ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง สุราษฎร์ฯ มุ่งเน้น “ความสำเร็จสู่ความยั่งยืน” ในงาน วันกุ้งไทย ครั้งที่ 32

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com
คุณพิชญพันธุ์ สลิลปราโมทย์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง สุราษฎร์ธานี

ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง สุราษฎร์ธานี นำโดย คุณพิชญพันธุ์ สลิลปราโมทย์ ประธานชมรมฯ เดินหน้าชูธง “ความสำเร็จสู่ความยั่งยืน”  แกนหลักในการจัดงาน “วันกุ้งไทย ครั้งที่ 32” ซี่งจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในครั้งมีหลากหลายองค์ประกอบภายในงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานสัมมนาวิชาการ ที่รวบรวมและจัดเต็มทุกด้านของการประกอบวิชาชีพการเลี้ยงกุ้ง อาทิ งานวิชาการด้านลูกพันธุ์กุ้ง การอัพเดทข้อมูลสถานการณ์กุ้งโลก การเพิ่มศักยภาพการเลี้ยง การเฝ้าระวังโรคในกุ้ง เป็นต้น อีกทั้งยังมีการจัดแสดงสินค้าของทางผู้ค้าปัจจัยหลากหลายด้าน เพื่อมาให้บริการสินค้าและข้อมูลการเลี้ยงมากมายภายในงาน ขอเชิญชวนเกษตรกรชาวกุ้งทั่วประเทศเข้าร่วมงานในครั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้จากข้อมูลที่แนบมา

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Tel : 081-5975672 ชมรมผู้เลี้ยงกุ้ง สุราษฎร์ธานี