สารสกัดยีสต์ และสมุนไพร พัฒนาใช้ทดแทนสารเคมีในการเลี้ยงสัตว์บกและน้ำ
สารสกัดยีสต์ และสมุนไพร พัฒนาใช้ทดแทนสารเคมีในการเลี้ยงสัตว์บกและน้ำ

ในเมื่อเทรนด์รักสุขภาพมาแรง ผู้ประกอบการหลายท่านก็กำลังมองหาผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ไม่มีสารเคมี ทุกอย่างที่ผลิตจากธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากสารสกัดของยีสต์ สารสกัดของสับปะรด และสารสกัดจากขมิ้นชัน เพื่อนำมาผสมในอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น วัวเนื้อ วัวนม ไก่เนื้อ ไก่ไข่ สุกร ปลา กุ้ง เป็นต้น เพื่อลดความเครียด ช่วยระบบย่อยต่างๆ เป็นต้น สารสกัดยีสต์

1.สารสกัดจากธรรมชาติใช้ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก
1.สารสกัดจากธรรมชาติใช้ทั้งสัตว์น้ำและสัตว์บก
2.สารสกัดยีสต์ และสมุนไพร พัฒนาใช้ทดแทนสารเคมีในการเลี้ยงสัตว์บกและน้ำ
2.สารสกัดยีสต์ และสมุนไพร พัฒนาใช้ทดแทนสารเคมีในการเลี้ยงสัตว์บกและน้ำ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ

ทางทีมงานนิตยสารสัตว์บก และนิตยสารสัตว์น้ำ ได้มีโอกาสพูดคุยกับ คุณชานนท์ ระวังเหตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท  ยีสต์ มาสเตอร์ ฟาร์ม จำกัด

บริษัท ยีสต์ มาสเตอร์ จำกัด ก่อตั้งและบริหารงานโดย เภสัชกรชานนท์ ระวังเหตุ เภสัชศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีภารกิจและวัตถุประสงค์หลักในการนำเอาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับความรู้ทางด้านเกษตรศาสตร์ต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ นำไปใช้ตอบโจทย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มสุขภาพของสัตว์ โดยลดการใช้ผลิตภัณฑ์ทางเคมีบางส่วน ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของสัตว์และผู้บริโภค

การเตรียมการทดลองสารสกัดขมิ้นชันคลายเครียดในไก่
การเตรียมการทดลองสารสกัดขมิ้นชันคลายเครียดในไก่
รายงานผลการทดสอบ
รายงานผลการทดสอบ

การใช้สารสกัดจากธรรมชาติสำหรับสัตว์เลี้ยง

";

รูปแบบการดำเนินงานของ บริษัท ยีสต์ มาสเตอร์ จำกัด เป็นไปในลักษณะการประสานงานร่วมกัน ทั้งภาครัฐ (หน่วยงานสนับสนุนการวิจัย, มหาวิทยาลัย, หน่วยงานส่งเสริมอุตสาหกรรม) ภาคเอกชน (ผู้ผลิต, ผู้เผยแพร่ผลิตภัณฑ์) และภาคเกษตรกร (ผู้ทำเกษตรกรในรูปแบบฟาร์มต่างๆ ที่เป็นผู้บอกถึงความต้องการจริงที่จะนำผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพไปตอบโจทย์การเลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ)

3.โพแคล
3.โพแคล
เบฟิช
เบฟิช

การผลิตสารสกัดจากธรรมชาติ

ในปัจจุบันทางบริษัท ยีสต์ มาสเตอร์ จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ โดยใช้ฐานการผลิตสารสกัดจากวัตถุดิบหลัก 3 ชนิด คือ สารสกัดยีสต์ สารสกัดสับปะรด และสารสกัดขมิ้นชัน ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ เพื่อใช้ในทั้งสัตว์น้ำ และสัตว์บก ในแบรนต่างๆ

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุ

  • ผลิตภัณฑ์โพแคล (PoCal)

เป็นผลิตภัณฑ์ปรับสภาพของดิน ประกอบด้วยเถ้าธรรมชาติ ดินภูเขาไฟ และยีสต์ผง และเคลือบเม็ดด้วยกรดอะมิโน

  • ผลิตภัณฑ์เบฟิช (BaFish)

เป็นอาหารเสริมกรดอะมิโนสำหรับพืช ทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการเพิ่มผลผลิตพืชต่างๆ ประกอบด้วยสารสกัดปลาทะเล สารสกัดบีท ซูมการ์ด สารสกัดสาหร่ายคลอเรลลา

กรดอินทรีย์สับปะรดเข้มข้น-Na-Cid
กรดอินทรีย์สับปะรดเข้มข้น-Na-Cid

กลุ่มผลิตภัณฑ์ สารสกัดยีสต์ สารสกัดสมุนไพร

เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสับปะรดเข้มข้น ที่มีองค์ประกอบทางเคมีหลัก คือ

1.กรดอินทรีย์ ( Citric Acid, Malic Acid ) ที่ช่วยทำให้สภาวะ pH ในทางเดินอาหารเป็นกรดอ่อนๆ ส่งผลต่อการลดการเจริญเติบโตของเชื้อก่อโรค เช่น Vibrio spp.,  E. Coli, Salmonella spp. และส่งเสริมให้การทำงานของเอนไซม์ Pepsin ซึ่งเป็นเอนไซม์ย่อยโปรตีนทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2.เอนไซม์บอมีเลน (Bromelain Enzyme) ที่มีคุณสมบัติช่วยย่อยโปรตีน ทำให้ลดปัญหาการย่อยยากของกากถั่วเหลือง ทำให้การดูดซึมดีขึ้น และทำให้ลดการอักเสบในผนังของทางเดินอาหาร

ผลิตภัณฑ์เนซิด (NaCid) สามารถใช้ได้ทั้งสัตว์น้ำ และสัตว์บก โดยทางบริษัท ฯ ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ออกมาทั้ง 2 รูปแบบ คือ ชนิดเหลวเข้มข้น และชนิดผง โดยใช้ Spray drier Technic

เทอร์-แบค-5
เทอร์-แบค-5

Turbact5

 เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดขมิ้นชันเข้มข้น ที่มีประโยชน์ในการใช้สมานแผลของสัตว์บกให้แผลหายไวขึ้น

เทอร์-แบค-10
เทอร์-แบค-10

Turbact10

เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดขมิ้นชัน น้ำมันหอมระเหยตะไคร้ และสารสกัดฟ้าทะลายโจร มีประโยชน์ในการลดการติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินอาหารของสัตว์บก และลดความเครียดของสัตว์

เทอร์-แบค-15
เทอร์-แบค-15

Turbact15

เป็นผลิตภัณฑ์จากสารสกัดสมุนไพรเข้มข้น คือ สารสกัดขมิ้นชัน สารสกัดข่า สารสกัดฟ้าทะลายโจร ที่มีประโยชน์ในการลดการติดเชื้อแบคทีเรีย และลดการอักเสบในทางเดินอาหารสัตว์

โปรตายีสต์
โปรตายีสต์

กลุ่มผลิตภัณฑ์จากยีสต์

Prota Yeast

เป็นผลิตภัณฑ์จาก สารสกัดยีสต์ สายพันธุ์แซคคาโรไมเซส เซอร์ริวิซีเอ (Saccharomyces cerevisiae) ซึ่งมีองค์ประกอบทางเคมีหลักๆ คือ สารเบต้ากลูแคน (Betaglucan) สารแมนแนนโอลิโกแซคคาไรด์ (mannan oligosaccharide) และกลุ่มสารอาหารที่เป็นประโยชน์กับสุกรและสัตว์ปีก คือ กรดอะมิโน วิตามินต่างๆ ซึ่งประโยชน์หลัก คือ มีคุณสมบัติเป็นพรีไบโอติก (prebiotic) ที่สามารถไปส่งเสริมการทำงานของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อทางเดินอาหารสัตว์ (prebiotic) ได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้อาหารของสัตว์ และทำให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง ต้านทานโรค

เบต้า-แซค-พลัส
เบต้า-แซค-พลัส

Beta sac Plus

ใช้สำหรับสัตว์น้ำ เช่น กุ้ง (กุ้งขาว, กุ้งกุลาดำ, กุ้งก้ามกราม) ปลา (ปลาทับทิม, ปลากะพง) ประโยชน์หลักเพื่อเพิ่มภูมิต้านทานโรคของสัตว์น้ำ และมีคุณสมบัติพิเศษ prebiotic ทำให้เสริมประสิทธิภาพของเชื้อแบคทีเรียที่เป็นประโยชน์ต่อทางเดินอาหารสัตว์น้ำ (prebiotic)

เบต้า-คาว
เบต้า-คาว สารสกัดยีสต์ สารสกัดยีสต์ สารสกัดยีสต์ สารสกัดยีสต์

Beta Cow

ใช้สำหรับวัวเนื้อ วัวนม และสัตว์เคี้ยวเอื้องต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการหมักในกระเพาะรูเมน ส่งผลดีต่อการเพิ่มผลผลิตและสุขภาพของสัตว์

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ  เภสัชกร ชานนท์ ระวังเหตุ โทร.087-054-5175, 033-023-803
บริษัท ยีสต์ มาสเตอร์ ฟาร์ม จำกัด 11/6 หมู่ 2 ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
www.yeastmasterfarm.com

อ้างอิง นิตยสารสัตว์บก และนิตยสารสัตว์น้ำ

สนับสนุนโดย