เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ TP ONE ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมากกว่าเครื่องผสมปุ๋ย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ TP ONE ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เป็นมากกว่าเครื่องผสมปุ๋ย

เครื่องผสมปุ๋ยเคมีแบบอัตโนมัติ-รุ่น-TP-ONE
เครื่องผสมปุ๋ยเคมีแบบอัตโนมัติ-รุ่น-TP-ONE
1.ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์
1.ปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์

การผสมปุ๋ยโดยใช้เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ TP ONE

เครื่องผสมปุ๋ย TP ONE ตอบโจทย์ปุ๋ยสั่งตัดได้อย่างครบวงจร ต้องยอมรับว่าการใส่ปุ๋ยเคมีในปัจจุบันมีการใส่ปุ๋ยสูตรต่างๆ ที่มีขายตามท้องตลาด เป็นปุ๋ยเคมีที่บริษัทขอขึ้นทะเบียนกับกรมวิชาการเกษตร การใช้ปุ๋ยเคมีดังกล่าวจึงเกินความต้องการของพืช และทำให้เกิดการเพิ่มต้นทุนในการผลิต ดังนั้นเกษตรกรต้องรู้ว่าพืชอะไรที่เราจะปลูกนั้นต้องการปริมาณธาตุอาหารเท่าไรจึงจะเหมาะสม ก่อนอื่นต้องทำการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารในดิน โดยส่งตัวอย่างดินไปวิเคราะห์กับกรมพัฒนาที่ดินในเขตพื้นที่ใกล้เคียง

เกษตรกรสามารถผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยผ่านเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติทีพีวัน สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเป็นการลดต้นทุนของเกษตรกร โดยการร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ร่วมกันพัฒนาปุ๋ยสั่งตัด

สอบถามฟรี เมื่อบอกว่าติดต่อมาจาก พลังเกษตร.com โทรศัพท์ 0-3821-5033 ต่อ 1801 โทรสาร 0-3893-0120

2.เครื่องผสมปุ๋ยที่เตรียมประกอบ
2.เครื่องผสมปุ๋ยที่เตรียมประกอบ

การติดตั้งเครื่องผสมปุ๋ย TP ONE

เครื่องผสมปุ๋ย TP ONE ได้พัฒนาและออกแบบเพื่อกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ระบบเครื่องผสมปุ๋ยสามารถผลิตปุ๋ยสั่งตัดได้อย่างแม่นยำ ช่วยในการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ปุ๋ยสั่งตัดจากเครื่องผสมปุ๋ย TP ONE สามารถให้ปุ๋ยตามที่พืชต้องการ ซึ่งจะแตกต่างจากสูตรต่าง ๆ ตามท้องตลาด เกษตรจึงต้องใช้เครื่องผสมปุ๋ยที่ทันสมัย และมีการตรวจสอบย้อนกลับ เพราะถ้าเกษตรกรลดปริมาณธาตุอาหารพืชแล้ว แต่ยังคงผสมปุ๋ยสั่งตัดไม่ได้มาตรฐาน จะทำให้เกิดผลเสียกับภาคเกษตรเป็นอย่างมาก

ใช้เวลาติดตั้งเพียง 1 วัน หรือ 8 ชั่วโมง และจะมีการฝึกสอนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เพียงแค่บุคคลเท่านั้นที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ ก็สามารถควบคุมการผลิตได้ หากทางผู้ปฎิบัติมีปัญหากับระบบการสั่งการ บริษัทสามารถสั่งการผลิตจากที่ศูนย์ปฏิบัติการของบริษัทเองได้ โดยผ่านระบบออนไลน์ให้กับสหกรณ์ได้เช่นกัน และเมื่อทำการสอนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทจะทำการขออนุญาตขึ้นทะเบียนใบอนุญาตการผลิตปุ๋ยเคมี และขอขึ้นทะเบียนสูตรปุ๋ยเคมีให้กับทางสหกรณ์ทุกแห่งเป็นขั้นตอนต่อไป

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องผสมปุ๋ย
3.เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องผสมปุ๋ย
การบรรจุลงกระสอบ
การบรรจุลงกระสอบ

ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยสั่งตัดด้วยเครื่องผสมปุ๋ย TP ONE

1.เตรียมความพร้อมเครื่องผสมปุ๋ย ตามคำแนะนำของบริษัทผู้ผลิต

2.นำวัตถุดิบขึ้นใส่ถังวัตถุดิบ

3.สั่งการผลิตจากระบบ พร้อมทั้งชื่อสมาชิกที่สั่งปุ๋ย สูตรที่สั่ง วันที่ เดือน ปี

4.การเพิ่มสูตรปุ๋ยสั่งตัด ระบบจะทำการคำนวณสูตรปุ๋ยสั่งตัดตามค่าวิเคราะห์ดินแบบอัตโนมัติ ระบบจะคำนวณค่าตามตารางสูตร

5.เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติเริ่มทำการปล่อยวัตถุดิบลงถังช่างตามน้ำหนักอัตโนมัติที่ตั้งค่าไว้ในแต่ละถังวัตถุดิบเพื่อรอการผสม เมื่อช่างผลผลิตครบทุกตัวแล้ว ระบบจะทำการปล่อยวัตถุดิบลงบนสายพานลำเลียง เพื่อส่งต่อยังลิฟท์ ยกวัตถุดิบลงในถังผสม เมื่อผสมเสร็จเรียบร้อยระบบจะรอการบรรจุลงในกระสอบปุ๋ย เป็นการจบกระบวนการผลิต

4.เครื่องผสมปุ๋ยเคมีแบบอัตโนมัติ-รุ่น-EXTRA-MINI
4.เครื่องผสมปุ๋ยเคมีแบบอัตโนมัติ-รุ่น-EXTRA-MINI

การพัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ TP ONE

เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ TP ONE ได้มีการพัฒนาจากระบบโรงงานขนาดใหญ่จนมาถึงขนาดเล็ก เพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก ได้เริ่มมีการพัฒนานวัตกรรมเครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ และเพิ่มเติมระบบคอนโทรลเก็บข้อมูล ตรวจสอบย้อนกลับด้วยระบบออนไลน์ และระบบแอพพลิเคชั่นต่างๆ ผลิตด้วย TP ONE ทั้งสิ้น พัฒนาจากฝีมือคนไทย และได้ทำการยื่นจดสิทธิบัตรเรียบร้อย จากการที่ทาง TP ONE ได้เล็งเห็นความสำคัญของการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร TP ONE มีความชำนาญทางด้านการผลิตเครื่องผสมปุ๋ยเคมี หรือ BLUK- BLANDING อยู่แล้ว จึงได้พัฒนาเครื่องผสมปุ๋ยขนาดเล็กที่เหมาะสมกับสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน นำไปผลิตปุ๋ยเคมีเพื่อการค้า และขอใบอนุญาตการผลิตปุ๋ยเคมีขึ้นทะเบียนสูตรถูกต้องตามกฎหมายกำหนด เพราะฉะนั้นเกษตรกรทุกคนจะได้ใช้ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ เต็มคุณภาพ และราคาถูกลงจากท้องตลาดเป็นอย่างมาก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ที.พี.เมคคานิคอล เอ็นจิเนี่ยริ่ง จำกัด เลขที่ 119 หมู่ที่ 4 ตำบลบางภาษี อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 โทรศัพท์ 0-3821-5033 ต่อ 1801 โทรสาร 0-3893-0120