งานสัมมนา 9 อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ขายคาร์บอนเครดิต พิชิตโลกร้อน สำเร็จเกินเป้า

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อนุสนธิ์จาก สมัชชาพลังเขียวสร้างชาติ ร่วมกับภาคีต่างๆ ได้จัดงานสัมมนา เรื่อง “นวัตกรรม 9 อุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ ขายคาร์บอนเครดิต พิชิตโลกร้อน” เมื่อ 19 ก.ค. 66 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้นท์

ปรากฏว่าประสบความสำเร็จเกินเป้า เพราะมีผู้เข้าร่วมเพื่อเรียนรู้จริงๆ ร่วม 200 คน

1.งานสัมมนา01

2.คุณพายัพ ยังปักษี เลขาธิการสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
2.คุณพายัพ ยังปักษี เลขาธิการสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติกล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน

เพราะวิทยากรพิเศษเริ่มตั้งแต่ ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (ดร.แดน แคนดู) ผู้อำนวยการสถาบันการสร้างชาติ อาจารย์พิเศษของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด อันดับ 1 ของโลก ได้ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “กรีนโปรดักส์ กับ คาร์บอนเครดิต” ร่วม 2 ชั่วโมง เป็นการเปิดวิสัยทัศน์ครั้งแรกในไทย วิทยากรพิเศษ คนที่ 2 ดร.สวนิตย์ โกศลพิศิษฐ์กุล รองประธานด้านยุทธศาสตร์ และการบริหารความยั่งยืน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เครือ ปตท. ได้กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ หัวข้อ BCG MODEL กับบทบาทพลังเขียวสร้างชาติ เปิดมุมมองให้เห็นถึง BCG จะสร้างชาติได้อย่างไร??

3. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยาย เรื่อง การปรับตัวเข้าสู่กรีนโปรดักส์
3. ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ บรรยาย เรื่อง การปรับตัวเข้าสู่กรีนโปรดักส์
4.ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ โกศลพิศิษฐ์กุล คณะทำงาน BCG MODEL สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
4.ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ โกศลพิศิษฐ์กุล คณะทำงาน BCG MODEL สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เนื่องจากงานสัมมนาครั้งนี้ มีแกนนำเกษตรกรด้านปาล์มน้ำมันจากปทุมธานี และสระบุรี 2 กลุ่ม หลายสิบคน สนใจงานนี้เป็นพิเศษ โดยเฉพาะในเรื่อง คาร์บอนเครดิต จากปาล์มน้ำมัน เช่นเดียวกับแกนนำชาวสวนยางพารา จังหวัดตราด อย่าง คุณประเสริฐ จรัญฤทธิกุล สหกรณ์ตราดยางพารา ฯลฯ ก็ตั้งคำถามเรื่องการขายคาร์บอนเครดิตจากต้นยางพารา และขั้นตอนการขึ้นทะเบียนของคาร์บอนเครดิตของสวนยางรายย่อย

พูดง่ายๆ ว่า 2 วิทยากรพิเศษด้านคาร์บอนเครดิต ได้แก่ คุณวีระพัฒน์ เดชารัตน์ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) และ คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงศ์ องค์การก๊าซเรือนกระจก (อบก.) ทำงานหนัก เพราะต้องตอบคำถามตลอด เนื่องจากคาร์บอนเครดิตเป็นเรื่องใหม่สำหรับคนไทย

5.คุณวีระพัฒน์ เดชารัตน์ (ซ้าย)บรรยายคาร์บอนเครดิตยางพารา และ คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงค์ (ขวา)
5.คุณวีระพัฒน์ เดชารัตน์ (ซ้าย)บรรยายคาร์บอนเครดิตยางพารา และ คุณอภิสิทธิ์ เสนาวงค์ (ขวา) บรรยายขั้นตอนการขึ้นทะเบียนและชนิดไม้ เพื่อขายคาร์บอนเครดิต

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้ เป็นการเชิญเจ้าของ นวัตกรรม ด้านการเกษตร มาโชว์ในบูธต่างๆ ได้แก่ 1. บริษัท ฟ้าอรุณพืชผลเพื่อไทย จำกัด 2. บริษัท เอส พี เค จี จำกัด 3. บริษัท ทีพีไอโพลีน ชีวะอินทรีย์ จำกัด 4. บริษัท กนก โปรดักส์ จำกัด 5. บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด 6. บริษัท แมคนิค จำกัด 7. บริษัท ไร่ดอนอุตสาหกรรม จำกัด 8. บริษัท ไบโอแมส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด 9. บริษัท กสิกรรมไร้สารพิษละโว้ธานี จำกัด 10. เกษตรโปรพลัส และ 11. ผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มแดง

โฆษณา
AP Chemical Thailand
6.ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (ขวา)
6.ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน (ขวา)
7.อาจาย์เชาว์วัช หนูทอง (ขวา) ตาลโตนดและผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
7.อาจาย์เชาว์วัช หนูทอง (ขวา) ตาลโตนดและผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด

ดังนั้นเจ้าของผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต้องขึ้นเวทีร่วมสัมมนา โดยมี พายัพ ยังปักษี เลขาธิการสมัชชาพลังเขียวสร้างชาติ เป็นผู้ดำเนินการ เช่น รศ.ดร.อุทัย คันโธ ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและธาตุอาหารพืช เจ้าของโรงงานแป้งมัน และโรงงานปุ๋ยอินทรีย์ แบรนด์ เพชรใบไม้ และปุ๋ยอินทรีย์เหลวอารีก้า ต้องเป็นวิทยากร คุณอธิราษฎร์ ดำดี อดีตกรรมการในคณะปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (บอร์ดปาล์ม) เจ้าของผลิตภัณฑ์น้ำมันปาล์มแดง ดต.ดร.ณภัคธร ชัยสงคราม (เจ้าของลานปาล์มชื่อดังสุราษฎร์ธานี และนายกสมาคมการค้าลานเทฯ คุณมนัส พุทธรัตน์ ประธานปาล์มแปลงใหญ่ ในจังหวัดปทุมธานี และประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มแห่งประเทศไทย คุณฉลองชาติ ยังปักษี เจ้าของสวนยางยั่งยืน จังหวัดชุมพร วิทยากรของ กยท. คุณวัฒนพงษ์ ทองสร้อย บริษัท ไบโอแมส เอ็กซ์เชนจ์ จำกัด นายกสมาคมการค้าชีวมวลไทย ผู้นำด้านไบโอแมท และพืชอาหารสัตว์ที่โด่งดังด้านกระถินแคระในจังหวัดลพบรี คุณสุดารัตน์ ภู่สุวรรณ์ ตัวแทน บริษัท ธนโชค ออยล์ ไลท์ จำกัด ผู้ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันใช้แล้วเป็น น้ำมันไบโอเจ็ต ป้อนเครื่องบิน คุณมานพ วาสินธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านดินและปุ๋ย ดร.พรชัย ปฏิยัตต์โยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านน้ำ แม่เหล็กเพื่อเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร และ อาจารย์เชาว์วัช หนูทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านไม้พลังงาน พืชอินทรีย์ และ ตลาดโตนด เป็นต้น

8.น้ำตาลสด
8.น้ำตาลสด

งานนี้นักร้องชื่อดัง ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน มาร่วมงาน และแสดงความยินดีกับ สมัชชาพลังเขียวสร้างชาติ

นายหัวชื่อดัง จังหวัดตรัง คุณวนัส วิระพรสวรรค์ บริษัท พาราวีเนียร์ 2002 จำกัด และ บริษัท ไบโอแมส ฟิวเอล เพลเลท จำกัด ผู้สนใจงานนวัตกรรมแปลงไม้เป็นพลังงานก็มาด้วย เพื่อชมเครื่องไฮโดรเทอร์มอลฯ ของ  มอ. แต่ไม่ได้โชว์ในงาน เพราะไม่เรียบร้อย

สจ.กระวี หวานแก้ว คนดังด่านกล้าปาล์มน้ำมัน และการท่องเที่ยวยั่งยืนภาคใต้ และ ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธาน บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติมอบหนังสือเกียรติคุณแก่วิทยากร มรว.วรากร วรวรรณ ผู้นำหญ้าเนเปียร์เพื่ออาหารสัตว์ฯ หรือตัวแทนจากบริษัท SCG และ บริษัท ท่าฉาง กรุ๊ป ก็มาด้วย หรือที่ปรึกษาด้านการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ดร.ประเสริฐศึก สายพวรรณ์ หรือตัวแทนจาก สกส. ฯลฯ ก็ไม่พลาด

9.การเสวนาแต่ละอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ
9.การเสวนาแต่ละอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจ

กรรมการสมัชชาฯ ได้เชิญ แกนนำ เกษตรกร จังหวัดนนทบุรี อย่าง คุณสมนึก ทิมคำ ประธานกลุ่มอนุรักษ์ทุเรียนนท์ และอีกหลายตำแหน่ง เข้าร่วมงานด้วย นอกจากนี้ได้เชิญผู้นำสหกรณ์การเกษตรกาญจนบุรี  คุณมานพ เรียงรวบ และคณะ มาอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้มาร่วมงานเต็มที่

เช่นเดียวกับประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และประธานกรรมการศักดิ์สยามกรุ๊ป คนดังด้านอุตสาหกรรมปุ๋ยเคมี คุณทวีศักดิ สุทิน ก็มาร่วมงาน ทั้งๆ ที่วันนี้มีภารกิจหลายด้าน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สุดท้ายผู้สนับสนุนหลักในการจัดงาน ได้แก่ ประวิทย์กรุ๊ป กนก โปรดักส์ ทีพีพีไอ โพลีน ชีวะอินทรีย์ ฟ้าอรุณฯ อาร์ดีเกษตรพัฒนา เอสเคพีจี และ ธนโชค ออยล์ ไลท์

10.คุณวนัส วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแมส ฟิวเอล เพลเลท จำกัด คนที่2จากซ้าย
10.คุณวนัส วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบโอแมส ฟิวเอล เพลเลท จำกัด คนที่2จากซ้าย

ในนาม สมัชชาพลังเขียวสร้างชาติ (NAIONAL ASSEMBLY OF GREEN POWER) ต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่เทใจสับสนุน ทั้งกำลังเงิน และสติปัญญา เพราะเป็นงานแรกที่นำ อุตสาหกรรม 9 ไม้เศรษฐกิจ มาเสนอ เพื่อเรียนรู้เรื่องนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และหาโบนัสจากการขายคาร์บอนเครดิต แต่ก็ทราบว่าจะต้องลงทุนเช่นกัน ไม่ได้เงินมาฟรีๆ

งานนี้ นายพายัพ ยังปักษี และคณะกรรมการสมัชชาฯ ต้องขออภัย หากผิดพลาดบางประการ ในการจัดงานครั้งนี้

อ้างอิง : นิตยสารพลังเกษตร