เพิ่ม ราคาน้ำยางสด ด้วยการแปรรูป เป็น “น้ำยางข้น ป้อนตลาดกลุ่มหมอนยางพารา

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

การผลิตและแปรรูปน้ำยางสด

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจ และสินค้าส่งออกอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มีการส่งออกมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ของโลก แต่พลวัตรของ “ยางพาราไทย” จากอดีตจนถึงปัจจุบันต้องยอมรับว่าเกษตรกรและกลุ่มเกษตรยังวนเวียนอยู่กับคำว่า “ต้นน้ำ” เป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่การยกระดับเข้าสู่ “กลางน้ำ” ยังมีจำนวนน้อยเมื่อมองภาพรวมทั้งประเทศ ไม่เว้นแม้กระทั่งการปลูกยางพาราในพื้นที่ภาคตะวันออกตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมา ประกอบกับอุตสาหกรรมปลายน้ำในปัจจุบันจะเห็นว่า “ตลาดน้ำยางสด” มีการขยายตัวมากขึ้น

เนื่องจาก “น้ำยางสด” สามารถแปรรูปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาง และอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางหลายประเภท เช่น น้ำยางข้น ยางแท่ง ยางแผ่น และยางเครปชั้นดี ส่วนผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแปรรูปน้ำยางข้นมีอยู่มากมาย เช่น ถุงมือแพทย์ ถุงยางอนามัย ลูกโป่ง ที่นอน หมอน ตุ๊กตายาง หุ่นการศึกษา กาวผสมซีเมนต์ ท่อยาง เป็นต้น

ดังนั้นในฐานะชาวสวนยางพาราซึ่งเป็น “ต้นน้ำด้านการผลิต” จึงได้รวมตัวกันขึ้นมา ภายใต้ “สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด” เพื่อผลิตและแปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้น 60% ป้อนให้กับกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ ทั้งในและนอกพื้นที่ ในฐานะ “กลางน้ำ” เพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับผลผลิตของชาวสวนยางพารา โดยสถาบันชาวสวนยางอย่างแท้จริง

1.สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด-จำกัด
1.สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด-จำกัด
2.คุณสงวน-สัพโพ-ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด-จำกัด
2.คุณสงวน-สัพโพ-ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด-จำกัด

คุณสงวน สัพโพ ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด จ.ตราด

ทีมงานนิตยสารพืชเศรษฐกิจอาเซียน (กลุ่มยางเศรษฐกิจ) ได้รับการเปิดเผยเรื่องนี้จาก คุณสงวน สัพโพ ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด ในฐานะผู้รวบรวมน้ำยางสดจากสมาชิกเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็น “น้ำยางข้น” ป้อนตลาดทั้งในและนอกพื้นที่

โดยคุณสงวนได้สะท้อนให้ทราบว่าการแปรรูปน้ำยางข้นของไทยส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคเอกชนเป็นหลัก และอยู่ในรูปของบริษัทมากกว่ากลุ่มเกษตรกร เนื่องจาก “กระบวนการผลิตน้ำยางข้น” มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูงทางด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยี โดยที่ผ่านมาเกษตรกรไทยจะเน้นทำสวนยาง และขายน้ำยางเป็นวัตถุดิบให้กับเอกชนเท่านั้น จนกระทั่งวันหนึ่งชาวสวนยางในพื้นที่หลายรายได้เล็งเห็นว่าชาวสวนควรยกระดับเป็นกลางน้ำได้แล้ว

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

จึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มขึ้นเป็นสหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด เมื่อปี 2555 หรือก่อตั้งได้ประมาณ 6 ปีแล้ว มีสมาชิกทั้งหมด 137 คน มีเจ้าหน้าที่แต่ละฝ่ายรวม 15 คน มีสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางเนื้อที่รวมกันประมาณ 10,000 กว่าไร่ โดยปีแรกที่เปิดดำเนินธุรกิจ สหกรณ์ได้รวบรวมผลผลิตจากเกษตรกร เพื่อเป็น “ตัวกลาง” ระหว่างเกษตรกรและโรงงาน ในการ “รับซื้อยางก้อนถ้วย” ส่งขายให้กับตลาดกลางมาเลเซีย

แต่ด้วยสภาวะและองค์ประกอบหลายอย่างในการดำเนินธุรกิจ ทำให้สหกรณ์ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่อง จึงต้องหยุดรับซื้อยางก้อนถ้วย แล้วเปลี่ยนมาทำ “ตลาดสาธิตยาง” แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์ให้กับเกษตรกรได้อย่างแท้จริง ดังนั้นสหกรณ์จึงต้องลงลึกในรายละเอียดทุกด้าน ตั้งแต่การออกสำรวจตลาดด้วยตนเอง ทั้ง “กลางน้ำยางพารา” ไปจนถึง “ปลายน้ำยางพารา” ทั้งในและต่างประเทศ

จนกระทั่งได้คำตอบที่แท้จริง ที่ส่งผลให้สหกรณ์หันมาสนใจเรื่อง “น้ำยางข้น” เพื่อเข้าสู่กระบวนการผลิตเป็น “หมอนยางพารา” ที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและนอกประเทศ ประจวบเหมาะกับ บริษัท สว่างลาเท็กซ์แอนด์รูบี้ไมน์นิ่ง จำกัด กำลังจะขายโรงงานผลิตน้ำยางข้นเก่าที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจต่อ

สหกรณ์จึงได้เข้าไปติดต่อขอซื้อที่ดิน พร้อมกับไลน์การผลิตทั้งหมด บนเนื้อที่กว่า 20 ไร่ ในราคา 25 ล้านบาท เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา เป็นโรงงานผลิตน้ำยางข้นที่ประกอบไปด้วยหัวปั่นน้ำยางข้นจำนวน 6 หัว ที่สามารถผลิตน้ำยางข้นได้ประมาณ 11 ตัน/วัน ซึ่งถือว่าเป็นโรงงานที่มีกระบวนการผลิตและแปรรูปยางพาราแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิตน้ำยางข้น ยางสกิม รวมไปถึงการผลิตยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควัน ได้เป็นอย่างดี

ซึ่งวันนี้สหกรณ์ค่อนข้างมั่นใจว่าเดินมาถูกทาง และตอบโจทย์ด้านการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรอย่างแท้จริงแล้ว เนื่องจาก “น้ำยางข้น” ที่สหกรณ์ผลิตได้จะป้อนให้กับกลุ่มเกษตรกรและเอกชนในพื้นที่ที่มีการแปรรูปเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ยางพาราเป็นหลัก เพื่อยกระดับคุณค่าและมูลค่ายางพาราไทยได้เป็นอย่างดี

3.สหกรณ์รับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรในราคาที่-40-บาท-ต่อกิโลกรัม
3.สหกรณ์รับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรในราคาที่-40-บาท-ต่อกิโลกรัม
ตรวจสอบคุณภาพน้ำยาง-DRC
ตรวจสอบคุณภาพน้ำยาง-DRC

การรับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกร

คุณสงวนยอมรับว่าตลอดการดำเนินกิจการด้านการแปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้นเพียง 2-3 ปีที่ผ่านมา สามารถรวบรวมผลผลิตน้ำยางสดจากสมาชิกในปีแรกได้ประมาณ 1,800 ตัน/ปี โดยในปีที่ 2 ผลผลิตได้ลดลงมาเหลือเพียง 1,500 ตัน/ปี เนื่องจากมี “หัวปั่นที่ผลิตน้ำยางข้น” ไม่เพียงพอกับปริมาณน้ำยางสดที่เข้าสู่สหกรณ์อย่างต่อเนื่อง สหกรณ์จึงต้องลดกำลังการผลิตลงไป และเน้นขายน้ำยางสดบางส่วนจากสหกรณ์ให้กับบริษัทเอกชนในพื้นที่แทน

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ที่สำคัญสหกรณ์ยังมุ่งเน้นการ “รับซื้อน้ำยางสด” จากเกษตรกรใน “ราคาที่สูงกว่าตลาด” เสมอ หรือประกันราคาที่ 40 บาท/กิโลกรัม โดยสหกรณ์จะมีรถบรรทุกวิ่งเข้าไปรับน้ำยางสดจากชาวสวนยางถึงในพื้นที่โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ในพื้นที่ตามจุดรับซื้อน้ำยางพาราในแต่ละจุดที่มีสมาชิกของสหกรณ์ และเป็นเครือข่ายของสหกรณ์เพื่อรับซื้อน้ำยางสดเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำยาง DRC ก่อนจะกำหนด ราคาน้ำยางสด ที่ได้จากเกษตรกรในพื้นที่ตามจุดรับซื้อต่างๆ ทั่วทั้งจังหวัดตราด และพื้นที่ใกล้เคียง

ในขณะที่ “น้ำยางสด” บางส่วนนั้นจะขายให้กับบริษัทที่ต้องการวัตถุดิบเข้าสู่กระบวนการผลิต เช่น บริษัท เอ็น วาย รับเบอร์ จำกัด, บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน), บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดัก คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นต้น ส่งผลให้การบริหารจัดการของสหกรณ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้การบริการสมาชิกได้มากขึ้น

ส่วน “น้ำยางข้นที่สหกรณ์ผลิตได้” จะส่งจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนที่ส่งออกน้ำยางข้น เช่น บริษัท หมิงอังอุตสาหกรรมลาเท็กซ์ จำกัด, บริษัท ดีเอส รับเบอร์แอนด์ลาเท็กซ์ จำกัด, บริษัท ทีเค โบเซง โกลฟ จำกัด

นอกจากนี้สหกรณ์ยังได้จำหน่าย “น้ำยางข้น” บางส่วนให้กับ “สหกรณ์ยางพาราเนินดินแดง จำกัด จังหวัดตราด” และเครือข่ายสหกรณ์ผู้แปรรูปยางพาราภายในพื้นที่ เพื่อผลิตเป็น “หมอนยางพารา” ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน โดยเฉพาะในประเทศจีน และอินเดีย

4.หัวปั่นน้ำยางข้นที่มีอยู่ทั้งหมด 6 หัว เพื่อเพิ่มมูลค่า ราคาน้ำยางสด
4.หัวปั่นน้ำยางข้นที่มีอยู่ทั้งหมด 6 หัว เพื่อเพิ่มมูลค่า ราคาน้ำยางสด

การจำหน่ายยางแผ่นดิบ และยางแผ่นรมควัน

ด้านการผลิต “ยางแผ่นดิบ” และ “ยางแผ่นรมควัน” สหกรณ์จะส่งจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนต่างๆ เช่นเดียวกัน เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่มีความหลากหลายมากขึ้น ส่วน “ผลกำไร” ที่ได้จากผลประกอบการอยู่ที่ประมาณ 2 ล้านบาท/ปี คาดว่าสหกรณ์จะสามารถคืนทุนให้กับสหกรณ์ได้ภายใน 10 ปีข้างหน้า

ทั้งนี้ทางสหกรณ์ยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ “น้ำยางข้น” ที่สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมต่างๆ ได้ดี จึงได้เตรียมจัดทำโครงการเพื่อยื่นเรื่องขอกู้เงิน หรือยื่นเรื่องของบสนับสนุนจากทาง กยท. รวมทั้งสิ้นประมาณ 27 ล้านบาท เพื่อนำมาเป็นเงินทุนในการพัฒนาต่อยอดเพื่อ “จัดซื้อหัวปั่นน้ำยางข้น” เพิ่มอีกจำนวน 6 หัว กับของเดิมอีก 6 หัว รวมเป็น 12 หัว เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำยางข้น

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

จากเดิมที่เคยใช้น้ำยางสดได้เพียง 30 ตัน/วัน หรือได้น้ำยางข้นเพียง 11 ตัน/วัน จะเพิ่มกำลังการผลิตขึ้นเป็นอีกหนึ่งเท่าตัว เพื่อรองรับปริมาณน้ำยางสดที่เข้าสู่สหกรณ์ได้อย่างต่อเนื่อง และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น

ที่สำคัญผลที่ได้จากการดำเนินกิจการของสหกรณ์ส่วนหนึ่งนั้นยังเป็นการได้ “ช่วยเหลือสมาชิก” ในลักษณะของการพึ่งพากันเองภายในชุมชน สหกรณ์จึงเป็นเสมือน “ตัวเชื่อมด้านการจัดการผลผลิตของชาวสวนยางในพื้นที่ และเป็นองค์กรของชุมชนด้วย” ดังนั้นการนำเอาเครื่องจักรและเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตจะช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับผลผลิตได้ และตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้น

นอกจากนี้การผลิตน้ำยางข้นยังเป็นการ “เพิ่มมูลค่าให้กับน้ำยางสด” ได้เป็นอย่างดี โดยใช้ “หัวปั่นน้ำยางข้น” และ “เครื่องชั่งดิจิตอล” รวมไปถึงการเน้นใช้ “แรงงานภายในชุมชน” ในการผลิตเป็นหลัก เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน

5.กระบวนการผลิตน้ำยางข้น
5.กระบวนการผลิตน้ำยางข้น ราคาน้ำยางสด ราคาน้ำยางสด ราคาน้ำยางสด ราคาน้ำยางสด 
เร่งแปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้นป้อนกลุ่มหมอนยางพารา
เร่งแปรรูปน้ำยางสดเป็นน้ำยางข้นป้อนกลุ่มหมอนยางพารา
ถังเก็บน้ำยางข้นภายในโรงงานของสหกรณ์
ถังเก็บน้ำยางข้นภายในโรงงานของสหกรณ์
ทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตน้ำยางข้น
ทำความสะอาดเครื่องจักรและอุปกรณ์ผลิตน้ำยางข้น

ขั้นตอนการผลิตและแปรรูปน้ำยางข้น ราคาน้ำยางสด

ในขณะที่สหกรณ์มีขั้นตอนการผลิตและแปรรูปน้ำยางข้นภายโรงงาน ดังนี้

1.รวบรวมน้ำยางสดที่ได้ลงในถังเก็บ ซึ่งเป็นการผลิตวันต่อวัน หรือประมาณ 30 ตัน/วัน

2.ส่งจ่ายน้ำยางสดออกจากถังเก็บไปตามท่อ ส่งไปยังหัวปั่นน้ำยางสด เพื่อแยกน้ำยางข้น และยางสกิม

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

3.หลังจากที่ถูกปั่นแยกน้ำยางแล้ว น้ำยางข้นจะถูกปล่อยไปที่ถังเก็บน้ำยางข้นพร้อมบรรจุลงถัง 200 ลิตร ขายให้กับผู้ซื้อเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมการแปรรูปต่อไป

4.น้ำยางสกิม หรือหางน้ำยาง ที่ได้จากกระบวนการปั่นแยกน้ำยางข้น จะถูกส่งไปยังท่อลำเลียงแยกน้ำยางสกิม เพื่อนำไปแปรรูปทำเป็นแผ่นยางดิบ และยางแผ่นรมควัน

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมภายในโรงงานซึ่งได้ดำเนินการภายใต้เงื่อนไขของการประกอบการอุตสาหกรรม ขออนุญาตก่อสร้างที่มีบ่อบำบัด และระบบการจัดการน้ำเสียที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพราะส่วนใหญ่ผลผลิตที่ทางสหกรณ์ดำเนินการอยู่จะเป็นการขายน้ำยางสดให้กับบริษัท น้ำยางส่วนหนึ่งจะถูกนำมาแปรรูปเป็นน้ำยางข้น และแยกน้ำยางสกิมมาทำยางแผ่นดิบ และทำยางรมควัน เป็นระบบการจัดการในการผลิตแบบครบวงจร

นอกจากนี้ยังเป็นการอยู่ร่วมกันในชุมชนแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน ประกอบกับคณะกรรมการได้มีการประชุมพบปะ ตรวจสอบคุณภาพโรงงานอยู่เสมอ จึงเป็นการลดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุด และมีประสิทธิภาพ

6.ผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ
6.ผลิตภัณฑ์หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ราคาน้ำยางสด ราคาน้ำยางสด ราคาน้ำยางสด ราคาน้ำยางสด

ด้านตลาดหมอนยางพารา ทั้งในและต่างประเทศ

ด้านการประสานงานกับเครือข่ายสหกรณ์ในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและการตลาดนั้น คุณสงวนยอมรับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการผลักดันให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จแบบวินๆ กันทุกฝ่าย ภายใต้การผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ มีการตลาดที่เข้มแข็ง มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่อง จะช่วยให้ผลผลิตจากเกษตรกรออกสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่อง

สินค้าเป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภค ทั้งในและต่างประเทศได้เป็นอย่างดี ดังนั้นการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายจะก่อให้เกิด “พลังที่เข้มเข็ง” ได้อย่างแท้จริง และเป็นความเข้มแข็งจากภายในที่พร้อมขยายผลออกสู่ภายนอก โดยเน้นการ “รวมกันซื้อ รวมกันผลิต รวมกันแปรรูป รวมกันขาย

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

คุณสงวนได้กล่าวทิ้งท้ายว่า “เกษตรกรส่วนใหญ่ผลิตเป็น แต่ขายไม่เป็น หากภาครัฐเข้ามาช่วยส่งเสริมผลักดันในส่วนนี้ได้จะดีมาก โดยภาครัฐควรจัดหาตลาดใหม่ และส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อให้อยู่รอด เกิดการรวมตัวซื้อ รวมตัวขาย รวมตัวกันผลิตและแปรรูป เกิดอำนาจในการต่อรอง รวมถึงการรับฟังปัญหาจากเกษตรกรขึ้นไปสู่ข้างบน เพื่อเป็นการแก้ปัญหาอย่างถูกจุดที่สุด ” ราคาน้ำยางสด ราคาน้ำยางสด ราคาน้ำยางสด ราคาน้ำยางสด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม “สหกรณ์เครือข่ายยางพาราจังหวัดตราด จำกัด” คุณสงวน สัพโพ 42 หมู่ที่ 4 ต.หนองโสน อ.เมือง จ.ตราด 23000โทร.089-093-2632 ราคาน้ำยางสด ราคาน้ำยางสด ราคาน้ำยางสด ราคาน้ำยางสด