การใส่ปุ๋ยยางพารา เพิ่ม DRC สูงถึง40% ราคาไม่ตก ท่านวันเผยเทคนิคทำกำไรในช่วงราคายางต่ำ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การใส่ปุ๋ยยางพารา เพิ่ม DRC สูงถึง40% ราคาไม่ตก

ท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา เผยเทคนิคทำกำไรในช่วงราคายางตกต่ำ ปุ๋ยยางพารา

ยางพารา ถือเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทย และมีการขยายพื้นที่ปลูกไปจำนวนมากเกือบทั่วทั้งประเทศ ในปีที่ผ่านมาและปีนี้ได้เกิดวิกฤติด้านราคาที่ตกต่ำมากที่สุด ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางได้กำไรน้อยหรือบางรายถึงขั้นขาดทุนเลยทีเดียว ดังนั้นเกษตรกรชาวสวนยางจึงต้องคำนึงถึงปัจจัยการผลิตเพิ่มมากขึ้น ตั้งแต่การปลูก การดูแลรักษา การใส่ปุ๋ย เพื่อให้ลดต้นทุนการผลิตให้มากที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องผลิตให้ได้น้ำยางที่มีคุณภาพ มีปริมาณน้ำยางมากที่สุด เพื่อจะเพิ่มปริมาณและรายได้ให้มากขึ้นและลดต้นทุนให้ได้มากที่สุด  จึงจะสามารถผ่านวิกฤติราคายางตกต่ำไปได้

ท่านวันมูหะมัดนอร์  มะทา  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีอีกหลายสมัย  ได้แสดงความห่วงใยพี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ และเกษตรกรที่ปลูกยางพาราทั่วทั้งประเทศที่ประสบปัญหาช่วงราคายางตกต่ำ จึงให้คำแนะนำชาวสวนยางว่า ในช่วงวิกฤติราคายางตกต่ำชาวสวนยางควรพัฒนาคุณภาพยางให้มากขึ้น เพื่อจะขายได้ราคาสูงขึ้น รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ แปรรูปน้ำยางให้เป็นยางแท่ง หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มมูลค่า และมีรายได้มาจากหลายทางเพิ่มมากขึ้น

โดยจะมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

  1. เปิดเทคนิคการปรับนาข้าว เป็นสวนยางของท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา
  2. การใส่ปุ๋ยยางพารา และการเลือก ปุ๋ยสูตรต่างๆ
  3. DRC สำคัญอย่างไรในช่วงที่ราคายางตกต่ำ
  4. ทำความรู้จักกับแร่ธาตุ A2Z ว่าคืออะไร?
  5. การเตรียมพื้นที่ และการดูแลยางระยะแรก
  6. การรักษาโรคและแมลง ในสวนยาว
  7. ปลูกยางพารา 3 ปี แต่มีเส้นรอบวงถึง 25 ซม.เทียบเท่ายางอายุ 6 ปี
  8. ปรึกษาฟรี! โทร 02-7498597, 091-5769281 หากบอกว่ามาจากพลังเกษตร.com

เทคนิคการใส่ปุ๋ยยางพารา เพิ่ม DRC สูงถึง 40%

ท่านวันมูหะมัดนอร์  มะทา อายุ 73 ปี อาศัยอยู่ที่บ้านพักใน อ.เมือง จ.ยะลา มีสวนยางพาราเนื้อที่ 43  ไร่ ด้วยความคิดที่ว่ายางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจอันดับ 1 ของภาคใต้ จึงคิดว่าตนเองควรจะให้ความรู้ในเรื่องของการปลูกยาง การพัฒนาสายพันธุ์  รวมถึงการที่จะทำอย่างไรให้ราคายางดีขึ้น และเป็นสวนต้นแบบให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้การปลูกยางพาราที่ถูกวิธี สามารถเพิ่มผลผลิตให้ได้ปริมาณและคุณภาพน้ำยางเพิ่มขึ้น

การเตรียมพื้นที่ และการดูแลยางระยะแรก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูก  เริ่มจากการปรับสภาพดินด้วยการไถพรวนเพื่อให้ดินร่วนซุย และยกร่องเป็นคูระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังช่วงหน้าฝน ก่อนปลูกขุดหลุมที่มีขนาดความกว้าง ความยาวและลึก ด้านละ 30 ซม. จากนั้นรองก้นหลุมด้วยสารปรับสภาพดินดวงตะวันเพชรสูตรยางพารา อัตรา 300 กรัม/ต้น ระยะปลูก 3 x 7 เมตร ปลูกไป 3,200 ต้น ตายไปบ้าง และปลูกซ่อมบ้าง ปัจจุบันเหลือต้นยางประมาณ 3,050 ต้น

การจัดการดูแลรักษา  ในระยะแรกที่ปลูกต้องหมั่นตัดแต่งกิ่งข้างไม่ให้แตกกิ่งในระยะจากพื้นดินขึ้นไป  3 เมตร เพื่อให้ต้นยางสูงขึ้นรับแสง เวลาพืชลำเลียงน้ำและอาหารขึ้นไปจะได้ไม่ต้องแบ่งมาที่กิ่งข้าง ให้ส่งขึ้นไปบำรุงใบและยอดอย่างเดียว มีการถางหญ้าปีละ 2 ครั้งก่อนใส่ปุ๋ย  และพ่นยาฆ่าหญ้าปีละครั้ง

การใส่ปุ๋ยยางพารา

การใส่ปุ๋ย ในระยะ 1-3 ปีแรก ใช้สารปรับสภาพดินของดวงตะวันเพชรสูตรยางพาราอย่างเดียว พอพ้น 3 ปีไปแล้วใส่ปุ๋ยเคมีดวงตะวันเพชรสูตร 20-8-20 ผสมสารปรับสภาพดินสูตรยางพารา  ในอัตรา 1 : 4  (ปุ๋ยเคมี 1 : สารปรับสภาพดิน 4)  แล้วนำไปใส่ ต้นละ 1 กก.

ก่อนใส่ปุ๋ยใช้จอบดายหญ้าบริเวณที่จะใส่ปุ๋ยออกก่อน จากนั้นใช้จอบขุดดิน 4 จุด รอบทรงพุ่ม ลึกประมาณ 10 ซม. จากนั้นใส่ปุ๋ยที่ผสมกันเรียบร้อยแล้วลงไปจุดละ 250 กรัม สุดท้ายใช้จอบเกลี่ยดินกลบปุ๋ยเพื่อป้องกันการสูญเสียปุ๋ยจากการระเหย ในแต่ละปีจะใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้ง หรือ ทุกๆ 6 เดือน ในช่วงต้นฝนกับปลายฝน ต้นฝนใส่ในช่วงเดือน ก.ค. – ส.ค. ส่วนปลายฝนใส่เดือน ก.พ. – มี.ค.

2.สวนยางพารา
2.สวนยางพารา

ปลูกยางพารา 3 ปี แต่มีเส้นรอบวงถึง 25 ซม.เทียบเท่ายางอายุ 6 ปี

ท่านวันมูหะมัดนอร์ มะทา  กล่าวว่า  “ปัจจุบัน ยางพาราอายุ 3 ปี มีเส้นรอบวงถึง 25 ซม. เมื่อเทียบกับยางพาราทั่วไปจะเท่ากับยางพาราอายุถึง 6 ปี ผมรู้สึกดีใจและมีความสุขมากกับสิ่งที่ได้ลงมือทำแล้วได้ผลออกมาเกินกว่าที่คิดไว้ ทำให้สวนผมสามารถเป็นต้นแบบให้กับพี่น้องชาวสวนยางได้ และผมประทับใจปุ๋ยดวงตะวันเพชรมาก ผมตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกใช้เพราะผลิตสารปรับสภาพดินมาเพื่อยางพาราโดยเฉพาะทำให้ยางพาราเจริญเติบโตได้เร็วและสมบูรณ์มาก ส่วนปุ๋ยเคมีก็ราคาถูกกว่าท้องตลาด แต่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือมากกว่าหลายๆ ยี่ห้อที่ผมเคยใช้ และสามารถแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวที่สวนได้ โดยไม่ต้องใส่แร่โดโลไมท์เลย ทำให้ประหยัดต้นทุนและง่ายต่อการจัดการ หลังใส่ปุ๋ยช่วงต้นฝนผ่านไป  1 สัปดาห์ จะสังเกตุได้ชัดเจนว่าใบจะแวว เงา เขียวเป็นมัน แตกฉัตรสวย ลำต้นใหญ่ ตรง สมบูรณ์  มองดูสวนข้างๆ ที่ปลูกพร้อมๆ กัน ต้นโตกว่าครึ่งนึงเลย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

และที่ผมประทับใจและได้เห็นผลการใช้มากขึ้น คือ ปุ๋ยดวงตะวันเพชร มีจุดเด่นตรงที่สารปรับสภาพดินสูตรยางพารา มีแร่ธาตุ A2Z ซึ่งเป็นแร่ธาตุพิเศษนำเข้าจากอเมริกา มีธาตุอาหารที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ดังนั้น เมื่อพืชนำไปใช้แล้วจะสามารถช่วยเพิ่ม DRC ในน้ำยางสดได้สูงสุดถึง 40 % แม้ว่าชาวสวนยางจะเจอวิกฤติยางตกต่ำ แต่มี DRC สูง จะช่วยพยุงราคาไว้ และทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นถึง  40 %”

ทำความรู้จักกับแร่ธาตุ A2Z ว่าคืออะไร?

การที่พืชจะเจริญเติบโตให้ผลผลิตที่ดีได้ จำเป็นที่จะต้องได้รับธาตุอาหารเสริมนอกเหนือจากธาตุอาหารหลักเช่น N P K ที่พืชจำเป็นต้องได้รับตามปกติอยู่แล้ว แร่ธาตุ A2Z มีธาตุอาหารต่างๆ มากกว่า 70 ชนิด และมีธาตุอาหารที่จำเป็นกับการเจริญเติบโตของพืชอยู่ 19-20 ชนิด

องค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญได้แก่ Hydrated sodiumcalcium aluminosilicate (HSCAS) ซึ่งแร่ธาตุ A2Z  เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ บริษัท ดวงตะวันเพชร ผ่านการตรวจสอบจากห้องปฏิบัติการเคมีของ บริษัท ดวงตะวันเพชร ที่ได้มาตรฐาน    แร่ธาตุ A2Z เป็นแร่ธาตุธรรมชาติที่มีอายุประมาณ 30 ล้านปี เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่ถูกเปลือกโลกอัดให้กลายเป็นหิน และเกิดการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกอีกครั้งทำให้กลายเป็นภูเขา เกิดเป็นเหมืองแร่แหล่งเดียวในโลกที่ รัฐยูทาห์ (Utah) ประเทศสหรัฐอเมริกา มีคุณสมบัติเด่นคือ เป็นสารป้องกันการจับตัวเป็นก้อนช่วยลดการเสื่อมสภาพของปุ๋ย สะดวกต่อการใช้ และสามารถนำไปใช้ได้ในระบบเกษตรอินทรีย์

3.การใส่ปุ๋ยเคมี-แบรนด์ดวงตะวันเพชร
3.การใส่ปุ๋ยเคมี-แบรนด์ดวงตะวันเพชร

มุมมองของอาชีพชาวสวนยาง

ท่านวันมูหะมัดนอร์  มะทา  ฝากถึงเกษตรกรท่านอื่นว่า “การปลูกยางพาราถ้าปลูกและดูแลให้ดี ใช้ความรู้ทางวิชาการเข้ามาช่วยสักนิด ชาวสวนสามารถมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างสบาย  ถึงแม้ราคายางตอนนี้จะไม่ได้ดีอะไรมาก แต่ยางพาราก็สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรมากพอสมควร          

ดังนั้นการทำสวนยางต้องดูแลรักษาและใส่ปุ๋ย  ที่จริงยางพาราดูแลง่ายกว่าพืชอื่น อย่างพืชล้มลุก เช่น แตงโม ที่ต้องใส่ฮอร์โมนผสมเกสร ใส่ปุ๋ย ใส่สารไล่แมลง อื่นๆ อีกมากมาย แต่ยางใส่ปุ๋ยปีละ 2 ครั้งเอง ซึ่งดูแลและจัดการง่ายกว่ากันมาก  การปลูกยางพาราหากต้องการผลผลิตที่มีคุณภาพ สูสิ่งสำคัญที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับแรกคือ พันธุ์ยาง หากใช้สายพันธุ์ที่ดี เหมาะกับพื้นที่ปลูกก็จะช่วยทำให้ต้นยางโตเร็ว แข็งแรง เวลาปลูกจะดูแลง่าย ทนต่อโรคต่างๆ ประการที่สอง คือ ปุ๋ย ซึ่งจำเป็นสำหรับยางพาราในเรื่องของการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิต ปุ๋ยยางพาหากเปรียบต้นยางเป็นคนปุ๋ยก็เปรียบเสมือนข้าวที่เรากิน ต้นยางต้องนำธาตุอาหารไปบำรุงใบ บำรุงต้น ฉะนั้นพืชจะขาดปุ๋ยไม่ได้สังเกตุดูต้นที่ไม่ได้รับการดูแลใส่ปุ๋ย ต้นก็จะไม่โต ให้ผลผลิตช้า แต่ถ้าต้นที่ดูแลใส่ปุ๋ยให้น้ำ ก็จะให้ผลผลิตดี นั่นคือกำไร”

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม : http://www.dtwp.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/dtwpgroup/

สอบถามทันทีกด Line :  http://line.me/ti/p/%40dtwp

โทร. 091-5769281, 02-7498597

Line ID : @dtwp

เปิดใจร้านหาดใหญ่-สตูล เคมีเกษตร

ทำยอดขายสูงสุดถึงเดือนละ 7 แสน

อาชีพเปลี่ยนชีวิต พิชิตเงินล้าน

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.คุณเกริกเกียรติ อุบล และครอบครัว เจ้าของร้านหาดใหญ่-สตูล เคมีเกษตร
4.คุณเกริกเกียรติ อุบล และครอบครัว เจ้าของร้านหาดใหญ่-สตูล เคมีเกษตร

คุณเกริกเกียรติ อุบล และครอบครัว เจ้าของร้านหาดใหญ่-สตูล เคมีเกษตร

คุณเกริกเกียรติ  อุบล  หรือ บังโจ อายุ 39 ปี เกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช แต่มาโตที่จังหวัดยะลา การศึกษาจบปริญญาตรี จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เมื่อปี พ.ศ. 2543 เมื่อจบก็ทำงานบริษัทเอกชนร่วม 10 ปี  ด้วยความเป็นมนุษย์เงินเดือนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและความเครียดทั้งงาน และเพื่อนร่วมงาน ทำให้บังโจได้กลับมาคิด ทบทวนและหาแนวทางในการประกอบอาชีพใหม่ที่เป็นของตนเอง จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิต

ปี พ.ศ. 2557 บังโจได้กลับมาที่บ้านภรรยา  ทำสวนยางพาราและได้ลองผิดลองถูกในการปลูกยางพาราให้มีคุณภาพ ตั้งแต่การเริ่มปลูก การใส่ปุ๋ย และการดูแลรักษาต่างๆ ซึ่งปัจจัยหลักในการปลูกยางพารานั้นคือ การใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงต้นให้เจริญเติบโตและการบำรุงต้นยางที่เปิดกรีดแล้วให้สมบูรณ์เพื่อที่จะผลิตน้ำยางออกมาในครั้งต่อไป  บังโจ จึงได้เปิดร้านจำหน่ายปุ๋ยและเคมีเกษตร ชื่อร้านหาดใหญ่-สตูล เคมีการเกษตร ที่ อ.ท่าแพ  จ.สตูล เพราะว่าตนก็ทำสวนยางและชาวบ้านในพื้นที่ก็ทำสวนยางเป็นส่วนใหญ่ จึงคิดว่าการเปิดร้านจำหน่ายปุ๋ยและเคมีเกษตรนั้นสามารถอยู่ได้แน่นอน เมื่อเปิดร้าน บังโจก็ไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ได้นำปุ๋ยหลากหลายยี่ห้อ ที่ตนเองขายในร้าน มาทดลองใส่ในสวนยางพาราของตนเอง จดบันทึกผลที่ได้เปรียบเทียบในแต่ละยี่ห้อจนมาลงตัวที่ปุ๋ยดวงตะวันเพชร เพราะมีสูตรครบทุกระยะของพืชและการเจริญเติบโตของต้นยางนั้นแตกต่างจากยี่ห้ออื่นแบบเห็นได้ชัดเจน และที่ประทับใจมากที่สุดคือ ต้นยางสูงสม่ำเสมอและใบเขียวทน เขียวนาน น้ำยางไหลเยอะ มีเปอร์เซ็นต์สูง และเป็นโรคน้อยมาก บังโจจึงได้แนะนำให้ชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงใช้ จนปัจจุบันในร้านมีปุ๋ยดวงตะวันเพชรอยู่เกือบ 100% เนื่องจากผลตอบรับของเกษตรกรที่ใช้แล้วบอกต่อกันไป ทำให้รู้ได้เลยว่าลูกค้าที่มาในร้านของตนถ้ามาซื้อปุ๋ยคือ มาซื้อปุ๋ยดวงตะวันเพชรแน่นอน

ยอดขายสูงสุดถึงเดือนละ 7 แสนบาท

ยอดสั่งซื้อปุ๋ยจาก บริษัท ดวงตะวันเพชร ตกเดือนละ  2  รถเทรลเลอร์ ส่วนมากจะขายดีในช่วงต้นฝน ในเดือน เม.ย.- พ.ค. กับช่วงปลายฝน ในเดือน ต.ค.-พ.ย. ซึ่งถือเป็นฤดูกาลใส่ปุ๋ย จะขายดีเป็นพิเศษ ยอดขายจะอยู่ที่เดือนละ  7 แสนบาท และยอดขายจะลดลงในช่วงถือศีลอดหรือรอมฎอน และในช่วงหน้าแล้ง เดือน พ.ย.เป็นต้นไป ถึงเดือน ก.พ. ของปีถัดไป ยอดขายจะลดลงเหลือเดือนละ ประมาณ 3 แสนบาท เนื่องจากแล้งมากไม่มีการทำเกษตรใดๆ เลย และแผนต่อไปของบังโจ คือ การขยายกลุ่มเกษตรกรในพืชอื่นๆ นอกจากยางพารา เช่น  นาข้าว   ไม้ผล และพืชผักต่างๆ เพื่อจะได้เพิ่มกลุ่มลูกค้าให้มากขึ้น

ผลที่ได้หลังจากใช้ปุ๋ยดวงตะวันเพชรกับยางพาราที่สวนของตนเอง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ผลที่ได้คือ ช่วยให้ยางพาราใบเขียวเข้ม  ผิวมันวาว  แตกฉัตรสวย ลำต้นใหญ่  สมบูรณ์  ไม่เป็นโรค  ให้น้ำยางในปริมาณที่มากขึ้น 20 %  และเพิ่มเปอร์เซ็นต์ DRC จาก 30-32% เป็น 35-40% เมื่อยางเปิดกรีด ยางเปลือกนิ่ม  กรีดยางได้ง่าย สภาพของต้นยางที่หน้าแห้ง น้ำยางไม่ออก หรือตายนึ่ง จะค่อยๆ หมดไป ราคาต้นทุนต่ำ ทำให้ได้ผลกำไรเพิ่มมากขึ้น ชาวบ้านในละแวกตำบลหรือในอำเภอ ส่วนใหญ่จะใช้ปุ๋ยของดวงตะวันเพชร เพราะใช้แล้วดี จนต้องบอกกัน ปากต่อปาก

บังโจกล่าวว่า “ตอนนี้ผมมีความสุขกับสิ่งที่ทำมาก ผมชอบให้คำแนะนำลูกค้า ชีวิตของชาวบ้านตื่นขึ้นมาก็อยู่กับสวนยาง กรีดยาง ไม่ได้มีการจดบันทึกไว้ว่าแต่ละปีลงทุนไปเท่าไหร่ ขายได้กำไรเท่าไหร่ ผมจึงช่วยคำนวณเรื่องเหล่านี้ให้  ทำให้ชาวบ้านได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการลงทุนและใส่ใจดูแลสวนยางมากขึ้น ทำให้ชาวบ้านได้ปริมาณน้ำยางและกำไรเพิ่มขึ้น ผมจึงรู้แล้วว่านี่แหละคือชีวิตและความสุขของผม”

5.ร้านหาดใหญ่-สตูล-เคมีการเกษตร
5.ร้านหาดใหญ่-สตูล-เคมีการเกษตร

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
ดูข้อมูลสินค้าเพิ่มเติม : http://www.dtwp.co.th

Facebook : https://www.facebook.com/dtwpgroup/

สอบถามทันทีกด Line :  http://line.me/ti/p/%40dtwp

โทร. 091-5769281, 02-7498597

โฆษณา
AP Chemical Thailand

Line ID : @dtwp

6.คุณอับดุลราเสบ-มะสมาน-ซ้าย-เจ้าของร้านมะสมานการเกษตร-จ.สตูล
6.คุณอับดุลราเสบ-มะสมาน-ซ้าย-เจ้าของร้านมะสมานการเกษตร-จ.สตูล
Ad-ดวงตะวันเพชร1
Ad-ดวงตะวันเพชร1
Ad-ดวงตะวันเพชร2
Ad-ดวงตะวันเพชร2
Ad-ดวงตะวันเพชร3
Ad-ดวงตะวันเพชร3