1.คุณชนินทร์ ทับทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสเซอร์แคร์ จำกัด
1.คุณชนินทร์ ทับทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสเซอร์แคร์ จำกัด

31พลาสติก คูลลิ่งแพด “วาสเซอร์แคร์” นำเข้าจากเยอรมัน ลดต้นทุน/เพิ่มผลผลิตฟาร์มปศุสัตว์ชัดเจน

โรงเรือนที่ใช้ระบบปรับอากาศด้วยการระเหยน้ำ  (Evaporative Cooling House)  หรือที่เราเรียกกันว่า “โรงเรือนอีแว๊ป” เป็นโรงเรือนที่ใช้ระบบปรับอากาศที่อาศัยหลักการระเหยน้ำผ่านสื่อการระเหยน้ำ หรือที่เราเรียกว่า “แผ่นทำความเย็น” หรือ “Cooling pad”

เมื่ออากาศร้อนผ่าน Cooling pad น้ำจะดึงความร้อนจากอากาศเพื่อใช้เปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นไอ ทำให้อากาศที่ผ่าน Cooling pad มีอุณหภูมิต่ำลง และเมื่อนำไปออกแบบการระบายอากาศที่ดี

ในอุตสาหกรรมปศุสัตว์บ้านเราส่วนใหญ่ใช้แหล่งน้ำบาดาล ซึ่งส่วนใหญ่มักมีความกระด้างค่อนข้างสูง ซึ่งจะทำให้หินปูนก่อตัวขึ้นอย่างรวดเร็วตามอัตราความกระด้างของน้ำที่สูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพ และอายุการใช้งาน ของแผ่นทำความเย็น (Cooling Pad)

1.คุณชนินทร์ ทับทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสเซอร์แคร์ จำกัด
1.คุณชนินทร์ ทับทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาสเซอร์แคร์ จำกัด

ความเป็นมาของบริษัท และที่มาของ Cooling pad พลาสติก

นิตยสารสัตว์บกฉบับนี้ จึงได้แนะนำ “Plastic Cooling Pad” ของ บริษัท วาสเซอร์แคร์ จำกัด ผู้นำเข้าแพดที่ทำจากพลาสติก Polypropylene ทนแสงแดด มีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนมากถึง 320 M3/M3 ต้านทานลมน้อยกว่ากระดาษ ตะไคร้และเชื้อราไม่ขึ้น สามารถฉีดล้างหินปูนและโคลนออกด้วยน้ำแรงดันสูงได้ ประสิทธิภาพการทำความเย็นสูง ไม่แตก ผุ หรือทรุด สามารถใช้กรดล้างได้โดยแผ่นไม่เสียหาย

บริษัท วาสเซอร์ฯ โดย คุณชนินทร์ ทับทอง กรรมการผู้จัดการ อดีตวิศวกรเครื่องกล ที่ผ่านงานทางด้านการปรับอากาศและงานระบบระบายความร้อนทางด้านอุตสาหกรรมมามากมาย จึงได้นำความรู้ทางด้านงานวิศวกรรมดังกล่าวมาปรับใช้และต่อยอดกับงานปศุสัตว์ได้อย่างเหมาะสมลงตัว บนพื้นฐานของความต้องการของลูกค้าเป็นเกณฑ์

“ตัวผมเองผ่านงานบริษัทมาแล้วก็หลายที่ ไม่ว่าจะเป็นบริษัทในประเทศขนาดเล็ก หรือว่าจะเป็นบริษัทจากต่างประเทศที่เข้ามาตั้งสาขาขึ้นในประเทศ จึงทำให้ได้เห็นข้อดี-ด้อยของบริษัทที่มีขนาดใหญ่-เล็กต่างๆ เมื่อผมได้มาทำกิจการของตัวเอง ผมจึงได้เลือกที่จะสร้างบริษัทที่มีขนาดที่เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของธุรกิจที่เหมาะสมกับตัวเรา

มีลักษณะการทำงานแบบที่คล่องตัว เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการแข่งขันที่สูงในท้องตลาด  พยายามใช้คนให้น้อยที่สุด  เพื่อลดปัญหา  และความผิดพลาดของสายงาน ที่อาจจะเกิดขึ้น อันเนื่องมาจาก คนงาน ส่วนที่ไม่สำคัญก็จะตัดให้หน่วยงานข้างนอกมารับช่วงทำต่อไป ยังคงไว้แต่งานที่เป็นส่วนสำคัญๆ เท่านั้น

ด้วยแนวความคิดนี้จึงทำให้บริษัทของผมมีขนาดกระชับ และสามารถแข่งขันได้ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่รัดตัว หรือสภาพการณ์อันเนื่องมาจาก COVID-19 อย่างปัจจุบัน” คุณชนินทร์เผยถึงที่มาของบริษัทและแนวคิดของการทำธุรกิจ

2.อบรมสัมมนา ต่างประเทศ
2.อบรมสัมมนา ต่างประเทศ

การจำหน่ายอะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงไฟฟ้า

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2545 โดยในช่วงแรกจะเน้นงานทางด้านขายอะไหล่และอุปกรณ์ของระบบระบายความร้อนของโรงไฟฟ้าเป็นหลัก โดยทางบริษัทได้รับการแต่งตั้งจากต่างประเทศให้เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ต่างๆในโรงไฟฟ้า รวมถึงแผ่นระบายความร้อนที่ใช้ในหอหล่อเย็น (คูลลิ่งพาวเวอร์) จากทาง 2H Khunstoff GmbH

ซึ่งในที่สุดแล้ว 2H Khunstoff GmbH ก็ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น Enexio Watertechnologies GmbH อย่างที่เราเห็นในปัจจุบัน ซึ่งทางเราก็ยังเป็นตัวแทนให้เขาในภาคพื้นเอเชียอีกด้วย ซึ่งก็นับเวลารวมได้กว่า 15 ปีแล้ว

“Enexio Watertechnologies GmbH” เป็นบริษัทที่ผลิตแผ่นระบายความร้อนชนิดแผ่นพลาสติกบางให้กับทางโรงไฟฟ้า และโรงงานอุตสาหกรรมหนักทั่วโลก มากว่า 30 ปี ซึ่งก็รวมถึงประเทศไทยด้วย

ซึ่งที่นี่เองที่เขาก็ได้มีการคิดค้นแผ่นพลาสติก ระบายความร้อนสำหรับงานปศุสัตว์ขึ้นมาเป็นแห่งแรกของโลกเมื่อประมาณ 17 ปีก่อน ซึ่งแผ่นพลาสติก Cooling pad ดังกล่าว ก็ได้ถูกตั้งชื่อว่า “HUMIPACKING” นับแต่นั้นเป็นต้นมา

3.ทดสอบความแข็งแกร่ง ของ คูลลิ่งแพด พลาสติก
3.ทดสอบความแข็งแกร่ง ของ คูลลิ่งแพดพลาสติก

ปัญหาและอุปสรรคของ Cooling pad พลาสติก

“ในสมัยแรกๆ ที่ทางบริษัทได้ทำการแนะนำ HUMIPACKING กับทางปศุสัตว์ในบ้านเราเมื่อปี 2545 ถือว่าเป็นงานที่ท้าทายอย่างมาก เพราะโรงเรือนเลี้ยงสัตว์แบบอีแว๊ปที่ตั้งในเมืองไทยทั้งหมดจะใช้ และคุ้นเคยกับแพดที่ทำจากกระดาษ ในครั้งนั้นไม่มีใครจะเชื่อเลยว่าแผ่นพลาสติก Cooling pad จะสามารถทำความเย็นได้

แต่ด้วยการทำการตลาดบนพื้นฐานของความจริง บนพื้นฐานของการให้คำแนะนำ และหลักวิศวกรรมอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงทำให้แผ่น cooling padพลาสติก เริ่มเป็นที่ยอมรับในตลาดทีละน้อยๆ มากขึ้น จนทำให้สามารถเข้าไปแบ่งส่วนงานฟาร์มเดิมจนสามารถส่งออกไปขายที่ต่างประเทศ เช่น  เวียดนาม  อินโดนีเซีย  มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ได้ในที่สุด” คุณชนินทร์เผยถึงอุปสรรคครั้งแรกของการแนะนำแพดพลาสติก

4.แพดพลาสติก
4.แพดพลาสติก

ด้านตลาดของ Cooling padพลาสติก และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์

ทางบริษัทมีนโยบายที่จะจำหน่ายของที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าปศุสัตว์ในราคาที่คุ้มค่า บนพื้นฐานของความเหมาะสมของลูกค้าเป็นหลัก ดังนั้นทางบริษัทจึงไม่มีนโยบายที่จะขายสินค้าโดยอาศัยการตัดราคาเพื่อแย่งส่วนแบ่งการตลาดเลยแต่อย่างใด

บ่อยครั้งเหมือนกันที่ลูกค้าสนใจ และโทรเข้ามาปรึกษาเรา บอกว่าเขาสนใจ อยากจะใช้สินค้าเรา แต่เมื่อเราได้คุยในรายละเอียดแล้วพบว่าสินค้าเราไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสมหรือดีที่สุดสำหรับลูกค้า เราก็จะแนะนำให้ลูกค้าใช้ของคนอื่นแทน ทางบริษัทยืดถือเอาความพอใจและความคุ้มค่าของลูกค้าเป็นหลักในการทำธุรกิจ

และเนื่องด้วยทางบริษัทตั้งเป้าที่จะให้ความรู้และสนองตอบความต้องการทางวิศวกรรมสำหรับงานปศุสัตว์เพื่อความยั่งยืนของเกษตรกรเป็นหลัก ดังนั้นจึงได้เลือกที่จะทำตลาดสินค้าใหม่ที่ไม่เคยมีจำหน่ายในท้องตลาดเมืองไทยมาก่อน ไม่ว่าจะเป็นแผ่น cooling pad ที่ทำจากพลาสติก , ระบบบำบัดกลิ่นสำหรับโรงเรือนอีแว๊ป และผงอนามัยดูดความชื้น 

สินค้าที่นำเข้ามาทั้งหมดนี้ได้นำเข้ามาจากผู้ผลิตจากประเทศเยอรมัน จึงทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ถึงคุณภาพของสินค้าเยอรมัน ไม่ว่าจะเป็นระบบบำบัดกลิ่น หรือ cooling padพลาสติก โดยเฉพาะในส่วนของ cooling padพลาสติก นั้นเป็นสินค้าที่ทนทานมากตัวหนึ่ง  สามารถใช้งานได้ถึง 12 ปี กับน้ำที่มีคุณภาพแย่มากๆ ก็มีให้เห็นกันมาแล้วเช่นกัน

5.แพดพลาสติกที่ติดตั้งแล้ว
5.แพดพลาสติกที่ติดตั้งแล้ว

คุณสมบัติของ Cooling padพลาสติก

Cooling padพลาสติก นั้นถือเป็นสินค้าเรือธงของบริษัทเราเลยก็ว่าได้ เพราะเป็นสินค้าที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อเอามาตอบสนองกับฟาร์มที่มีปัญหาเรื่องน้ำโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางคุณสมบัติทางเคมี  และสารปนเปื้อน ที่ไม่เหมาะสมของน้ำต่างๆ เช่น มีปริมาณหินปูน เหล็ก กำมะถัน ตะกอน หรือโคลนปะปนมากับน้ำ

หรือปัญหาของคุณสมบัติทางกายภาพ เช่น แพดผุ  แพดทรุด แพดแตก แพดล้ม หรือปัญหาในเรื่องของปริมาณลมในเล้าที่ไม่พอเพียง หรือแม้กระทั่งปัญหาความชื้นในเล้า หรือปัญหาของวัสดุรองพื้น ซึ่งปัญหาข้างต้นดังกล่าวนี้สามารถแก้ไขได้อย่างสิ้นเชิง เมื่อลูกค้าปรับเปลี่ยนมาใช้ cooling padพลาสติก ของวาสเซอร์แคร์

6.ผงอนามัยดูดความชื้น DryCare (รุ่นธรรมดา)
6.ผงอนามัยดูดความชื้น DryCare (รุ่นธรรมดา)
ผงอนามัยดูดความชื้น DryCare Plus (รุ่นพิเศษ)
ผงอนามัยดูดความชื้น DryCare Plus (รุ่นพิเศษ)

การจำหน่าย Cooling padพลาสติก และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์มปศุสัตว์

ดังนั้นบริษัทจึงได้นำเข้าสินค้า ทั้งแผ่น cooling pad ที่ทำจากพลาสติก และระบบบำบัดกลิ่นจากเยอรมันเข้ามา โดยเฉพาะระบบบำบัดกลิ่นนั้นได้นำเข้าเฉพาะส่วนก้อนพลาสติก กรองกลิ่นเข้ามาเท่านั้น แต่ในส่วนของระบบโดยรวมแล้วนั้น ทางบริษัทเป็นผู้ออกแบบเองทั้งสิ้น

ซึ่งในส่วนของระบบบำบัดกลิ่นของฟาร์มปศุสัตว์นี้ก็ได้เริ่มส่งออกไปยังต่างประเทศ อย่าง มาเลเซีย แล้วบ้าง ในส่วนของ cooling padพลาสติก และแผงดักแสงนั้น สินค้ายังได้ผ่านการการทดสอบและรองรับแล้ว โดยสถาบัน DLG จากประเทศเยอรมันอีกด้วย

“2H NET” วัสดุสำหรับการจับก๊าซแอมโมเนียจากเล้าหมู เป็ด และไก่ ทั้งยังใช้ในการลดกำมะถันจากก๊าซชีวภาพ จึงช่วยลดปัญหาความสึกหรอในเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี ไม่อุดตัน แข็งแกร่ง ทนทาน สามารถฉีดล้างได้ง่าย ทนต่อความเป็นกรดสูง น้ำหนักเบา ติดตั้งและถอดประกอบได้ง่าย และวัสดุ PP เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“แผงดักแสง (Light Trap)” สามารถดักแสงได้ถึง 99% มีความต้านทานการไหลของลมต่ำ ถ้าติดตั้งอย่างเหมาะสมแล้ว ปริมาณลมที่ลดลงไปหลังติดตั้งจะไม่เกิน 5% แน่นอน สามารถทนต่อแสงแดดได้ดี สามารถติดตั้งและฉีดล้างได้ง่าย มีน้ำหนักเบา

ผงอนามัยดูดความชื้น  สินค้าน้องใหม่ ใช้สำหรับสัตว์ มี 2 รุ่น รุ่น DryCare (รุ่นธรรมดา) และ DryCare Plus (รุ่นพิเศษ ฆ่าเชื้อได้หลากชนิด (Broad Spectrum) เนื่องจากมีส่วนผสมของ peroxymonusulfate)

คุณสมบัติ

-ช่วยไล่แมลงวัน

-วัตถุดิบทำจากธรรมชาติ

-ลดความเครียดในสัตว์

-เพิ่มสุขอนามัยให้กับสัตว์

-ดูดซับน้ำได้มากกว่า 200% โดยน้ำหนัก

-กลิ่นดี ไม่มีกลิ่นฉุน และสามารถยับยั้งกลิ่นเหม็นอื่นๆได้

-ลดความเสี่ยงในการเกิดการแพร่กระจายของโรคในโรงเรือน

-ช่วยในการลดความชื้นที่พื้นเล้า จึงทำให้เชื้อต่างๆไม่สามารถจะเจริญเติบโตได้

-เนื้อผงมีความหนาแน่นที่เหมาะสม จึงทำให้ง่ายแก่การโปรยในเล้าเลี้ยง และไม่ก่อให้เกิดปัญหาของฝุ่นตามมา

-pH ที่เหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อตัวสัตว์ หรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่ง เช่น หัวนม ผิวหนัง กีบเท้า และขา

-ช่วยให้ลูกหมูไม่สูญเสียความร้อนในขณะแรกเกิด จึงทำให้ลูกหมูสามารถดูดนมน้ำเหลือง (Colostrum) ได้อย่างเต็มที่ จึงทำให้ลูกหมูแข็งแรง

ส่วนราคาของ cooling padพลาสติก นั้นย่อมมีราคาสูงกว่าแพดกระดาษแน่นอน แต่ราคาที่ลูกค้าจ่ายไปก็ได้กลับมาในรูปของอัตราการรอดที่สูงขึ้น อัตราการแลกเนื้อ (FCR) ที่ต่ำลง หรือปริมาณไข่ไก่ที่สูงขึ้น อย่างที่แพดกระดาษทำไม่ได้

7.พลาสติก คูลลิ่งแพด ฟาร์มวิเชียรบุรี (คาร์กิลล์)
7.พลาสติก คูลลิ่งแพด ฟาร์มวิเชียรบุรี (คาร์กิลล์)

ข้อดีของ Cooling padพลาสติก

อย่างในกรณีของฟาร์มหมูบางแห่งที่นครนายก  พบว่า  อัตราการคืนทุนของเล้าหมูที่ได้  เมื่อเปรียบเทียบกับเล้าแพด กระดาษแล้ว พบว่า สามารถคืนทุนได้ภายใยระยะเวลาเพียง 2-3 เดือน เท่านั้น ซึ่งฟาร์มนี้ก็กำลังดำเนินการติดตั้ง cooling padพลาสติก กับเล้าแม่พันธุ์และหมูขุนอีกมากกว่า 20 หลัง

หรือแม้กระทั่งเล้าพ่อ-แม่พันธุ์ไก่ cooling padพลาสติก ก็สามารถลดอัตราการสูญเสียของไก่ลงได้มากกว่าเล้ากระดาษมากถึง 34% ซึ่งขณะนี้ฟาร์มที่อยู่ที่เขตวิเชียรบุรีแห่งนี้ก็ได้ขยายการเปลี่ยน cooling pad กระดาษ ของเล้าที่สร้างใหม่ ให้เป็น cooling padพลาสติก ของบริษัทในเครือทั้งหมดแล้ว

อย่างในกรณีของฟาร์มเป็ดแห่งหนึ่งแถวแปดริ้ว ที่เคยใช้ของบริษัทไปเมื่อ 12 ปีก่อน ก็กลับมาซื้อเพิ่มเติมอีกจำนวนมากกว่า 1,000 แผ่น ด้วยเหตุผลที่ว่า “มันทนมาก ซื้อทีเดียวแล้วลืมไปได้เลย” 

ส่วนฟาร์มไก่เนื้อที่ อ.สารภี จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นฟาร์มไก่เนื้อเปิดใหม่ ที่เขาเรียกว่า ฟาร์ม-3 นั้น เล้าใหม่ทั้ง 18 หลัง ก็ใช้ cooling pad พลาสติก ของบริษัท ทั้งนี้ด้วยเนื่องจากปัญหาของสภาพของน้ำที่มีหินปูนอยู่นั่นเอง และยังเป็นแผ่นขนาดพิเศษที่สูง 2.10 เมตร อีกด้วย

แต่ถ้าถามถึงฟาร์มไก่ไข่ ก็คงต้องเป็นฟาร์มไก่ไข่ที่ขอนแก่น แถวๆ อ.ชุมแพ ที่มีไก่ในฟาร์มมากถึง 2.8 ล้านตัว ที่นี่ฟาร์มมีปัญหาเรื่องหินปูนอย่างมาก  หลังจากปรับเปลี่ยนจากกระดาษมาเป็น cooling pad พลาสติก แล้ว  ปัญหาจากหินปูนก็หมดไป คุณภาพของไข่ดีขึ้น ปริมาณไข่มากขึ้น เปลือกไข่หนาขึ้น ไข่แดงทรงตัวดี หรือระยะเวลาการยืนกรงของไก่ก็นานขึ้น

ซึ่งแพดที่นี่ก็มีอายุการใช้งานนานมาจนถึงปัจจุบันนี้นานกว่า 10 ปี เช่นเดียวกัน มีอยู่หลายๆ ครั้ง ที่ลูกค้าใหม่มักจะลังเลที่จะใช้ cooling pad พลาสติก แต่เมื่อใช้แล้วส่วนมากมักจะไม่บ่นว่าราคาสูงอีกเลย อย่างประโยคที่ลูกค้าให้คำจำกัดความของสินค้าของเราว่า “ของดีไม่มีคำว่าแพง” นั่นเอง

8.ระบบบำบัดกลิ่นฟาร์มเป็ด จ.ระยอง
8.ระบบบำบัดกลิ่นฟาร์มเป็ด จ.ระยอง

ฝากถึงผู้ที่สนใจ Cooling pad พลาสติก และผลิตภัณฑ์ต่างๆ

“เหล่านี้เป็นเพียงบางตัวอย่างที่ผมพอจำได้เท่านั้น จริงๆ แล้วยังมีตัวอย่างอีกมาก และเนื่องจากสินค้าของบริษัทเป็นสินค้าที่นำหน้าตลาดในเรื่องของเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก ดังนั้นก่อนที่จะนำไปใช้ให้ได้ประสิทธิภาพที่สูงสุด ผู้ใช้จึงต้องได้รับการให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมในการใช้งานอย่างถูกต้อง

ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจหรือมีข้อสงสัยอันใดกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าว สามารถติดต่อเข้ามาที่บริษัทได้โดยตรง เรามีราคาพิเศษสำหรับเล้าทดลองให้ด้วยนะครับ

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ บริษัท วาสเซอร์แคร์ จำกัด 75 ซ.อินทามาระ21 แยก1 ถ.สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10440 เว็บไซต์ : http://www.wassercare.com, อีเมล์ : Chanin@wassercare.comโทร : 081-400-8319, 02-616-3885 แฟกซ์ : 02-278-3107

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์บก ฉบับที่ 329

ใบสมัครสมาชิก

สนับสนุนโดย