ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม 5 มาตรฐาน ส่งออก แจกสูตร! แปรรูปเพิ่มมูลค่าให้ฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ไข่เป็ด มีอาหารที่มีคุณค่า เป็นแหล่งโปรตีนสูง และเป็นอีกหนึ่งสินค้าเกษตรสร้างรายได้อย่างงามให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ทั่วประเทศ โดยไข่เป็ดปัจจุบันราคาซื้อขายในตลาดขึ้นอยู่กับขนาด (เบอร์เล็ก/เบอร์ใหญ่) น้ำหนักและคุณภาพ ตลอดจนการนำไป แปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้า ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม

ด้านการเพิ่มมูลค่าสินค้า ปัจจุบันไข่เป็ดนำไป แปรรูป ได้หลากหลาย ยกตัวอย่างง่ายๆ ส่วนใหญ่จะนำไปปรุงเป็นเมนูอาหารติดบ้านทุกครอบครัวบริโภคได้ อาทิ ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น ไข่เค็ม ไข่ดาว ไข่ลูกเขย ฯลฯ และนำไปเป็นวัตถุดิบในการสร้างสรรค์ขนมและเมนูอาหารอื่นๆ อีกมากมาย

1.คุณปรานีและครอบครัว-กับผลผลิต-ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม
1.คุณปรานีและครอบครัว-กับผลผลิต-ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม

การผลิตและแปรรูปไข่เป็ด

ปัจจุบันเป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งในแวดวงเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในประเทศไทย โดยไข่เป็ดได้รับการคิดค้นและพัฒนาไปอีกขั้น ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรระดับพรีเมียม ส่งจำหน่ายทั้งตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ นั่นคือ ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มนวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ได้มาตรฐาน มีคุณค่าทางโภชนาการสูง และปลอดภัย 100% ต่อการบริโภค

ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มถือเป็นนวัตกรรมอาหารและสินค้าเกษตรแปรรูปยุคใหม่ ซึ่งสอดรับความเป็น Smart Farmer ยุค 4.0 ได้อย่างยอดเยี่ยม โดยเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปที่ริเริ่มคิดค้นและพัฒนาโดยครอบครัวเกษตรกรไทยอย่างแท้จริง ภายใต้ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายในชื่อที่หลายท่านคุ้นเคยและรู้จักดี ปรานีฟาร์มฟาร์มผู้ผลิตและจำหน่ายไข่เป็ดสด ไข่เค็ม ไข่แดงเค็ม ไข่ไชยา ไข่เยี่ยวม้า และไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม ทั้งปลีกและส่งทั่วประเทศ

ปรานีฟาร์ม หรือที่แวดวงพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ โดยเฉพาะในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จะรู้จักกันดี โดยเจ้าของมิใช่ใครอื่น คือเจ๊ปรานีซึ่งเป็นผู้คิดค้นและให้กำเนิด ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มสินค้าเกษตรแปรรูปพรีเมียมนั่นเอง

โดยปรานีฟาร์มประกอบกิจการมาร่วม 40 ปี บริหารโดย คุณบุญเลิศ และนางปรานี เตียววิไล ซึ่งปัจจุบันผู้ที่รับช่วงต่อและเป็นผู้บริหารรุ่นที่ 2  คือ บุตรสาวทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ คุณเชอร์รี่ และคุณมะปราง

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ปรานีฟาร์มก่อกำเนิดจากน้ำพักน้ำแรงของ 2 สามีภรรยา คุณบุญเลิศ-คุณปรานี จากที่เริ่มต้นอาชีพและธุรกิจที่ ติดลบ โดยการกู้หนี้ยืมสินจากแหล่งเงินทุนต่างๆ เพื่อนำมาประกอบอาชีพ ทว่าด้วยหัวใจที่เข้มแข็ง ไม่หวั่นต่อความยากลำบาก บวกกับความมุ่งมั่น อดทน และเพียรพยายามอย่างแรงกล้า จนกระทั่งสามารถสร้างรากฐานของ ปรานีฟาร์ม ให้แข็งแกร่ง และค่อยๆ เติบใหญ่ขึ้นจวบจนวันนี้

ปัจจุบันปรานีฟาร์มถือเป็นอาณาจักรฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ที่ยิ่งใหญ่ และเป็นเบอร์ต้นๆ ฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ที่ได้คุณภาพมาตรฐานของประเทศไทยที่มาจากพื้นฐานธุรกิจของครอบครัวโดยแท้จริง (หากไม่นับรวมบริษัทยักษ์ใหญ่ในประเทศ)

2.ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม
2.ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม
ไข่เค็ม (ต้มสุก)
ไข่เค็ม (ต้มสุก)
ไข่เยี่ยวม้า
ไข่เยี่ยวม้า

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่าย ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม ทั้งในและต่างประเทศ

ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม ก็ได้ตกผลึกเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปสร้างชื่อ ที่เกิดขึ้นและเติบโตไปพร้อมๆ กับกิจการของปรานีฟาร์ม และปัจจุบันยังได้ขยายกิ่งก้านสาขาออกไปในรูปแบบของการสร้างเครือข่าย ภายใต้ ระบบลูกเล้าเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และพื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย

ด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยในท้องถิ่นที่มีทุนน้อย ให้สามารถประกอบอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่ ภายใต้การช่วยเหลือเรื่องพันธุ์เป็ดไข่ และอาหารสัตว์ จากปรานีฟาร์ม และที่สำคัญ คือ ประกันราคารับซื้อผลผลิตกลับคืน (ไข่เป็ด) ในราคาสูง บริสุทธิ์ยุติธรรม และเป็นไปตามราคากลางของตลาดตามประกาศ ซึ่งเป็นการการันตีให้พี่น้องเกษตรกรผลิตผลผลิตออกมาโดยมีตลาดรับซื้อที่แน่นอน ถือเป็นการสร้างอาชีพและกระจายรายได้หมุนเวียนในชุมชนอย่างยั่งยืน

โดยไข่เป็ดที่ปรานีฟาร์มรับซื้อกลับคืนจากลูกเล้าเกษตรกรจะนำมาเข้าสู่กระบวนการผลิตและแปรรูปเป็น ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มตีตราสินค้า ปรานีฟาร์ม สุพรรณบุรีผู้ผลิตและจำหน่าย ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม เจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทย เพื่อจัดจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าทั่วประเทศ (ช่องทางจำหน่าย) ได้แก่ Makro ทุกสาขา, ร้านเจ๊เล้งดอนเมือง และร้านจำหน่ายของฝากชั้นนำทั่วประเทศ ตลอดจนจำหน่ายสู่ผู้บริโภคโดยตรงที่ต้องการสั่งซื้อเพื่อนำไปบริโภคอีกด้วย

ในส่วนตลาดต่างประเทศ  ปัจจุบันปรานีฟาร์มควบคุมการผลิตและการขนส่งโดยตรง  เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์  ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม เพื่อจำหน่ายแล้วที่ Makro เมืองพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

โฆษณา
AP Chemical Thailand
3.ไข่เป็ดพร้อมจำหน่าย.
3.ไข่เป็ดพร้อมจำหน่าย.
ไข่ฟองใหญ่ ได้น้ำหนัก
ไข่ฟองใหญ่ ได้น้ำหนัก

ปัญหาและอุปสรรคในฟาร์มเป็ด

คุณเชอร์รี่ และคุณมะปราง​ 2 ผู้บริหารรุ่นที่สอง แห่งปรานีฟาร์ม เล่าย้อนอดีตให้ฟังว่า คุณพ่อ คุณแม่ เป็นผู้สร้างและบุกเบิกปรานีฟาร์ม จนกระทั่งประสบความสำเร็จเช่นทุกวันนี้ สมัยก่อนคุณพ่อ คุณแม่ ลงหลักปักฐานทำอาชีพเกษตร และเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี โดยกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้และนายทุนนำมาสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ดไข่ครั้งแรก ซึ่งเริ่มต้นทำอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยสร้างจำนวน 2 โรงเรือน ลงทุนซื้อพันธุ์เป็ดที่ได้คุณภาพ นำมาเลี้ยงเริ่มต้นจำนวน 20,000 ตัว

โดยกิจการค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับ กระทั่งได้มีชาวบ้านเห็นว่าครอบครัวเริ่มมีฐานะดีขึ้น มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการเลี้ยงเป็ดไข่ ทำให้ชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงหันมาเลี้ยงเป็ดไข่กันมากขึ้น แต่ปัญหาที่ตามมา คือ ขาดแคลนอาหารสัตว์ ซึ่งคุณบุญเลิศ (คุณพ่อ) จึงตัดสินใจซื้อรถบรรทุกหกล้อเพื่อขับไปรับรำจากโรงสีมาแจกจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ด โดยไม่ได้คิดเงิน ขอเพียงค่าน้ำมันในการขับรถขนส่งให้เพียงแค่นั้น เพราะคิดเพียงว่าอยากเห็นชาวบ้านได้มีความกินดี อยู่ดี เหมือนกับครอบครัวของตน

เมื่อกิจการปรานีฟาร์มเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เส้นทางไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ โดยในปี พ.ศ.2547 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตไข้หวัดนกครั้งแรกและรุนแรงที่สุด ทำให้ปรานีฟาร์มได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน และจำเป็นต้องเปลี่ยนไปเลี้ยงเป็ดเนื้อ เนื่องจากอายุการเลี้ยงสั้น และจับขายได้เงินเร็วกว่าการเลี้ยงเป็ดไข่

4.อาหารเป็ดไข่ ไฮโปรไวท์ 544-21
4.อาหารเป็ดไข่ ไฮโปรไวท์ 544-21

เทคนิคและวิธีการเลี้ยงเป็ดไข่

ทว่าเลี้ยงเป็ดเนื้อได้ไม่นาน โดยคุณแม่ปรานีมองว่าการเลี้ยงเป็ดเนื้อเป็นการทำบาป ฆ่าสัตว์ทางอ้อม เหมือนเป็นการตัดวงจรชีวิตของเป็ด จึงตัดสินใจกลับมาพัฒนาฟาร์มเลี้ยงเป็ดไข่อีกครั้ง และช่วงเวลานั้นจึงทำให้ได้รู้จักกับ บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์  หรือ  ซีพี  ที่ได้เข้ามาแนะนำการใช้  อาหารสำเร็จรูปที่ได้คุณภาพ  หลังจากที่ผ่านมา  คุณบุญเลิศ (คุณพ่อ) ใช้วิธีผสมอาหารสัตว์ให้เป็ดมาโดยตลอด

และด้วยความที่คนในครอบครัวของปรานีฟาร์มไม่เคยเอาเปรียบใคร จริงใจ และซื่อสัตย์ จึงเป็นที่รักของชาวบ้านที่เลี้ยงเป็ดไข่  และต่างก็เข้ามาพูดคุยสอบถามถึงเรื่องอาหารสัตว์ให้เป็ดกิน  รวมถึงวิธีการและเทคนิคการเลี้ยงเป็ดไข่ ให้ได้ผลผลิตตรงความต้องการของตลาด ขายได้ราคางาม จึงเป็นจุดเริ่มต้นแนวคิดการสร้างเครือข่ายระบบลูกเล้าผู้เลี้ยงเป็ดไข่ในพื้นที่สุพรรณฯ โดยปรานีฟาร์มเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องพันธุ์เป็ดไข่ และอาหารสำเร็จรูปที่ได้คุณภาพ จาก ซีพี เพื่อจัดส่งให้กับเกษตรกรที่สนใจจะเป็นลูกเล้ากับปรานีฟาร์ม

ปัจจุบันลูกเล้าเกษตรกรที่เลี้ยงเป็ดไข่ป้อนผลผลิตส่งให้ปรานีฟาร์มมีประมาณ 20-30 ราย อยู่ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และ จ.สิงห์บุรี เป็นต้น โดยลูกเล้าแต่ละรายเลี้ยงเป็ดไข่เฉลี่ยรายละ 2,000-3,000 ตัว

โฆษณา
AP Chemical Thailand
5.ไข่เค็มเนื้อแดงดี
5.ไข่เค็มเนื้อแดงดี

การแปรรูปไข่เป็ด

อย่างไรก็ตาม  ปัญหาหลักที่ตามมา คือ ไข่เป็ดล้นตลาด  เนื่องจากมีผู้เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ซึ่งวิธีแก้ปัญหา คือ ต้อง  แปรรูปเพิ่มมูลค่า ประจวบเหมาะกับที่ปรานีฟาร์มก็ได้รับคำแนะนำจากซีพี ในการพาไปดูตลาดทางภาคใต้ ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ ไข่เค็มไชยา จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการคิดค้นพัฒนาสูตร ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็มและผลิตภัณฑ์แปรรูปอื่นๆ จากไข่เป็ด ภายใต้ชื่อ ปรานีฟาร์ม ในเวลาต่อมา และทำตลาดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปทุกตัวถึงกลุ่มลูกค้าที่สนใจและถึงมือผู้บริโภคโดยตรง

ปี พ..2551 คุณแม่เป็นผู้ริเริ่ม โดยลองผิดลองถูกในการแปรรูปไข่เป็ด จุดประสงค์เพื่อยืดอายุ และเพิ่มมูลค่าทำให้ขายได้ราคา และจำหน่ายให้กับกลุ่มลูกค้าได้หลายกลุ่มมากขึ้น โดยเปรียบเทียบการแปรรูปไข่เป็ด โดยดึงจุดเด่นและจุดด้อย คือ ไข่เค็ม และไข่เยี่ยวม้า ซึ่งผู้บริโภคมีติดบ้านเอาไว้และทานได้ง่ายที่สุด

ดยไข่เค็ม คนทั่วไปจะไม่ชอบทานไข่ขาวเพราะมีรสเค็มจัด จึงมักกินแต่ไข่แดง และสำหรับไข่เยี่ยวม้า โดยคนส่วนมากจะชอบทานวุ้นของไข่ขาว มากกว่าการกินเนื้อไข่แดง เพราะเนื้อไข่แดงจะมีกลิ่นฉุน และมีกลิ่นคาวของไข่แดง  คนทั่วไปจึงมักทานแต่ไข่ขาว

พราะฉะนั้นเราจึงนำ 2 ลักษณะเด่นนี้นำมาพัฒนาต่อยอดคิดค้นพัฒนาสูตรการหมักดอง โดยใช้เวลานานถึง 5 ปี กว่าจะได้เป็นสูตรไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม ที่รสชาติอร่อยลงตัวมากที่สุด จากนั้นจึงทำเรื่องขอจดอนุสิทธิบัตรนาน 3 ปี และได้รับการรับรองให้เป็นสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อการบริโภค 100% คุณเชอร์รี่และคุณมะปราง กล่าวเสริม

ผลิตภัณฑ์ผ่านการรับรองและรางวัลมาตรฐาน
• อย.
• มผช. (มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน)
• ผ่านการรับรองการตรวจจาก Central Lab (ห้องแลบวิจัยและปฏิบัติการกลางแห่งประเทศไทย)
• ผ่านการรับรองจาก ม.มหิดล ว่าเป็นสินค้าปลอดภัย
• โอทอป 5 ดาว ปี พ.ศ.2562

6.ไข่ขาวจะเป็นวุ้นใสสีชา-คล้ายกับเจลลี่
6.ไข่ขาวจะเป็นวุ้นใสสีชา-คล้ายกับเจลลี่

จุดเด่นของไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม

โดยจุดเด่นของ ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม จะมีความแตกต่างจากตามท้องตลาดอย่างแน่นอน ซึ่งเป็นการ มิกซ์แอนด์แมทช์ ที่ลงตัว ยกตัวอย่าง ลักษณะของไข่ขาวจะเป็นวุ้นใสสีชา แต่ที่พิเศษ คือ ไข่แดง จะมีความร่วนซุยกว่าไข่แดงเค็ม ไม่ฉุนและซ่า เหมือนไข่เยี่ยวม้าทั่วไป ทำให้รสชาติออกเค็มๆ มันๆ และมีรสสัมผัสที่อร่อยกว่า

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ในส่วนเนื้อของไข่ขาวนั้น จะเป็นวุ้นคล้ายกับ เจลลี่ รสชาติอร่อย ซึ่งการันตีจากมาตรฐานที่ระบุเอาไว้ว่า สินค้าปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว ผู้บริโภคทุกกลุ่มทานได้ปลอดภัย 100% และสามารถยืดอายุการเก็บรักษาได้นานถึง 6 เดือน อีกทั้งกลุ่มคนรักสุขภาพก็สามารถทานได้ เพราะมีส่วนผสมของสมุนไพรด้วย ได้แก่ ใบชา และฟ้าทะลายโจร เป็นต้น

7.ห้องดองไข่เป็ด
7.ห้องดองไข่เป็ด

เคล็ด (ไม่) ลับ การคัดแยกไข่เป็ด

สำหรับกระบวนการ คัดแยกไข่เป็ด ที่รับซื้อจากลูกเล้า ก่อนนำไป ดองเค็ม เพื่อยืดอายุและแปรรูปเพิ่มมูลค่าสินค้านั้น โดยคุณเชอร์รี่และคุณมะปรางพร้อมเปิดเผยสูตรเด็ดและเป็นเคล็ด (ไม่) ลับ ดังนี้

1.ทำการชั่งน้ำหนักไข่เป็ดด้วยเครื่องชั่งเพื่อตรวจสอบน้ำหนัก โดยชั่งหน่วยเป็นกิโลกรัม ชั่งน้ำหนักทีละแผงๆ ซึ่งน้ำหนักรวม 10 แผง จะต้องไม่น้อยกว่า 23 กก. จะตีว่าเป็นเบอร์ใหญ่

2.ตรวจสอบดูว่าไข่มีการโดนน้ำ หรือมีสิ่งปนเปื้อน หรือเปรอะเปื้อนหรือไม่ ซึ่งราคาก็จะแปรผันตามไปด้วย

3.หลังผ่านการตรวจสอบเบื้องต้น จะนำไข่เข้าเครื่องคัดแยกเบอร์ เพื่อคัดเลือกไข่ให้ได้คุณภาพมากที่สุด เพื่อจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าโรงดอง ลูกค้าทั่วไป และส่วนหนึ่งก็นำไปแปรรูปลงดองไข่เค็มไข่เยี่ยวม้า ไข่เยี่ยวม้าใส้ไข่เค็ม ต่อไป

กระบวนการผลิตไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม

1.คัดเลือกไข่เป็ดที่ได้คุณภาพจริงๆ นำลงถังดอง
2.น้ำดอง เป็นสูตรลับเฉพาะที่คิดค้น โดยนำไข่เป็ดลงดอง ระยะเวลาประมาณ 20 วัน
3.เมื่อครบ 20 วัน นำไข่เป็ดขึ้นมาล้างทำความสะอาด
4.นำมานึ่งให้สุกทั่วถึงข้างใน
5.หลังจากนั้นนำมาคัดแยก โดยไข่บุบ-ไข่ร้าว จะคัดแยกออกไปในราคาถูก ส่วนไข่ดีนำไปห้องพ่นสี และแพ็คเตรียมจัดส่งตามร้านของฝากทั่วประเทศ, ร้านเจ๊เล้ง และ Makro ทุกสาขาทั่วประเทศ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ด้านกำลังการผลิต ปัจจุบันปรานีฟาร์มแปรรูปไข่เป็ดเฉลี่ย 20,000-30,000 ฟอง/วัน โดยไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม เป็นตัวที่ผลิตเยอะที่สุด ซึ่งตลาดให้การตอบรับดีมากๆ เรียกได้ว่าถ้าลูกค้าเจ้าไหนออเดอร์ช้า จะต้องรอผลิตในรอบถัดไป เป็นต้น

8.คุณปรานีแพ็คไข่เยี่ยวม้าส่งลูกค้า
8.คุณปรานีแพ็คไข่เยี่ยวม้าส่งลูกค้า

เป้าหมายในอนาคต

ในตอนท้าย แม่ปรานีหัวเรือใหญ่ผู้สร้าง ปรานีฟาร์ม ได้กล่าวฝากถึงผู้บริโภคไว้อย่างน่าสนใจด้วยว่า ขอฝากผลิตภัณฑ์ทุกตัวสำหรับผู้บริโภคทุกท่านเอาไว้ด้วย รับประกันสินค้าทุกตัวอร่อย และปลอดภัย ยกตัวอย่าง ไข่เยี่ยวม้าไส้ไข่เค็ม เป็นนวัตกรรมและสินค้าเกษตรที่ทันสมัย ผ่านการปรุงสุกพร้อมทานได้ทันที ซึ่งง่ายต่อการบริโภค พกพาสะดวก เก็บรักษาได้นานถึง 6 เดือน และในราคาย่อมเยา

สำหรับเป้าหมายของปรานีฟาร์ม ตั้งเป้าอีกไม่เกิน 2 ปี ผลิตภัณฑ์ของเราจะต้องมีจำหน่ายขึ้นห้างสรรพสินค้ากลุ่มโมเดิร์นเทรดทั่วประเทศ ในส่วนแผนเพิ่มกำลังการผลิต ปัจจุบันเรายังเปิดรับสมัครลูกเล้าเพิ่ม และประกาศรับสมัครงานกับคนในท้องถิ่น เพื่อรองรับการขยายกำลังผลิตต่อไปในอนาคต และเป็นการสร้างอาชีพให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกด้วย

สนใจผลิตภัณฑ์ไข่เป็ดสดและแปรรูปได้คุณภาพ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ “ปรานีฟาร์ม” ที่อยู่เลขที่ 33 หมู่ 4 ต.มะขามล้ม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี  72150  โทร.061 651 4269, 089 910 7024  FB : ไข่เยี่ยวม้า- ไส้ไข่เค็ม-7 สี

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์บก ฉบับที่ 321