พาส่อง นวัตกรรม และโซลูชั่นวิศวกรรมการจัดการต้นทุน เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป ในงาน VICTAM Asia 2024

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ธุรกิจ เกษตรภัณฑ์ บริษัทของคนไทย ที่ให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร ในธุรกิจ Feed-Farm-Food-Green-Tech มาพร้อมด้วยเทคโนโลยีและการจัดการชั้นนำระดับโลก นำเสนอนวัตกรรม และโซลูชั่น ช่วยลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้าและเกษตรกรไทย

1.เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป01

2.เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป02

3.เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป03

1.ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ เป็นบริษัทของคนไทย ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมากกว่า 50 ปี ให้บริการด้านวิศวกรรมอย่างครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ การก่อสร้าง การผลิตเครื่องจักรและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง การสรรหาเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตลอดจนวิศวกรรมบริการหลังการขายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ได้แก่ โรงงานผลิตอาหารสัตว์ ทั้งสัตว์บก สัตว์น้ำ และสัตว์เลี้ยง (Feed), ระบบจัดเก็บและลำเลียงวัตถุดิบ อาทิ ข้าวโพด กากถั่วเหลือง (Grain Management System),ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และอุปกรณ์การเลี้ยง (Farm),โรงงานแปรรูปอาหารและผลิตอาหารสำเร็จรูป (Food) รวมถึงการให้บริการด้านพลังงานทางเลือกและเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Technology)

4.เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป04

5.เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป05

2.ธุรกิจเกษตรภัณฑ์ขยายหน้ากว้างสร้างโอกาสต่อยอดศักยภาพที่มีเข้าสู่ธุรกิจใหม่ ได้แก่ ธุรกิจโรงสกัดและโรงกลั่นน้ำมันพืช ธุรกิจคลังสินค้าครบวงจร และมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะต่างประเทศ

6.เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป06

7.เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป07

3.ภายในงานมุ่งเน้นในการนำเสนอโซลูชั่นสำหรับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมแบบครบวงจรด้วยเทคโนโลยีวิศวกรรมที่ออกแบบได้ตามต้องการ ประหยัดพลังงาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มมูลค่า มุ่งมั่นร่วมสร้างธุรกิจของลูกค้าและผู้ลงทุนให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ดั่งปณิธานของเกษตรภัณฑ์ “ลูกค้าสำเร็จ เราสำเร็จ”

8.เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป08

4.สำหรับสินค้าที่จะนำไปจัดแสดง ได้แก่

  • เทคโนโลยีการก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์ ระบบจัดเก็บและลำเลียงวัตถุดิบ เครื่องจักรและผลิตภัณฑ์อะไหล่ ตลอดจนวิศวกรรมบริการหลังการขาย ด้วยแพลตฟอร์มการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและการซ่อมบำรุง (PM/CM) การจัดการสต๊อกอะไหล่ ทั้งหมดนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าว่าเกษตรภัณฑ์สามารถช่วยให้การผลิตดำเนินได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

9.เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป09

5.ไฮไลต์สำคัญ เกษตรภัณฑ์จะแสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างครบวงจร เพื่อประสิทธิภาพตลอดกระบวนการของธุรกิจอาหารสัตว์

โฆษณา
AP Chemical Thailand
  • ตั้งแต่เทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบข้าวโพดอาหารสัตว์, การจัดการของเสีย และการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) จากซังข้าวโพด
  • ไซโลไฟเบอร์กลาสสำหรับจัดเก็บอาหารสัตว์คุณภาพสูง, ระบบลำเลียงอาหารแบบอัตโนมัติเข้าสู่ฟาร์ม
  • รถขนส่งอาหารสัตว์ที่คำนึงถึงระบบ Biosecurity และสำหรับลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจครบวงจร ทั้งโรงงานอาหารสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และโรงงานแปรรูป

0.เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป10

11.เกษตรภัณฑ์ กรุ๊ป11

เกษตรภัณฑ์ยินดีต้อนรับและให้คำปรึกษา ด้วยบริการที่ครบวงจร One Stop Service ให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างนวัตกรรมและการเติบโต เคียงคู่ไปพร้อมกับลูกค้าอย่างยั่งยืน