ผลของการใช้ BIG ต่อการ สร้างภูมิต้านทาน และผลผลิตขององุ่น
ผลของการใช้ BIG ต่อการ สร้างภูมิต้านทาน และผลผลิตขององุ่น

BIG ทำให้พืชแข็งแรงได้อย่างไร ?

เมื่อพืชได้รับ BIG พืชจะเกิดการตอบสนอง โดยเกิดการสร้างสารซาลิไซลิก แอซิด, จัสโมนิก แอซิด และเอทธีลีน

โดยสารทั้ง 3 ตัวนี้ สามารถกระตุ้นยีนของพืชที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิต้านทานของพืชให้เกิดการทำงานสร้างสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันต้านทานต่อโรค แมลง และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมออกมา

1.การใช้ผลิตภัณฑ์-BIG-กับต้นองุ่น
1.การใช้ผลิตภัณฑ์-BIG-กับต้นองุ่น

 สร้างภูมิต้านทาน ระบบภูมิต้านทานของพืช

คือ กระบวนการในพืชที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ และตอบสนองต่อการเข้าทำลายของเชื้อโรค แมลง และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยพืชจะเกิดกระบวนการทางชีวเคมีสร้างสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.ผลิตภัณฑ์-BIG-สร้างภูมิต้านทานให้ผลผลิตขององุ่น
2.ผลิตภัณฑ์-BIG-สร้างภูมิต้านทานให้ผลผลิตขององุ่น

ซาลิไซลิก แอซิด

เป็นสารที่พืชสร้างขึ้น สามารถเปิดระบบภูมิต้านทานในพืชได้ มีบทบาทเป็นโมเลกุลส่งสัญญาณภายในเซลล์พืช เพื่อให้พืชเกิดกระบวนการป้องกันตนเองต่อโรค แมลง และสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม

3.เปรียบเทียบระหว่างใช้สารเคมีในการควบคุมโรคกับการใช้-BIG-กับต้นองุ่น
3.เปรียบเทียบระหว่างใช้สารเคมีในการควบคุมโรคกับการใช้-BIG-กับต้นองุ่น

จากการทดลอง เปรียบเทียบระหว่างการปลูกองุ่นโดยใช้สารเคมีในการควบคุมโรค กับ การใช้ BIG

พบว่า การใช้ BIG ทำให้พืชสร้างสารซาลิไซลิก แอซิด ในปริมาณที่มากกว่า

“ใช้ BIG พืชสามารถสร้างสารเปิดระบบภูมิต้านทานได้มากขึ้น”

สนับสนุนโดย