ชมรมผู้เลี้ยงภาคกลาง จัดงานติดอาวุธทางปัญญา ให้ผู้เลี้ยงกุ้งอยู่รอด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สิ้นสุดการรอคอย หลังห่างหายไปนานพอสมควร ระยะเวลาร่วม 3 ปี หลังจากผลกระทบของโควิดฯ สำหรับ “งานวันกุ้งภาคกลาง” โดยกลับมาครั้งนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิม อัดแน่นองค์ความรู้ เต็มอิ่มกับข้อมูลข่าวสาร ที่เครือข่ายคนเลี้ยงกุ้งไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง กับ “งานวันกุ้งภาคกลาง ประจำปี 2566 เลี้ยงได้ เลี้ยงรอด เปิดช่องทางส่งออกกุ้งภาคกลาง” จัดขึ้นโดย สมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย, ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี ตลอดจนภาคีเครือข่าย บริษัท ห้างร้าน เอกชน และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ให้การสนับสนุนร่วมแรงร่วมใจเนรมิตให้เกิดงานครั้งนี้ขึ้นมา โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อ.เมือง จ.นครปฐม

ดีเดย์ 19 ก.ค. หนึ่งวันเข้มข้น..เพื่อคนเลี้ยงกุ้ง

(เริ่มจากทางซ้าย) 1.คุณวิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์
(เริ่มจากทางซ้าย) 1.คุณวิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์ ประธานการจัดงาน และประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี 2.คุณสุทธิรัตน์ ขื่นอารมย์ ที่ปรึกษาชมรม 3.คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย 4.คุณพรศักดิ์ ลาโภดม ประธานชมรมจังหวัดนครปฐม 5.คุณอรอนงค์ ธนพันธุ์ภูวเดช ประธานชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดกาญจนบุรี

การจัดงานวันกุ้งภาคกลาง ประจำปี 2566

คุณวิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์ (คุณนง) ประธานการจัดงาน และประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี ได้ให้เกียรติบอกเล่าความเป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า เป็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะจัดงานนี้อยู่แล้วโดย คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ที่ท่านคอยสนับสนุนและอยู่เคียงข้างชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งมาโดยตลอด ซึ่งงานวันกุ้งภาคกลาง ประจำปี 2566 จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากหลายๆ ฝ่าย โดยต้องขอขอบคุณ คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย รวมถึงประธานชมรมท่านอื่นๆ ที่ร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดตั้งงานในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน ประกอบด้วย

  • คุณพรศักดิ์ ลาโภดม ประธานชมรมจังหวัดนครปฐม
  • คุณอรอนงค์ ธนพันธุ์ภูวเดช ประธานชมรมจังหวัดกาญจนบุรี และ
  • คุณกุลกิติกร บัวเอี่ยม ประธานชมรมจังหวัดสุพรรณบุรี

2.ชมรมผู้เลี้ยงภาคกลาง02

การจัดตั้งชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี

ในส่วนของ ชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี คุณวิมลมาศ เผยว่า “คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว” ท่านได้เป็นผู้ริเริ่มจัดตั้งชมรมฯ และขับเคลื่อนการทำงาน ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรคนเลี้ยงกุ้งมาระยะหนึ่งแล้ว โดยทุกคนให้ความร่วมมือ ร่วมแรงร่วมใจ รู้หน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง ทุกคนแบ่งงานกันทำ รวมถึงในส่วนของการจัดกิจกรรมสัมมนาพบปะกันในชมรมฯ เราก็มีการจัดกันอย่างสม่ำเสมอมาจนถึงปัจจุบัน

ในส่วนชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งโซนภาคกลาง ก็จะประกอบด้วย จ.ราชบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม และ .กาญจนบุรี โดยจะมีประธานชมรมแต่ละท่านที่เอ่ยนามข้างต้นเป็นผู้ดูแล ภายใต้การบริหารโดย “คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว” ซึ่งจะเป็นคนที่คอยบริหารจัดการและเชื่อมประสานกิจกรรม และการขับเคลื่อนแนวทางการทำงานภายในชมรมฯ ในภาพรวม

งานวันกุ้งภาคกลางปี 66 ที่จะถูกจัดขึ้นในครั้งนี้ เหมือนเป็นการอัปเดตข้อมูลข่าวสาร อัปเดตความเป็นอยู่ของสมาชิก ของพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง เนื่องจากไม่ได้พบเจอกันตลอด 3 ปี จากวิกฤตโควิดฯ ที่หลายคนทราบ โดยงานนี้บอกได้เลยว่า จัดเต็มทั้งสาระความรู้ โดยเฉพาะผู้เลี้ยงกุ้ง โดยมี คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นำทีมจัดเสวนาแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดองค์ความรู้การเลี้ยงกุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ให้ได้คุณภาพ และเพิ่มโอกาสเพื่อการส่งออก ตลอดจนมีการเซ็น MOU ในงานนี้ด้วย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากนี้ยังมีการขึ้นมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเลี้ยงกุ้งจากพี่น้องเกษตรกรในภาคกลางที่ประสบความสำเร็จ ยกตัวอย่างเช่น การให้ความรู้เกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาวเชิงเดี่ยว เลี้ยงในบ่อดิน, ตัวอย่างของเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งก้ามกรามแล้วประสบความสำเร็จ ฯลฯ นำความรู้มาแชร์ มาเติมเต็มความรู้ให้กับเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานนี้ ซึ่งเมื่อจบงานก็อาจจะมีการจัดสัมมนาเล็กๆ นอกรอบต่อก็เป็นได้ เพื่อเป็นแนวทางให้เกษตรกรทุกท่านนำกลับไปเป็นแนวทางในการพัฒนาการเลี้ยงกุ้งต่อไป”

3.ชมรมผู้เลี้ยงภาคกลาง03

ตัวอย่างเสวนาความรู้ งานวันกุ้งภาคกลาง ประจำปี 2566

  • การเตรียมความพร้อมของเกษตรกร เพื่อต้องการส่งออกกุ้งก้ามกราม
  • เสวนาความรู้แนวทางและเทคนิคการใช้ “ปม.1” / “ปม.2” หรือหัวเชื้อจุลินทรีย์ ในการเลี้ยงกุ้งจากเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้ง

มีกำไร

  • เสวนาโดยตัวแทนบริษัทอาหาร และบริษัทเวชภัณฑ์ เรื่องอาหารและยาสำหรับเลี้ยงกุ้ง
  • แชร์ประสบการณ์ โดยตัวแทนเกษตรกรเลี้ยงกุ้งขาว จาก อ.บ้านโป่ง ที่ประสบความสำเร็จ
  • แชร์ประสบการณ์ โดยตัวแทนเกษตรกรที่เลี้ยงกุ้งผสม จาก จ.สุพรรณบุรี ที่ประสบความสำเร็จ

ทางด้านข้อมูลการเลี้ยงกุ้งภายใต้การดูแลรับผิดชอบโดยชมรมผู้เพาะเลี้ยงกุ้งโซนภาคกลาง โดยคุณวิมลมาศ บอกว่า ทางชมรมฯ มุ่งเน้นให้เกษตรกรเลี้ยง “กุ้งขาว” และ “กุ้งก้ามกราม” มาโดยตลอด เพราะพื้นที่ภาคกลางเหมาะสมและนิยมเพาะเลี้ยงกันมานาน เลี้ยงมากที่สุด และประสบความสำเร็จในการเลี้ยงสูงสุด “ทางชมรมฯ มีการพูดคุยกับสมาชิกอย่างสม่ำเสมอเพื่อส่งเสริมความรู้ ยกระดับการเลี้ยงกุ้งให้ผลผลิตได้คุณภาพ ตรงกับตลาดรับซื้อ อย่างไรก็ดีหน้าที่หลักของชมรมฯ คือ เชื่อมประสานระหว่างสมาชิกฯ และทางกรมประมง, ประมงจังหวัด ในการยื่นขอเอกสาร, ยื่นต่อใบอนุญาตทำฟาร์มฯ และเรื่องต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวก เกษตรกรไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปประมงจังหวัดด้วยตัวเอง

เพราะฉะนั้นปัญหาที่เจอ คือ ในบางครั้งการยื่นเอกสารอาจมีความล่าช้า ไม่ทันใจพี่น้องเกษตรกรสมาชิกหลายราย ซึ่งก็อยากเรียนให้พี่น้องเกษตรกรเข้าใจว่า เอกสารทุกฉบับต้องออกจากกรมประมง ทางชมรมฯ ไม่สามารถยื่นออกให้เองได้ เพียงแต่รับเรื่อง รับกรอกแบบฟอร์ม แล้วเราจะประสานงานส่งต่อให้ประมงจังหวัด เพราะฉะนั้นก็ขอให้ใจเย็นรอสักหน่อย เพื่อความรอบคอบและถูกต้อง ทั้งนี้สมาชิกบางท่านก็เข้าใจแล้วก็น่ารัก ทางชมรมฯ ก็ขอขอบคุณ ซึ่งชมรมฯ มุ่งมั่นทุ่มเทอุทิศการทำงานเพื่อพี่น้องและสังคมคนเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเราพร้อมน้อมรับทุกคำติชมและปรับปรุงแก้ไขค่ะ

“หน้าที่ของชมรม คือ แนะนำเชื่อมประสาน ผลักดันคอยช่วยเหลือบอกต่อสมาชิก ตัวอย่างเช่น รถที่เข้ามารับซื้อกุ้ง เจ้าไหนจับดี รับซื้อให้ราคาดี เราก็จะบอกต่อสมาชิกให้ แต่ถ้าท่านใดมีช่องทางตลาดอื่นๆ ของตัวเองตรงนั้นเราก็ไม่ได้ไปปิดกั้น เพราะเราทราบดีว่าเกษตรกรแต่ละคนจะมีเจ้าประจำที่ค้าขายกันมานาน แต่ถ้าใครไม่มีช่องทาง ก็มาขอคำปรึกษากับชมรมได้”

4.ชมรมผู้เลี้ยงภาคกลาง04

ฝากถึงพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้ง

ในตอนท้าย คุณวิมลมาศ เปี่ยมสมบูรณ์ ในฐานะ ประธานการจัดงาน และประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพจังหวัดราชบุรี ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องผู้เพาะเลี้ยงกุ้ง เชิญชวนให้มาร่วม “งานวันกุ้งภาคกลางปี 66” ในครั้งนี้ด้วยว่า ต้องบอกก่อนว่า ที่ผ่านมาการจัดงานครั้งล่าสุด คือ เมื่อ 3 ปีก่อน ผลลัพธ์ คือ เกษตรกรให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทุกคนตื่นตัวที่จะเดินทางออกมารับฟังข่าวสาร ให้ความร่วมมือดีมาก มาปีนี้เราก็ได้น้อมนำคำติชมจากครั้งก่อนๆ มาปรับแก้ และพร้อมมากในการจัดงานครั้งนี้  ซึ่งคอนเฟิร์มขณะนี้ มีจำนวนกว่า 500 คน ที่ตอบรับ ทั้งเกษตรกร ตัวแทนบริษัทอาหาร ตัวแทนบริษัทเวชภัณฑ์ ฯลฯ ที่จะมาพบปะกัน ถือเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่ในรอบ 3 ปี ซึ่งอย่างที่บอกไปว่า เราต้องขอบพระคุณภาคีชมรมภาคกลาง และยังมีภาคธุรกิจที่ให้การสนับสนุนงานในครั้งนี้ด้วย และที่ตอบรับเข้าร่วมออกบูธกว่า 50 บูธ ขอขอบคุณด้วยใจจริงด้วยนะคะ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

และอยากฝากถึงพี่น้องผู้เลี้ยงกุ้งทุกท่าน ขอเชิญชวน ขอให้ทุกท่านสละเวลาให้ความสนใจมาพบกันในงานนี้ ทุกอย่างมาลงทะเบียนหน้างานได้เลย มารับคูปองหน้างาน จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล โดยปีนี้เราไม่มีการแจกบัตรเชิญ เพราะถ้าคนไม่ได้บัตรเชิญก็จะไม่กล้ามา เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านพาตัวเองมาที่หน้างานได้เลย เต็มอิ่มความรู้ เต็มอิ่มอาหารอร่อย แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนคอนเน็คชัน และมีการจับคูปองลุ้นรับรางวัลตลอดทั้งงานอีกด้วย รับรองว่าท่านเสียสละเวลาให้เราแค่ 1 วัน แล้วท่านจะกลับไปด้วยสิ่งที่ได้รับคุ้มค่ามหาศาลแน่นอน ได้ทั้งองค์ความรู้เพิ่ม ได้ทั้งเพื่อนใหม่ คอนเน็คชั่นใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ ในการเลี้ยงกุ้ง

ใครที่พลาดงานนี้เสียดายแย่ เพราะ 3 ปีมาแล้ว ที่พวกเราไม่ได้มาเจอกันเลย จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาพบกันให้ได้นะคะ ในวันพุธที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2566 นี้ ตั้งแต่ 08:00 – 18:00 น. ณ โรงแรม ไมด้า แกรนด์ ทวารวดี อ.เมือง จ.นครปฐม

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 407