USอุดมสุขฟาร์ม เซียน วัวบราห์มัน แท้ ทับสะแก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

USอุดมสุขฟาร์ม เซียน วัวบราห์มัน แท้ ทับสะแก

 อาชีพการเลี้ยงโคเนื้อ ปัจจุบันยังคงได้รับความสนใจจากเกษตรกรและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูง และความต้องการของตลาดนับวันยิ่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ประกอบกับรูปแบบการเลี้ยงแตกต่างจากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก ดังนั้นการพัฒนาทั้งการจัดการพื้นที่ และการปรับปรุงพันธุ์โคให้มีลักษณะที่ดี จึงเป็นหัวใจหลักของการทำฟาร์ม

จากพื้นที่แห้งแล้งกลายเป็นแผ่นดินทองของประจวบฯ

คุณอวยพร คีรีวิเชียร (ป้าแมว)
คุณอวยพร คีรีวิเชียร (ป้าแมว)

“USอุดมสุขฟาร์ม” ฟาร์มเครือข่ายกรมปศุสัตว์เป็นเจ้าของโดยคุณอวยพร คีรีวิเชียร (ป้าแมว) เปิดเผยว่า เมื่อปีพ.ศ.2523 ที่ดินผืนนี้ 176 / 5 หมู่ 5 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1,924 ไร่ เคยทำเหมืองแร่ดีบุกมาก่อน ทำให้ดินมีสภาพเสื่อมโทรมเป็นหินและดินทราย และกว่าจะฟื้นฟูสภาพดินให้เป็นดินที่ดีเหมาะสำหรับการเพาะปลูกได้นั้นคงต้องใช้เวลาหลายปี จึงพยายามหาทางนำพืชหรือต้นไม้ที่เหมาะกับสภาพดินมาปลูก ซึ่งได้รับคำแนะนำจากญาติที่ทำงานกรมป่าไม้ว่าควรปลูกมะม่วงหิมพานต์และต้นสน จากนั้นเกือบ 10 ปี ต้นมะม่วงหิมพานต์เริ่มมีใบเป็นสีน้ำตาล จึงนำตัวอย่างดินไปให้สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดฯตรวจสอบ พบว่าเป็นดินที่ไม่เหมาะแก่การเพาะปลูก เขาจึงแนะนำว่าควรทำอาชีพเกี่ยวกับปศุสัตว์ จากนั้นจึงขออนุญาตจากกรมป่าไม้เข้าทำประโยชน์ เพื่อโครงการวนเกษตร ปศุสัตว์ อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ทางเข้าฟาร์ม
ทางเข้าฟาร์ม

ที่มาของ USอุดมสุขฟาร์ม

เมื่อปี 2532 เริ่มเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์อเมริกัน วัวบราห์มัน แท้ โดยซื้อพันธุ์จากกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีใบทะเบียนประวัติหรือที่เรียกว่า “Pedigree” รับรองอย่างชัดเจนจำนวน 10 ตัวละ 17,000 บาท เลี้ยงอยู่ระยะหนึ่งเกิดปัญหาโคหาย เนื่องจากป้าแมวทำอาชีพอื่น(ทำโรงเลื่อย)อยู่ด้วย จึงไม่สามารถดูแลฟาร์มได้อย่างเต็มที่และมีการเลี้ยงที่ไม่เป็นระบบ ดังนั้นจึงปรึกษากับเพื่อนที่เรียนจบสัตว์แพทย์ จากเกษตรฯ และได้รู้จักกับท่านหนึ่ง ซึ่งเป็นผู้ร่วมงานเดียวกันกับเพื่อนที่กรมปศุสัตว์ เขาจึงแนะนำวิธีการทำฟาร์มที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นวิธีการทำระบบคอก แผนผังฟาร์ม การคมนาคมการให้อาหารและการบริหารจัดการ ส่วนรูปแบบโรงเรือนทั้งหมดนั้นได้นำแบบมาตรฐานของกรมฯมาสร้างอีกทั้งการช่วยเหลือด้านข้อมูล ใบรับรองพันธุ์และมาตรฐานการทำฟาร์ม จนเป็น ฟาร์มเครือข่ายปศุสัตว์

โฆษณา
AP Chemical Thailand
บรรยากาศฟาร์ม
บรรยากาศฟาร์ม

ตลอดระยะเวลาการเลี้ยงโคเนื้อสายพันธุ์นี้มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก ทั้งรูปร่าง ลักษณะเด่นและด้อย หากพบลักษณะด้อยก็จะทำการปรับปรุงพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีการย้ายฝากตัวอ่อน Embryo Transfer (ET) หรือที่เรียกว่า “อุ้มบุญ” เข้ามาแก้ไขให้ดีขึ้น ปัจจุบันการผสมพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นการผสมจริงหรือการผสมเทียม จะต้องดูใบทะเบียนประวัติของโคแต่ละตัว (ตั้งแต่รุ่นทวด) เพื่อป้องกันเลือดชิดและลูกโคที่ออกมาไม่แข็งแรง ดังนั้นในการผสมพันธุ์แต่ละตัวหรือแต่ละโรงเรือนที่มีการคัดแยกเป็นกลุ่มโคนั้นจะต้องจดบันทึกประวัติอย่างชัดเจนและจัดทำบัญชีว่า “แม่พันธุ์ตัวไหนผสมพันธุ์กับพ่อพันธุ์ตัวไหน ลักษณะเป็นอย่างไร ซึ่งใบทะเบียนประวัติ (Pedigree) จึงสำคัญมาก”

ปัจจุบันเน้นการผสมพันธุ์จริงแบบธรรมชาติมากขึ้น เนื่องจากทางฟาร์มมีพ่อพันธุ์สายพันธุ์แชมป์โลก ซึ่งมีลักษณะที่ดีและความต้องการของตลาดที่มีค่อนข้างหลากหลายทั่วประเทศ เช่น ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ชอบโคสีแดง ส่วนภาคใต้จะชอบสีเทา สวย จมูกดำ ขนตาดำ ขอบหูดำ หางดำ และอวัยวะเพศดำ เป็นต้น แต่การผสมเทียมก็ยังคงปฏิบัติอยู่ร่วมกับกรมฯ

แม่พันธุ์
แม่พันธุ์

ตลาดและช่องทางจำหน่าย วัวบราห์มัน

การทำอาชีพปศุสัตว์ “ตลาด” ถือเป็นหัวใจหลักในการกระจายสินค้า US อุดมสุขฟาร์ม มีตลาดค่อนข้างเข้มแข็งประกอบกับมีชื่อเลี้ยงที่ดีในด้านการเพาะพันธุ์โคขาย โดยลักษณะการขายจะขายแบบปากต่อปากและขายผ่านสื่อออนไลน์อย่าง Facebook เพราะบางครั้งลูกค้าอยู่ไกลเช่น จังหวัดเชียงใหม่ ไม่สามารถเดินทางมาซื้อโคที่ฟาร์มได้โดยตรง ก็ดูจากใบทะเบียนประวัติและรูปประกอบการตัดสินใจ จากนั้นจึงค่อยโอนเงิน ทางฟาร์มขายในราคาย่อมเยาเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยสามารถซื้อได้

“เลี้ยงวัวปล่อยให้กินหญ้า แข็งแรง เลี้ยงง่าย ไม่เน้นอาหารข้น ทุกตัวมีใบรับรองพันธุ์ประวัติจากกรมปศุสัตว์”

พ่อพันธุ์
พ่อพันธุ์

ลักษณะการให้อาหาร วัวบราห์มัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ตอนเช้าจะปล่อยลงแปลงหญ้ารูซี่และถั่วฮามาต้าด้านหลังของโรงเรือนและกลับเข้าโรงเรือนประมาณบ่าย 3 โมง จากนั้นจะเสริมด้วยอาหารข้นใส่แบบเลียรางไม่เกิน 1 กิโลกรัม และแต่ละรุ่นจะได้รับปริมาณอาหารแตกต่างกัน ซึ่งส่วนผสมของอาหารข้นจะประกอบด้วย กากปาล์มเม็ดในสีขาว ข้าวโพดป่น กากถั่วเหลือง และแคลเซียม เป็นต้น ส่วนน้ำจะทำระบบประปาเพื่อใช้ในการทำความสะอาดและให้โคกิน

การจัดการด้านน้ำ สิ่งที่สำคัญคือเรื่องความสะอาดต้องไม่เป็นตะไคร่และคอยตรวจเช็คอยู่เสมอ ส่วนมูลโค จะใช้รถแทร็กเตอร์ที่มีขนาดเล็กดันมูลโคออกจากโรงเรือน จากนั้นนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักใส่แปลงหญ้าและนาข้าวออร์แกนิค

สำหรับการเลี้ยงโคพันธุ์อเมริกัน วัวบราห์มัน ปัญหาส่วนใหญ่อยู่ที่อัตราการคลอด เฉลี่ยอยู่ที่ 3 ปี/ 2 ตัว ซึ่งจะแตกต่างกับโคพันธุ์พื้นเมืองที่มีอัตราการคลอดเฉลี่ยปีละตัว พื้นที่ต่างระดับและปัญหาเต้านมใหญ่เกินไปทำให้ลูกโคดูดนมลำบาก เป็นต้น แต่ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้

สำหรับเป้าหมายที่จะมีการเพิ่มจำนวนแม่พันธุ์โค 300 ตัว อาจต้องคิดให้รอบคอบมากยิ่งขึ้น อีกอย่างหากมีจำนวนมากขึ้น การดูแลก็จะเพิ่มขึ้นด้วยและอาจไม่ทั่วถึง จึงเน้นการปลูกต้นไม้ ซึ่งขณะนี้ได้ปลูกต้นมะพร้าวไปแล้วบางส่วน เนื่องจากอำเภอทับสะแกขึ้นชื่อว่ามีมะพร้าวแกงดีที่สุดในประเทศ

“ช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดี อยากให้อดทนอย่าพึ่งท้อและอย่าเลือกงานหรืออายที่จะทำงานเพิ่มรายได้ให้กับตัวเอง อะไรที่สามารถทำได้ก็ควรทำ อย่างทางฟาร์มจะสอนให้คนตกปลาดีกว่าให้ปลาไปกินโดยไม่รู้วิธี”

สอบถามข้อมูลการเลี้ยงโคเนื้อเพิ่มเติม USอุดมสุขฟาร์ม คุณอวยพร คีรีวิเชียร (ป้าแมว) โทร.081-829-1111, 084-933-6555

โฆษณา
AP Chemical Thailand

[wpdevart_like_box profile_id=”1414452475453135″ connections=”show” width=”300″ height=”220″ header=”big” cover_photo=”show” locale=”th_TH”]