20 ปี “สค็อฟ เอเซีย” สู่เบอร์ 1 ผู้เชี่ยวชาญระบบระบายอากาศโรงเรือนปศุสัตว์ ปักธงไทย ! เป็นศูนย์กลางขยายธุรกิจ ในภูมิภาคเอเซีย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

กว่า 2 ทศวรรษ ที่ SKOV บริษัท สค็อฟ เอเซีย จำกัด หรือ “สค็อฟ เอเซีย” เติบโตและก้าวเดินอย่างมั่นคง โดยมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อส่งมอบกลุ่มลูกค้าอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจสำคัญของผู้บริหาร คุณรัสมุส เอลเลฟเซ่น กรรมการผู้จัดการ บริษัท สค็อฟ เอเซีย จำกัด และคณะฯ เพื่อปักธงในการนำพา “สค็อฟ เอเซีย” ก้าวสู่การเป็นผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบระบายอากาศโรงเรือนปศุสัตว์ในเวทีระดับโลก

1.สค็อฟ01

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบระบายอากาศ

โดย “สค็อฟ เอเซีย” เป็นทั้งคู่ค้า คู่คิด และยืนหยัดอยู่เคียงข้างลูกค้า โดยเฉพาะเจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นประกอบอาชีพ หรือกิจการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกร วัว แมลง ฯลฯ ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักในทุกระดับทั้งในประเทศไทย รวมไปถึงผู้ประกอบการแวดวงปศุสัตว์ทั่วทั้งภูมิภาคเอเซียอีกด้วย

ปัจจุบัน “สค็อฟ เอเซีย” ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความพึงพอใจต่อลูกค้าในด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระบบระบายอากาศเพื่อใช้ในโรงเรือนปศุสัตว์ ในการนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อได้รับศักยภาพสูงสุด

2.สค็อฟ02

Research & Development (ฝ่ายวิจัยและพัฒนา) ออกแบบผลิตภัณฑ์ระบายอากาศโรงเรือนปศุสัตว์ ตอบโจทย์ให้กับลูกค้า

โดยผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “สค็อฟ (SKOV)” ที่ขายอันดับต้นๆ และเป็นที่รู้จัก ซึ่งลูกค้าฟาร์มปศุสัตว์ให้ความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการเลือกใช้ ได้แก่

  • พัดลมระบายอากาศ (Blue Fan)
  • เครื่องควบคุมระบบระบายอากาศและเซ็นเซอร์ (Controller and Sensor)
  • ระบบคูลลิ่งแพด (Cooling Pad )
  • เครื่องชั่งน้ำหนักอาหาร (Feed Weigher)
  • เครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์ปีก (Bird Weigher)
  • เครื่องนับไข่ (Egg Counter)
  • อุปกรณ์มาตรวัดน้ำ (Water Meter)

เป็นต้น…

ทั้งนี้ยังมีกลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ที่ยังไม่ทราบหรือรู้จัก SKOV มากนัก โดย SKOV หรือ ‘สค็อฟ’ ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1966 โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศเดนมาร์ก ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพัฒนา ผลิต และจำหน่าย นวัตกรรมอุปกรณ์ระบบระบายอากาศในฟาร์มปศุสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มสุกร ฟาร์มไก่ ฟาร์มวัว หรือจะเป็นในส่วนของฟาร์มแมลง โดยหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเซีย ให้ความไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ และเป็นลูกค้าของ ‘สค็อฟ’

โฆษณา
AP Chemical Thailand

3.สค็อฟ03

การติดตั้งอุปกรณ์ระบบระบายอากาศ

สำหรับ ‘สค็อฟ’ บริษัทเข้ามาก่อตั้งและดำเนินกิจการในประเทศไทยเมื่อประมาณ 20 ปีที่ผ่านมา ซึ่งในแวดวงธุรกิจปศุสัตว์จะทราบดีว่า ผลิตภัณฑ์ของสค็อฟ โดดเด่น และมุ่งเน้นในเรื่องของการออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งอุปกรณ์ระบบระบายอากาศเพื่อใช้ในฟาร์มปศุสัตว์เป็นหลัก โดยแบ่งอุปกรณ์เป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่

อุปกรณ์กลุ่มแรก ได้แก่  อุปกรณ์ระบบจัดการสภาพอากาศ (Climate) เช่น อุปกรณ์พัดลมระบายอากาศ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ชุดรางแพดสำเร็จรูป, เครื่องควบคุม หรือเซ็นเซอร์ จะอยู่ในกลุ่มระบบจัดการสภาพอากาศ (Climate) นี้เช่นกัน

อุปกรณ์กลุ่มที่ 2 จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า อุปกรณ์ในการจัดการและเก็บรวบรวมข้อมูลในการผลิต (Production) กล่าวคือ อุปกรณ์ก็ประกอบไปด้วยเครื่องชั่งอาหาร เครื่องชั่งน้ำหนักไก่ การวัดปริมาณน้ำจากมิเตอร์น้ำ และก็รวมไปถึงในส่วนของโปรแกรมออนไลน์ ที่เราเรียกว่าโปรแกรมฟาร์มออนไลน์ของทางสค็อฟ

4.สค็อฟ04

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

โดยวิสัยทัศน์และพันธกิจสำคัญของ ‘สค็อฟ’ ภายใต้ผู้บริหาร คุณรัสมุส เอลเลฟเซ่น โดย คุณณัฐธนศิฏฐ์ คำบรรลือ ผู้จัดการประเทศไทย บริษัท สค็อฟ เอเซีย จำกัด ได้เปิดเผยว่า สค็อฟ ให้ความสำคัญในเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาสู่ท้องตลาด จะเห็นได้ว่า บริษัทฯ จะมีผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ๆ ออกมาสู่ท้องตลาดในทุกๆ ปี

“คุณรัสมุส กล่าวไว้ว่า พนักงานของเรามีประมาณ 450 คน เป็นทีมค้นคว้าและวิจัยประมาณ 120 คน นั่นหมายความว่า ‘สค็อฟ’ เราให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ ออกมาสู่ท้องตลาดอย่างต่อเนื่อง

เราให้ความสำคัญในเรื่องของการทดลองนวัตกรรมใหม่ ๆ  ไม่ว่าจะเป็นห้องทดลองของสค็อฟเอง ในเรื่องของระบบการระบายอากาศต่าง ๆ เพื่อจะทดลองในส่วนของอุปกรณ์ใหม่ ๆ ก่อนที่จะออกสู่ท้องตลาด หรือแม้แต่การไปทดลองในสถานที่จริง ในฟาร์มจริง ที่เราได้มีความร่วมมือกันอยู่ เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของสค็อฟเมื่อออกสู่ท้องตลาดจะต้องได้รับการยอมรับจากลูกค้า  เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในโรงเรือนหรือฟาร์มปศุสัตว์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

โฆษณา
AP Chemical Thailand

5.สค็อฟ05

การผลิตพัดลมบลูแฟน

เมื่อถามถึงการให้ยกตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือระบบระบายอากาศโรงเรือนปศุสัตว์ที่ ‘สค็อฟ’ พร้อมให้คำแนะนำและบริการอย่างใกล้ชิดแก่กลุ่มลูกค้า โดย คุณณัฐธนศิฏฐ์ ยกตัวอย่าง ผลิตภัณฑ์พัดลมของสค็อฟ โดยบริษัทฯ มีทีมออกแบบ การคัดสรรวัสดุมาผลิต เช่น เลือกใช้วัสดุของพัดลมที่ทำมาจากพลาสติกโพลีโพรพิลีนในเกรดที่ได้คุณภาพ และคำนึงถึงความคุ้มค่าต่อลูกค้า เรื่องอายุการใช้งานของตัวพัดลมให้ยาวนานกว่าพัดลมทั่วๆ ไปที่เป็นวัสดุอื่น ซึ่งมันอาจจะเกิดสนิมได้ หรือว่าเกิดในเรื่องของการเสื่อมสภาพได้ง่ายกว่า

ในส่วนของตัวพัดลมที่ทำมาจากโพลีโพรพิลีน “ยกตัวอย่างเช่น ตัวพัดลมบลูแฟนของสค็อฟ ที่มียอดขายดีที่สุด ได้ออกมาสู่ท้องตลาดเมื่อหลายปีประมาณ 6-7 ปี ก็ถือว่าเป็นตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งก็ได้รับความนิยมทั้งในประเทศไทย และประเทศในเอเซีย และก็รวมถึงทั่วโลกด้วย

ผลิตภัณฑ์พัดลมตัวแรกที่ออกมาสู่ท้องตลาดเราเรียกว่า พัดลมรุ่น DA1700 ตัวนี้จะมีขนาดใหญ่ประมาณ 56 นิ้ว ซึ่งมันช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของพัดลมตัวเล็กที่ไม่สามารถติดตั้งที่ด้านท้ายเล้าได้ทั้งหมดทุกตัว แต่เมื่อใช้ตัวใหญ่ก็สามารถที่จะติดตั้งด้านท้ายเล้าได้หมด โดยไม่ต้องติดตั้งด้านข้างเพิ่มเติม ทำให้การทำงานของพัดลมเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น

ซึ่งปัจจุบันเราก็ได้มีผลิตภัณฑ์เพิ่มมาอีก 2 ตัว ได้แก่ รุ่น  BF55 หรือ บลูแฟน 55 นิ้ว ซึ่งก็จะมีขนาดเท่ากับตัว รุ่น DA1700 ซึ่งตัวนี้อย่างที่บอกก็จะไม่มีสายพานที่เราเรียกว่า ไดเร็ค ไดร์ฟ และในเรื่องของการประหยัดพลังงานจากมอเตอร์ที่ไม่มีสายพาน

และยังมีอีกหนึ่งรุ่นก็คือ รุ่น BF50 หรือเรียก บลูแฟน 50 นิ้ว ซึ่งพัดลมตัวนี้จะเหมาะกับโรงเรือนที่ต้องการจะปรับปรุงระบบระบายอากาศ ซึ่งสามารถที่จะเอาพัดลมตัวนี้ไปเปลี่ยนทดแทนพัดลมเก่าที่เป็น 50 นิ้วได้เลย หรือว่าจะเป็นในส่วนของตัวโรงเรือนใหม่ก็สามารถที่จะใช้พัดลมตัวนี้ได้เหมือนกัน

นอกจากพัดลมที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานได้แล้วนั้น อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือในเรื่องของซอฟท์แวร์ หรือในเรื่องของโปรแกรม ที่อยู่ในเครื่องควบคุมก็ต้องพัฒนาและใช้ควบคู่กันไป ที่เราเรียกโปรแกรมตัวนี้ว่า ไดนามิค มัลติ สเต็ป (Dynamic multistep) ซึ่งจะช่วยทำให้พัดลมทำงานฉลาดขึ้น และจะเป็นตัวควบคุมพัดลมให้ทำงาน เพื่อให้ตัวสัตว์รับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงการระบายอากาศให้น้อยที่สุด และก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดพลังงานอีกด้วย

โฆษณา
AP Chemical Thailand

เพราะฉะนั้น ทางสค็อฟ จึงให้ความสำคัญ ตั้งแต่การคัดสรรตัววัตถุดิบที่เอามาใช้ทำในส่วนของผลิตภัณฑ์ทุกๆ ตัว รวมไปถึงเครื่องควบคุม หรือว่าในส่วนของผลิตภัณฑ์อื่นๆ ด้วย ที่จะต้องมีความคงทน อายุการใช้งานได้ยาวนาน

6.สค็อฟ06

 “สค็อฟ เอเซีย” เชื่อมั่น ปศุสัตว์ไทย ลงหลักปักฐานขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเซีย

ด้านการตลาดและการขยายตัวทางธุรกิจของ ‘สค็อฟ’ ในปัจจุบัน โดย คุณณัฐธนศิฏฐ์ บอกว่า เป้าหมายในส่วนของปี ‘66 นี้ บริษัทยังคงไม่หยุดที่จะพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกมาสู่ท้องตลาด และทุกวันนี้เราก็ได้มีการให้ข้อมูลให้กับทางทีมค้นคว้าและวิจัยที่ประเทศเดนมาร์ก

เพื่อให้ทีมค้นคว้าและวิจัยได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ออกมาเหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทย หรือประเทศในเอเซีย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์แบรนด์ SKOV ออกสู่ท้องตลาดสามารถใช้งานได้จริง และก็เหมาะสมกับประเทศในเอเซีย และก็ประเทศไทยด้วย

“ในส่วนการขยายตลาด แน่นอนสค็อฟต้องการที่จะขยายตลาดในเรื่องของการขายให้มากขึ้น ก็อาจจะต้องมีการเพิ่มในส่วนของทีมขาย และก็เพิ่มในส่วนของงานเซอร์วิส ทีมงานบริการที่จะมารองรับตลาดที่มันขยายขึ้น รวมทั้งในประเทศไทย และในประเทศอื่นๆ ในเอเซียด้วย

อีกข้อหนึ่ง คือ บริษัทได้มองหาคู่ค้า รวมถึงในส่วนของทีมงานในต่างประเทศ หรือประเทศอื่นๆ ในเอเซีย ที่สามารถจะทำงานร่วมกับเราไปด้วยกันได้

ทั้งนี้การที่สค็อฟเลือกประเทศไทย โดยบริษัทมองว่า ไทยสามารถเป็น ‘ฮับ’ (HUB) หรือเป็นศูนย์กลาง ออฟฟิศในเอเซียได้ เรามองว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีศักยภาพในเรื่องของการปศุสัตว์ภาพรวมที่ค่อนข้างใหญ่และมีความเข้มแข็ง และที่สำคัญทาง CEO ของ สค็อฟ มองว่า เรื่องการขนส่ง การเดินทางจากประเทศไทยไปประเทศอื่นๆ ในทวีปเอเซียค่อนข้างสะดวก

โฆษณา
AP Chemical Thailand

และก็เราก็ยังมองว่าในเรื่องของตัววัฒนธรรมน่าจะเป็นประเทศที่เราจะตั้งบริษัทที่ให้เป็นฮับของเอเซียได้ ในเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีงาม ซึ่งทางสำนักงานใหญ่มองว่าประเทศไทยจะเป็นตัวเลือกที่ดีในการที่จะจัดตั้งออฟฟิศที่มาดูแลประเทศในเอเซียทั้งหมด

7.สค็อฟ07

เป้าหมาย SKOV คือ การเป็นผู้เชี่ยวชาญ และเป็นอันดับ 1 ของผู้ผลิต จัดจำหน่ายและติดตั้ง ตลอดจนเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านระบบระบายอากาศในโรงเรือนปศุสัตว์

โดย สค็อฟ ให้ความสำคัญในเรื่องของการวิจัยและพัฒนามากๆ เพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ของเรา ที่มีการรับประกันในเรื่องของ

1.ในเรื่องของคุณภาพ เรื่องของวัตถุดิบและวัสดุที่เอามาผลิต

2.ในเรื่องของประสิทธิภาพการทำงาน

3.ในเรื่องของการออกแบบให้ลูกค้า และการรับประกัน 2 ปี เพื่อให้ลูกค้าได้มีความมั่นใจในตัวผลิตภัณฑ์ของสค็อฟ

“ผมถือโอกาสเป็นตัวแทนของ สค็อฟ อยากฝากไปถึงลูกค้า และก็เจ้าของบริษัทที่มีฟาร์มอยู่ ให้พิจารณาและลองเปิดใจ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ภายใต้แบรนด์ สค็อฟ โดยบริษัทได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย ก้าวเข้าสู่ปีที่ 20 แล้ว ที่ผู้บริหาร คุณรัสมุส บอกไว้ว่า เราไม่ได้ทำธุรกิจเพื่อหวังผลกำไรอย่างเดียว และปิดบริษัทในวันพรุ่งนี้ ซึ่งไม่ใช่แบบนั้น

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่ตลอดกว่า 20 ปี สค็อฟ ก็ยังคงให้บริการและก็นำเสนอพร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ท้องตลาดออกมาเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นขอให้ทางลูกค้าเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าและบริการของสค็อฟ ซึ่งให้ความมั่นใจได้ว่า ทางลูกค้าต้องคุ้มค่ากับเงินที่ลงทุนไปอย่างแน่นอน” คุณณัฐธนศิฏฐ์ กล่าวในตอนท้าย

อ้างอิง : นิตยสารสัตว์บก ฉบับที่ 359