เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร จากสหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา

โฆษณา
AP Chemical Thailand

สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด จัดซื้อ เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ส่งเสริมการผสมปุ๋ยใช้เอง เพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกร เป็นการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสินค้าให้แก่เกษตรกร

เครื่องผสมปุ๋ย
เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ 
1.ปุ๋ย ตราแก้วเก้า ของ สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา ผลิตโดย เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ
1.ปุ๋ย ตราแก้วเก้า ของ สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา ผลิตโดย เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ

การส่งเสริมเกษตรกรผสมปุ๋ยใช้เอง

ปัจจุบันปุ๋ยในท้องตลาดมีราคาสูง จึงทำให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่สูงตามไปด้วย สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด จึงมีแนวคิดที่ช่วยเกษตรกรในการลดต้นทุน จึงหันมาผลิตปุ๋ยเอง เพื่อจำหน่ายให้เกษตรกรในราคาที่ถูกลง เพราะเมื่อสหกรณ์ผลิตปุ๋ยเอง ต้นทุนในการผลิตจึงไม่สูงมาก

ทำให้สหกรณ์จำหน่ายปุ๋ยให้เกษตรกรในราคาถูก ช่วยลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยให้แก่สมาชิก หรือเกษตรกร 100-300 บาท ต่อกระสอบ

2.ราคาปุ๋ย-ตราแก้วเก้า-ที่สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา-จำกัด-
2.ราคาปุ๋ย-ตราแก้วเก้า-ที่สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา-จำกัด-

ข้อดีของ เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ

ข้อดี ของการมี เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ไว้ใช้เองในสหกรณ์ นอกจากการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยให้แก่สมาชิกแล้ว เครื่องผสมปุ๋ยอัตโนมัติ ยังตอบโจทย์การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน หรือปุ๋ยสั่งตัด โดยการใช้ปุ๋ยแบบถูกสูตร ถูกเวลา  ถูกอัตรา  และถูกวิธี เพื่อให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยแบบสิ้นเปลือง หรือการใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นนั่นเอง

นอกเหนือจากนั้นเครื่องผสมปุ๋ยยังช่วยแก้ปัญหาในเรื่องปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยที่ด้อยมาตรฐาน เพราะเกษตรกรสามารถตรวจเช็ครายละเอียด วันที่-เวลาการผลิต และสถานที่ผลิตได้จาก OR Code ทำให้เกษตรกรมั่นใจในการซื้อปุ๋ยได้มากยิ่งขึ้น

สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา-จำกัด-
สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา-จำกัด-

สนใจติดต่อ สหกรณ์การเกษตรเขื่อนเจ้าพระยา จำกัด หมู่ 4 สิงห์บุรี-อุทัยธานี 207 ตำบล สรรพยา อำเภอ สรรพยา จังหวัด ชัยนาท 17150

โฆษณา
AP Chemical Thailand