พันธุ์ปลาทับทิม “ทับทิมเพชร”
พันธุ์ปลาทับทิม “ทับทิมเพชร”

หากพูดถึงวงการลูกพันธุ์ปลานิลและปลานิลแดง (ทับทิม) บ้านเรา “กรเกียรติฟาร์ม” คงอยู่ในรายชื่ออันดับแรกๆ ที่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาบ่อดินและปลากระชังไทยนึกถึง ด้วยคุณภาพของลูกพันธุ์ปลาที่แข็งแรง สามารถตอบโจทย์การเลี้ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญ คือ การไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาสายพันธุ์ ทำให้ลูกพันธุ์ปลาของกรเกียรติฟาร์มสามารถครองใจเกษตรกรมายาวนานจวบจนทุกวันนี้ พันธุ์ปลาทับทิม

1.คุณกรเกียรติ พรมจวง เพาะพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิม
1.คุณกรเกียรติ พรมจวง เพาะพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิม

การเพาะพันธุ์ปลานิล และ พันธุ์ปลาทับทิม

คุณกรเกียรติ พรมจวง ผู้บริหาร กรเกียรติฟาร์ม จังหวัดกำแพงเพชร ฟาร์มเพาะพันธุ์ปลานิลและปลาทับทิมครบวงจร โดยก่อตั้งฟาร์มมายาวนานกว่า 22 ปี มีทั้งโรงเพาะฟัก บ่ออนุบาล ฟาร์มเลี้ยงบ่อดิน และฟาร์มเลี้ยงกระชังแม่น้ำ ทั้งแม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน รวมถึงส่งมอบความสด สะอาด ปลอดภัย มีคุณภาพ ให้กับลูกค้า ด้วยการเปิดหน้าร้านจำหน่ายผลผลิตจำนวน 4 สาขา สาขาวังแขม, สาขากำแพงเพชร, สาขาแม่สอด และสาขาลานกระบือ

อีกทั้งทางฟาร์มยังผลิตลูกปลาส่งขายทั่วประเทศ และส่วนหนึ่งจะผลิตส่งเข้าสู่ฟาร์ม ด้วยกำลังการผลิตลูก พันธุ์ปลาทับทิม และปลานิลอยู่ที่ประมาณ 10 ล้านตัว/เดือน แบ่งเป็นปลานิลประมาณ 3-4 ล้านตัว/เดือน และปลาทับทิมประมาณ 6-7 ล้านตัว/เดือน

2.พ่อแม่พันธุ์ทับทิมเพชร
2.พ่อแม่พันธุ์ทับทิมเพชร
พ่อแม่พันธุ์ศรีนิล
พ่อแม่พันธุ์ศรีนิล

การพัฒนาสาย พันธุ์ปลาทับทิม และปลานิล

กรเกียรติฟาร์มนั้นเด่นเรื่องปลาทับทิม เนื่องจากกำลังการผลิตปลาทับทิมนั้นสูงกว่าปลานิล ด้วยความชำนาญเรื่องการเพาะขยายพันธุ์ปลาอยู่แล้ว แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม การจัดการฟาร์ม รวมทั้งความต้องการผลผลิตปลายทางของผู้บริโภค ทำให้วันนี้ผู้ผลิตลูกปลาต่างต้องหันมาพัฒนาและปรับปรุงสายพันธุ์ปลาให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากที่สุด ซึ่งรวมถึง “กรเกียรติฟาร์ม” ด้วยเช่นกัน

ซึ่งทางฟาร์มยังได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาสายพันธุ์ และทดลองเลี้ยงเพื่อทดสอบอาหารอยู่ตลอดเวลา เพราะทางฟาร์มกำลังจะจัดทำคู่มือการเลี้ยงให้กับเกษตรกร เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพเลี้ยงปลาได้อย่างยั่งยืน ด้วยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มากกว่า 4 ปี โดยเป็นฟาร์มที่มีพัฒนาการด้านการบริหารจัดการฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำตามหลักพันธุศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์ของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

ซึ่งทางฟาร์มพัฒนาสาย พันธุ์ปลาทับทิม ในนาม “ทับทิมเพชร” และพัฒนาสายพันธุ์ปลานิล ในนาม “ศรีนิล” โดยเลือกปรับปรุงพันธุ์จากการคัดเลือกแบบครอบครัว (family selection) จนออกมาเป็นพ่อแม่พันธุ์ P0 และในปัจจุบันสามารถพัฒนาสาย พันธุ์ปลาทับทิม และปลานิลในรุ่น F1 ออกมาได้สำเร็จ จึงอยากให้เกษตรกรติดตามและพัฒนาวงการไปด้วยกัน

กรเกียรติฟาร์มให้ความสำคัญกับการพัฒนาสายพันธุ์ปลา “ทับทิมเพชร” และ “ศรีนิล” อย่างเข้มข้น เพราะทางฟาร์มเล็งเห็นความสำคัญว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาจะประสบความสำเร็จได้ต้องเริ่มจากสิ่งที่ดีที่สุด นั่นคือ เรื่องของสายพันธุ์ เรื่องของอาหาร เรื่องของการจัดการที่เยี่ยม ทางฟาร์มจึงได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อจะพัฒนาวงการ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า รวมถึงความเจริญรุ่งเรืองของเกษตรกรลูกค้าของกรเกียรติฟาร์มทั่วประเทศ

3.หัวเล็ก ตัวกว้าง สันหนา
3.หัวเล็ก ตัวกว้าง สันหนา

ลักษณะเด่นของปลาทับทิมเพชร และศรีนิล

วันนี้ปลา “ทับทิมเพชร” และ “ศรีนิล” รุ่น F1 ที่กำลังจะเปิดตัวในปีหน้า ถูกพัฒนาสายพันธุ์ให้มีคุณภาพ และเอกลักษณ์เฉพาะตัว คือ หัวเล็ก ตัวกว้าง สันหนา หางเล็ก เพิ่มกล้ามเนื้อในส่วนที่เป็นโครงสร้าง ช่วยให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงแล้วเป็นที่ต้องการของตลาด ซึ่งจะตรงกับสโลแกนของฟาร์มที่ว่า “แข็งแรง โตดี สีสวย อ๋อ ใช่เลย” จึงอยากให้พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยง หรือลูกค้าของกรเกรียติฟาร์ม เชื่อมั่นว่าทางฟาร์มจะพัฒนาวงการให้ก้าวหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง

4.บ่ออนุบาลลูกปลานิลและปลาทับทิม
4.บ่ออนุบาลลูกปลานิลและปลาทับทิม
ลูกปลาทับทิมเพชร
ลูกปลาทับทิมเพชร

การอนุบาลลูกปลานิล และปลาทับทิม

หลังจากที่ได้ลูกพันธุ์จากฟาร์มเพาะฟักแล้ว จะนำลูกปลาสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนำไปอนุบาลเลี้ยงให้กินอาหารฮอร์โมน 21 วัน จนได้ลูกปลาไซส์ 0.5-1 กรัม นำไปอนุบาลในบ่อดินต่ออีกประมาณ 45 วัน หลังจากนั้นจะได้ลูกปลาไซส์ 30-35 กรัม จึงจะย้ายลูกปลาลงไปเลี้ยงในกระชังแม่น้ำปิง และแม่น้ำน่าน

5.อาหารปลาฟินาเล่
5.อาหารปลาฟินาเล่

การให้อาหารลูกปลานิล และปลาทับทิม

เลี้ยงต่ออีกประมาณ 120 วัน โดยเลี้ยงด้วยอาหารสูตรพิเศษที่ทางกรเกียรติฟาร์มดีไซน์ขึ้นมา ร่วมกับ บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด ในชื่อแบรนด์“ฟินาเล่” เป็นอาหารที่ดี มีคุณภาพ และคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน ช่วยให้ผลผลิตออกมาได้ปลาสีสวย รูปทรงดี หัวเล็ก ตัวกว้าง เนื้อเยอะ สันหนา และมีคุณภาพ ตรงใจผู้บริโภค ทั้งที่จำหน่ายหน้าร้านของฟาร์ม และลูกค้าที่ซื้อไปจำหน่ายต่ออย่างแน่นอน

ซึ่งปลาของฟาร์มจะเลี้ยงในแม่น้ำปิง โดยมีเขื่อนภูมิพลปล่อยน้ำมาให้ และในแม่น้ำน่านจะรับน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์มาให้ทุกวันเช่นกัน ทำให้มีน้ำไหลผ่านกระชังอยู่ตลอดเวลา ทำให้ปลาในกระชังไม่มีการสัมผัสดินแน่นอน อีกทั้งยังมีนักวิชาการคอยดูแลสุขภาพปลา และควบคุมการให้อาหารตามความเหมาะสมอยู่ตลอดเวลา จึงมั่นใจได้ว่าผู้ที่บริโภคปลาของกรเกียรติฟาร์มนั้นจะได้รับปลาที่มีคุณภาพ คงความสด สะอาด ไร้สาร ไร้กลิ่น กินอร่อย อ๋อ..ใช่เลย

6.พันธุ์ปลาทับทิม “ทับทิมเพชร”
6.พันธุ์ปลาทับทิม “ทับทิมเพชร”
ลูกปลาศรีนิล
ลูกปลาศรีนิล

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย ปลาทับทิมเพชร และศรีนิล

กรเกียรติฟาร์ม จำหน่ายสุดยอดลูกพันธุ์ปลา “ทับทิมเพชร” และลูกพันธุ์ปลา “ศรีนิล” ที่พัฒนาสายพันธุ์จนมีคุณภาพ แข็งแรง โตดี สีสวย พร้อมจำหน่ายอาหารปลา “ฟินาเล่” ที่มีคุณภาพเกรดพรีเมี่ยม ช่วยให้ลูกปลาแข็งแรง กินดี โตเร็ว ทวีกำไร จำหน่ายผลผลิตปลาทับทิม, ปลานิล สด สะอาด ปลอดภัย ไร้สาร ไร้กลิ่น กินอร่อย อีกทั้งทางฟาร์มยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ และส่งเสริมการเลี้ยงปลาทับทิมและปลานิลแบบครบวงจรอีกด้วย

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 065-6350998, 065-2637889 ID Line : @KKFKORNKIETFARM หรือ FACEBOOK : KKFกรเกียรติฟาร์ม กำแพงเพชร www.kornkietfarm.com ทางฟาร์มยินดีต้อนรับเกษตรกรที่สนใจทุกท่าน

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 363

สนับสนุนโดย