ยางแท่ง คืออะไร มีกี่ประเภท ทำไมถึงสำคัญ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ยางแท่ง (Technically Specified Rubber : TSR) ผลิตจากน้ำยางสดหรืออาจใช้ยางที่จับตัวแล้วหรือยางแห้ง เช่น ยางแผ่นดิบ ยางก้นถ้วย ขี้ยาง เศษยาง มาเป็นวัตถุดิบ วิธีการผลิตคือ ตัดย่อยก้อนยางให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ล้างสิ่งสกปรกออก แล้วนำยางไปอบแห้ง แล้วอัดเป็นแท่งตามขนาดที่ต้องการ ทั้งนี้มาเลเซียเป็นประเทศแรกที่คิดค้นพัฒนาการผลิตยางแท่งเพื่อแข่งขันกับ ยางสังเคราะห์ และใช้วิธีตรวจสอบคุณสมบัติของยางตามมาตรฐานสากลเป็นเกณฑ์กำหนดชั้นของยาง แทนการจัดชั้นด้วยสายตาแบบที่ใช้กับยางแผ่นรมควัน ต่อมาประเทศผู้ผลิตยางธรรมชาติอื่น ๆ ได้ผลิตยางแท่งตาม และกำหนดมาตรฐานการจัดชั้นยางแท่งแบบเดียวกับมาเลเซีย แต่ใช้ชื่อเรียกต่างออกไปเป็นของตนเอง

นิตยสาร ยางเศรษฐกิจ
นิตยสาร ยางเศรษฐกิจ

สำหรับประเทศไทยได้กำหนด มาตรฐานยางแท่งเป็น STR (Standard Thai Rubber) จำแนกออกเป็น 6 ประเภท คือ

  1. STR XL
  2. STR 5L
  3. STR 5
  4. STR 10
  5. STR 20
  6. STR CV

โดยยางแท่ง STR 20 เป็นประเภทยางแท่งที่มีปริมาณส่งออกมากที่สุดของไทย ทั้งนี้ยางแท่งส่วนใหญ่นำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยางยานพาหนะ และปัจจุบันประเทศผู้ซื้อมีแนวโน้มเปลี่ยนมาใช้ยางแท่งทดแทนยางแผ่นรมควัน มากขึ้น เพราะยางแท่งมีการกำหนดคุณภาพเป็นมาตรฐานดีกว่ายางแผ่นรมควัน ทำให้ได้ผลผลิตที่ดีขึ้น นำไปแปรรูปได้ง่ายกว่าและขนส่งเคลื่อนย้ายโดยเครื่องจักรได้สะดวกกว่ายาง แผ่นที่ต้องระมัดระวังมิให้ฉีกขาด อีกทั้งราคาโดยเฉลี่ยยังถูกกว่ายางแผ่นรมควัน

มารู้จักกับยางแท่ง
มารู้จักกับยางแท่ง

tags: น้ํายางพารา ยางแท่ง โรงงานยางพารา STR XL STR 5L STR 5 STR 10 STR 20 STR CV ผลิตภัณฑยางพารา น้ํายางพารา น้ํายางพารา ยางแท่ง โรงงานยางพารา ยางพารา น้ํายางพารา

[wpdevart_like_box profile_id=”112152085551102″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]