แปรรูปเนื้อปลาและกุ้ง
แปรรูปเนื้อปลาและกุ้ง

การจับสัตว์น้ำนำส่งขายที่ตลาดหรือแพปลาที่รับซื้อ สำหรับพี่น้องเกษตรกรเป็นรูปแบบเดิมๆ ซึ่งไม่สามารถกำหนดราคาซื้อขายได้เอง ต้องเป็นไปตามกลไกราคาตามที่ตลาดกำหนดราคา แปรรูปเนื้อปลาและกุ้ง

ทว่ามีอีกทางเลือกหนึ่งที่จะสามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  ได้แก่ ปลา และกุ้ง  นั่นคือ  การแปรรูปในเบื้องต้น เช่น แล่เนื้อปลาเป็นชิ้น หรือแยกหัว/ตัวกุ้ง แล้วแพ็คบรรจุนำส่งขายให้กับผู้ประกอบการ หรือโรงงานผู้ผลิต ที่ต้องการนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ปลาทอดกรอบ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และเป็นการสร้างรายได้ เพิ่มกำไรการขายผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและกุ้งได้อย่างยอดเยี่ยม

1.คุณธนัญชย์ ธนทวี ผู้บริหาร
1.คุณธนัญชย์ ธนทวี ผู้บริหาร

การผลิตเนื้อปลาทอดกรอบ

ปัจจุบันมีผู้ผลิตและจัดจำหน่าย ‘เนื้อปลาทอดกรอบคุณภาพ’ ที่ทำตลาดส่งจำหน่ายในประเทศ ซึ่งได้รับการตอบอย่างดี และกำลังวางแผนเตรียมผลักดันส่งออกจำหน่ายต่างประเทศ โดยใช้วิธีการรับซื้อวัตถุดิบ คือ ปลา และกุ้ง จากฟาร์มของพี่น้องเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงที่มีมาตรฐาน (GAP) หรืออยู่ภายใต้การควบคุมดูแลคุณภาพโดยกรมประมง เป็นต้น เพื่อนำวัตถุดิบนั้นมาใช้ผลิตเป็นสินค้าเกษตรแปรรูป คือ เนื้อปลาทอดกรอบคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “มิสเตอร์ไพน์” (MR.PINE)

ผลิตภัณฑ์เนื้อปลาทอดกรอบคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “มิสเตอร์ไพน์” (MR.PINE) บริหารโดย คุณธนัญชย์ ธนทวี ซึ่งมีประสบการณ์คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจอาหารสัตว์ และธุรกิจปลาแช่แข็งและส่งออกมาหลายสิบปี ทำให้เล็งเห็นถึงปัญหาของเกษตรกรที่เลี้ยงปลาจับส่งขายให้แพปลารูปแบบเดิมๆ รวมถึงการนำปลาแต่ละชนิด เช่น ปลานิล นำไปขอดเกล็ดควักไส้ แช่แข็งเข้าห้องเย็น รอจัดส่งกระจายทั่วประเทศ และต่างประเทศ ซึ่งเป็นวิธีการซ้ำๆ วนเวียนเช่นนี้มาร่วม 10 ปี และไม่ช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด

2.แปรรูปเนื้อปลาและกุ้ง
2.แปรรูปเนื้อปลาและกุ้ง
ปลานิลทอดกรอบ สุญญากาศ-ไม่อมน้ำมัน-มีประโยชน์ต่อสุขภาพ
ปลานิลทอดกรอบ สุญญากาศ-ไม่อมน้ำมัน-มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

การ แปรรูปเนื้อปลาและกุ้ง ทอดกรอบ

คุณธนัญชย์มองเห็นโอกาสในวิกฤตที่ในประเทศไทยยังมีการนำเนื้อปลามาแปรรูป ซึ่งยังไม่มีผู้ทำการตลาดอย่างจริงจัง จึงค่อยๆ เริ่มต้นศึกษาหาความรู้การนำเนื้อปลามาแปรรูปจากงานวิจัยหลายสถาบัน จนกระทั่งย้อนไป 4 ปีก่อน เมื่อปี พ.ศ.2558 ได้รับการแนะนำจาก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.)

ซึ่งมีโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Innovative House ให้ทำการแปรรูปเนื้อปลาภายใต้ระบบสุญญากาศ (Vacuum Frying) ซึ่งด้วยกระบวนการนี้จะทำให้ได้เนื้อปลาทอดที่กรอบอร่อย เก็บได้นานนับปี และสามารถเพิ่มมูลค่าได้ จึงเริ่มศึกษาวิจัยร่วมกับ สกสว. นับแต่นั้นเป็นต้นมา

3.ผลิตภัณฑ์เนื้อปลาทอดกรอบ
3.ผลิตภัณฑ์เนื้อปลาทอดกรอบ

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายผลิตภัณฑ์เนื้อปลาและกุ้งทอดกรอบ

ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “มิสเตอร์ไพน์” (MR.PINE) ที่ผลิตและจำหน่าย มี 2 กลุ่มหลัก ได้แก่

1.ผลิตภัณฑ์เนื้อปลาทอดกรอบคุณภาพ  มี 4 รสชาติ ได้แก่  รสต้มยำ  รสสวีทคอร์น  รสผัดพริกแกง  และรสธรรมชาติ  จำหน่ายปลีกในราคาซองละ 50 บาท (น้ำหนัก 25 กรัม)  จุดเด่นของสินค้า คือ เนื้อปลา (ปลานิล)  คัดสรรคุณภาพจากฟาร์มของเกษตรกรที่มีมาตรฐาน  GAP  อันดับต้นๆ ในประเทศไทย ตลอดจนกระบวนการทอดใช้  ‘น้ำมันรําข้าว’ ได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ ไม่ทำให้เกิดไขมันอิ่มตัว

2.ผลิตภัณฑ์กุ้งทอดกรอบคุณภาพ จุดเด่นสินค้า คือ ใช้กุ้งขาวคุณภาพ โดยการคัดสรรจากเกษตรกรแปลงใหญ่ที่เพาะเลี้ยงกุ้งคุณภาพ ภายใต้การดูแลของกรมประมง เป็นการช่วยสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร โดยราคาขายปลีกซองละ 35 บาท (น้ำหนัก 15 กรัม)

ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้ง 2 รายการ ภายใต้แบรนด์ “มิสเตอร์ไพน์” (MR.PINE) ได้รับการรับรองและจดแจ้งทะเบียน อย. เป็นที่เรียบร้อย โดยมีจำหน่ายแล้วที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศ ขายออนไลน์ และสั่งผ่านเว็บไซต์

4.เครื่องทอดสุญญากาศ
4.เครื่องทอดสุญญากาศ
กุ้งภายในถังทอดสุญญากาศ สะอาด-ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
กุ้งภายในถังทอดสุญญากาศ สะอาด-ปลอดภัยต่อผู้บริโภค แปรรูปเนื้อปลาและกุ้ง แปรรูปเนื้อปลาและกุ้ง

กระบวนการทอดแบบสุญญากาศ Vacuum Frying

คุณธนัญชย์กล่าวย้อนถึงช่วงพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ว่า เมื่อทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้สักระยะ ปัญหาใหญ่ต่อมา คือ การเฟ้นหาเครื่องจักรทอดสุญญากาศ มาใช้ผลิตสินค้าในปริมาณที่มากและให้ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการสืบค้นแหล่งผลิตและราคาสเปคเครื่องดังกล่าวราคาสูงมากร่วม 1-2 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตเครื่องจักรในประเทศไทยหรือประเทศจีนก็ตาม ด้วยเหตุนี้จึงพยายามเสาะแสวงหาแหล่งจำหน่ายเครื่องที่ถูกที่สุด และมองไปถึงแหล่งที่รับผลิตหรือประดิษฐ์เครื่องทอดให้ตรงตามสเปคนำมาใช้ในธุรกิจของตนเอง

อย่างไรก็ตามด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าแปรรูปจากเนื้อปลาให้ได้  กระทั่งคุณธนัญชย์ได้เข้าไปพูดคุยปรึกษากับ โรงงานผลิตเครื่องจักรรายหนึ่ง และร่วมกันออกแบบใช้เวลาผ่านไปร่วมปี จนกระทั่งสามารถประดิษฐ์ต้นแบบเครื่องทอดสุญญากาศ นำมาใช้ในกระบวนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณธนัญชย์ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทอดแบบสุญญากาศ Vacuum Frying คือ การทอดภายใต้สภาวะสุญญากาศด้วยหม้อทอด ภายใต้อุณหภูมิที่ต่ำกว่าการทอดปกติ ทำให้ได้ความกรอบของอาหาร โดยที่มีน้ำมันตกค้างน้อย สามารถลดปัญหาการเหม็นหืนของน้ำมัน ยืดอายุอาหารที่ทอดได้นาน นอกจากนี้ยังสามารถรักษาคุณค่าของอาหารได้ดี เนื่องจากจะทอดในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส ทำให้ไม่สูญเสียคุณค่าทางโภชนาการ อีกทั้งยังไม่ทำให้เกิดสารก่อมะเร็งในอาหารที่ทอด

ด้านกำลังการผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปปัจจุบัน คุณธนัญชย์เผยว่าบริษัทมีโรงงานผลิตของตนเอง จึงทำให้ควบคุมคุณภาพกระบวนการผลิตได้ทุกขั้นตอน โดยกำลังการผลิตเพียงพอต่อการทำตลาดจำหน่ายในประเทศเป็นหลัก และมีการวางแผนเน้นส่งออกอย่างเต็มรูปแบบในอนาคตอันใกล้

5.กุ้งทอดกรอบสุญญากาศ ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมทำตลาด
5.กุ้งทอดกรอบสุญญากาศ ผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมทำตลาด แปรรูปเนื้อปลาและกุ้ง แปรรูปเนื้อปลาและกุ้ง

เป้าหมายของการผลิตและแปรรูปปลาและกุ้ง

สำหรับเป้าหมายในปี 2562 บริษัทฯ ต้องการผลิตสินค้าแปรรูปจากกุ้งและปลาให้ได้ในปริมาณ 15-20 ตัน/เดือน โดยสัดส่วนการผลิตนั้น ในส่วนสินค้าปลาแปรรูป 30% ส่วนกุ้งแปรรูปประมาณ 70% เหตุเพราะสินค้าจากปลาเรามุ่งเน้นเป็นสินค้าพรีเมียม ซึ่งจะมีวางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ หรือสั่งออนไลน์เท่านั้น เพราะเราคัดเลือกฟาร์มปลาคุณภาพมาผลิต ในส่วนสินค้ากุ้งโดยการคัดเลือกจากฟาร์มเกษตรกรจะง่ายกว่า มีเพียงพอ และถูกควบคุมดูแลภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ของกรมประมงอยู่แล้ว

นอกจากนี้เรามุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มขึ้น ด้วยการสร้างระบบตัดวงจรพ่อค้าคนกลางที่เกษตรกรต้องนำเอาสัตว์น้ำไปส่งขายแพปลาหรือห้องเย็น โดยสำหรับเกษตรกรที่สนใจ พร้อมเปิดใจ และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการขาย

“เพราะส่วนตัวผมคลุกคลีอยู่ในแวดวงทำปลาส่งออกมานาน เราจึงมองเห็นปัญหาของพี่น้องเกษตรกรที่จับปลา เวลาส่งขายแพ เกษตรกรกำหนดราคาไม่ได้ ดังนั้นเมื่อมีการแปรรูปเบื้องต้น เช่น เกษตรกรสามารถแล่ปลาเป็นชิ้นๆ และแช่แข็ง หรือกุ้ง ให้ทำการเด็ดหัว เด็ดตัว แยกออกและแช่แข็ง นำมาส่งขายให้กับบริษัท ซึ่งรับซื้อในราคาที่เกษตรกรพึงพอใจ ซึ่งยังดีกว่านำปลาและกุ้งไปขายทั้งตัวโดยไม่แปรรูปอะไรเลย

6.วัตถุดิบคุณภาพจากบ่อเกษตรกรโดยตรง
6.วัตถุดิบคุณภาพจากบ่อเกษตรกรโดยตรง
ขนาดปลานิลน้ำหนักเฉลี่ย 1-1.5 กิโลกรัม สำหรับทอด
ขนาดปลานิลน้ำหนักเฉลี่ย 1-1.5 กิโลกรัม สำหรับทอด

ฝากถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาและกุ้ง

ผมขอฝากถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา และกุ้ง  ในเรื่องการหมั่นศึกษาตลาด  ซึ่งถ้ารู้ว่าตลาดต้องการอะไรแล้วมีผลผลิตที่รองรับตามที่ตลาดต้องการ เกษตรกรจะขายผลผลิตได้ดี  มีกำไรทุกรอบการเก็บเกี่ยว และพยายามมองหาตลาดและช่องทางระบายผลผลิตใหม่ๆ ในหลายช่องทาง รวมถึงการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

ซึ่งหากเกษตรกรที่ไม่มีความรู้สามารถขอคำปรึกษาจากหน่วยงานหลายแห่งได้ เช่น สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ฯลฯ ที่พร้อมเป็นที่ปรึกษา และให้การสนับสนุนแนวคิดการแปรรูปสินค้า ตลอดจนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยวิธีต่างๆ ที่ทันสมัย  เพื่อให้เกษตรกรไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีทางเลือก มีกำไรจากการส่งขายผลผลิตตามความเป็นจริงในราคายุติธรรม”

สนใจผลิตภัณฑ์ เนื้อปลาทอดกรอบคุณภาพ ภายใต้แบรนด์ “มิสเตอร์ไพน์” (MR.PINE) ติดต่อ คุณธนัญชย์ ธนทวี บริษัท ภูผาฟาร์ม จำกัด ที่ตั้งเลขที่ 85 ซอยสวนผัก 44 ถนนสวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 โทร.0 2884 4420 , 083 282 4749 เว็บไซต์ www.mrpinesnack.com เฟซบุ๊ก mrpinesnack อีเมล์ tthanan@gmail.com และไลน์แอด @mrpinesnack

สนับสนุนโดย