การปลูกมะพร้าวน้ำหอม สูตรบ้านแพ้ว ปลูกง่าย ขายได้ราคาดี

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกมะพร้าวน้ำหอม สูตรบ้านแพ้ว ปลูกง่าย ขายได้ราคาดี เก็บขายได้ทุก 20 วัน 200 – 300 ลูก/ไร่/เดือน ราคา 14-28 บาท ต่อลูก

……………………………………

สมกับคำขวัญที่ว่า “ เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์ ”  ซึ่งเป็นคำขวัญประจำจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการทำเกษตรหลากหลาย ที่สำคัญ “เกษตรกรกร” ที่นี่ค่อนข้างมีฝีมือด้านการทำเกษตรเชิงการค้าแบบประยุกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งเป็นลานเกษตรอย่างแท้จริง เป็นชุมชนเกษตรที่ใกล้เมืองหลวงที่สุดและใกล้ตลาดสำคัญ ๆ ที่มีผู้บริโภคอยู่เป็นจำนวนมาก ทำให้มีผลไม้ป้อนตลาดให้รับประทานตลอดทั้งปี

โดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลบ้านแพ้ว ซึ่งสามารถผลิตผลไม้ได้หลากหลายชนิดเช่น ฝรั่ง มะม่วง ลำไย และที่จะขาดไปไม่ได้เลย ก็คือ “มะพร้าวน้ำหอมบ้านแพ้ว”  ที่มีเกษตรกรบ้านแพ้ว เลือกที่จะปลูกเป็นจำนวนมาก

……………………………………

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ตลาดสำหรับ การปลูกมะพร้าวน้ำหอม ขาย

ดังเช่น คุณมนัส สุริวงษ์ และ คุณเกศรินทร์ สุริวงษ์ หรือ คุณเกมส์ ( ลูกสาว ) ผู้สานต่อ สวนมะพร้าวน้ำหอม ของครอบครัวได้เผยว่า การปลูกมะพร้าวน้ำหอม ในพื้นที่ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร นั้นไม่ได้ยากอย่างที่คิด เนื่องจาก มะพร้าว เป็นพืชที่ปลูกค่อนข้างง่ายกว่าพืชอื่น ๆ ที่มีการดูแลไม่ซับซ้อน สามารถให้ผลผลิตได้ทุกเดือนหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วเมื่อมีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

เกศรินทร์ สุริวงษ์ ครอบครัวที่ยึดอาชีพ การปลูกมะพร้าวน้ำหอม เพื่อสร้างรายได้
เกศรินทร์ สุริวงษ์ ครอบครัวที่ยึดอาชีพ การปลูกมะพร้าวน้ำหอม เพื่อสร้างรายได้

เดิมคุณมนัสเผยว่าได้ยึดอาชีพการทำสวนฝรั่ง สวนมะนาว และ ปลูกมะเขือยาว ฯลฯ แต่เนื่องจากการดูแลพืชเหล่านี้ค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อนจึงตัดสินใจเปลี่ยนมาทำสวนมะพร้าวน้ำหอม ระบบร่องเดี่ยว รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 40 กว่าไร่ โดยมีคุณเกมส์เป็นผู้ดูแลสวนมะพร้าวแห่งนี้

ด้วยความที่ “ มะพร้าวน้ำหอม ” เป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ   ส่งผลให้คุณเกมส์มีรายได้ที่ดีใน การปลูกมะพร้าวน้ำหอม ขายหรือมีราคาสูงสุดถึง 28 บาทต่อลูก

ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งทางสวนจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดราว 200 – 300 ลูกต่อไร่ต่อเดือน นอกจากนี้ราคา “ ต้นกล้ามะพร้าวน้ำหอม ” ยังมีราคาสูงขึ้นไปอยู่ที่ 120 บาทต่อต้น ราคาสูงขึ้นจากปีก่อนมากที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ 45–50 บาทต่อต้นเท่านั้น

แต่เรื่องนี้ไม่เป็นปัญหาสำหรับคุณเกมส์เพราะทางสวนได้ เพาะกล้ามะพร้าว ขึ้นเองเพื่อนำไปขยายการปลูกภายในพื้นที่ โดยลูกมะพร้าวที่จะนำมาผลิตเป็นต้นกล้านั้นจะต้องเป็นต้นที่ปล่อยสูง เมื่อเพาะแล้วต้องได้เป็นกล้าที่โตช้า เนื่องจากต้นที่โตเร็วจะเป็นต้นกลายหรือจะโตเร็วแต่ให้ลูกน้อย น้ำน้อย เนื้อหนา ทำให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่ตลาดต้องการ

การเพาะต้นพันธุ์ มะพร้าวนำ้หอม เพื่อปลูกใหม่ภายในพื้นที่โดยไม่ต้องซื้อจากภายนอก
การเพาะต้นพันธุ์ มะพร้าวนำ้หอม เพื่อปลูกใหม่ภายในพื้นที่โดยไม่ต้องซื้อจากภายนอก

หลังจากคุณเกมส์ทำ การเพาะต้นกล้ามะพร้าวน้ำหอม แล้วจะรอให้ต้นกล้าเริ่มแทงหน่อ งอกขึ้นมาจนกระทั่งมีความสูงประมาณ 1 เมตรหรือมีอายุประมาณ 4 เดือนก็จะสามารถนำไปปลูกได้ ซึ่งหลังจากปลูกลงดินแล้วจะใช้เวลาอีกประมาณ 3 ปีกว่าหรือไม่เกิน 4 ปีจึงก็จะเริ่มตกทะลายให้ผลผลิตได้เป็นครั้งแรกและจะเริ่มเก็บผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องเพื่อส่งขายได้ทั้งภายในและนอกพื้นที่

โฆษณา
AP Chemical Thailand

……………………………………

การดูแลรักษาต้นมะพร้าวน้ำหอมนั้น

โดยเฉพาะขั้นตอน การดูแลรักษาต้นมะพร้าวน้ำหอมนั้น ไม่ยากเพราะปัจจัยสำคัญของการบำรุง ต้นมะพร้าว คือ น้ำ โดยธรรมชาติของ ต้นมะพร้าว จะสามารถหยั่งรากลงไปได้ไกลสามารถหาแหล่งน้ำได้ลึกและไกลจากต้น ประกอบกับสวนมะพร้าวที่นี่เป็นระบบร่องเดี่ยว จึงเป็นจุดแข็งที่ทำให้ต้นมะพร้าวได้น้ำที่ดี มีน้ำกักเก็บไว้ให้ต้นมะพร้าวเพื่อการเจริญเติบโตได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนจะให้ผลผลิตที่ดี ส่วนในช่วงหน้าแล้งมะพร้าวก็สามารถหยั่งรากหาน้ำเองได้ ผลผลิตจึงมีคุณภาพดี เก็บเกี่ยวได้ตลอดทั้งปี

ปลูกมะพร้าวน้ําหอม การดูแลค่อนข้างง่ายกว่าการปลูกพืชอื่นๆ
ปลูกมะพร้าวน้ําหอม การดูแลค่อนข้างง่ายกว่าการปลูกพืชอื่นๆ

ด้านการบำรุงต้นมะพร้าวจะดูแลด้วยธาตุอาหารหรือใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือสูตร 15-15-15 โดย เริ่มใส่ตั้งแต่ต้นมะพร้าวมีอายุครบ 3 ปีในอัตราส่วนประมาณ 50 กรัม / ต้น / ครั้ง  ใส่ทุกๆ 2 – 3 เดือน ซึ่งการดูแลมะพร้าวแบบนี้จะแตกต่างจากการทำมะพร้าวน้ำตาลที่จะใส่ปุ๋ยสูตร 21-0-0 ในช่วงสร้างน้ำตาลก่อนเก็บผลผลิต

……………………………………

การป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช

ส่วนปัญหาที่สร้างความหนักอกหนักใจให้กับเกษตรกรชาวสวนมะพร้าวนั่นก็คือ “ แมลงศัตรูพืช ” ได้แก่ หนอนชอนใบ ด้วง  ซึ่งสามารถแก้ไขได้ด้วยการฉีดพ่นสารเคมีป้องกันและกำจัดแมลงอย่าง “ ซีเอ็มจี ” และ “ โมเดิน 50 ” ของ บริษัท ลัดดา จำกัด ที่จะช่วยกำจัดแมลงศัตรูพืชต่าง ๆ หลังจากที่ได้รับสารเคมีจนหมดปัญหาไป

โดยการใช้สารเคมีจะใช้ก็ต่อเมื่อสังเกตเห็นใบมะพร้าวเป็นรอยถูกหนอนแทะ ซึ่งการใช้สารเคมีเพื่อป้องกันไว้ล่วงหน้าจะสามารถดูได้กว่า คือ หนอนชอนใบมักจะหนีจากสวนที่ฉีดพ่นยาฆ่าแมลงไปยังสวนข้างเคียง ดังนั้นเมื่อเห็นว่าสวนเพื่อนบ้านเริ่มฉีดสารเคมี คุณเกมส์ก็จะเริ่มฉีดพ่นสารเคมีด้วยเช่นกัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

แต่ที่สร้างปัญหาให้เกษตรกรหนักกว่าหนอนชอนใบคือ “ ด้วง ” โดยด้วงนั้นจะเข้ากินยอดต้นมะพร้าว ซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจของต้นมะพร้าว ส่งผลให้ต้นมะพร้าวตายลงในทันที จึงนับว่าด้วงเป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของสวนมะพร้าวก็ว่าได้ ซึ่งการกำจัดแมลงคุณเกมส์จะใช้ “ อะบาเมกติน ” “ โอเมโทเอด ” และ “ แลนเนต ” ผสมกันและฉีดพ่นเพื่อใช้กำจัดแมลงต่างๆ

ซึ่งคุณเกมส์มั่นใจในคุณภาพของสารเคมีหนึ่งในนั้นคือสินค้าคุณภาพจาก บริษัท ลัดดา จำกัด ที่ได้ซื้อมาจากร้านค้าปัจจัยการผลิตใกล้บ้านอย่าง “ ร้านนำสินเคมีการเกษตร ” ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชไม่ให้เข้าทำลายต้นมะพร้าวจนเกิดความเสียได้

ด้วยการใช้ในอัตราส่วนประมาณอย่างละ 2 0 – 3 0 ซีซีและน้ำ 2 0 0 – 3 0 0 ลิตร ผสมสารเคมีทั้งหมดให้เข้ากันก่อนจะฉีดพ่นที่ต้นมะพร้าวด้วยเรือ ผลที่ได้จะเห็นว่าสารเคมีจะทำให้ด้วงหรือศัตรูมะพร้าวจะตายในทันที ซึ่งเป็นจุดเด่นของสาร “ อะบาเมกติน ” “ โอเมโทเอด ” และ “ แลนเนต ”

……………………………………

ราคาและผลผลิต มะพร้าวน้ำหอม

เมื่อมะพร้าวเจริญเติบโตขึ้น และเริ่มสามารถเก็บผลผลิตได้ ก็จะเริ่มต้นการเก็บผลผลิตได้ตลอด หรือทุก ๆ 20 วัน สามารถเก็บเกี่ยวได้ 1 – 2 ทะลาย / ต้น / ครั้ง

ลักษณะการเก็บวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลมะพร้าว
ลักษณะการเก็บวัตถุดิบเพื่อผลิตเป็นน้ำตาลมะพร้าว

โดยสวนมะพร้าวน้ำหอมคุณเกมส์ จะมีพ่อค้าวิ่งเข้ามารับซื้อผลผลิตถึงในสวน ซึ่งพ่อค้า จะมีทีมงานเข้ามาตัดเก็บ มะพร้าว เองทั้งหมดและมักจะเลือก ลูกมะพร้าว ที่มีอายุประมาณ 25 วัน เนื่องจาก เวลาที่เพิ่มขึ้นเพียง 5 วัน สามารถเพิ่มคุณภาพของลูกมะพร้าวได้อีก ทั้งปีนี้ มะพร้าวน้ำหอม ที่ขายให้กับพ่อค้า ที่มารับซื้อถึงหน้าสวนนั้น มีราคาสูงถึง 28 บาทต่อลูก ซึ่งมากกว่าปีก่อน ที่มีราคาสูงสุดไม่เกิน 22 บาท ส่วนราคาต่ำสุดในปีนี้ ก็ยังไม่ต่ำไปกว่า 14 บาท ต่อลูก โดยราคาผลผลิต จะขึ้นอยู่กับปริมาณผลผลิตที่มี และความต้องการของตลาด แต่ถ้าผลผลิตขาดแคลน ตลาดก็ต้องการมากขึ้น และขายได้ในราคาที่แพงขึ้น ซึ่งทุกอย่างก็ย่อมเป็นไปตามกลไกตลาด ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี แต่ละช่วงของปีด้วยเช่นเดียวกัน

โฆษณา
AP Chemical Thailand

ดังนั้นคุณเกมส์ จึงให้ข้อดีของ การปลูกมะพร้าวน้ำหอม สูตรบ้านแพ้ว ปลูกง่าย ขายได้ราคาดี   กับทีมงานนิตยสารเมืองไม้ผลและพืชสุขภาพ ว่าการทำเกษตรกรรมต่อจากครอบครัวนั้น ทำให้ชีวิตดีขึ้น สามารถกอบโกยรายได้ ที่มากขึ้น ขณะที่รายได้ของการปลูกมะพร้าวน้ำหอม ขายในวันนี้ อยู่ที่ 700,000 บาท / ปี และ มีต้นทุนการทำสวนมะพร้าวน้ำหอมที่ประมาณ 100,000 บาท / ปี จึงเป็นการทำเกษตรที่คุ้มค่าแก่การลงทุน  เป็นอาชีพที่มั่นคงได้ด้วยการจัดการการผลิต ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป็นหลักจริงๆ จึงจะประสบความสำเร็จ ในการทำเกษตรอย่างแท้จริง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณ เกศรินทร์ สุริวงษ์ หรือ คุณเกมส์

66/2 หมู่ 7 ต.บ้านแพ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

โทร. 081-018-8005

 

ผู้เขียน : กองบรรณาธิการ ผู้เรียบเรียง : กองบรรณาธิการ ภาพ : กองบรรณาธิการ

โฆษณา
AP Chemical Thailand

การปลูกมะพร้าวน้ําหอม, มะพร้าว, มะพร้าวน้ำหอม, ปลูกมะพร้าวน้ําหอม, การปลูกมะพร้าว, วิธีปลูกมะพร้าวน้ําหอม, การปลูกมะพร้าวน้ำหอม