จุลินทรีย์ปรับโครงสร้างดิน แก้ไขดินเป็นกรด เชื้อราในดิน ปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การละลายจุลินทรีย์ในน้ำเพื่อจัดการปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน เป็นการนำไปปรับหน้าดิน แก้ไขอาการดินเป็นกรด ป้องกันเชื้อราในดิน ให้หน้าดินมีความสมบูรณ์ดียิ่งขึ้น โดยการทำนั้นให้คนให้ทั่ว แล้วพักปิดฝาไว้ 24-30 ชั่วโมง จะคนอีกครั้งก็ต่อเมื่อจะนำมาใช้งาน

ในการนำไปรดหน้าดิน เนื่องจากการปรับโครงสร้างดินจะทำให้ดินมีความเป็นกรดลดลง เชื้อราในดินไม่มี อีกทั้งเป็นการปล่อยธาตุอาหารในดินให้ดีขึ้น เพื่อที่ต้นทุเรียนจะได้ดูดซึมได้ดี ไม่เป็นโรคง่าย

โดยการฉีดหน้าดินรอบต้นทุเรียนให้ชุ่ม และอัดจุลินทรีย์ให้เต็มเพื่อฆ่าเชื้อราในดิน นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างในการรักษาหน้าดินให้มีความสมบูรณ์ของดิน ไม่มีความเป็นกรด และไม่มีเชื้อราในดิน ทำให้ต้นทุเรียนส่วนใหญ่แข็งแรง ลูกดก ผิวสวยขึ้น ขายได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด ทั้งในและต่างประเทศ

ดินที่ดี คือ ดินที่สมบูรณ์ ถ้ามีกรดหรือเชื้อรามากเกินไปจะทำให้พืชทุกชนิดติดโรคได้ง่าย และไม่มีโอกาสที่จะเป็นพืชที่แข็งแรง จะทำให้ชาวสวนต่างก็ลำบากไปตามๆ กัน บิ๊กเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พี่น้องเกษตรกรควรนำไปใช้

เพื่อให้สวนของตนเองปลอดโรค พืชพันธุ์แข็งแรงมากขึ้น ได้ผลผลิตที่งอกงาม ส่งขายได้ราคาดี ลองกันรึยังครับ บิ๊ก วัคซีนพืช ทางเลือกใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรไทย ผ่านงานวิจัยจากสถาบันทางวิทยาศาสตร์ สวทช. และได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในประเทศเพื่อนบ้าน

ติดต่อสอบถาม

โฆษณา
AP Chemical Thailand

บริษัท เกษตรอัจฉริยะ จำกัด

99/246 หมู่ 8 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล บางเมือง อำเภอ เมือง จังหวัด สมุทรปราการ 10270

E-mail :[email protected]            เบอร์โทรติดต่อ : 083-305-8888 และ 081-689-4444

https://youtu.be/gcNJh2CgpxA