เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ช่วนเกษตรกร ลดต้นทุนได้มากถึง 200 บาท/กระสอบ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปฏิเสธไม่ได้ว่า ปุ๋ย ก็เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับเกษตรกรเพราะพืช ต้องการธาตุอาหารจำนวนมาก ซึ่งในดินมักมีไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มธาตุอาหารโดยการให้ ปุ๋ย เพื่อเพิ่มธาตุอาหารที่ขาดแคลนให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของพืช ดังนั้น ปุ๋ย จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญ สำหรับเกษตรกรเป็นอย่างมากเกษตรกร

โดยส่วนมากประสบปัญหาผลผลิตที่ตกต่ำ และต้นทุนการผลิตสูง  ยกตัวอย่างเช่น ในภาวะราคาปาล์มตกต่ำ ประสบปัญหาปาล์มราคาถูก เพราะตลาดรองรับยังไม่ดีพอ เราจึงต้องแก้ปัญหาเบื้องต้น ด้วยการลดต้นทุนการผลิต เพราะปุ๋ยเป็นปัจจัยสำคัญในการผลิต ดังนั้น

 

ราคาปาล์มน้ำมัน
ราคาปาล์มน้ำมัน

สหกรณ์ผู้ปลูกปาล์มน้ำมันท่าฉางวิภาวดี จำกัด จังหวัด สุราษฎร์ธานี จึงจัดซื้อเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ทีพีวัน เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร โดยมุ่งเน้น การผลิตปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและปุ๋ยสั่งตัด เพื่อให้เกษตรกรหันมาใช้ปุ๋ยแบบถูกวิธี การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสั่งตัด  คือ  การใช้ปุ๋ยเท่าที่จำเป็น ตามความต้องการของพืช โดยมีการประเมิน หรือ วิเคราะห์ความอุดมสมบรูณ์ก่อนปลูกพืช

สนใจติดต่อ บริษัท ทีพี เมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด119 .4 .บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130โทร 0924242426 , 034-962342

อ่านเพิ่มเติมกรุณกดตรงนี้

ขนเครื่องผสมปุ๋ย
ขนเครื่องผสมปุ๋ย

เพื่อให้ทราบถึงธาตุอาหารที่มีในดิน และความเป็นกรดด่าง ดังนั้น การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินหรือปุ๋ยสั่งตัด จะช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยพอดีกับความต้องการของพืช และลดรายจ่ายจากการใช้ปุ๋ยเคมีไป เท่าตัวข้อดีของการผสมปุ๋ยเองจากเครื่องผสมปุ๋ย อัตโนมัติ ทีพีวัน เกษตรกรได้รับปุ๋ยที่ สดใหม่ เต็มสูตรคุณภาพดี และ สหกรณ์ยังจำหน่ายให้กับเกษตรกรในราคาที่ย่อมเยา  เป็นการลดรายจ่าย และยังเพิ่มรายได้ ให้เกษตรกร

โฆษณา
AP Chemical Thailand
ช่วงขณะขนส่ง
ช่วงขณะขนส่ง

สนใจติดต่อ บริษัท ทีพี เมคคานิคอล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด119 .4 .บางภาษี อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130โทร 0924242426 , 034-962342