วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชัง ผลิตปลาทับทิมปลอดสารเคมี ลูกพันธุ์น้ำใสฟาร์ม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับนี้เราขอพาผู้อ่านทุกท่านล่องใต้ลงไปยังจังหวัดตรัง เพื่อเรียนรู้การเลี้ยงปลาทับทิมคุณภาพระบบเปิดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว

วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้สมาชิกสามารถเลี้ยงปลากระชังเพื่อประกอบเป็นอาชีพได้ โดยมี คุณจรัญ ไก่คล้าย เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน และเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาเองด้วย

1.วิสาหกิจชุมชน01

การเลี้ยงปลากระชัง

คุณจรัญได้เล่าถึงที่มาของวิสาหกิจแห่งนี้ที่เริ่มจากการที่ตนมองเห็นประโยชน์ของผืนน้ำในอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว ที่นอกจากจะเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำให้ประชากรแล้ว ตนมองว่า อ่างเก็บน้ำแห่งนี้ยังสามารถสร้างอาชีพให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย โดยเฉพาะการเลี้ยงปลากระชัง ด้วยเหตุนี้คุณจรัญจึงทำเรื่องขออนุญาตเลี้ยงปลากระชังบนพื้นที่ดังกล่าวกับทางภาครัฐ ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดให้เกษตรกรสามารถเลี้ยงปลากระชังได้ไม่เกิน 100 กระชัง

เมื่อภาครัฐให้โจทย์มา คุณจรัญจึงชักชวนชาวบ้านได้ 12 ราย ให้หันมาเลี้ยงปลากระชัง โดยจะมีการแบ่งกระชังให้เลี้ยงคนละ 8 กระชัง เท่าๆกัน “แต่ก่อนชาวบ้านที่นี่ทำอาชีพสวนยาง สวนปาล์ม เป็นหลัก รวมถึงตัวผมด้วย แต่ด้วยราคาผลผลิตที่ตกต่ำสวนทางกับต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นทุกวัน เมื่อรายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในครอบครัว ชาวบ้านจึงเริ่มมองหาอาชีพเสริม จึงรวมตัวกันเป็นวิสาหกิจอย่างทุกวันนี้ ซึ่งต้องยอมรับว่า ตั้งแต่หันมาเลี้ยงปลากระชัง เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นกว่าเดิม จนบางคนเลิกทำงานสวนและหันมามุ่งมั่นดูแลเลี้ยงปลาให้ได้ผลผลิตที่ดี” คุณจรัญกล่าว

2.วิสาหกิจชุมชน02

ผลผลิตที่ดี มาจากการจัดการที่ดี 

สำหรับการจัดการกระชังปลาแห่งนี้ จะเลี้ยงปลาในกระชังขนาดกว้างยาว 5×5 เมตร ลึก 3 เมตร อัตราความหนาแน่น 1,200-1,500 ตัว/กระชัง และในฤดูร้อนจะลดเหลือ 800-900 ตัว/กระชัง ปล่อยลูกปลาขนาด 30 ตัว/กิโลกรัม กระชังตาถี่ 5 เซนติเมตร

สำหรับลูกปลาที่นำมาเลี้ยง ทางกลุ่มจะสั่งลูกปลาขนาดใบมะขามมาอนุบาล ใช้ระยะเวลาในการอนุบาลประมาณ 1-2  เดือน ก็จะได้ปลาขนาด 30 ตัว/กิโลกรัม ก็จะนำมาเลี้ยงในกระชังได้ สาเหตุที่นำลูกปลามาอนุบาลเองก็เพื่อให้ปลาคุ้นชินกับสภาพน้ำ สภาพอากาศ เมื่อปลาคุ้นชินแล้ว ค่อยนำไปปล่อยในกระชัง จะทำให้ปลามีอัตรารอดสูง อีกทั้งยังช่วยประหยัดพื้นที่การเลี้ยงปลา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากนี้การอนุบาลลูกปลาในพื้นที่ขนาดเล็ก ทำให้สามารถทำตาข่ายกันนกป้องกันนกได้ ช่วยลดอัตราการสูญเสีย ที่สำคัญการอนุบาลลูกปลาในบ่อสภาพแวดล้อมจะค่อนข้างคงที่ ทำให้ลูกปลาที่ยังไม่แข็งแรงเต็มที่มีอัตรารอดสูงขึ้น และอีกปัจจัยที่สำคัญ คือ เมื่ออนุบาลลูกปลาแล้วจะสามารถคัดขนาดปลาก่อนนำไปลงกระชัง ทำให้ขนาดตัวสม่ำเสมอกันอีกด้วย

“ทุกวันนี้ทางกลุ่มจะอนุบาลลูกปลาเอง แต่ผลผลิตก็ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ เพราะบ่ออนุบาลเรามีน้อย ก็ต้องสั่งปลานอกเข้ามาร่วมด้วย เพื่อให้ผลผลิตออกทันกับออเดอร์ลูกค้า” เมื่อปล่อยปลาลงกระชังแล้ว คุณจรัญจะเลี้ยงปลาต่ออีกประมาณ 120-150 วัน โดยเน้นให้อาหารปลาเบอร์ 2 โปรตีน 30% ตลอดระยะเวลาการเลี้ยง

3.วิสาหกิจชุมชน03

เทคนิคการให้อาหาร

“สำหรับเทคนิคการให้อาหาร ผมจะให้อาหารเบอร์ 2 ตลอด โปรตีนเยอะหน่อย เพราะเรารู้ว่าปลาเราจะค้างกระชังไม่นาน เต็มที่ไม่เกิน 20 วัน ซึ่งอาหารที่โปรตีนสูงจะส่งผลให้ปลาสร้างเนื้อดี น้ำหนักดี ค่า  FCR จะอยู่ที่ 1.3-1.7 แล้วแต่การให้อาหารของเเต่ละคน แต่หากรอบไหนคิดว่าปลาจะค้างกระชังนาน 2-3 เดือนขึ้นไป จะต้องลดเปอร์เซ็นต์อาหารลง ไม่งั้นปลาอาจน๊อคตายได้”

สำหรับคุณภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ถือว่ามีคุณภาพดีมาก แม้จะเป็นแหล่งน้ำเปิด มีการไหลเข้ามาของลำน้ำหลายสาย แต่คุณภาพน้ำที่นี่ดีตลอดทั้งปี ทั้งค่า DO (ออกซิเจน) รวมถึง เชื้อโรคพาหะต่างๆ ที่จะกระทบกับการเลี้ยงปลา ที่นี่ถือว่ามีน้อยมาก ส่งผลให้ทางกลุ่มสามารถเลี้ยงปลากระชังแบบไร้สารเคมี ทำให้ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพดี ปลารูปร่างสวย รสชาติดี หากนับตั้งแต่ขั้นตอนการอนุบาลลูกปลาจนถึงลงกระชัง ก็จะใช้เวลารวมประมาณ 160-170 วัน ก็จะสามารถจับปลาขายได้ โดยน้ำหนักปลาเฉลี่ยอยู่ที่ 0.7-1 กิโลกรัม ซึ่งเป็นขนาดปลาที่ตลาดต้องการมากที่สุด ปัจจุบันทางกลุ่มสามารถผลิตปลาทับทิมออกสู่ตลาดได้มากถึงวันละ 400 กิโลกรัม

4.วิสาหกิจชุมชน04

ลูกพันธุ์ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง  

สำหรับลูกพันธุ์ปลาที่ทางกลุ่มเลือกใช้นั้น คุณจรัญย้ำว่าเลือกใช้ลูกปลาจาก “น้ำใสฟาร์ม” เป็นหลัก ใช้มา 5-6 ปีได้แล้ว สาเหตุที่ทางกลุ่มยึดติดกับลูกปลาแบรนด์นี้ เนื่องจากลูกปลาน้ำใสจะ แข็งแรง ทนทาน ทนโรค ทรงสวย ลูกปลาติดดี ที่สำคัญปลาโตเร็ว FCR 1.3-1.5 แล้วแต่การเลือกใช้อาหารร่วมด้วย ที่สำคัญเวลาออเดอร์ปลาไป จะได้ลูกปลาครบทุกรอบ รวมถึงการเข้ามาดูแลช่วยเหลือของเซลล์จาก บริษัท น้ำใสฟาร์ม ที่เวลาปลามีปัญหาไม่ว่าจะระหว่างการเลี้ยง หากพบปัญหาสามารถปรึกษาสอบถามหาแนวทางแก้ปัญหาได้ เหมือนว่าเราไม่ใช่เเค่ลูกค้า เเต่เค้าดูแลเราเหมือนครอบครัวเลยทีเดียว

ขอขอบคุณข้อมูล 

โฆษณา
AP Chemical Thailand

คุณจรัญ ไก่คล้าย

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลาในกระชังอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้ว

สำหรับลูกค้าที่สนใจลูกปลาของน้ำใส สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สาขาในพื้นที่ใกล้บ้าน

สาขาสงขลา โทร.081-8355251

สาขาปราจีนบุรีโทร.037-271317, 081-6503539, 095-3923545

สาขาสงขลาโทร.081-5559944

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สาขาสกลนครโทร.092-3892333

ฝ่ายขายเปิดให้บริการทุกวัน เวลา 8.00-17.00 น.

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์น้ำ ฉบับที่ 413