรักษาโรครากเน่าโคนเน่าให้แก่ต้นยาง เพราะบริเวณกอไผ่เป็นที่อยู่อาศัยของเชื้อราไตรโคเดอร์มา ที่ทำหน้าที่กัดกินเชื้อราที่ก่อให้เกิดปัญหารากเน่าโคนเน่าในต้นยาง
 6. ช่วยให้เกิดการสร้างอาชีพ เพราะ การปลูกไผ่ตงลืมแล้ง สามารถนำไปต่อยอดได้หลายอย่าง เช่น ทำข้าวหลาม ทำเฟอร์นิเจอร์ ทำถ่านไม้ไผ่ หรือ แม้แต่ขุดขายเป็นลำๆ เพื่อการจัดสวน
 7. รากไผ่ตงเป็นเสมือนตาข่าย ช่วยกันการพังทลายและการกัดเซาะตลิ่ง
 8. ไผ่ช่วยสร้างกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เพราะการทำงานใน สวนไผ่เป็นงานเบาๆ ผู้สูงอายุสามารถทำเพื่อเป็นการออกกำลังกายได้ดี
 9. ได้สังคมของการเกษตรกรรมที่กว้างขึ้น เพราะการปลูกไผ่ในสวนยาง ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในกลุ่มเกษตรกร เป็นศูนย์เรียนรู้ขนาดย่อมๆให้กับชุมชน
 10. เป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับโลก

ปลูกไผ่ในสวนยางจะมีผลกับต้นยางหรือไม่

ถาม ปลูกไผ่ในสวนยางจะมีผลกับต้นยางหรือไม่…?
ตอบ มีผล…สวนยางพาราที่มีการปลูกไผ่เป็นพืชแซมจะให้ผลผลิตที่สูงกว่าแปลงยางทั่วไปประมาณ 30% เพราะดินมีความชุ่มชื้น และ มีความสมบูรณ์มากกว่าแปลงย่างทั่วไป

ถาม  การปลูกไผ่ในสวนยางมีข้อเสียหรือไม่…?
ตอบ มี…เวลาที่มีฝนตกต้นยางจะแห้งช้ากว่าปกติ เพราะแสงส่องลงมาได้น้อย และ กิ่งไผ่ที่เกิดจากการสางแต่งกอ ที่วางกองไว้จะทำให้สวนดูไม่เรียบร้อย
ถาม ถ้าคนปลูกไผ่แซมในสวนยางกันมากๆ จะมีผลต่อราคาผลผลิตหรือไม่…?
ตอบ มีผล…หากมีคนปลูกกันมากๆ ปลูกโดยขาดความเข้าใจ ผมว่ามีปัญหาเรื่องราคาผลผลิตแน่นอน แต่หากผู้ปลูกมีความเข้าใจ ปลูกเพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ปลูกเพื่อเพิ่มความหลากหลายทางรายได้ ไม่ว่าจะปลูกไผ่กันมากขนาดไหนก็ไม่เจอปัญหาเรื่องราคาแน่นอน!

3.หน่อไผ่ตงในสวนยาง
3.การปลูกไผ่ตงลืมแล้ง

ราคา หน่อไม้ไผ่ตง ในสวนยาง

ถาม ราคาขายหน่อไผ่ตงลืมแล้งเป็นอย่างไรบ้าง…?
ตอบ ราคาขึ้นอยู่กับฤดูกาล ถ้าเป็นช่วงนอกฤดูที่ไม่มีไผ่บ้าน ราคาขายอยู่ที่ 35-50 บาท ยิ่งช่วงแล้งราคายิ่งสูง ช่วงในฤดูราคาจะอยู่ที่ประมาณ 10 บาท แต่ส่วนมากเราจะไม่ขายเป็นหน่อเพราะในฤดูจะไม่ได้ราคา จึงเน้นที่การแปรรูปเก็บไว้ขายนอกฤดู

ถาม การปลูกไผ่ตงลืมแล้งจะมีปัญหากับการขอกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางหรือไม่…?

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ตอบ ไม่มีปัญหาครับ!…กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกพืชเสริมรายได้ในสวนยาง ปลูกอะไรก็ได้ขอเพียงปลูกแล้วต้องไม่ส่งผลกระทบกับการให้ผลผลิตของต้นยางการปลูกไผ่ตงลืมแล้ง จึงสามารถปลูกได้ แต่ผู้ปลูกต้องมีวิธีการจัดการสวนไผ่ในสวนยางที่ถูกต้อง เพื่อให้พืชทั้งสองอยู่กันได้อย่างเกื้อกูล

วิธี การปลูกไผ่ตงลืมแล้ง ในสวนยาง

ถาม ระยะระหว่างร่องยางที่เหมาะกับการปลูกไผ่แซมอยู่ที่กี่เมตร…?
ตอบ ระยะไม่ควรต่ำกว่า 3 x 6 เมตร จำนวนของกอไผ่ที่ปลูกแซมควรเหมาะสมกับระยะห่างของร่องยาง เช่น หากร่องยางมีระยะห่าง 3 x 6 เมตร ให้ปลูกไผ่แบบสลับฟันปลากันต้นยาง โดยปลูกไผ่ห่างกัน 2 ช่วงต้นยาง หรือ ห่างกันกอละ 6 เมตร
ถ้าระยะห่างระหว่างร่องยาง 3 x 7 เมตร สามารถปลูกไผ่ได้เยอะกว่า คือ ปลูกสลับฟันปลากับต้นยาง ห่างกันหนึ่งช่วงต้นยาง หรือ ห่างกันกอละ 3 เมตร ทั้งนี้หากปลูกไผ่แน่นเกินไป สวน “อาจจะ” ทึบ อาจจะมีปัญหาเชื้อราตามมาได้

การปลูกไผ่ตง แซมในแปลงยางที่โตแล้ว

ถาม การปลูกไผ่ตง ลืมแล้งแซมในแปลงยางที่โตแล้ว หรือ แปลงที่เปิดกรีดแล้วทำได้หรือไม่ และ ทำอย่างไร…?
ตอบ ทำได้ครับ! แต่เนื่องจากข้อจำกัดเรื่องแสงที่น้อย จึงต้องเร่งให้ไผ่โตในช่วงก่อนปลูก และ ช่วงแรกปลูก โดยให้นำต้นไผ่มาอนุบาลไว้ก่อนปลูก อย่างน้อย 1 เดือน เพื่อให้ไผ่สะสมอาหารเต็มที่ โดยควรให้ปุ๋ยบำรุงทุก 10-15 วัน และ ก่อนปลูกให้รองก้นหลุมด้วยขี้ไก่ ต้นไผ่จะได้สมบูรณ์เกิดลำได้เร็วขึ้นแม้แสงน้อย
ถาม ถ้าเราปลูกไผ่แซมในสวนยาง แล้วกอไผ่มันจะไม่โตแย่งปุ๋ยต้นยางเหรอครับ…?
ตอบ ถ้าเราปลูกแบบดูแล ขนาดของกอไผ่จะไม่โต เพราะเราตัดหน่อ กิน แจก ขายอยู่ตลอด หนึ่งกอมีเยอะเต็มที่ก็ไม่ควรเกิน 4-5 ลำ เพราะฉนั้นเรื่องไผ่จะแย่งปุ๋ยยาง…ลืมไปได้เลยครับ! ที่สำคัญไผ่กับยางมีระบบรากต่างกัน ไผ่หากินระดับผิวดิน ยางหากินลึกกว่า เขาจึงไม่แย่งอาหารกัน

ถาม เวลาไผ่พุ่งสูงมันจะไม่บังแสงต้นยางเหรอครับ…?
ตอบ หัวใจของ การปลูกไผ่ตง ในสวนยาง คือ เราต้องคุมความสูงของลำไผ่ ให้อยู่ต่ำกว่าต้นยางเสมอ เพื่อไม่ให้กระทบกับการสังเคราะห์แสงของต้นยาง ไผ่ได้รับแสงน้อยผลผลิตจะด้อยลงบ้าง แต่ประโยชน์ที่ได้อย่างไรก็คุ้ม

4 ไม้ผล ปลูกคู่ยาง 42 ไร่ ทำเงิน 700,000 บาท (แบบละเอียด)