ปลูกกาแฟในสวนยาง เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปลูกกาแฟในสวนยาง เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

แนวโน้มราคายางในอนาคต

ตะวันออก อีกหนึ่งภาคที่มีการยึดอาชีพการทำสวนยางมาเป็นระยะเวลานาน ในปัจจุบันก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าราคายางพาราจะตกต่ำ และเกษตรกรในพื้นที่เกษตรหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น แต่ปัจจุบันอาชีพชาวสวนยางยังมีอยู่ในพื้นที่ ซึ่งบางทีแล้วในใจชาวสวนยางคงหวังว่าราคายางในอนาคตมีแนวโน้มที่ดีแน่นอน

คุณไพศาล เสาวคน หัวหน้าหน่วยกลุ่มเกษตรกรตำบลบางหว้า เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ อ.แกลง จ.ระยอง กล่าวกับทีมงานยางเศรษฐกิจว่า อาชีพสวนยางนี้เป็นอาชีพที่ทำต่อจากครอบครัว เพราะในอดีตตนก็อยู่ในครอบครัวชาวสวนยาง เมื่อมีครอบครัวก็ยึดอาชีพสวนยางต่อ ทำให้ผูกพันกับอาชีพนี้มาตั้งแต่เกิด

ปัจจุบันคุณไพศาลมีที่ดินทั้งหมด 21 ไร่ โดยอาชีพหลัก คือ ชาวสวนยาง โดยมียางอายุ 5-6 ปี จำนวน 7 ไร่ และอายุ 10 ปีขึ้นไป จำนวน 12 ไร่ และมีการแบ่งเพื่อ ปลูกกาแฟ ปลูกไม้ผล และพืชผัก อีก 2 ไร่ เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ปรึกษาฟรี! หากบอกว่ามาจาก พลังเกษตร.com การปลูกกาแฟในสวนยาง โทร.081-175-4327

1.สวนยาง
1.สวนยาง

 

2.คุณไพศาล-เสาวคน-เกษตรกรชาวสวนยางใน-จ.ระยอง
2.คุณไพศาล-เสาวคน-เกษตรกรชาวสวนยางใน-จ.ระยอง เริ่ม โครงการ ปลูกกาแฟ
3.การฉีดปุ๋ยน้ำดำ-PC-จาก-บ.พรชัยการเกษตรฯ
3.การฉีด ปุ๋ยกาแฟ น้ำดำ-PC-จาก-บ.พรชัยการเกษตรฯ

การดูแลและจัดการในสวนยางพารา

การปลูกยางจะใช้พันธุ์ยาง RRIM 600 และพันธุ์ PB 235 โดยจะมีการดูแลและจัดการในสวนยางพารา คือ ใส่ปุ๋ยจำนวน 3 ครั้ง/ปี ใส่ไร่ละ 1 กระสอบ ปัจจุบันใช้ปุ๋ยของ บริษัท พรชัยการเกษตร 1 ชีวภาพ พีซี จำกัด ของคุณศรุต อัคฆกาญจนสุดา หรือที่รู้จักกันว่าลุงอ้วน และใช้สารทาหน้ายาง และฉีด เป็นปุ๋ยน้ำดำ PC และเอนไซม์น้ำดำ PC ซึ่งจะฉีดพ่นพร้อมกับยาฆ่าหญ้า 2 ครั้ง/ปี และฉีดพ่นปุ๋ยทุก 10 วัน โดยใช้อัตราแนะนำ 2 ลิตร/น้ำ 200 ลิตร

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ในด้านการกรีดยาง

ในด้านการกรีดยาง คุณไพศาล เผยว่า จะกรีดที่ยางได้ขนาด คือ ความยาวรอบต้น 50 เซนติเมตร ที่ความสูง 150 เซนติเมตร จากพื้นดิน โดยจะใช้ระบบกรีดครึ่งต้น หรือ 25 เซนติเมตร กรีด 1 วัน เว้น 1 วัน เป็นระบบกรีดที่ทางกลุ่มเกษตรกรบ้านบางหว้ากำหนดในการของบสนับสนุนการทำสวนยางของสมาชิก

ผลผลิตในอดีต คือ เมื่อคิดเป็น 200 ต้น ได้ 16-17 กก./วัน ปัจจุบันเมื่อใช้สินค้าของพรชัยการเกษตรได้ผลผลิต 40 กก./200 ต้น ถือว่าผลผลิตเพิ่มขึ้น 2 เท่าต้นทุนการผลิตก็ลดลง

4.การวัดขนาดรอบต้นยาง
4.การวัดขนาดรอบต้นยาง

การปลูก กาแฟโรบัสต้า ในสวนยาง

วิกฤติยางพาราทำให้ชาวสวนยางในพื้นที่โค่นมาปลูกพืชเศรษฐกิจตัวอื่น แต่คุณไพศาลมีวิธีการ คือ เมื่อยางโตแล้วมีการคิดหาพืชปลูกที่สามารถอยู่ในที่ร่มได้ เพื่อเพิ่มรายได้ จึงได้นำ กาแฟโรบัสต้า มาปลูกในสวนยางพารา โดยบอกว่า “ยางราคามันถูก มันก็ไม่ไหวเหมือนกัน กี่คนๆ ก็เป็นแบบเดียวกันหมด เขาว่ายางมันถูก

ชาวสวนไปกู้เงินกลุ่มมา ไม่มีเงินส่งต้น มีแต่ส่งดอก เวลาเกษตรกรจะกู้เงินเราก็จะรู้ เพราะการกู้เงินมันจะต้องกู้ผ่านเราทั้งหมด แล้วจะเอาอะไรที่มาเป็นรายได้เสริมเพื่อให้ได้บ้าง ก็เลยทำโครงการ ปลูกกาแฟในสวนยาง  ” เพราะมองว่า กาแฟโรบัสต้า น่าจะพืชที่เป็นรายได้เสริม

โดยการนำโครงการ ปลูกกาแฟในสวนยาง เสนอในกลุ่มเกษตรกรตำบลวังหว้า ซึ่งในสวนเขาได้ ปลูกกาแฟในสวนยาง พันธุ์ กาแฟโรบัสต้า ในสวนยางในแปลงที่มีอายุ  5-7 ปี กาแฟโรบัสต้า มีอายุ 3 เดือน

มีตลาดรองรับ เพราะ ปลูกกับบริษัทผู้รับซื้อผลผลิตกาแฟ

เขาบอกว่าในเรื่องของตลาดได้มีการเซ็นสัญญาก่อนปลูกกับบริษัทผู้ซื้อผลผลิตกาแฟ โดยคุณไพศาลเล่าว่าหากมีการรับซื้อกาแฟจากเกษตรกรราคากิโลกรัมละ 40 บาท ถ้ารวมกับราคายางในตอนนี้น่าจะสามารถทำให้เกษตรกรในพื้นที่อยู่รอดได้

โฆษณา
AP Chemical Thailand
5.การใช้ปุ๋ยเคมีในสวนยาง
5.การใช้ปุ๋ยเคมีในสวนยาง

การปรับโครงสร้างดิน เพื่อ ปลูกกาแฟ

คุณบรรจพร เพชรเพ็ง ตัวแทนจำหน่ายสินค้าของพรชัยการเกษตรโดยให้ข้อมูลว่าสินค้าที่แนะนำให้คุณไพศาลใช้เป็นตัวผลิตภัณฑ์  ปุ๋ยกาแฟ น้ำดำ PC สารปรับโครงสร้างดิน แก้ปัญหาดินด้วยการปรับ pH ของดินให้เป็นกลาง เพื่อให้รากพืชสามารถดูดใช้ ปุ๋ยกาแฟ ในดินได้ และช่วยให้ดินร่วนซุย รากพืชสามารถเจริญเติบโต โดยสารตัวนี้จะช่วยทำให้ดินมีอินทรียวัตถุ ย่อยสลายดินด้วย เพราะดินของคุณไพศาลในอดีตใช้ปุ๋ยเคมีติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้ดินแข็งเป็นดาน จึงต้องใช้ตัวปรับโครงสร้างดิน

การใช้ ปุ๋ยกาแฟ

ในอดีตคุณไพศาลกล่าวว่า ตนซื้อปุ๋ยเคมีแต่ละครั้งราคา 600-800 บาท ต่อ 1 กระสอบ แต่ ปุ๋ย ปุ๋ยกาแฟ ของพรชัยการเกษตรอยู่ที่ราคา 200 บาท/กระสอบ ทำให้ลดต้นทุน เพราะใช้ในปริมาณเท่าเดิม และยังเพิ่มผลผลิต ซึ่งใส่ใน สวนกาแฟ และก็ยังใช้ได้กับพืชผักอื่นๆ เช่น ถั่วฝักยาว แตง และผลไม้ ก็ใช้ปุ๋ยตัวเดียวกันนี้ให้ผลผลิตดี ดินดี อีกด้วย

6.ผลผลิตน้ำยางที่กรีดได้
6.ผลผลิตน้ำยางที่กรีดได้

 

7.คุณไพศาล-เสาวคน-และภรรยา-ปลูกกาแฟโรบัสต้าในสวนยาง
7.คุณไพศาล-เสาวคน-และภรรยา-ปลูก กาแฟโรบัสต้า นสวนยาง

การรวมกลุ่มเพื่อให้มีอำนาจต่อรองราคาผลผลิต

กลุ่มเกษตรกรตำบลบางหว้า เป็นกลุ่มที่เกษตรกรมีการรวมกลุ่มคล้ายกับระบบสหกรณ์ เพื่อให้มีอำนาจต่อรองราคาผลผลิต แลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ในเรื่องของเกษตรโดยรวมเกษตรกรทุกชนิด ทั้งพืชและสัตว์

โดยจะมีการจัดการอบรม สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน และการจำหน่ายปุ๋ย ปุ๋ยกาแฟ กู้ปุ๋ยต่างๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรโดยปัจจุบันมีสมาชิก 500 แบ่งออกเป็นหน่วยย่อย 15 หน่วย แต่ละหน่วยจะมีหัวหน้าหน่วยเพื่อดูแลให้คำปรึกษาในอาชีพเกษตรกรรม

8.ต้นกาแฟ
8.ต้นกาแฟ

คุณไพศาลเล่าว่า หากเกษตรกรคนไหนสนใจการปลูกกาแฟในสวนยาง สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้โดยตนเอง ยินดีให้คำแนะนำอย่างเต็มที่ เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยาง

ขอขอบคุณ คุณไพศาล เสาวคน หัวหน้าหน่วยเกษตรกรบ้านบางหว้า กลุ่ม 9 97 หมู่ 4 ต.บางหว้า อ.แกลง จ.ระยอง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

08-4346-3965 บริษัท พรชัยการเกษตร 1 ชีวภาพ พีซี จำกัด คุณบรรจพร เพชรเพ็ง โทร.081-175-4327 , 08-7864-9789

ปลูกกาแฟ ปุ๋ยกาแฟ ปลูกกาแฟในสวนยาง กาแฟโรบัสต้า  การปลูกกาแฟโรบัสต้า การปลูกกาแฟ ราคากาแฟโรบัสต้า ปุ๋ยกากกาแฟ ปลูกกาแฟในสวนยาง เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้