ปุ๋ยมูลไส้เดือน ผลิตส่งตลาดคนเลี้ยงกุ้ง ยุคราคาตกต่ำ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปุ๋ยมูลไส้เดือนเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการใช้ผลผลิตจาก ปุ๋ยมูลไส้เดือนเพื่อใช้ในด้านการเกษตร ปุ๋ยมูลไส้เดือน

ไส้เดือนพันธุ์แอฟริกา 1
ไส้เดือนพันธุ์แอฟริกา 1

 

ธุรกิจการเลี้ยงไส้เดือนเพื่อการจำหน่ายเป็นอาชีพหลักหรือรายได้เสริมให้ผู้คนที่สนใจในการเลี้ยงไส้เดือนพันธุ์แอฟริกาเพราะมีมูลค่าที่สูง

ลักษณะของไส้เดือนแอฟริกา

ไส้เดือนแอฟริกามีชื่อสามัญ African Nightcrawler ชื่อวิทยาศาสตร์ Eudrilus eugenine เป็นไส้เดือนชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงกันอยู่ในขณะนี้และเป็นที่นิยม ขายได้ในราคาสูง เพาะเลี้ยงเพื่อ เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง กำจัดขยะของเสีย และนำมูลมาทำเป็นปุ๋ย เด้วยเหตุผลที่ว่าไส้เดือนสายพันธุ์แอฟริกามีลักษณะลำตัวใหญ่เลี้ยงง่ายเป็นไส้เดือนที่อาศัยอยู่หน้าดิน กินอาหารที่เป็นอินทรีย์วัตถุทุกชนิด เช่น มูลสัตว์ เศษอาหาร เศษเหลือทางการเกษตร เศษผัก และใบไม้ ในการเลี้ยงดูต้องมีการควบคุมปัจจัยการเลี้ยงที่เหมาะสม และปริมาณอาหารมากสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและให้ลูกมาก ช่วงที่จะได้ไส้เดือนเยอะที่สุดก็จะเป็นช่วงฤดูฝนด้วยปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ไส้เดือนมีการผสมพันธุ์กันได้ดี

ฟาร์มไส้เดือนของคุณจอมขวัญ จุดประกายขึ้นจากกองเศษปุ๋ยจากการเพาะเห็ดฟาง ที่ก่อนหน้านี้คุณจอมขวัญ มีอาชีพเพาะเห็ดฟางจำหน่ายและในการเพาะเห็ดฟางแต่ละครั้งจะมีเศษวัตถุดิบในการเพาะเหลือทิ้งเป็นกองใหญ่ ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะนำเศษวัตถุดิบไปทำอะไร ประกอบกับตอนที่เรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้เปิดอบรมการเพาะเลี้ยงไส้เดือน เกิดความสนใจจึงเข้าไปศึกษา วิธีการเพาะเลี้ยง เมื่อสำเร็จหลักสูตรจึงนำความรู้ เหล่านั้นมาลงมือปฏิบัติเองที่ฟาร์ม แต่ก็ยังไม่ได้จริงจังเท่าไหร่ มาจริงจังก็ตอนเรียนจบ โดยเริ่มจากไส้เดือน 2 กิโลกรัม ขยายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนตอนนี้มีอยู่ 100 กว่าบ่อ

กองมูลไส้เดือน 2
กองมูลไส้เดือน 2

เตรียมความพร้อมการเลี้ยงไส้เดือน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คุณจอมขวัญกล่าวว่าที่ฟาร์มเราจะเลี้ยงในบ่อปูน และสิ่งที่ต้องเตรียมอย่างแรกคือ มูลวัวนม ทางเราจะใช้มูลวัวนม 1 กระสอบ(30 kg) ต่อไส้เดือน 1 กิโลกรัม นำมาแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ 2 วัน จากนั้นทำการปล่อยน้ำมูลวัวนมหรือนำไปรดต้นไม้ แล้วจึงปล่อยตัวไส้เดือนลงไป 1 บ่อ จะใส่ไส้เดือน 1 กิโลกรัม หลังจากนั้นสังเกตว่าไส้เดือนลงดินหรือไม่ ถ้าไม่ลงให้ทำการรดน้ำให้ชุม เมื่อลงตัวไส้เดือนไปแล้ว 7 – 10 วัน จึงจะสามารถเก็บผลผลิตมูลไส้เดือนครั้งแรกได้และหลังจากวันที่ 10 ก็สามารถเก็บมูลไส้เดือนได้ทุกวันหรือ 1 เดือนเก็บครั้ง เหตุผลที่คุณจอมขวัญต้องเก็บทุกวันเพราะจะทำให้ได้มูลไส้เดือนเยอะขึ้นถ้าเก็บไว้นานไส้เดือนอาจจะกินหมด ถ้าทยอยเก็บทุกวันจะได้มูลไส้เดือนในปริมาณที่เยอะกว่าจะเก็บทีเดียว

 

อาหารเสริมสำหรับไส้เดือน

ในการให้อาหารทางฟาร์มไส้เดือนจอมพลังก็จะมีการให้อาหารเสริม ซึ่งจะเป็นโปรตีนถั่วเหลือง หรือกากถั่วเหลือง และก็ยังมีผักและผลไม้จำพวกแตงโม แตงกวา มะละกอ ส่วนใหญ่ก็จะเลือกในสิ่งที่ไส้เดือนกินง่ายอาหารเสริมก็จะช่วยให้ตัวไส้เดือนแข็งแรง ลำตัวใหญ่อีกด้วย

คุณจอมขวัญ หรรษาขจร
คุณจอมขวัญ หรรษาขจร

ผลผลิตของไส้เดือน

ผลผลิตมูลไส้เดือนทางฟาร์มจะทำการเก็บมูลไส้เดือนทุกวัน จะสังเกตจากผิวด้านบนว่ามีมูลไส้เดือนเป็นขุยโดยการหยิบมาดูหรือสังเกตด้วยตาเปล่า จากนั้นก็จะโกยมูลไส้เดือนจากผิวหน้าที่แห้งๆ ลึกประมาณ 1 นิ้ว อยู่ที่เทคนิคของแต่ละคน แต่ที่ทางฟาร์มของเราจะต้องเก็บทุกวันเพราะเราต้องใช้มูลไส้เดือนไปผสมดินมูลไส้เดือนสำเร็จรูป ผลผลิตตัวไส้เดือนที่ได้ก็จะอยู่ที่ 2 กิโลกรัมต่อ 1 บ่อ

มูลไส้เดือนแนวทางและการตลาดของฟาร์มไส้เดือนจอมพลัง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ตอนนี้ตลาดไส้เดือนกำลังเป็นที่รู้จักเกษตรกรที่สั่งซื้อส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรที่ทำฟาร์มกุ้งและร้านค้าต้นไม้ ในการจำหน่ายให้เกษตรกรทางฟาร์มจะจำหน่ายในกิโลกรัมละ 15 บาท ส่วนใหญ่ก็จะซื้อเป็นตัน ส่วนร้านค้าต้นไม้จะซื้อเป็นดินปุ๋ยมูลไส้เดือน บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ราคาขายก็อยู่ที่กิโลกรัมละ 20-25 บาท และทางเราก็ยังมีการเปิดอบรมการเลี้ยงไส้เดือน, ออกบรูธตามงานต่างๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า  การตลาดในอนาคตก็มีแนวโน้มไปได้อีกไกลเพราะต่างประเทศได้มีการเลี้ยงและแปรรูปไส้เดือน เป็นอาหารสัตว์ และอาหารเสริม ถ้ามองโดยรวมเรื่องการเกษตรอินทรีย์น่าจะเป็นแนวทางที่ยั่งยืน ด้วยกระแสโลก เพราะตอนนี้มีการต่อต้านเรื่องการใช้สารเคมีทางการเกษตรอยู่มากก็เลยเป็นกระแสที่ยังน่าสนใจ

สำหรับเกษตรกรที่สนใจมูลไส้เดือนสามารถสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่คุณจอมขวัญ…………….และในฉบับต่อไปจะนำผลงานเลี้ยงเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จในการใช้ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปรับใช้ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ปุ๋ยมูลไส้เดือน

tags: ปุ๋ยมูลไส้เดือน เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่นิยมเลี้ยงขึ้นเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรในการใช้ผลผลิตจาก เพื่อใช้ในด้านการเกษตร ปุ๋ยมูลไส้เดือน

[wpdevart_like_box profile_id=”377357182296025″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]