ชาโรเล่ส์ เลือดสูง เซียนผสมเทียม เอราวัณฟาร์ม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ในดินแดนที่ห้อมล้อมด้วยภูเขาสลับกับพื้นที่ราบ และยังคงความสมบูรณ์ของธรรมชาติ เหมาะแก่การเพาะปลูกพืชไร่และเลี้ยงสัตว์ ที่กล่าวมาข้างต้นนี้ คือพื้นที่ของ เอราวัณฟาร์ม บริหารฟาร์มโดย คุณณรงค์ สังวาลเพชร หรือคุณเล็ก อายุ 45 ปี เริ่มทำฟาร์มเลี้ยงวัวตั้งแต่ปี 2546 ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการเลี้ยงร่วมกันเป็นกลุ่มในจังหวัดประจวบฯ ด้วย จำนวนวัวแรกเริ่ม 16 ตัว ใช้วิธีการเลี้ยงแบบเลี้ยงเพื่อแบ่งลูกกัน แต่เนื่องจากมีพื้นที่ไม่เหมาะกับการเลี้ยงวัว เช่น อากาศที่แห้งแล้ง แหล่งน้ำมีไม่เพียงพอ และที่สำคัญขาดแคลนแปลงหญ้า จึงขอแยกตัวออกจากกลุ่มที่เลี้ยงวัวในจังหวัดประจวบฯ (แต่ปัจจุบันยังมีวัวอยู่ในกลุ่มอีกจำนวนหนึ่ง) มาบุกเบิกตั้งถิ่นฐาน ที่ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี เมื่อปี 2554  โดยเช่าพื้นที่ของ สปก. จำนวน25 ไร่ ในราคา ค่าเช่า 600 บาท/ปี/ไร่ จึงทำการแบ่งพื้นที่ไว้ ปลูกหญ้าประมาณ 8 ไร่ ส่วนที่เหลือจะเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกกับเลี้ยงวัว โดยจะยึดการเลี้ยงวัวเป็นอาชีพหลัก ส่วนอาชีพเสริมที่ทำควบคู่กันไปจะทำพืชไร่ พวกพืชผลการเกษตร เช่น ปลูกมะนาว และฝรั่ง เป็นต้น อีกฟาร์มหนึ่งที่สามารถเลี้ยงร่วมกันคือ เลี้ยงแพะ

คุณณรงค์ สังวาลเพชร หรือคุณเล็ก
คุณณรงค์ สังวาลเพชร หรือคุณเล็ก

ปัจจุบันทางฟาร์มมีวัวประมาณเกือบ 40 ตัว รวมวัวที่อยู่จังหวัดประจวบฯ ด้วย แต่ทางฟาร์มจะเป็นในลักษณะหมุนเวียนเข้า-ออก จะเก็บวัวที่มีลักษณะเด่นชัดและสวยงามเหมาะกับการเก็บไว้เป็นแม่พันธุ์ เพื่อขยายพันธุ์และพัฒนาสายพันธุ์ต่อไป

พันธุ์วัวที่ทางฟาร์มเลี้ยงจะเป็นวัวพันธุ์ชาโรเล่ส์ทั้งหมด ทางฟาร์มจะขยายพันธุ์โดยการผสมเทียม เนื่องจากในประเทศไทยลักษณะของพ่อพันธุ์คุณภาพและเกรดของพ่อพันธุ์ไม่ได้มาตรฐานจึงยังไม่เหมาะในการพัฒนาสายพันธุ์ โดยจะยึดการผสมเทียมเป็นหลัก โดยใช้น้ำเชื้อจากพ่อพันธุ์เลือด100% ผสมเข้าไปจะทำให้ลูกที่ได้จะมีเลือดสูงขึ้นไปเรื่อยๆ หากมองแค่รูปร่าง ลักษณะสวยงาม แต่เลือดมีไม่ถึง 50-60% พอนำมาผสมกับแม่พันธุ์ของทางฟาร์มระดับเลือดที่ได้ก็จะต่ำลง ดังนั้นทางฟาร์มจะเน้นพ่อพันธุ์แท้ระดับเลือด100% มาผสม ทั้งนี้วัวทุกตัวจะต้องมีการบันทึกประวัติทั้งหมด เช่น สายพันธุ์อะไร มาจากที่ไหน พ่อชื่ออะไร และระดับเลือดเท่าไร

แพะพันธุ์บอร์
แพะพันธุ์บอร์

เหตุผลที่ฟาร์มเลือกเลี้ยงวัวพันธุ์ชาโรเล่ส์เพราะว่า จากการมองทางด้านตลาด หากเลี้ยงวัวพันธุ์ไทยแบบธรรมดาๆ ดูแล้วอนาคตในการเลี้ยงวัวค่อนข้างลำบากจึงเปลี่ยนใจหันมาเลี้ยงวัวพันธุ์ชาโรเล่ส์และพัฒนาสายพันธุ์จนถึงระดับเลือดในปัจจุบัน ราคาก็จะดีอยู่ที่ 40,000-50,000 บาท/ตัว ในลักษณะที่ยังเป็นลูกวัวอยู่ หากเป็นในลักษณะ D5 ก็จะอยู่ที่ 80,000 บาท ขึ้นไป คุณเล็กบอกกับทีมงานว่า“วัวพันธุ์นี้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมอย่างบ้านเราได้ดี ทนต่ออากาศที่ร้อนสูงได้ถึง 43องศา โดยไม่ต้องใช้น้ำเลี้ยงเพื่อปรับอุณหภูมิ อาการหอบก็ไม่มี แข็งแรง ยิ่งได้รับการพัฒนาสายเลือดในประเทศไทย อย่างทางฟาร์มรับประกันได้เลยว่าอยู่ได้อย่างสบาย”

ส่วนลักษณะวัวที่เด่นชัดของทางฟาร์มอันดับแรกจะต้องดูระดับสายเลือดว่าอยู่ในระดับไหน D1, D2, D3, D4 ซึ่งเป็นตัวการันตีของสายเลือด เป็นลักษณะเด่นภายใน อันดับสองจะดูที่รูปทรง ลักษณะของขาว่าแข็งแรงหรือใหญ่หรือเปล่า? ลักษณะกล้ามเนื้อ และส่วนต่างๆ สมบูรณ์ครบถ้วนดีไหม เพื่อเลือกซื้อไปคุมฝูง ซึ่งสามารถคุมฝูงแม่พันธุ์ได้ถึง 20 ตัว/พ่อพันธุ์ชาโรเล่ส์ 1 ตัว อย่างกับฟาร์มที่อยู่ในพื้นที่กันดาร การผสมเทียมจะต้องมีหมอคอยช่วย หากวัวเป็นสัดจะเป็นสัดภายใน 36 ชั่วโมง อาจทำให้หมอมาไม่ทันเลยเวลาของการเป็นสัด จะทำให้เกษตรกรเสียโอกาสในด้านการผสมพันธุ์ ดังนั้นจะต้องให้วัวพ่อพันธุ์คุมฝูง หากวัวตัวเมียเป็นสัด แต่ละตัวการเป็นสัดจะอยู่ที่ทุกๆ 21 วัน แต่ละฝูงจะมีช่วงเวลาที่เป็นสัด คละกันภายในฝูง ส่งผลให้วัวพ่อพันธุ์จะเข้าผสมพันธุ์ตามธรรมชาติได้ดีสม่ำเสมอ

การใช้น้ำเชื้อเข้ามาผสมเทียม ทางฟาร์มจะซื้อน้ำเชื้อจากบริษัท โดยจะสั่งเข้ามาเป็นโด๊สละ 500-1,000 บาท ขึ้นอยู่กับคุณภาพและเกรดของน้ำเชื้อว่าดีหรือไม่ดี รวมถึงค่าบริการในด้านต่างๆ อย่างเช่น หมอ ระยะทาง การจัดส่ง และการบริการ ปัจจุบันทางฟาร์มจะเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ประมาณ 2,500 บาท โดยจะได้น้ำเชื้อคุณภาพสูง และการบริการต่างๆ รวมทั้งหมด พร้อมการันตีจากหมอว่าติดหรือไม่ติด ตรงส่วนนี้ก็จะรวมอยู่ด้วย

โฆษณา
AP Chemical Thailand
โคพันธุ์ชาโรเล่ส์
โคพันธุ์ชาโรเล่ส์

ลักษณะพื้นที่ที่เอื้ออำนวยในการเพาะเลี้ยงพันธุ์วัวชาโรเล่ส์ ทางฟาร์มจะได้เปรียบตรงที่มีสภาพภูมิประเทศและอากาศที่ดี ปลอดภัยจากโรคต่างๆ จากภายนอก เป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา “ไม่จำเป็นต้องเลี้ยงวัวโชว์ โดยการเลี้ยงใกล้ๆ แหล่งชุมชน แต่อยู่ในพื้นที่ที่ห้อมล้อมด้วยหุบเขา หากมีวัวสวยๆ พ่อค้าก็วิ่งหามาจีบถึงที่เลย” คุณเล็กกล่าว

กลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่จะมีทั่วประเทศ เช่น เชียงใหม่ ลำพูน และอีกหลายๆ จังหวัด เป็นต้น โดยการโทรศัพท์มาพูดคุยกัน จองไว้ล่วงหน้าก็มี หลังจากที่ตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยก็จะมารับที่ฟาร์ม

ปัญหาในด้านการเลี้ยงวัวพันธุ์ชาโรเล่ส์ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการดูแลและการตรวจเช็คการเป็นสัด หากทำการตรวจเช็คพลาดจะต้องรอวัวเป็นสัดอีกรอบในทุกๆ 21 วัน ดังนั้นควรตรวจเช็คให้รอบคอบ เพราะบางตัวอาจจะเป็นสัดได้ค่อนข้างบ่อย หรือบางตัวอาจจะใช้เวลานานถึง 5 เดือน ก็ยังไม่เป็นสัด จึงไม่สามารถผสมพันธุ์ได้ ต้องอาศัยช่วงกลางคืน เดินตรวจเช็คการเป็นสัด โดยสังเกตตรงอวัยวะเพศ สังเกตว่ามีน้ำเมือกไหลออกมาไหม? เป็นสีอะไร? ขุ่นหรือใส หากเป็นสีขุ่นๆ อาจเป็นเพราะมดลูกของวัวมีปัญหา ควรทำการรักษา หากเป็นช่วงกลางวันให้สังเกตว่าวัวตัวไหนมันขี่กัน หลังจากนั้นให้เตรียมตัวผสมพันธุ์ ส่วนกรณีที่มดลูกของแม่พันธุ์ที่มีปัญหาให้ทำความสะอาดก่อนที่จะผสมยาฉีดให้กับวัวตรงอวัยวะเพศ โดยจะให้หมอผู้เชี่ยวชาญทำการรักษาจนกว่าจะปกติจึงจะผสมพันธุ์ได้

การกำจัดของเสีย เช่น มูล ทางฟาร์มจะนำมูลวัวที่ได้ไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ใส่พืชไร่เช่น แปลงไร่มะนาว และฝรั่ง เป็นต้น เป็นการลดต้นทุนในด้านปุ๋ยเป็นอย่างดี และผลผลิตที่ได้ เช่น ฝรั่ง จะมีรสหวานกรอบ ดินก็ดีขึ้นด้วย

ด้วยความที่เป็นฟาร์มใหม่ที่หันมาทำฟาร์มวัวได้ไม่นานอาจจะประสบปัญหาด้านความต้องการของลูกค้าบ้าง เนื่องจากวัวมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ แต่ก็ผลิตลูกวัวได้อย่างต่อเนื่อง คุณเล็กบอกกับทีมงานสัตว์บกว่า ภายในอีก 2ปีข้างหน้า หรือในปี 2559 จะผลิตลูกวัวระดับเลือด 90-100% ซึ่งเป็นที่ต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นและเพียงพอต่อความต้องการ ปัจจุบันก็มีพัฒนาไปถึงระดับเลือด 80-90 กว่าเปอร์เซ็นต์ โดยทางฟาร์มจะเน้นขายเป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ ราคาที่ขายหน้าฟาร์มในขณะที่เป็นลูกวัวที่เพิ่งหย่านมวัย 4 เดือน ราคาจะอยู่ที่ 40,000-60,000 บาท วัวพันธุ์ชาโรเล่ส์หากนำไปขายเป็นเนื้อจะมีราคาสูงถึง กก.ละ 400 บาท แต่ทางฟาร์มจะขายลักษณะเป็นตัว เพราะสามารถนำไปใช้เป็นพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์ หรือลูกค้าจะนำไปเป็นวัวขุนเพื่อเพิ่มมูลค่าทำให้มีราคาสูงขึ้น

คุณเล็กบอกกับทีมงานสัตว์บกว่า “เรื่องการตลาดทางฟาร์มจะไม่มีปัญหา เหตุที่ว่าได้เปรียบเรื่องสถานที่ มีวัวที่มีสุขภาพดี มีระดับเลือดที่ชัดเจนเป็นมาตรฐาน มีประวัติที่น่าเชื่อถือ และจุดเด่นของฟาร์ม คือ จะพัฒนาสายเลือดของวัวพันธุ์ชาโรเล่ส์ ปากต่อปากในระดับพ่อค้าจะไปไวมาก ชาโรเล่ส์ตัวจะเล็กหรือตัวจะใหญ่หากระดับเลือดมันสูงราคาซากมันก็สูงอยู่ดี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สำหรับเกษตรกรรายใหม่ควรมีความตั้งใจในการพัฒนาสายพันธุ์ ไม่ควรใจร้อนในเรื่องราคา ควรมองถึงอนาคตบ้าง หากขายวัวไปหมดไม่เหลือไว้ทำพ่อพันธุ์-แม่พันธุ์บ้าง เวลาไปหาซื้อกลับคืนเข้าฟาร์มราคาก็จะสูงเฉลี่ยตัวละ 80,000-100,000 กว่าบาท ทำให้การเริ่มต้นของเกษตรกรจะยากขึ้น อยากให้คำนึงถึงข้อนี้ไว้ หากคิดเริ่มที่จะพัฒนาสายพันธุ์วัวใช้เพียง 5 ตัวก่อน แล้วค่อยๆ พัฒนาไปเรื่อยๆ ภายใน 3 ปี ก็จะเริ่มเห็นผล” คุณเล็กได้ฝากถึงเกษตรกร

สโลแกนประจำฟาร์ม “อยากได้วัวเลือดสูงต้องมาที่นี่” คุณเล็กได้กล่าวทิ้งท้ายไว้กับทีมงาน

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือสนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณณรงค์ สังวาลเพชร (คุณเล็ก)

 

ชาโรเล่ส์ เลือดสูง เอราวัณฟาร์ม เซียนผสมเทียม

 

เบอร์โทรศัพท์ 095-151-4298

tags: ชาโรเล่ส์ วัวโชเล่ ราคาเนื้อ นีโร่ อีโล ขายพ่อพันธุ์วัว บราห์มันร้อย ขายลูกวัวชาโลเล่ แม่พันธุ์วัวงาม ชาโรเล่ส์ เอราวัณฟาร์ม ผสมเทียมวัว ประจวบคีรีขันธ์

โฆษณา
AP Chemical Thailand

[wpdevart_like_box profile_id=”1414452475453135″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]