11.ร้านคลีนิคเกษตร-บางเขน-จำหน่ายปุ๋ย-ยา-เคมีเกษตร

1.ลำไยนอกฤดู-เขาสอยดาว

11.ร้านคลีนิคเกษตร-บางเขน-จำหน่ายปุ๋ย-ยา-เคมีเกษตร

10.ผลผลิตลำไยนอกฤดูที่ได้คุณภาพ
AD ดาวเรือง