โควิด ตลาดไทช่วยเกษตรกรสู้ โควิด – 19 เร่งปั้นศูนย์กลางค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

โควิด – 19 กลายเป็นโอกาสของยักษ์ใหญ่ตลาดค้าส่งสินค้าเกษตร ตลาดไท ได้จับมือกับหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมประมง และ กรมการค้าภายใน คัดสรรองค์กรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่มีใบมาตรฐานการผลิต GAP เพื่อเปิดตลาดค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำในตลาดไท

กรมประมงจับมือ ตลาดไท เปิดตลาดสัตว์น้ำ GAP
กรมประมงจับมือ ตลาดไท เปิดตลาดสัตว์น้ำ GAP

การแถลงข่าว เปิดตลาดประมงปลอดภัย GAP”

ดังนั้นจึงได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเปิดแถลงข่าว เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564

โดยมี คุณมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมง คุณพัชรี พยัควงษ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน คุณโชคชัย ดลศรีชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย แอ็กโกร เอ็กซเชนจ์ จำกัด เจ้าของตลาดไท คุณประกอบ ทรัพย์ยอดแก้ว นายกสมาคมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำไทย (ผู้แทนเกษตรกรกุ้งก้ามกราม)

1.คุณโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการตลาดไท
1.คุณโชคชัย คลศรีชัย กรรมการผู้จัดการตลาดไท

คุณชาลี จิตรประสงค์ ประธานชมรมผู้เลี้ยงกุ้งฉะเชิงเทรา (ผู้แทนเกษตรกรกุ้งขาววานาไม) และ คุณสุทธิ มะหะเลา นายกสมาคมผู้เพาะเลี้ยงปลาทะเลไทย (ผู้แทนเกษตรกรปลากะพงขาว) ร่วมกันแถลงข่าว “ การเปิดตลาดประมงปลอดภัย GAP ” เพื่อเกษตรกรไทยปลอดภัยถึงผู้บริโภคในยุค โควิด – 19 โดยเปิดพื้นที่ให้ขายผลผลิต เช่น กุ้งก้ามกราม กุ้งขาววานาไม และปลากะพงขาวเป็นต้น ฟรี 3 เดือน

2.คุณมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงฯ (คนที่ 3 จากซ้าย)เป็นประธานในพิธีเปิด
2.คุณมีศักดิ์ ภักดีคง อธิบดีกรมประมงฯ (คนที่ 3 จากซ้าย)เป็นประธานในพิธีเปิด

แนวทางแก้ปัญหาผลกระทบจากวิกฤต โควิด – 19

คุณมีศักดิ์กล่าวว่า กรมประมงเร่งดำเนินการเต็มที่ ช่วยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤต โควิด-19 ได้เร่งระบายกุ้งทะเล ด้วยการเปิดพื้นที่ในกรมประมง ให้เกษตรกรนำกุ้งมาขายในภูมิภาค ได้ให้สำนักงานประมงจังหวัดเปิดให้เกษตรกรมาขายกุ้งโดยตรง

ทางกรมได้ขอความร่วมมือจากห้องเย็น และโรงงานแปรรูปในการรับซื้อกุ้ง ได้ประสานทุกภาคส่วนให้ช่วยประชาสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจในการบริโภคกุ้ง และสินค้าสัตว์น้ำ ซ้ำยังช่วยจำหน่ายกุ้งไปยังกรมอนามัย ห้างโมเดิร์นเทรด และกองทัพ เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายสำคัญของ รมต.เกษตร ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ที่ย้ำเรื่องแก้ปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกร

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.กุ้งก้ามกรามคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน GAP
3.กุ้งก้ามกรามคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน GAP
ผลผลิตกุ้งขาวคุณภาพ มาตรฐาน GAP จากบ่อเกษตรกรโดยตรง
ผลผลิตกุ้งขาวคุณภาพ มาตรฐาน GAP จากบ่อเกษตรกรโดยตรง

การควบคุมและป้องกัน โควิด-19

คุณพัชรีกล่าวว่า ตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด รอบ 2 ที่ตลาดมหาชัย ทางกรมได้ทำกิจกรรม 4 อย่าง โดยเฉพาะการจับมือกับสมาคมต่างๆ ที่ทำตลาด เช่น สมาคมภัตตาคารไทย เป็นต้น เพื่อช่วยผลักดันกุ้งของเกษตรกร จนขายได้ไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละ 400 ตัน

คุณโชคชัยเปิดเผยว่า ตลาดไทได้เปิดพื้นที่ 7,750 ตารางเมตร รองรับผู้ซื้อ/ผู้ขาย ขายฟรี 3 เดือน มีการปรับโครงสร้าง และเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกตามมาตรฐานกรมประมง และระบบการจำหน่ายตามมาตรการป้องกัน โควิด – 19 ที่เข้มงวด เช่น มี QR CODE ตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งที่มาของสินค้า และการใช้มาตรการ D-M-H-T เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย สแกนไทยชนะก่อนเข้าตลาด

4.ปลากะพงยักษ์ น้ำหนัก 6 กิโลกรัม
4.ปลากะพงยักษ์ น้ำหนัก 6 กิโลกรัม
ปลากะพงคุณภาพจากบ่อเกษตรกร รองรับด้วยมาตรฐาน GAP
ปลากะพงคุณภาพจากบ่อเกษตรกร รองรับด้วยมาตรฐาน GAP

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม ปลากะพงขาว

ในส่วนของเกษตรกรซึ่งเป็นผู้ผลิต ตัวแทนทั้ง 3 คน ยืนยันตรงกันว่า ผลิตตามมาตรฐาน GAP ของกรมประมง สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ไม่ว่ากุ้ง หรือปลากะพงขาว ไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ โดยเฉพาะสินค้าสัตว์น้ำที่ผลิตจากเมือง 2 น้ำ อย่าง แปดริ้ว ยังมีความอร่อยอีกด้วย

การแถลงข่าว 15 ม.ค. 64 คุณมีศักดิ์ต้องการให้เป็นช่องทางเพิ่มตลาดค้าส่งสินค้าสัตว์น้ำ เพราะทำเลที่ตั้งตลาดไทเหมาะสม สามารถกระจายสินค้าไปอีสาน/เหนือ ได้

ขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมขายสินค้าประมงปลอดภัยกว่า 200 ราย จาก 5 จังหวัด ได้แก่ ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และฉะเชิงเทรา เริ่มแรกแบบขายส่งวันละ 5 ตัน แต่สามารถเพิ่มปริมาณได้อีก

ในอนาคตคุณมีศักดิ์ต้องการให้มีการร่วมกันพัฒนาให้เป็นตลาดสัตว์น้ำยุคใหม่ ตลาดกลางสินค้าสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย สินค้าคุณภาพ ปลอดภัย เกษตรกรขายเอง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ