เพิ่มผลผลิต น้ำยางพารา ด้วย ปุ๋ยมรกดเอ็นคอนโทรล ควบคุมการปลดปล่อยไนโตรเจน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เพิ่มผลผลิต น้ำยางพารา ด้วยปุ๋ยมรกดเอ็นคอนโทรล ควบคุมการปลดปล่อยไนโตรเจน

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยที่ท่านพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) นำมาทดลองปลูกครั้งแรกที่ อ.กันตรัง จ.ตรัง ในปี พ.ศ. 2442 แล้วได้รับความนิยมเพาะปลูกกันมากในภาคใต้ของไทย

จนกระทั่งปัจจุบันมีการเพาะปลูกกันไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย ปกติต้นยางพาราที่ปลูกกันในประเทศไทยจะต้องใช้เวลา 5 – 6 ปี จึงจะสามารถกรีดเพื่อนำ น้ำยางพารา ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

1.น้ำยางที่กรีดได้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ
1.น้ำยางที่กรีดได้นำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ

องค์ประกอบของน้ำยางพารา

โดยที่ น้ำยางพารา 1 ตัน จะมีธาตุอาหารติดไปกับน้ำยางดังนี้

-ไนโตรเจน (N) 20 กิโลกรัม

-ฟอสฟอรัส (P) 5 กิโลกรัม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

-โพแทสเซียม (K) 25 กิโลกรัม

-แคลเซียม (Ca) 4 กิโลกรัม

-แมกนีเซียม (Mg) 5 กิโลกรัม

-กำมะถัน (S) 2 กิโลกรัม

(ที่มา : Canpotex, 2004)

2.ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ตรารุ่งอรุณ
2.ปุ๋ยเคมี ธาตุอาหารรอง ตรารุ่งอรุณ

ปุ๋ยสำหรับใช้กับต้นยางพารา

เพื่อคงความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความสมบูรณ์ของต้นยางพารา ซึ่งจะช่วยให้ชาวสวนยางพารากรีดยางได้ น้ำยางพารา มากๆ ทางบริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยมรกต ตรารุ่งอรุณ ขอแนะนำปุ๋ยที่เหมาะสมกับยางพาราดังนี้

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อายุต้นยางพารา                         ดินร่วนเหนียว                     ดินร่วนทราย

ปีที่ 1 – 3                            20 – 10 – 5                        20 – 10 – 12

ปีที่ 4 – 6                            21 – 7 – 18                        20 – 8 – 20

ปีที่ 6 – 12                          20 – 8 – 20                         20 – 8 – 20

มากกว่าปีที่ 12                      30 – 3 – 18                         21 – 7 – 18

นอกจากนี้ทางบริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุ๋ยที่มีการควบคุมการปลดปล่อยธาตุอาหารไนโตรเจน เพื่อลดการสูญเสียไนโตรเจน และเพิ่มผลผลิต น้ำยางพารา ชื่อปุ๋ยมรกตเอ็นคอนโทรล (N – Control) สูตร 20 – 8 – 20 ซึ่งเหมาะสมสำหรับยางพาราที่เปิดกรีดแล้ว

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.เมล็ดปุ๋ย
3.เมล็ดปุ๋ย

ประเภทของปุ๋ย

สำหรับเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร ที่ต้องการผสมปุ๋ยเพื่อใช้เอง ทางบริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด ก็มีแม่ปุ๋ยที่เหมาะสมสำหรับผสมปุ๋ยใช้เองดังนี้

ยูเรีย สูตร 46 – 0 – 0

ไดแอมโมเนียมฟอสเฟต สูตร 18 – 46 – 0

โพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0 – 0 – 60

แอมโมเนียมซัลเฟต สูตร 21 – 0 – 0

แมกนีเซียมซัลเฟตที่ให้ธาตุอาหาร

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แมกนีเซียมออกไซด์ (Mgo) 25%

กำมะถัน (S) 20%

ปุ๋ยสูตร 20-8-20
ปุ๋ยสูตร 20-8-20
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต สูตร 21-0-0
ปุ๋ยแอมโมเนียมซัลเฟต สูตร 21-0-0

ปุ๋ย สูตร 20-8-20

ตัวอย่างคำแนะนำของบริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด ในการผสมปุ๋ยสูตร 20 – 8 – 20 จำนวน 50 กิโลกรัม

ที่เหมาะสมควรใช้แม่ปุ๋ยดังนี้

46 – 0 – 0 จำนวน 15 กิโลกรัม

21 – 0 – 0 จำนวน 9 กิโลกรัม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

18 – 46 – 0 จำนวน 9 กิโลกรัม

0 -0 – 60 จำนวน 17 กิโลกรัม

4.ปุ๋ยสูตร 30-3-18
4.ปุ๋ยสูตร 30-3-18
ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60
ปุ๋ยโพแทสเซียมคลอไรด์ สูตร 0-0-60

ปุ๋ย สูตร 30 – 3 – 18

ตัวอย่างคำแนะนำของบริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด ในการผสมปุ๋ยสูตร 30 – 3 – 18 จำนวน 50 กิโลกรัม

ที่เหมาะสมควรใช้แม่ปุ๋ยดังนี้

46 – 0 – 0 จำนวน 31.5 กิโลกรัม

18- 46 – 0 จำนวน 3.5 กิโลกรัม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

0- 0 – 60 จำนวน 15 กิโลกรัม

ติดต่อสอบถาม บริษัท ปุ๋ยไวกิ้ง จำกัด เลขที่ 111 ม.2 ถ.นครอินทร์ ต.บางขุนทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร. 02 – 423 – 9580 – 90 แฟกซ์ 02 – 423 – 9591 – 3

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร ฉบับที่ 15