เผยแนวทางการทำการ ตลาดปลา ทับทิม ที่อยู่รอดทั้งคนเลี้ยงและคนขาย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

จากฉบับที่แล้ว “นิตยสารสัตว์น้ำ” ได้นำเสนอเรื่องราวการเพาะเลี้ยงปลาทับทิมกระชังของสมาชิกใน “ชมรมผู้เลี้ยงปลากระชังลุ่มน้ำภาคกลาง” กับเทคนิคการผลิตปลาทับทิมคุณภาพสู่ตลาดให้ได้วันละไม่ต่ำกว่า 20 ตัน ซึ่งการผลิตนั้นจะต้องใช้ความเอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิดของคนเลี้ยง เพื่อให้ได้ปลาคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ

ปลาทับทิมคุณภาพจากแหล่งผลิตปลาที่ดีที่สุด-กาญจนบุรี
ปลาทับทิมคุณภาพจากแหล่งผลิตปลาที่ดีที่สุด-กาญจนบุรี
1.คุณถนอมศักดิ์-คนซ้าย-และ-คุณทวีศักดิ์-เจ้าของแพปลานาป่า-และร้านกินข้าวกินปลา
1.คุณถนอมศักดิ์-คนซ้าย-และ-คุณทวีศักดิ์-เจ้าของแพปลานาป่า-และร้านกินข้าวกินปลา

จุดเริ่มต้นการทำแพปลา

และในฉบับนี้เราจะมาต่อยอดจากผลผลิตปลาทับทิมคุณภาพของทางชมรมว่า หลังจากที่ผลิตให้ได้คุณภาพแล้วนั้น ตลาดที่จะคอยกระจายสินค้าอยู่ที่ไหน นี่คือคำถามที่หลายๆ คนต้องการคำตอบ และคนที่จะมาตอบคำถามได้นั้นก็ไม่ใช่ใคร คือสมาชิกในชมรมนั่นเอง เริ่มด้วยท่านแรก คุณทวีศักดิ์ แป้นทิม หรือที่รู้จักในนาม คุณเล็ก

คุณเล็ก คือ หนึ่งในสมาชิกชมรมที่ทำหน้าที่กระจายผลผลิตปลาจากสมาชิกในชมรมผ่านแพปลาที่ตนสร้างขึ้นมาในชื่อ “แพปลานาป่า” และร้านอาหารชื่อดังย่านชลบุรี “ร้านกินข้าวกินปลา” ซึ่งทั้งสองกิจการนี้คุณเล็กจะไม่สามารถขับเคลื่อนกิจการได้เลย หากขาดหุ้นส่วนที่เปรียบเสมือนหัวใจหลักในธุรกิจ นั่นคือ คุณถนอมศักดิ์ ศรีบุญเรือง หรือคุณหนอม ผู้บริหาร บริษัท แม็กน่า ฟีด จำกัด

ทั้งคุณทวีศักดิ์และคุณถนอมศักดิ์ต่างเป็นหนึ่งในสมาชิกชมรมผู้เลี้ยงปลากระชังลุ่มน้ำภาคกลาง ซึ่งอยู่ในฐานะของผู้รับซื้อผลผลิตปลาทับทิมและปลานิลคุณภาพจากชมรม โดยมีแหล่งจำหน่ายผลผลิตทั้งที่หน้า “แพปลานาป่า” หรือแปรรูปเป็นอาหารจำหน่าย ในร้าน “กินข้าวกินปลา”  และตลาดค้าส่งต่างๆ รวมไปถึงตลาดโมเดิร์นเทรดต่างๆ ซึ่งมีผลผลิตที่กระจายลงสู่ผู้บริโภคไม่ต่ำกว่าวันละ 1 ตัน

คุณทวีศักดิ์และคุณถนอมศักดิ์ได้เล่าถึงประวัติก่อนที่จะเข้ามาทำธุรกิจตรงนี้ว่า เดิมทีทั้งสองต่างเป็นพนักงานบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจสัตว์น้ำ แต่ด้วยความอิ่มตัวของอาชีพหน้าที่การงาน จึงตัดสินใจลาออกจากบริษัท

และหันมาเดินตามความฝันที่ต้องการในเรื่องของการทำธุรกิจเกี่ยวกับปลาทับทิม เพื่อยกระดับปลาทับทิมไทยให้ได้คุณภาพ และเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางจากกลโกงของเหล่าพ่อค้า แม่ค้า ที่กดราคาปลา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

จนเมื่อคุณทวีศักดิ์และคุณถนอมศักดิ์ได้มาเยี่ยมน้องๆ ที่ตั้งชมรม ซึ่งเป็นชมรมที่มีทิศทาง อุดมการณ์ เดียวกันกับตน ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลุดพ้นจากกลไกของเหล่าพ่อค้าที่มุ่งเอาเปรียบในทุกๆ ด้าน ด้วยเหตุนี้ทั้งสองท่านจึงเข้าร่วมเป็นสมาชิกชมรมในฐานะของผู้ทำการตลาดของชมรมเป็นหลัก

2.ปลาทับทิมสดๆ-ที่แพปลานาป่า
2.ปลาทับทิมสดๆ-ที่แพปลานาป่า
ตลาดปลา ปลาทับทิมคุณภาพ
ตลาดปลา ปลาทับทิมคุณภาพ
ปลาทับทิมพร้อมส่งให้ลูกค้า
ปลาทับทิมพร้อมส่งให้ลูกค้า
เมนูฮิตของร้านกินข้าวกินปลาด้วยวัตถุดิบที่สด-ได้คุณภาพ
เมนูฮิตของร้านกินข้าวกินปลาด้วยวัตถุดิบที่สด-ได้คุณภาพ

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายปลาทับทิม

“แพปลานาป่า” เริ่มกิจการมาได้เพียง 1 ปีเศษเท่านั้น แต่ด้วยการบริหารเชิงรุกของ คุณทวีศักดิ์ที่เน้นเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นตลาดค้าส่ง ห้างโมเดิร์นเทรด หรือแม้กระทั่งร้านอาหารชั้นนำ และร้านปลาเผา ในละแวกเมืองชลบุรี

ซึ่งการทำตลาดของเขานั้นสามารถแบ่งสัดส่วนของตลาดในเมืองชลบุรีมาได้ค่อนข้างมาก ส่งผลให้ปัจจุบันทางแพปลานาป่ามียอดจำหน่ายปลาไม่ต่ำกว่าเดือนละ 30 ตัน เฉลี่ยวันละ 1 ตัน คุณทวีศักดิ์ยอมรับว่า

“แพปลาเราทุกวันนี้ส่งปลาเฉลี่ยวันละ 1 ตัน บางคนอาจจะมองว่าเยอะ แต่จริงๆ แล้ว เมืองชลบุรีมีปริมาณการบริโภคปลาสูงถึงวันละ 4-6 ตัน/วัน เมื่อเทียบกับปริมาณยอดขายปลาของทางแพทุกวันนี้นั้นก็ยังถือว่าน้อยอยู่ เพราะตลาดต้องการมากกว่านี้”

ผลผลิตปลาทับทิมที่จำหน่ายในแพปลานาป่านั้นปริมาณส่วนใหญ่มาจากผลผลิตปลาคุณภาพจากชมรมเป็นหลัก โดยทางแพจะเน้นใช้ปลา 2 ขนาด คือ 400-500 กรัม สำหรับตลาดโมเดิร์นเทรดต่างๆ และปลาขนาด 1-1.4 กิโลกรัม สำหรับส่งให้ร้านอาหาร และโต๊ะจีนต่างๆ โดยลูกค้าสามารถมาเลือกตัวปลาได้ที่แพโดยตรง เพื่อให้ได้ขนาดปลาที่ถูกใจ หรือหากต้องการให้ทางแพส่งปลาให้ก็ยินดี ทั้งปลาเป็น และปลาสด ซึ่งแต่ละแบบจะมีการขนส่งแตกต่างกัน เพื่อให้ปลาได้คุณภาพมากที่สุดก่อนเมื่อถึงมือลูกค้า

การจัดการยอดการส่งปลาให้เพียงพอในแต่ละวัน คุณทวีศักดิ์ได้ให้ข้อมูลว่าแพปลานาป่าเริ่มต้นมาพร้อมๆ กับชมรม ทางแพและร้านจะเน้นรับปลาที่มาจากชมรม หรือลูกฟาร์มของสมาชิกในชมรมเป็นหลัก เนื่องจากปริมาณปลาที่ต้องใช้ในแต่ละวันไม่ต่ำกว่า 1 ตัน จึงต้องการแหล่งผลิตที่แน่นอน ตรงตามที่ต้องการปลาของทางชมรม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

จึงตอบโจทย์ได้มากที่สุด และยังเป็นปลาที่แข็งแรง เพราะปลาส่วนใหญ่กินอาหารที่มีคุณภาพ โปรตีนที่นำไปใช้มีประสิทธิภาพสูง อย่าง อาหารปลา “แม็กน่าฟีด” จึงมีคุณภาพที่ตรงตามต้องการเสมอ และในปี 2562 นี้

ทางแพปลานาป่ามีแผนธุรกิจที่จะเดิน ตลาดปลา ทับทิมให้มียอดขายที่เพิ่มมากขึ้นเป็นวันละ 2-3 ตัน/เดือน เพราะอย่างที่กล่าวตอนต้นว่าเฉพาะในเมืองชลบุรีมีความต้องการปลาเฉลี่ย 4-6 ตัน/วัน ดังนั้นทางแพจะต้องพยายามบุกตลาดให้มากขึ้น เพื่อยอดขายที่ตั้งเป้าไว้ในอนาคต ภายใต้สโลแกนของทางแพ คือ “คุณภาพมาตรฐาน บริการครบวงจร”

3.คุณเชษฐ-คนซ้ายคุณเลิศ-คนกลาง-และ-คุณโอม-คนขวา
3.คุณเชษฐ-คนซ้ายคุณเลิศ-คนกลาง-และ-คุณโอม-คนขวา
คุณเชษฐการันตีคุณภาพปลาทับทิมจากทางร้านได้มาตรฐานตามต้องการ
คุณเชษฐการันตีคุณภาพปลาทับทิมจากทางร้านได้มาตรฐานตามต้องการ

การแปรรูปปลาทับทิม

นอกจากนี้ “ชมรมผู้เลี้ยงปลากระชังลุ่มน้ำภาคกลาง” ยังได้ผลิตปลาทับทิมและปลานิลคุณภาพส่งให้กับแหล่งกระจายปลาทับทิม เพื่อนำไปแปรรูปเป็นปลาเผา ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่าง “ศูนย์จำหน่ายปลาทับทิม พิชรพล” ที่บริหารงานโดย คุณพิเชษฐ กุลพันธ์ หรือคุณเชษฐ หนึ่งในสมาชิกชมรม ที่ปัจจุบันรับซื้อผลผลิตปลาทับทิมจากทางกลุ่มเป็นหลัก เพื่อส่งให้กับร้านปลาเผาทั่วกรุงเทพไม่ต่ำกว่าวันละ 400 กิโลกรัม

คุณเชษฐยอมรับว่าก่อนที่ตนจะมาเปิดธุรกิจปลาเผาอย่างทุกวันนี้นั้น เริ่มต้นจากการที่ตนเป็นพนักงานบริษัทเอกชนที่มีความรู้เกี่ยวกับการขายปลาให้กับทางบริษัทยักษ์ใหญ่ เป็นเจ้าหน้าที่ดูแลการขายปลาตามตลาดสด และร้านอาหารต่างๆ ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะแบ่งเป็นการดูแลในส่วนของตลาดสด ร้านค้า และห้างสรรพสินค้า เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้ประมาณ 5 ปี ก็ถึงจุดอิ่มตัว จึงลาออกจากบริษัท และมาเดินบนเส้นทางชีวิตใหม่ที่ลิขิตด้วยตนเอง

จนกระทั่งวันหนึ่งธุรกิจส่งปลาทับทิมเริ่มมีปัญหาเกี่ยวกับผลผลิตไม่เพียงพอ และไม่ต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบกับความเชื่อมั่นของลูกค้าปลา คุณเชษฐจึงติดต่อพูดคุยกับเพื่อนสนิท อย่าง คุณเลิศ ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมกระชัง และเป็นหนึ่งในสมาชิกของชมรมผู้เลี้ยงปลากระชังลุ่มน้ำภาคกลาง เกี่ยวกับเรื่องปัญหาดังกล่าว

เมื่อพูดคุยแล้วคุณเลิศจึงจัดหาผลผลิตปลาทับทิมให้ พร้อมทั้งแนะนำให้เข้าร่วมกลุ่มและรับซื้อปลาทับทิมกับชมรมเป็นหลัก เพราะชมรมจะมีปริมาณปลาที่แน่นอน อีกทั้งปลาที่ได้ยังเป็นปลาที่มีคุณภาพ สามารถระบุวัน เวลา ที่ต้องการปลาได้ และยังระบุขนาดน้ำหนักของตัวปลาได้อีกด้วย 

โฆษณา
AP Chemical Thailand
4.ปลาทับทิมสำหรับทำเป็นปลาเผา-ไซส์ใหญ่-ตัวหนา
4.ปลาทับทิมสำหรับทำเป็นปลาเผา-ไซส์ใหญ่-ตัวหนา

ด้าน ตลาดปลา เผา

สาเหตุที่คุณเชษฐหันมาจับธุรกิจเกี่ยวกับปลาเผานั้น เนื่องจากมองว่าปัจจุบันผลผลิตปลาทับทิมส่วนใหญ่จะส่งขายไปยังตลาดสด หรือขายแบบสดมากกว่า ซึ่งตลาดสดเหล่านี้มีปริมาณความต้องการของผลผลิตมีจำกัด ดังนั้นหากเราไม่ฉีกตลาดออกมา สักวันหนึ่งธุรกิจขายปลาสดก็จะถึงทางตัน ด้วยเหตุนี้คุณเชษฐจึงมองหาช่องทางธุรกิจในวงจรปลาทับทิม

จนกระทั่งมาจบที่ธุรกิจ “ปลาเผา” ซึ่งลูกค้าเหล่านี้จะเป็นลูกค้าระดับพรีเมียม อาทิ ลูกค้ากลุ่มโรงแรม ร้านอาหาร และรถปลาเผาทั่วกรุงเทพ ซึ่งลูกค้ากลุ่มนี้จะต้องการผลผลิตปลาที่มีคุณภาพ ขนาดตัวใหญ่ 0.8-1.2 กิโลกรัม/ตัว

ปัจจุบันศูนย์จำหน่ายปลาทับทิมพิชรพลได้เปิดร้านอาหาร “พิชรพล ปลาย่าง” บนถนนเส้นสายไหม-หทัยราษฎรกรุงเทพฯ เป็นร้านอาหารที่เน้นเมนูปลาเป็นหลัก โดยเฉพาะเมนูปลาทับทิมและปลานิลคุณภาพจากแหล่งผลิตที่ดีที่สุด นั่นคือ จ.กาญจนบุรี นั่นเอง และเมนูอื่นๆ ที่หลากหลาย แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เรื่องของความสดของวัตถุดิบที่ทางร้านเน้นเป็นพิเศษ ซึ่งนี่คือจุดเด่นของร้าน “พิชรพลปลาย่าง” ที่ลูกค้าต่างติดใจ ทั้งรสชาติ และการบริการที่เป็นกันเอง

ในส่วนของ “ศูนย์จำหน่ายปลาทับทิมพิชรพล” นอกจากจะรับปลามาจากทางชมรมเป็นหลักแล้ว ยังเปิดรับซื้อปลาจากกระชังเกษตรกรทั่วไปอีกด้วย เพราะในแต่ละเดือนทางร้านต้องใช้ปลาเป็นจำนวนมากถึง 25-30 ตัน/เดือน ถือว่าเป็นปริมาณปลาที่ค่อนข้างเยอะ

ดังนั้นในช่วงที่ปลาทับทิมขาดตลาดทางร้านจะมีการรับซื้อปลาเพิ่มจากเกษตรกรทั่วไปที่สนใจส่งปลาให้กับทางร้าน “เกษตรกรที่เลี้ยงปลาทับทิมอยู่ตอนนี้ หากเมื่อใดที่ปลาของท่านไม่มีตลาดรองรับ หรือไม่สามารถระบายปลาในกระชังหรือในบ่อได้ สามารถติดต่อมาทางชมรมฯ หรือทางร้านพิชรพล ได้ตลอดเวลา

เราพร้อมที่จะเข้าไปรับซื้อปลานั้นๆ ถึงหน้าบ่อ ทั้งปลาขนาดเล็กและใหญ่ เพราะทางชมรมและร้านของเรามีตลาดรองรับปลาทั้ง 2 ขนาด ดังนั้นเราจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้ประกาศว่าเรารับซื้อปลาทับทิมและปลานิล ทุกขนาด ทั้งเล็กและใหญ่ ในราคาตามกลไกของตลาด”

โฆษณา
AP Chemical Thailand

นอกจากนี้หากใครสนใจอยากทำธุรกิจปลาเผา ทางร้านก็ยินดีให้คำปรึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งยังแนะนำพื้นที่ ทำเล ที่เหมาะแก่การตั้งร้าน และที่สำคัญ “ร้านพิชรพลปลาย่าง” ยังใจดีให้ผู้ค้ารายใหม่ที่ยังไม่พร้อมเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ สามารถยืมรถย่างปลาได้แบบฟรี ไม่เสียค่าเช่าอีกด้วย โดยทั้งหมดทั้งมวลนี้ขอเพียงลูกค้าต้องรับซื้อปลาจากทางร้านเท่านั้น

5.คุณโอม-DC-กระจายปลาทับทิมคุณภาพ-ปทุมธานี
5.คุณโอม-DC-กระจายปลาทับทิมคุณภาพ-ปทุมธานี

การดูแลและบริการลูกค้า

สมาชิกคนต่อมาที่ทำหน้าที่ตลาดให้กับผลผลิตปลาคุณภาพในชมรม ที่เราจะกล่าวถึงในฉบับนี้ คือ คุณปฏิภาณ ศรีเนตร หรือ “คุณโอม” เจ้าของ Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้า “ปลาทับทิมสด” รายใหญ่ในละแวก จ.ปทุมธานี และใกล้เคียง

ก่อนที่คุณโอมจะมาเดินธุรกิจขายปลาอย่างทุกวันนี้นั้น เดิมทีก็คือ พนักงานบริษัทเอกชนยักษ์ใหญ่เช่นกันที่อิ่มตัวจากมนุษย์เงินเดือน จึงลาออกหันมาทำธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ นั่นคือ ธุรกิจส่งปลาเผา เช่นเดียวกับร้านพิชรพลปลาย่าง

แต่ความพิเศษอยู่ตรงที่ความใกล้ชิดกับลูกค้า เนื่องจากว่า คุณโอมทำธุรกิจหน้าเดียว ดังนั้นการดูแลเอาใจใส่ลูกค้าจึงค่อนข้างใกล้ชิด ซึ่งจุดเด่นตรงนี้จึงเปรียบเสมือน “เชือก” ที่ใช้มัดใจลูกค้าให้อยู่กับคุณโอมไปนานๆ

และนอกจากการดูแลเอาใจใส่แล้ว การบริการลูกค้าก็ยังเป็นจุดเด่นของคุณโอม เพราะไม่ว่าลูกค้าจะต้องการปลาแบบไหน แบบปลาเป็น แบบปลาสด หรือแบบปลาพร้อมเผา ทาง คุณโอมก็บริการอย่างเต็มที่

และที่สำคัญ คือ ไม่ต้องสต๊อกสินค้าในปริมาณที่มาก หรือลูกค้ารายเล็กที่มีปริมาณการใช้ปลาน้อยเพียง 10-20 ตัว/วัน คุณโอมก็มีบริการส่งปลาถึงหน้าร้าน และสามารถโทรสั่งเพิ่มได้ตลอด ขนาดปลาทับทิมที่คุณโอมใช้ในปัจจุบัน คือ ขนาด 0.9-1.5 กิโลกรัม ซึ่งถือว่าเป็นปลาไซส์ใหญ่ เพราะเนื่องจากเป็นขนาดที่ลูกค้าต้องการ

โฆษณา
AP Chemical Thailand
6.เมนูปลาเผา-ผลผลิตปลาคุณภาพจากชมรม
6.เมนูปลาเผา-ผลผลิตปลาคุณภาพจากชมรม

การจำหน่ายปลาเผา

“การมาจับ ตลาดปลา เผาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ช่วยกระชังปลาของเกษตรกร เพราะหากช่วงไหนที่ปลาล้นตลาด เกษตรกรก็จำเป็นจะต้องเลี้ยงปลาต่อเพื่อรอราคา ซึ่ง ตลาดปลา เผาเป็นอีกตลาดหนึ่งที่รองรับผลผลิตปลาเหล่านี้ได้ดี และปัจจุบันคนหันมากินอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น ธุรกิจปลาเผาจึงเป็นธุรกิจที่เฟื่องฟูในปัจจุบัน

และอยากฝากไปยังเกษตรกรที่เลี้ยงปลาทับทิมทุกท่าน หากท่านเลี้ยงปลาแล้วไม่มีที่ระบายผลผลิต สามารถติดต่อมายังชมรม หรือทางผมได้โดยตรง เพราะเราพร้อมที่จะไปรับซื้อของท่านถึงหน้าบ่อ เพราะในปี 2562 นี้ ทางฟาร์มเรา และร้านพิชรพล จะเดินหน้าในธุรกิจปลาเผา ปลาแปรรูป มากขึ้น ดังนั้นปริมาณปลาที่เราต้องการก็จะมีมากขึ้น อย่างน้อย 1 เท่าตัว หรือประมาณ 100 ตัน/เดือน ดังนั้นหากเกษตรกรท่านใดต้องการร่วมงานกับเรา กับชมรมของเรา ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลย ทางชมรมเปิดรับเสมอ” คุณโอมกล่าว

7.บริเวณแผงหน้าร้านอั่งเปา-แพปลา
7.บริเวณแผงหน้าร้านอั่งเปา-แพปลา

การรับซื้อ-ขายปลาทับทิมและปลานิลคุณภาพ

มาถึงสมาชิกคนสุดท้าย ที่เรากล่าวถึงในวันนี้ คือ คุณป้อม เจ้าของแพปลาชื่อดัง “อั่งเปา แพปลา” เป็นที่รู้จักกันดีในย่านจังหวัดนครปฐม คุณป้อม คือ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาทับทิมตัวจริง แต่เป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้า ที่นอกจากจะเป็นผู้ผลิตแล้ว ยังผันตัวมาเป็นพ่อค้าเปิดแผงรับซื้อ-ขายปลาทับทิมและปลานิลคุณภาพ พร้อมทั้งสัตว์น้ำมากมูลค่า อย่าง กุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม ที่คุณป้อมเปิดฟาร์มเลี้ยงเองที่ จ.นครปฐม และฟาร์มเลี้ยงปลาทับทิมคุณภาพ ที่ จ.กาญจนบุรี

คุณป้อมเป็นหนึ่งในสมาชิกของ “ชมรมผู้เลี้ยงปลากระชังลุ่มน้ำภาคกลาง” เป็นสมาชิกอันดับต้นๆ ที่ก่อตั้งชมรมขึ้นมา ด้วยเห็นว่าปัจจุบันเกษตรกรมักถูกพ่อค้ากดราคาผลผลิต ส่งผลให้เกษตรกรอยู่ไม่ได้ เพราะเกิดภาวะขาดทุน ด้วยเหตุนี้คุณป้อมจึงชักชวนเพื่อนมาตั้งชมรม และคุณป้อมทำหน้าที่ในการผลิตและตลาดให้กับชมรม

ปัจจุบันคุณป้อมนอกจากทำตลาดขายปลาของฟาร์มตนเองแล้ว ส่วนหนึ่งยังรับซื้อปลาจากชมรมเพื่อมาทำตลาดใน จ. นครปฐม ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 10 ตัน อีกด้วย และยังสามารถระบายปลาออกได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นตลาดสด อย่าง ตลาดบางเลนธานี ร้านอาหารต่างๆ รวมไปถึงร้านปลาเผาของคุณโอม และร้านพิชรพลปลาย่าง นั่นเอง

ภายใน “อั่งเปา แพปลา” จะเน้นจำหน่ายปลาทับทิม และปลานิล ทุกไซส์ ทุกขนาด ตามที่ลูกค้าต้องการ เรียกว่ามาที่เดียวได้ครบทุกเมนู จุดเด่นของการขายปลาทุกขนาด คือ ลูกค้าสามารถเลือกซื้อปลาได้ตามความต้องการ หรือตามกำลังทรัพย์ของแต่ละคน ซึ่งทางร้านนอกจากขายปลีกแล้ว ยังขายส่งให้กับพ่อค้าสำหรับไปขายยังตลาดต่างๆ อีกด้วย

โฆษณา
AP Chemical Thailand
8.ปลาทับทิมพร้อมขายหน้าร้านอั่งเปา-แพปลา
8.ปลาทับทิมพร้อมขายหน้าร้านอั่งเปา-แพปลา

จุดเด่นของปลาทับทิม

เหตุผลที่ “อั่งเปา แพปลา” สามารถยึดลูกค้าได้อย่างทุกวันนี้ คือ การบริการ และการคัดเลือกสินค้าที่ได้คุณภาพ อย่างปลาทับทิมของที่ร้านจะเป็นปลาที่ได้คุณภาพ ตัวอ้วน สันหนา มีให้เลือกทั้งปลาสดหลากหลายไซส์ และยังมีกุ้ง ทั้งกุ้งขาว และกุ้งก้ามกราม ขายในราคาย่อมเยาอีกด้วย

“สมาชิกของชมรมเราก็จะมีหน้าที่ต่างๆไม่เหมือนกัน แต่สิ่งสำคัญหลักๆ คือ สมาชิกทุกคนต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เอื้อเฟื้อต่อกัน และไม่ทิ้งกัน นี่แหละคือข้อดีของการรวมกลุ่ม และยังเป็นกระบอกเสียงช่วยเรื่องราคาปลาให้แก่เกษตรกรท่านอื่นๆ อีกด้วย” คุณป้อมกล่าว

ขอขอบคุณข้อมูล

ศูนย์จำหน่ายปลาทับทิม

ร้าน “กินข้าวกินปลา” & “แพปลานาป่า” โทร : 081-596-5690 (คุณเล็ก), 061-589-3666 (คุณถนอมศักดิ์)

ร้าน “พิชรพลปลาย่าง” โทร : 084-117-1191 (คุณเชษฐ), 096-505-5669 (คุณเลิศ)

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ศูนย์กระจายสินค้า ปทุมธานี โทร : 094-817-4544 (คุณโอม)

ร้าน “อั่งเปา แพปลา” โทร : 092-978-9515 (คุณป้อม)

ชมรมผู้เลี้ยงปลากระชังลุ่มน้ำภาคกลาง

สอบถามข้อมูลเรื่องการเลี้ยงปลาทับทิมกระชัง หรือการเข้าร่วมกลุ่ม ติดต่อได้ที่ เพจเฟสบุ๊ค : ชมรมผู้เลี้ยงปลากระชังลุ่มน้ำภาคกลาง

ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา ตลาดปลา