การทําทุเรียนนอกฤดู-ออกสู่ตลาด…เพิ่มมูลค่าทุเรียนไทย

การทําทุเรียนนอกฤดู ออกสู่ตลาด…เพิ่มมูลค่าทุเรียนไทย นิธิภัทร์ ทองอ่อน มุ่งสร้างทุเรียนก่อนฤดูออกสู่ตลาด…เพิ่มมูลค่าทุเรียนไทย

การ ปลูก ทุเรียน ฝ่าวิกฤติอากาศแปรปรวน

ด้วยความที่เติบโตมากับ “ สวนทุเรียน ” เพราะครอบครัวทำสวนทุเรียนตลอดมา จนกระทั่งมีโอกาสได้ร่ำเรียนมาจนจบก็เพราะสวนทุเรียน ด้วยจิตสำนึกจึงคิดหวนกลับมาตอบแทนบุญคุณและกตัญญูต่อครอบครัวด้วยการสานต่อทำสวนทุเรียนที่บ้านเกิด

ภายใต้การเรียนรู้เรื่องการผลิตทุเรียนใหม่ทั้งหมดก่อนจะนำความรู้และประสบการณ์จากภายนอกที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการจัดการสวนทุเรียนก่อนฤดูแห่งนี้ได้อย่างลงตัว ควบคู่ไปกับการใช้เทคนิคขั้นสูงเพื่อบริหารจัดการให้ทุเรียนออกก่อนฤดูเพื่อรายได้ที่ดี ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด นำมาซึ่งการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องทุเรียนกับเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันทั้งภายในและภายนอกพื้นที่

โดยเฉพาะการจัดการด้านผลผลิตแบบร่วมกันขายเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับชาวสวนทุเรียนไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป รวมไปถึงการศึกษาวิชาความรู้จากภายนอกทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาสวนทุเรียนของตนเองและสวนทุเรียนในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจนกระทั่งเกิดความรักและหลงใหลในการทำสวนทุเรียน มีความสุข มีอิสระและทำสวนทุเรียนด้วยหัวใจที่รักทุเรียนจริงๆและเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่หวังจะสืบทอดการทําทุเรียนนอกฤดู และรักษาทุเรียนไทยให้เป็น “ ราชาไม้ผลไทย ” สืบต่อไป

แต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไม่ทุเรียนไทยมีราคาแพงเมื่อถึงมือผู้บริโภค นั่นเป็นเพราะ การทําทุเรียนนอกฤดู ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิด เพราะการทำไม้ผลชนิดนี้ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งผลผลิตที่ดี มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถกินทุเรียนเป็นทั้งอาหารและเป็นยาที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย

ประวัติ-นิธิภัทร์-ทองอ่อน-สวนทุเรียน
ประวัติ-นิธิภัทร์-ทองอ่อน-สวนทุเรียน

ประวัติสวนทุเรียนลุงแกละ

คุณโอ๋เผยว่าครอบครัวมีสวนทุเรียนพื้นที่กว่า 50 ไร่  มีต้นทุเรียนราว 820 ต้น ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ที่เป็นมรดกตกทอดมานานกว่า 40 ปี จนถึงทายาทรุ่นที่ 3  ก็คือตนเอง แม้ประสบการณ์ก่อนจะกลับมาทำสวนทุเรียนนั้นตนเองจบด้านอุตสาหกรรมและเป็นพนักงานบริษัท

เมื่อกลับมาอยู่จุดนี้ทำให้มีเวลาให้กับตัวเองและครอบครัวมากขึ้น ถึงจะเหนื่อยแต่มีความสุขมากกว่า สิ่งที่ได้ก็คือความสุขและความภูมิใจของพ่อแม่ และตัวเงินที่เป็นผลพลอยได้ ภายใต้การทำสวนทุเรียนอย่างจริงจัง ศึกษาหาความรู้ทั้งจากตำราและนอกตำรา ทั้งออกพื้นที่ไปพบกับชาวสวนที่มีความสามารถและเก็บข้อมูลหลาย ๆ สวน แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในสวนของตนเองเพราะ

ผมไม่เคยคิดว่า การทำสวนทุเรียน เป็นสิ่งยาก เมื่อผมไม่รู้ผมก็จะถาม ผมใช้เวลาในการออกไปดูสวนของคนที่เขาทำเก่ง ๆ และสำเร็จ เยอะพอสมควร แล้วนำข้อมูลพวกนี้มาประยุกต์ในแบบของผมให้เหมาะสมกับพื้นที่เรา เพราะ แต่ละสวนเขามีเทคนิคที่ต่างกัน

คุณโอ๋ให้เหตุผลและรู้ว่าปัญหาของสวนทุเรียนนั้นคือต้นทุเรียนเป็นพืชที่ไม่ชอบความชื้นมาก ต้องมีอากาศถ่ายเทที่สะดวก ในขณะที่ภายในสวนทุเรียนของที่บ้านกลับมีการปลูกยางพาราแซมไว้ระหว่างแถว เมื่อต้นยางพาราโตขึ้นเรื่อยๆจึงเริ่มบดบังแสงแดดต้นทุเรียนและหนาแน่นมากขึ้น คุณโอ๋จึงตัดสินใจโค่นต้นยางพาราทิ้งทั้งหมด ทำพื้นที่ให้โล่งเตียนด้วยการตัดหญ้าตลอด

ก่อนจะดูแลรักษาต้นทุเรียนให้กลับมามีสภาพต้นที่สมบูรณ์ขึ้น ที่สำคัญ “ทุเรียนจะรักใบมากกว่ารักลูก ถ้าแตกใบอ่อนในขณะที่ลูกยังอ่อนทุเรียนจะเลี้ยงใบแล้วทิ้งลูกทันที” ดังนั้น การทำทุเรียนต้องมีเคล็ดลับในการดูแลอย่างดี “ต้นทุเรียนมันขี้เหงา“เราต้องคอยดูแลทั้งยัง การทําทุเรียนนอกฤดู มีการจัดการค่อนข้างสูงมาก ประกอบกับการ การทําทุเรียนนอกฤดู เป็นงานหินที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนมาก

การบำรุงรักษาใบอ่อน
การบำรุงรักษาใบอ่อน

การดูแลรักษาทุเรียน

คุณโอ๋ย้ำว่าการดูแลรักษาทุเรียนเริ่มต้นขึ้นหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะต้องทำการบำรุงต้นและตัดแต่งกิ่งทุเรียนให้โปร่ง แสงแดดส่องอย่างทั่วถึงและตัดทอนกิ่งด้านบนเพื่อไม่ให้ต้นทุเรียนสูงมากจนเกินไปเพื่อการจัดการที่ดี ให้น้ำด้วยระบบมินิสปริงเกลอร์ทุก 2 วัน  หลังจากนั้นจะบำรุงด้วยขี้วัวและปุ๋ยสูตร 16-16-16

เพื่อสะสมอาหารให้ต้นทุเรียนมีความพร้อมและแตกใบอ่อน หลังจากแต่ใบอ่อนแล้วจะต้องรักษาใบอ่อนละป้องกันโรคและแมลงด้วยยาเชื้อราคาร์เบนดาซิม ยาฆ่าแมลง อิมิดาโคลพริด หลังจากนั้นจะฉีดพ่นสารแพคโคลบิวทราซอลเพื่อให้เป็นใบแก่ที่สมบูรณ์และสะสมอาหารอย่างต่อเนื่องหลังจากนั้น 45 – 50 วัน ต้นทุเรียนจะเริ่มแทงช่อดอก

โดยเฉพาะในช่วงออกดอกแล้วจะบำรุงรักษาดอกทุเรียนให้สมบูรณ์ด้วย สาหร่าย + ปุ๋ยน้ำ 0-17-5 และใช้แคลเซียมโบรอน ฉีดพ่นโปรคลอราช และ อะบาแม็กติน เพื่อป้องกันเชื้อรา เพลี้ยไฟและโรคแมลงได้เป็นอย่างดี อีกทั้งต้องให้น้ำบ่อยครั้งเพื่อยืดช่อดอกและให้ดอกสมบูรณ์

เมื่อดอกใกล้บานแล้วก็จะลดการให้น้ำลง เพื่อให้ขั้วดอกเหนียว การสังเกตว่าความเหนียวของขั้วดอกสามารถทำได้โดยการบีบปลายดอกให้ชนกับขั้ว ถ้าดอกหักแสดงว่าให้น้ำมากไปเมื่อดอกบานเต็มที่ จากนั้นต้องควบคุมการให้น้ำตลอดเพื่อให้ดอกที่บานเต็มที่แล้วไม่สลัดดอกทิ้ง ที่สำคัญต้องใช้แรงงานเพื่อตัดแต่งช่อดอกให้เหลือเพียง 3-5 ช่อต่อกิ่ง เลือกช่อดอกที่สมบูรณ์เท่านั้น เพื่อให้ได้ดอกทุเรียนที่สมบูรณ์ ลดการแย่งอาหารกันของช่อดอก

ดอกทุเรียนและการบำรุงดอกให้สมบูรณ์
ดอกทุเรียนและการบำรุงดอกให้สมบูรณ์

เมื่อเริ่มเข้าระยะมะเขือพวงใหญ่ ให้งดการแต่งดอกเพื่อให้ดอกได้ดูดซับอาหารไปใช้และต้องฉีดพ่นแคลเซียมโบรอนและ 0-17-5 จนดอกบานต้องมีการผสมเกสรโดยการปัดดอก พอเริ่มเข้าระยะหางแย้ไหม้-ไข่ไก่จะบำรุงรักษาด้วย แคลเซียมโบรอน 0-17-5 อะมิโน ควบคู่ไปการเริ่มตัดแต่งกิ่งโดยตัดออกให้เหลือเพียง 2 – 3 ลูกต่อกิ่ง

ต่อจากนั้นจะเป็นการเร่งการสร้างผลจะให้ปุ๋ยสูตร 15-5-20 และ 12-12-17 เพื่อเร่งการสร้างเนื้อการการขึ้นหนามและบำรุงเพิ่มเติมด้วยการฉีดพ่น แคลเซียมโบรอน เพื่อให้ขั้วทุเรียนแข็งแรง เมื่อผลทุเรียนมีอายุได้ 40 วัน จะต้องใช้แรงงานทำการ “ โยงกิ่งทุเรียน ” ด้วยเชือกหรือฟางยึดไว้กับลำต้นและใช้ไม้ไผ่เป็นไม้ค้ำยัน

เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากลมกันโชกในช่วงหน้าฝนและลมพัดแรงในช่วงที่ผลผลิตเริ่มเจริญเติบโตขึ้นและมีน้ำหนักมากขึ้นไม่ให้กิ่งหักหรือต้นทุเรียนโค่นซึ่งมีผลจากการที่ต้องรับน้ำหนักของผลทุเรียนมากจนเกินไปซึ่งทุเรียนต้องใช้เวลาเจริญเติบโตจากผลเล็กจนถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ครั้งแรกต้องใช้ระยะเวลา 105 – 120 วัน

สำหรับ พันธุ์หมอนทอง โดยผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้จะต้องเป็นผลแก่แล้วประมาณ 70 – 80 % เพื่อให้ผลผลิตมีสุกเต็มที่เมื่อถึงมือผู้บริโภค อีกทั้ง การทําทุเรียนนอกฤดู ที่จะออกผลผลิตในช่วง เดือน มีนาคม ถึงเดือน เมษายน ของทุกปี

ซึ่งจะได้ราคาดีอยู่ 80-120 บาท/กก. ขึ้นอยู่กับขนาดของผลผลิต ซึ่งทาง สวนทุเรียน แห่งนี้สามารถทำผลผลิตได้ ตั้งไซซ์จัมโบ้หรือ ไอ้เข้ แต่มีปริมาณน้อย น้ำหนัก8-9 กก./ผล

ดอกทุเรียนเริ่มบานให้เห็น
ดอกทุเรียนเริ่มบานให้เห็น

ช่วงเวลาผลิต ทุเรียนก่อนฤดู สร้าง

โดยปกติทุเรียนในพื้นที่ จ.ระยอง จะให้ผลผลิตในช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคมซึ่งเป็นผลผลิตตามฤดูกาล ซึ่งขนาดของทุเรียนที่สวนจะอยู่ที่ประมาณ 3 – 7  กิโลกรัม/ผล โดยขนาด 3 – 5 กิโลกรัม/ผล

จะเป็นขนาดที่พ่อค้าต้องการมากที่สุด แต่ส่วนใหญ่พ่อค้าที่เหมาไปขาย จะคละกันไปตั้งแต่ขนาด 2 กิโลกรัมครึ่ง – 7 กิโลกรัม โดยราคาเฉลี่ยของทุเรียนในฤดูจะอยู่ที่ประมาณ 45-60 บาท / กก.

แต่ถ้าเป็นทุเรียนนอกฤดูประมาณ 85-120 บาท จะเห็นได้ว่า การทําทุเรียนนอกฤดู ที่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากแต่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรมากกว่าถือเป็นข้อดีอย่างหนึ่ง ส่วนรสชาติของ ทุเรียนในฤดู จะอร่อยกว่าทุเรียนในฤดูจะ มีความกลมกล่อมมากกว่า ส่วน ทุเรียนนอกฤดู จะกลมกล่อมน้อยกว่า แต่ก็ไม่มากเนื่องจาก การทําทุเรียนนอกฤดู จำเป็นต้องเร่งผลผลิตให้ออกรวดเร็วกว่าการเร่งเข้าสีการเร่งแป้งซึ่งอาจทำให้สร้างรสชาติไม่ได้เท่าที่ควร

พอเข้าสู่ระยะเก็บเกี่ยวหลังจากตัดเก็บผลผลิตรอบแรกเสร็จแล้วจะมีการบำรุงรักษาต้นทุเรียนด้วยการเพิ่มธาตุอาหารด้วยปุ๋ยสูตร 46-0-0 และสูตรเสมอ 16-16-16 หว่านรอบทรงพุ่มประมาณ 2 – 3 กิโลกรัมต่อต้นและใส่ขี้วัวด้วย หลังจากนั้นจะฉีดพ่นแคลเซียมโบรอนสาหร่ายและปุ๋ยเกล็ดสูตรเสมอ 20-20-20 เพื่อเร่งการออกใบให้เร็วที่สุดและไม่ให้ต้นทุเรียนโทรมมากจนเกินไปหลังจากให้ผลผลิต

การตัดแต่งดอกและคัดเลือกดอกทุเรียนที่สมบูรณ์เท่านั้น
การตัดแต่งดอกและคัดเลือกดอกทุเรียนที่สมบูรณ์เท่านั้น

ขั้นตอนการทำ ทุเรียนนอกฤดู

“ ขั้นตอน การทําทุเรียนนอกฤดู ” ว่าหลังจากการพักต้นทุเรียน 4 – 5 เดือน บำรุงต้นโดยใช้สูตรดังกล่าวเพื่อให้ต้นสมบูรณ์และใช้สารแพคโคลบิวทราซอลเพื่อหยุดการเจริญเติบโต เมื่อทุเรียนเริ่มเครียดและออกดอกออกผลตามที่ต้องการก็ลงมือเก็บเกี่ยวซึ่งที่สวนจะทำการตัด 3 มีดหรือ 3 รอบ

หลังจากตัดทุเรียนครบทุกมีดแล้วจำเป็นต้องบำรุงต้นทุเรียนด้วยการใส่ปุ๋ยสูตร 16-16-16 ทุก ๆ 15 วัน เพื่อเป็นการสะสมอาหาร เมื่อใบชุดแรกออกมาแล้ว ให้ทำการฉีดแมกนีเซียมเร่งใบชุดแรกแก่และพ่นสาหร่าย เพื่อเร่งการออกใบของชุดที่ 2 เมื่อใบชุดที่ 2 ออกมาเรียบร้อย ให้ฉีดพ่นสารแพกโคลบิวทราซอล

เพื่อหยุดการออกใบในครั้งที่ 3 เพราะถ้าใบชุดที่ 3 ออกมาอีก จะทำให้การออกดอกต้องเลื่อนไปอีก 35 – 45 วัน จากนั้นก็ใช้วิธีการคล้ายๆกับ การทำทุเรียนในฤดู ทั้งนี้ก็ยังต้องดูแลมากกว่า เนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เหมาะกับการชักนำให้ทุเรียนออกดอกตามกำหนดดังนั้นการจัดการจะค่อนข้างละเอียดกว่าพอสมควร”

คุณโอ๋คนเก่งหัวใจเกษตรแสดงความเห็น อีกทั้งการทำสวนทุเรียนจำเป็นต้องคำนึงถึงแหล่งน้ำและสภาพอากาศ เนื่องจากสภาพอากาศ มีผลต่อการออกผลผลิตอย่างมาก ชาวสวนจำเป็นจะต้องมีการปรับวิธีการจัดการให้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ละปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคของแต่ละคน แต่ละสวนด้วย

การตัดแต่งกิ่งทุเรียน
การตัดแต่งกิ่งทุเรียน

สุดท้ายคุณโอ๋กล่าวถึงการขยายสวนในอนาคตให้กลายเป็นธุรกิจแบบเต็มตัวว่า

“ อนาคตถ้าสวนทุเรียนของ ผมสามารถขยายไปได้เยอะ ผมจะขยายต่อ ในเรื่องของการเปิดสวน ให้นักท่องเที่ยวเข้าชม ต่อไปผมจะเพิ่ม การปลูกผลไม้ ให้หลากหลายขึ้น เช่น มังคุด ลองกอง เงาะ ฯลฯ ผมต้องการให้มีผลไม้ครบทั้งฤดูกาล ซึ่งผมต้องหาช่องทางด้วยตนเอง แล้วผม ได้เรียนเกี่ยวกับการส่งออก ก็กำลังจะวางแผนในเรื่องของการส่งออก

ตอนนี้กำลังหาตลาดอยู่ ซึ่งผมจะสร้างให้เป็นแบรนด์ของตัวเอง และต่อไป การทําทุเรียนนอกฤดู คงต้องวัดกันที่ความสามารถและการทำราคา ถ้าตลาดจีนยังรับการส่องออกจากไทยอยู่ ตลาดทุเรียนคงไปได้เรื่อย ๆ แต่ยังไงก็ขึ้นอยู่กับคนทำสวนทุเรียนและตลาดทั้งสิ้น ”

นอกจากนี้คุณโอ๋ยังได้ขยายพื้นที่การปลูกทุเรียนออกไปอีก 15 ไร่ ที่เน้นการจัดการที่ดีตั้งแต่เริ่มต้นเพื่อให้การดูแลสวนทุเรียนเป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยไม่มีการปลูกพืชแซมใดๆทั้งสิ้นเพื่อให้ต้นทุเรียนเติบโตได้อย่างเต็มที่และสมบูรณ์ที่สุด

ต้องการรู้ความเคลื่อนไหวของทุเรียนแห่งนี้สามารถเข้าไปชมได้ในเฟสบุ๊คเพจ “สวนทุเรียนลุงแกละ

ผลผลิตทุเรียนนอกฤดูสวนคุณโอ๋
ผลผลิตทุเรียนนอกฤดูสวนคุณโอ๋

ประวัติ นิธิภัทร์ ทองอ่อน สวนทุเรียน แบบละเอียด

นายนิธิภัทร์ ทองอ่อน หรือที่รู้จักกันว่า “ คุณโอ๋ ”  ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกของ Young Smart Farmer Rayong  เกษตรกรรุ่นใหม่ จังหวัด ระยอง ที่หวนกลับมา พัฒนาบ้านเกิดด้วยจิตใจ

ที่มุ่งมั่นและแน่วแน่ ในการที่จะพัฒนา สวนทุเรียน ของครอบครัว ให้เจริญเติบโตต่อไปข้างหน้า อย่างสง่าผ่าเผยหลังจากที่เคยเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนนอกพื้นที่แห่งหนึ่ง ที่ต้องดิ้นรนแข่งขันกันตลอดเวลา

ต้องทำงานแข่งกับเวลาและใช้ชีวิตทุกวันอย่างเร่งรีบ ซึ่งไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง จนกระทั่งวันหนึ่งครอบครัวอยากให้กลับมาสานต่อการทำสวนทุเรียนเนื่องด้วยอายุพ่อแม่เริ่มสูงขึ้นและอ่อนแรงลง

จึงตัดสินใจลาออกจากงานแล้วหันกลับมาช่วยพ่อแม่ทำสวนทุเรียนด้วยความเต็มใจเพราะชีวิตตั้งแต่เกิดมาก็คลุกคลีอยู่กับสวนทุเรียน ช่วยครอบครัวเก็บทุเรียนมาตลอดบวกกับนิสัยส่วนตัวที่ชอบอิสระและเต็มที่กับสิ่งที่ทำ

Young-Smart-Farmers
Young-Smart-Farmers

คุณโอ๋ยอมรับว่าหลังจากที่หันกลับมาทำสวนทุเรียนอย่างจริงจังแล้วก็ทำให้ค้นพบและทราบว่าการทำสวนทุเรียนให้ได้ผลผลิตที่ดีนั่นไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะ การทำทุเรียนก่อนฤดู ยิ่งยากเข้าไปใหญ่เพราะมีการจัดการค่อนข้างซับซ้อน ดูแลยากกว่าการ ทำทุเรียนในฤดู และเป็นสิ่งที่ท้าทาย

นั่นคือเหตุผลที่ผู้ บริโภคอาจจะรู้สึกว่าได้ทานผลไม้ที่มีราคาแพงโดยเฉพาะทุเรียนนอกฤดูแต่ถ้าวิเคราะห์ทางด้านการตลาดจะเห็นว่าในปีที่ผ่านมาชาว สวนทุเรียนส่วนใหญ่ต่างประสบปัญหา เรื่องสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้พื้นที่ตะวันออกเกิดมีฝนตกอย่างหนักในช่วงที่ทุเรียนกำลังออกดอกในช่วงที่ดอกบานและเป็นหางแย้

ที่ส่งผลให้ดอกทุเรียนร่วงอย่างหนัก ทำให้ผลผลิตทุกสวนมีปริมาณน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด สูญเสียรายได้มูลค่ามหาศาลเมื่อผลผลิตมีน้อยกว่าความต้องการของผู้บริโภคสิ่งที่ตามมาก็คือ ผลผลิตมีราคาที่สูงขึ้นนั่นเอง

การทําทุเรียนนอกฤดู

ขณะที่การ ทำทุเรียนก่อนฤดู ยังเป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคุณโอ๋ซึ่งเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ไฟแรงที่อยากทำทุกอย่างให้ดีที่สุด จึงเริ่มบริหารจัดการสวนด้วยตนเอง ภายใต้แรงงานที่มีอยู่ เป็นคนงานประจำที่ต้องทำงานในสวนทุเรียนอย่างต่อเนื่องทุกวัน อีกทั้งการทำไม้ผลต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดในบางช่วง

ซึ่งแต่ละสวนจะมีเทคนิคการดูแลรักษาที่แตกต่างกันไปเพราะไม่ใช่ทุกสวนที่ทำผลผลิตให้ออกนอกฤดูได้ ในขณะที่ผลผลิตที่ได้ต้องมีขนาดและไซซ์ที่เหมาะสมในเชิงการค้าขายเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลาง ยิ่งผลผลิตดี ได้ไซซ์ได้ขนาด ราคาผลผลิตก็ดี

“ ผมรู้สึกว่ามีความสุข เมื่อตื่นมาแล้วเห็นแต่สีเขียว มันสนุก พอเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของเขาในทุกๆวันทุกๆอาทิตย์แล้วมันทำให้เราตื่นเต้นเพราะสวน ต้นทุเรียนพวกนี้เขาเลี้ยงผมมาตั้งแต่เกิดจะให้ผมทิ้งเขาไปคงเป็นไปไม่ได้และอีกอย่างสวนทุเรียนก็เป็นครอบครัวของผมด้วย ”

เลขที่ 117 ม.6 ต.วังจันทร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

โทร. 088-4841738

IDline:i_pooaoh

สนับสนุนโดย