เลี้ยงปลากระพงในบ่อดิน ไซส์ใหญ่ FCR 1.1 ผลผลิต 4.8 ตัน/ไร่ อัตรารอด 80%

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การ เลี้ยงปลากระพงในบ่อดิน ในทุกวันนี้สิ่งที่เกษตรกรต้องคำนึงเป็นอันดับแรก  คือ  ต้องมีการทำตลาดให้ได้ก่อนการเลี้ยง  มีช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตที่แน่ชัดก่อนการลงมือผลิตผลผลิต ถ้ามีการเพาะเลี้ยงเกิดขึ้น มีผลผลิตออกมาโดยไม่มีตลาดรองรับ จะทำให้ราคาปลากะพงในไทยตกต่ำลงเป็นอย่างมาก

ซึ่งเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้เกษตรกรหลายรายล้มเหลวจากการเลี้ยงปลากะพง เนื่องจากไม่มีการวางแผนการตลาดที่ดี ทำให้ผลผลิตไม่มีตลาดรองรับและสามารถถูกกดราคาได้ง่าย และยังไม่มีสิทธิต่อรองด้านราคา  ดังนั้นการวางแผนการตลาดจึงเป็นสิ่งสำคัญในการผลิตปลากะพงอย่างยิ่ง เพื่อให้ดำเนินธุรกิจไปได้ด้วยดีและยั่งยืน

1.คุณสมรักษ์ ผู้บริหารฟาร์ม
1.คุณสมรักษ์ ผู้บริหารฟาร์ม เลี้ยงปลากระพงในบ่อดิน เลี้ยงปลากระพงในบ่อดิน เลี้ยงปลากระพงในบ่อดิน

สภาพพื้นที่เลี้ยงปลากะพง

นิตยสารสัตว์น้ำ พาท่านผู้อ่านมาติดตามการเลี้ยงปลากะพงของเกษตรกรในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือว่าพื้นที่แถวนี้เป็นแหล่งการผลิตปลากะพงขนาดใหญ่อีกหนึ่งจังหวัดเลยก็ว่าได้  โดยพามาพบกับ  คุณสมาน ชัยแย้ม หรือคุณสมรักษ์ ผู้บริหาร สมรักษ์ฟาร์ม เซียนผลิตปลากะพงมากประสบการณ์ ผู้อยู่ในวงการปลากะพงมากว่า 10 ปี

เริ่มต้นตั้งแต่เลี้ยงปลากะพงไซส์เล็กมาก่อนในช่วงแรกแล้วประสบกับปัญหาเรื่องลูกปลาเสียหายเยอะ จึงหันมาเลี้ยงไซส์ที่ใหญ่มากขึ้น เพราะจะทำให้อัตราการรอดเพิ่มขึ้น ทำให้สามารถส่งผลผลิตสู่ตลาดได้อย่างสม่ำเสมอ ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมากอีกด้วย

บ่อเลี้ยงปลากะพง
เลี้ยงปลากระพงในบ่อดิน

สมรักษ์ฟาร์ม ตั้งอยู่ที่ 65/2 หมู่ 5 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ภายในฟาร์มมีพื้นที่กว่า 12 ไร่ แบ่งออกเป็นบ่อเลี้ยงทั้งหมด 2 บ่อ เนื้อที่บ่อละประมาณ 4 ไร่ โดยล้อมรอบด้วยแหล่งน้ำธรรมชาติ มีทางน้ำเข้าและทางน้ำออกคนละสาย ทำให้สะดวกต่อการนำเข้าเข้ามาใช้ภายในฟาร์มเป็นอย่างมาก

ซึ่งถือว่าเป็นทำเลการตั้งฟาร์มที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลากะพงในระดับดีเลยทีเดียว และยังมีอากาศถ่ายเทอย่างสะดวก ทำให้อากาศเข้าถึงบ่อช่วยให้อุณหภูมิน้ำกำลังดี ร่วมกับภายในบ่อมีการเครื่องตีน้ำอย่างเพียงพอ ช่วยเพิ่มออกซิเจนในน้ำผสมกับการเติมจุลินทรีย์ทุกอาทิตย์เพื่อช่วยย่อยของเสียและปรับสภาพน้ำไปในตัว ทำให้คุณภาพน้ำภายในบ่อดี จึงส่งผลทำให้ปลาภายในบ่อมีสุขภาพที่แข็งแรงและเจริญเติบโตได้ดีอีกด้วย

โฆษณา
AP Chemical Thailand
2.การล้อมพื้นที่บ่อเพื่อปรับอาหารปลากะพง.
2.การล้อมพื้นที่บ่อเพื่อปรับอาหารปลากะพง.
คุณสมรักษ์ให้อาหารปลาช่วงเย็น
คุณสมรักษ์ให้อาหารปลาช่วงเย็น

เทคนิคการ เลี้ยงปลากระพงในบ่อดิน ฉบับ “สมรักษ์ฟาร์ม”

การเลี้ยงปลากะพงนั้นต้องอาศัยการดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างมาก เพราะเป็นปลาที่เลี้ยงค่อนข้างยาก โดยแต่ละฟาร์มต่างต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงเป็นของตนเอง โดยในปัจจุบันสมรักษ์ฟาร์มสามารถผลิตปลากะพงคุณภาพให้มีอัตรารอดมากกว่า 80% ได้ผลผลิตต่อบ่อกว่า 4.8 ตัน/ไร่ และเลี้ยงได้ FCR ต่ำถึง 1.11 ซึ่งทางฟาร์มนั้นมีเทคนิคง่ายๆ ในการเลี้ยงปลากะพงให้ได้คุณภาพ ด้วยการดูแลเอาใจใส่ตั้งแต่การนำปลามาลงในวันแรกจนถึงวันจับขายเลยทีเดียว

โดยขั้นตอนการอนุบาลปลาที่สำคัญมีดังนี้

1.การล้อมพื้นที่ภายในบ่อ ให้มีขนาดเล็กพอประมาณ จำนวน 4 ล็อก

  • ล็อกที่ 1 จะเลี้ยงประมาณ 15 วันแรก เมื่อสังเกตว่าปลากินอาหารดี โตดี ไซส์สม่ำเสมอ จะปล่อยสู่
  • ล็อกที่ 2 ต่อมานั้นค่อยๆ ปรับเบอร์อาหาร และเลี้ยงต่อจนอายุปลาประมาณ 20-30 วัน จะปล่อยสู่
  • ล็อกที่ 3 โดยสังเกตจากขนาดของปลา และการกินอาหารอย่างสม่ำเสมอ จากนั้นเมื่อปลาอายุประมาณ 40-60 วัน จะขยายพื้นที่อีกครั้งสู่
  • ล็อกที่ 4 เพื่อให้ปลากินอาหารได้มากขึ้น และสามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว โดยเลี้ยงยาวไปจนถึงประมาณปลาอายุ 70-90 วัน จะปล่อยออกสู่การเลี้ยงภายในพื้นที่บ่อปกติ ซึ่งเมื่อผ่านการกั้นพื้นที่มาแล้ว ปลาจะกินอาหารได้เก่ง สามารถเจริญเติบโตได้ดี ไซส์ปลาสม่ำเสมอ สามารถเพิ่มหรือลดอาหารได้ง่าย และสุดท้ายผลผลิตปลาจะออกมาตามไซส์ที่ต้องการพร้อมกับเป็นไปในราคาเดียวกัน

2.คำนวณอัตราความหนาแน่น

โดยทางฟาร์มจะเลือกใช้อัตราการปล่อยลูกปลาที่ความหนาแน่นพอประมาณ ไม่มากไป หรือน้อยไป ซึ่งบ่อของฟาร์มมีขนาด 4 ไร่ จะปล่อยลูกปลาประมาณ 30,000 ตัว เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7,500 ตัว/ไร่ ใช้ขนาดไซส์ปลา 3-4 นิ้ว จะเป็นขนาดที่ได้อัตราการรอดที่สูงกว่าเลี้ยงปลาไซส์เล็ก

3.การใช้จุลินทรีย์

เพื่อใช้คุณประโยชน์ในการช่วยย่อยของเสียภายในบ่อ กดตะกอนให้ลงสู่ก้นบ่อ ปรับสภาพน้ำได้บางส่วน ช่วยให้มีสีน้ำที่สวยเหมาะกับการเลี้ยงลากะพงให้มากที่สุด

4.การให้อาหาร

ทางฟาร์มเลือกให้อาหารในช่วงเวลาเช้าและเย็นเป็นหลัก โดยสังเกตจากการกินอาหารของปลาเป็นหลัก โดยส่วนมากปลากะพงจะไม่ชอบแดด ทางฟาร์มจึงใช้ช่วงเวลาให้อาหารดังกล่าว

5.การเพิ่มอากาศภายในน้ำ

ฟาร์มใช้เครื่องใบพัดตีน้ำเป็นหลักในการเพิ่มอากาศภายในน้ำ โดยจะติดตั้งเครื่องตีน้ำให้เพียงพอ และตีน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปลาได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอ โดยคำนึงจากปริมาณจำนวนปลาที่ปล่อยเป็นหลัก ถ้าออกซิเจนเพียงพอจะทำให้ปลากินอาหารเก่ง เจริญเติบโตดี มีคุณภาพ

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.การจับปลากะพงของสมรักษ์ฟาร์ม
3.การจับปลากะพงของสมรักษ์ฟาร์ม
ผลผลิตปลากะพงคุณภาพ.
ผลผลิตปลากะพงคุณภาพ.

ข้อดีของอาหารปลากะพง Uni-President (กะพงทอง)

ตัวช่วยความสำเร็จของสมรักษ์ฟาร์มอีกอย่างหนึ่ง ก็คือ การเลือกใช้อาหารปลากะพงที่มีคุณภาพ สามารถให้คุณประโยชน์ต่อปลาได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยให้ปลาโตเร็ว มีน้ำหนักที่ดี พร้อมกับมีคุณภาพ อย่างที่เลือกใช้อาหารปลากะพง Uni-President (กะพงทอง) ซึ่งเป็นอาหารปลากะพงที่ผลิตจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพ ใช้ปลาป่นคุณภาพจากประเทศชิลี มีจุลินทรีย์ที่ช่วยย่อยในระบบการย่อยสลายอาหาร

ผลิตและจัดจำหน่ายโดยผู้ผลิตอาหารสัตว์น้ำรายใหญ่ของไต้หวัน โดยมีศูนย์การผลิตจากประเทศเวียดนาม มีกระบวนการผลิตที่ได้รับมาตรฐานการตรวจสอบจากกรมประมง พร้อมทั้งมีเบอร์อาหารให้เลือกตามความต้องการของเกษตรกรได้อีกด้วย โดยการันตีจากการผลิตอาหารสัตว์น้ำที่มีคุณภาพ สามารถครองใจเกษตรได้อย่างมากมาย

สำหรับท่านใดที่สนใจสอบถามข้อมูลอาหารปลากะพง Uni-President (กะพงทอง) เพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ AMAZON Internationnal Co.,Ltd. โทร.091-7400584 คุณอัลเบิร์ต และ 083-2474400 คุณโอ็ต

ขอบคุณข้อมูลการเลี้ยงจาก คุณสมาน ชัยแย้ม หรือคุณสมรักษ์ ติดต่อสอบถาม โทร.089-5407695 ที่ตั้ง 65/2 หมู่ 5 ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร