“อีสท์ เวสท์ ซีด” ผู้นำตลาดเมล็ดพันธุ์ผักเบอร์ 1 ในไทย โชว์ 7 ปลูกพืชน้ำน้อย ที่เหมาะสมในช่วงฤดูแล้ง ใช้น้ำน้อยกว่าการทำนา 2 เท่า สร้างทางเลือกใหม่ให้เกษตรกรช่วงภัยแล้ง

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

การผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพตรา “ศรแดง”

คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพตรา  “ศรแดง” กล่าวว่า จากประกาศของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สนทช.) เรื่องการขาดแคลนน้ำ เนื่องจากอ่างเก็บน้ำโดยรวมทั้งประเทศจำนวน 412 แห่ง มีจำนวน 89 แห่ง ที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% ของความจุ และน้ำที่ไหลลงเขื่อนในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในระดับต่ำมาก รวมทั้งเขื่อนขนาดกลางในภาคตะวันออกเฉียงเหนือถึง 13 เขื่อน ที่ไม่มีน้ำเหลือแล้ว

1.คุณอิสระ-วงศ์อินทร์-ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด-บริษัท-อีสท์-เวสท์-ซีด-จำกัด
1.คุณอิสระ-วงศ์อินทร์-ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด-บริษัท-อีสท์-เวสท์-ซีด-จำกัด

สอดคล้องกับประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่คาดว่าจากปรากฏการณ์เอลนีโญ อุณหภูมิในปีนี้จะสูงกว่าปีที่ผ่านมา 1-2 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สภาพอากาศร้อนแล้งยาวนานกว่าทุกปี สถานการณ์น้ำทั่วประเทศไทยยังน่าเป็นห่วง จะมีน้ำสำหรับทำการเกษตรน้อยลงมาก สิ่งที่ทางเกษตรกรจะทำได้ คือ การปรับตัว หรือการเลือกพืชน้ำน้อยมาปลูก ซึ่งเป็นพืชที่ปลูกได้ง่าย ใช้น้ำน้อย เก็บเกี่ยวไว สร้างรายได้เร็ว พืชน้ำน้อยนี้จะใช้ปริมาณน้ำน้อยกว่าการทำนาถึง 2 เท่า แต่ให้รายได้มากกว่าการทำนาถึง 5 เท่า

2.ชนิดเมล็ดพันธุ์คุณภาพและเมล็ดพันธุ์ทั่วไป
2.ชนิดเมล็ดพันธุ์คุณภาพและเมล็ดพันธุ์ทั่วไป

การจัดตั้งโครงการ “ศรแดงพืชน้ำน้อย ทางเลือกใหม่ช่วงภัยแล้ง”

อีสท์ เวสท์ ซีด เราเป็นบริษัทเมล็ดพันธุ์ที่เล็งเห็นถึงปัญหาใหญ่ของเกษตรกรนี้ จึงได้มีโครงการ “ศรแดงพืชน้ำน้อย ทางเลือกใหม่ช่วงภัยแล้ง โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี พ.ศ.2559 ที่เราเคยมีโครงการ “ศรแดงพืชน้ำน้อย” มาแล้ว ซึ่งโครงการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ รวมทั้งเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้ง

“เราเห็นว่าพืชน้ำน้อยจะมีประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นปริมาณน้ำที่ใช้น้อยกว่าการทำนาถึง 2 เท่า เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ไว ภายใน 2 เดือน ก็สามารถสร้างรายได้แล้ว เทียบกับการทำนาที่ต้องใช้ระยะเวลา 3-4 เดือน และเกษตรกรไม่ต้องเสี่ยงกับการทำนา ที่เราก็รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์น้ำในปีนี้น้อยขนาดไหน”

3.การเปรียบเทียบการใช้น้ำและผลตอบแทนของพืขไร่และพืขน้ำน้อย
3.การเปรียบเทียบการใช้น้ำและผลตอบแทนของพืขไร่และพืขน้ำน้อย

ชนิดของพืชน้ำน้อย

โดยพืชน้ำน้อยที่เราแนะนำทั้งหมด 7 ชนิดด้วยกัน ได้แก่

1.ข้าวโพด

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

เช่น ข้าวโพดหวานลูกผสม พันธุ์จัมโบ้สวีท ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยว 70 วัน สร้างรายได้ 16,000 บาทต่อไร่

2.แฟง

เช่น แฟงไส้ตันลูกผสม พันธุ์ปิ่นแก้ว ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยว 60-65 วัน สร้างรายได้ 40,000 บาทต่อไร่

3.แตงโม

เช่น แตงโมลูกผสม พันธุ์จอมขวัญ ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยว 55-60 วัน สร้างรายได้ 35,000 บาทต่อไร่

4.ฟักทอง

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

เช่น ฟักทองลูกผสม พันธุ์ข้าวตอก 573 ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยว 75 วัน สร้างรายได้ 24,000 บาทต่อไร่

5.แตงกวา แตงร้าน

เช่น แตงกวาลูกผสม พันธุ์ธันเดอร์กรีน ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยว 30-32 วัน สร้างรายได้ 39,000 บาทต่อไร่

6.ถั่วฝักยาว

เช่น ถั่วฝักยาว พันธุ์ลำน้ำพอง ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยว 55-60 วัน สร้างรายได้  60,000 ต่อไร่

7.กลุ่มผักใบ

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

เช่น ผักบุ้ง พันธุ์ยอดไผ่9 ระยะเวลาเริ่มเก็บเกี่ยว 20-21 วัน สร้างรายได้ 43,200 บาทต่อไร่

4.การให้ความรู้การปลูกพืชน้ำน้อย
4.การให้ความรู้การ ปลูกพืชน้ำน้อย
การให้น้ำ
การให้น้ำ
การจัดการปุ๋ย
การจัดการปุ๋ย

การให้ความรู้ด้าน การปลูกพืชน้ำน้อย

โดยโครงการ “ศรแดงพืชน้ำน้อย ทางเลือกใหม่ช่วงภัยแล้ง” ในปีนี้ทางศรแดงได้จัดเตรียมทีมงานถ่ายทอดความรู้ (Knowledge Transfer) ซึ่งเป็นทีมงานที่พร้อมจะมอบองค์ความรู้ด้าน การปลูกพืชน้ำน้อย ตั้งแต่การหยอดเมล็ด การใส่ปุ๋ย การดูแลรักษา จนถึงการเก็บเกี่ยว ที่ให้เกษตรกรสามารถไปปฏิบัติได้จริง และในปัจจุบันทางทีมถ่ายทอดความรู้ได้นำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้การสื่อสาร และให้ความรู้กับกลุ่มเกษตรกรได้รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การป้องกันและการจัดการ
การป้องกันและการจัดการ
การจัดการโรคแมลง
การจัดการโรคแมลง

ช่องทางการสื่อสาร :

1.Facebook เมล็ดพันธุ์ตราศรแดง

2.Line (@sorndaengseed)

3.Website  https://growhow.eastwestseed.com/th/th

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

***************************************************************

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในนาม บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณอรยา เจริญสุทธิกุล โทรศัพท์ 095-8713355 หรือ

[email protected]

5.แปลงพืชน้ำน้อย
5.แปลงพืชน้ำน้อย
คุณโสภา-ชุมยางสิม-เกษตรกรผู้ปลูกพืชน้ำน้อย-บ้านโนนเขวา
คุณโสภา-ชุมยางสิม-เกษตรกรผู้ปลูกพืชน้ำน้อย-บ้านโนนเขวา

เปลี่ยนผืนนา เป็นแปลงพืชน้ำน้อย สร้างรายได้ทั้งปี ที่บ้านโนนเขวา ขอนแก่น

พื้นที่บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น เดิมทีกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่นี้เคยทำนาเป็นอาชีพหลัก แต่ปัญหาใหญ่ที่พบเป็นประจำทุกปี คือ เรื่องน้ำที่มีไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร ทำให้เสี่ยงต่อการขาดทุน ชาวบ้านเลยหันมาปลูกพืชน้ำน้อยแทน โดยรวมกลุ่มกันในนาม “กลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านโนนเขวา” กลุ่มนี้เน้นปลูกผักกลุ่มผักใบ เพราะใช้น้ำน้อยกว่า เก็บเกี่ยวได้ไวกว่า ปลูกได้ทั้งปี มีตลาดรองรับ

6.คุณคำปั่น-โยแก้ว-เกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกพืชน้ำน้อย-จากกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านโนนเขวา
6.คุณคำปั่น-โยแก้ว-เกษตรกรตัวอย่างผู้ปลูกพืชน้ำน้อย-จากกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านโนนเขวา
พืชน้ำน้อย-แปลงคะน้ายอดศรแดง
พืชน้ำน้อย-แปลงคะน้ายอดศรแดง

สภาพพื้นที่ปลูกพืชน้ำน้อย

คุณคำปั่น โยแก้ว เกษตรกรตัวอย่างจากกลุ่มปลูกผักปลอดภัยบ้านโนนเขวา อ.เมือง จ.ขอนแก่น ได้ให้สัมภาษณ์กับทีมงานว่า “ในพื้นที่บริเวณของกลุ่มบ้านโนนเขวา จะไม่มีชาวบ้านทำนาเลย เพราะว่าทำนาต้องใช้น้ำมาก ถ้าทำนาบ้านเดียว อีกสิบบ้านก็ไม่มีน้ำทำการเกษตรกัน ชาวบ้านเลยหันมาปลูกพืชน้ำน้อยเป็นทางเลือก

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com
7.รู้จักหนอนกระทู้หรือไม่
7.รู้จักหนอนกระทู้หรือไม่
ชีวิตของหนอนกระทู้
ชีวิตของหนอนกระทู้
วงจรชีวิตของหนอนกระทู้
วงจรชีวิตของหนอนกระทู้
ลักษณะของหนอน
ลักษณะของหนอน
ลักษณะอาการของพืช
ลักษณะอาการของพืช
ลักษณะใบที่ถูกทำลาย
ลักษณะใบที่ถูกทำลาย

ปัญหาและอุปสรรค การปลูกพืชน้ำน้อย

เมื่อปี 2561 ผมได้ทำนาบนเนื้อที่ 5 ไร่ ลงทุนไปประมาณ 12,000 บาท แต่เนื่องจากนาข้าวต้องใช้น้ำเยอะ และการดูแลอย่างทั่วถึง ประกอบกับภาวะอากาศที่ร้อนจัด ทำให้ผลผลิตที่ออกมาไม่ดี เมล็ดข้าวลีบ ไม่ได้น้ำหนัก ก็ขาดทุนไปครับ ส่วนอีกแปลงนึง บนเนื้อที่ 4 ไร่ ผมปลูกพืชน้ำน้อยในกลุ่มผักใบ มีทั้งคะน้า ผักบุ้ง ผักกาดหอม ผักชี กวางตุ้ง สลับกันไป”

8.การเก็บผักคุณภาพ
8.การเก็บผักคุณภาพ
ผลผลิตคะน้าศรแดง
ผลผลิตคะน้าศรแดง

ด้านตลาดและช่องทางจำหน่ายผัก

ตลาดผักของผม 80% จะเป็นห้างสรรพสินค้าในพื้นที่  และอีก 20% ขายในตลาดสด พืชน้ำน้อยสามารถสร้างรายได้ให้ผมได้เกือบเดือนละ 30,000 บาท และผมสามารถปลูกได้ทั้งปี สร้างรายได้ให้ผมทั้งปี ผิดกับการทำนาที่ปีหนึ่งผมได้เงินรอบเดียว แถมยังต้องเสี่ยงกับภาวะน้ำน้อยอีก

***************************************************************

เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ในนาม บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณอรยา เจริญสุทธิกุล โทรศัพท์ 095-8713355 หรือoraya.charoensuttikul@eastwestseed.com

9.ทีมงานบริษัท-อีสท์-เวสท์-ซีด-จำกัด
9.ทีมงานบริษัท-อีสท์-เวสท์-ซีด-จำกัด
บริษัท-อีสท์-เวสท์-ซีด-จำกัด
บริษัท-อีสท์-เวสท์-ซีด-จำกัด

กำหนดการเปิดโครงการ “ศรแดงพืชน้ำน้อย ทางเลือกใหม่ช่วงภัยแล้ง”

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 09.30-15.00 น.

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

ณ ศาลา SML บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น

******************************************************************

06.00 น.               สื่อมวลชนพร้อมกันที่สนามบิน ดอนเมือง

07.00-08.05 น.     เดินทางไปจังหวัดขอนแก่น โดยสายการบินแอร์เอเชีย

08.05-08.30 น.     ทานอาหารเช้า ที่สนามบินขอนแก่น

08.30-09.15 น.     เดินทางไปยังศาลา SML บ้านโนนเขวา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

09.30-10.00 น.     เสวนา พืชน้ำน้อย ทางเลือกใหม่ช่วงภัยแล้ง” โดย

-เกษตรอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

-สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

-หัวหน้ากลุ่มผักปลอดภัยบ้านโนนเขวา

-ผจก.ทั่วไป บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

10.00-10.15 น.    เชิญเกษตรกรต้นแบบขึ้นเวที พร้อมสัมภาษณ์ถึงความสำเร็จการ ปลูกพืชน้ำน้อย

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

10.15-10.30 น.    คุณวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด

มอบชุด ปลูกพืชน้ำน้อย ให้แก่

1.เกษตรอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

2.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

3.คุณอภิสิทธิ์ ชุมยางสิม ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้ากลุ่มผักปลอดภัยโนนเขวา

10.30-11.00 น.    ทีมงานถ่ายทอดความรู้ มอบองค์ความรู้พืชน้ำน้อย ให้กับกลุ่มเกษตรกร

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

11.00-11.45 น.     เชิญนักข่าวเยี่ยมชมแปลงพืชน้ำน้อย ของเกษตรกรต้นแบบ พร้อมทั้งสัมภาษณ์เกษตรกร

11.45-12.15 น.     เดินทางไปยังร้านอาหาร ฉ.วังปู

12.15-13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00 น.     เดินทางไปเขื่อนอุบลรัตน์

14.00-14.30 น.     สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ถึงสถานการณ์น้ำในปีนี้

14.30-15.00 น.     สื่อมวลชนเก็บภาพบรรยากาศเขื่อนอุบลรัตน์

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com

15.00-16.00 น.    เดินทางไปยังวัดหนองแวง (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.ขอนแก่น

16.00-16.30 น.     ไหว้พระขอพร ณ วัดหนองแวง

16.30-17.30 น.     เดินทางไปยังร้านอาหารบ้านสวนนารา

17.30-19.30 น.     รับประทานอาหารเย็น

21.15-22.15 น.     เดินทางกลับ โดยสายการบินแอร์เอเชีย

22.30 น.                ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

โฆษณา
สมัครสมาชิกพลังเกษตร.com